Archive for maart, 2019

Indoctrinatie

zaterdag, maart 30th, 2019

EEN SCHOOL MOET LEERLINGEN WEERBAAR MAKEN TEGEN INDOCTRINATIE

Het zijn altijd rechtse partijen en media, die roepen, dat leerlingen op de scholen geïndoctrineerd worden. In de jaren zestig – zeventig van de vorige eeuw was het vooral de Telegraaf, die daarover klaagde. Als er één medium is, dat indoctrineert, was en is dat de Telegraaf. Dat weet ik en dus lees ik die krant niet. Nu is het de uiterst rechtse politieke partij Forum voor Democratie.  Gisteren werd het onderwerp besproken bij Eva Jinek. Een jongeman vraagt leerlingen en studenten om filmpjes van lessen of colleges op te sturen, zodat kan worden aangetoond hoezeer er geïndoctrineerd wordt. Forum voor Democratie  heeft een Meldpunt Indoctrinatie ingesteld. Heerlijk, want nu weten we waar de verklikkersmentaliteit heerst.

Dit jaar vier ik mijn zilveren afscheid van het onderwijs. Ik volg het allemaal niet zo aandachtig meer. Ik schrijf dus uit ervaring. Als ik nog voor de klas had gestaan en de onzin had gehoord in de overwinningsspeech van Baudet, dan had ik in 

de bovenbouw van Vwo of Havo zeker de vele onjuistheden aan de kaak gesteld. Je moet je leerlingen beschermen tegen leugens.  Wat zijn de feiten? De column van vorige week is daarvan een voorbeeld.

Ik had op mijn tas of op mijn cijferboekje altijd een sticker van de PPR en later van GroenLinks. De leerlingen vroegen dan af en toe, waarom ik dat deed. Dan legde ik uit, dat je nog zo je best kunt doen om objectief les te geven, maar dat je eigen overtuiging altijd doorklinkt. Dus moet je er altijd op verdacht zijn, dat er in mijn lessen ook meningen doorklinken.  Dat ik bepaalde praktijken afkeurenswaardig vind, bijvoorbeeld.  Zo leerde de leerlingen verdacht te zijn op meningen en onbedoelde pogingen tot indoctrinatie. Want ik stelde meestal bij een onderwerp de vraag: Hoe moet je hierover denken?  Aan welke van jouw normen en waarden toets je deze praktijken? Er waren toen al leerlingen, die al die vreemdelingen in ons land maar niets vonden. Ik vroeg soms of ze wilden schatten hoeveel procent van de inwoners van Nederland van buitenlandse komaf waren. Wie denkt minder dan 5%? wie 5 tot 10% en zo door tot meer dan 30% en er waren erbij, die dachten, dat toen meer dan 30% van de bevolking uit vreemdelingen bestond. In werkelijkheid was het toen minder dan 5%.  Ik legde uit, dat er in bepaalde sectoren een tekort aan arbeidskrachten was en is, bijvoorbeeld de tuinbouw of de schoonmaak en vroeger de textielindustrie. Nederlanders wilden, zelfs als ze werkloos waren dat werk niet doen.  Gespecialiseerde uitzendbureaus werven mensen in bijvoorbeeld Polen. We halen buitenlanders hier naar toe. Werkgevers zullen bepaald niet blij zijn als dat niet meer mag. Ze hebben de mensen hard nodig. Ben je als leerkracht nu aan het indoctrineren als je dit onderwerp zo behandelt? Neen, je geeft de feiten weer en zo maak je je leerlingen weerbaar. Ze laten zich niets wijsmaken door de heer Baudet en consorten. Waar ik bang voor ben, is, dat de FvD-ers vinden dat die controversiële onderwerpen niet behandeld mogen worden. Nou, dan blijft er niet veel over bij geschiedenis, aardrijkskunde, catechese, economie. literatuur en maatschappijleer. Of moeten de studieboeken eerst gecensureerd worden door de censoren van Forum voor Democratie? Dan belanden we pas echt in een dictatuur in plaats van een democratie.

Kun je leerlingen met succes indoctrineren? Met mijn aanpak zal dat niet lukken. Dat blijkt ook wel. Ze komen eerlijk voor hun mening uit en laten zich niet ompraten. Zo is Rita Verdonk een van  mijn oud-leerlingen en als er al linkse indoctrinatie heeft plaats gevonden is die bepaald niet gelukt. In de zeventiger jaren was er een discussie over het wel of niet invoeren van een centraal schriftelijk examen.. Ik was er niet voor, want ik vreesde, dat de nadruk zou komen te liggen op kennis en dat de vormende waarde van het vak zou verdwijnen. Sommige collega’s beweerden toen, dat zij gewoon objectief de geografische werkelijkheid beschreven in hun lessen. Dat nu is de meest venijnige vorm van indoctrinatie. Zo is het en zo hoort het, alsof, die werkelijkheid volmaakt is en niet vatbaar voor kritiek. Als je leerlingen niet kritisch leert kijken naar onze samenleving, dan maak je verbeteringen veel moeilijker. Een kritische kijk is de motor van de vooruitgang. Dan kun je er nog over twisten wat vooruitgang of progressie is. Tegenwoordig heet de afbraak van ons sociaal stelsel progressief.

Forum voor Democratie kan maar beter ophouden met het waarschuwen tegen indoctrinatie. Als ze werkelijk democratie voorstaan, dan willen ze goed geïnformeerde leerlingen, ook als die op grond van hun kennis en inzicht de wensen van Forum afwijzen.

Jaargang 12, Nr. 558.

Uitslagen GL Provinciale Staten 2019

dinsdag, maart 26th, 2019

Gemeenten waar GL de meeste stemmen haalde met percentage

01. Utrecht 27,8% 02. Wageningen 25,5% 03. Amsterdam 23,7% 04. Nijmegen 22,4% 05. Bunnik 21,3% 06 Groningen 20,4% 07. Haarlem 19,7% 08. Diemen 19,1% 09. Leiden 19,0% 10. Renkum 17,8% 11. Amersfoort 17,1% 12. Arnhem 17,0% 13. Culemborg 17,0% 14. Delft 16,8% 15. Zutphen 16,8% 16. Zwolle 16,5% 17. Alkmaar 15,7% 18. Deventer ???                                                                                                                      

De Grootste!

zaterdag, maart 23rd, 2019

GROENLINKS IN DE STAD UTRECHT, DE PROVINCIE EN BUNNIK DE GROOTSTE PARTIJ

Dertig jaar na het ontstaan van GroenLinks door de fusie van de PPR, de PSP, de EVP en een deel van de CPN zijn we bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten de grootste geworden. Tsja, wat wil je in een provincie met het KNMI, met het RIVM, met de Universiteit Utrecht met geologie, geomorfologie, fysische geografie, klimatologie en astronomie. Honderden wetenschappers, die alles weten over het huidige klimaat, met klimaten in het verleden, ijstijden en warme tussenijstijden en de veranderingen in de klimaten over de gehele wereld. De meeste mensen uit onze provincie laten zich niets wijsmaken door quasi intellectuelen. Het succes van GroenLinks in de provincies vertaalt zich ook in de Eerste Kamer, waar onze partij van vier naar negen zetels zal gaan. We kunnen ons feliciteren.. We kunnen Nederland op weg helpen naar verandering.  De toekomst van ons nageslacht is wat minder onzeker geworden.

Tegelijk hebben veel mensen zich laten bedriegen door de meest arrogante kwast onder alle Tweede Kamerleden. De heer T.B. hield zijn overwinningsspeech. Ik heb zelden zoveel onzin bij elkaar gehoord. Maar het is ook gevaarlijke onzin, want achter alle fraaie woorden gaan smerige theorieën schuil.  Dit jaar is het tachtig jaar geleden, dat de Tweede Wereldoorlog begon met de inval van Nazi Duitsland in Polen. De “boreale” mensen van T.B. werden toen “Edelgermanen” genoemd. Niet-Ariërs werden in dat Rijk niet getolereerd. Uiteindelijk werd besloten tot de “eindoplossing”, een moordpartij op industriële schaal. Ik vraag mij af of de heer T.B. en zijn volgelingen zelf beseffen welke vreselijke overeenkomst zijn speech had met het verleden, dat ik als kind heb meegemaakt.

De heer T.B. geeft hoog op over de meest schitterende cultuur, die in de wereld ooit is voortgebracht in ons werelddeel en dus ook in ons land: beeldende kunst, muziek en bouwkunst.. Na de bloeiperioden van de Griekse en de daarvan afgeleide Romeinse kunst was het de Renaissance, die daardoor is geïnspireerd en daarna volgde inderdaad schitterende bloeiperioden. Beseft T.B., dat de Griekse kunst en wetenschap veel overnam van de Egyptenaren, niet direct boreale mensen? Heeft hij nooit gehoord van de Azteken, de Inca’s? Weet hij dat de Mayacultuur ten onder ging door verwaarlozing van het ecosysteem? Beseft hij dat de zeer hoogwaardige Chinese cultuur al  bestond, toen wij nog in het Stenen tijdperk leefden? Beseft hij, dat die beeldende kunst, de muziek en de bouwkunst vaak geïnspireerd werden door het Christendom, afkomstig uit het Midden Oosten? Wat onnozel om je zo op te sluiten in je eigen landje en niet open te staan voor de rijkdom aan al die wereldculturen. Wat een onderontwikkeling.

De heer T.B. en consorten hebben ook geen benul van het wereldecosysteem. Onze woonplaneet vormt een samenhangend systeem met een veelheid aan klimaten, vegetatie, bodems, reliëf, water en land, zeestromen en fauna van bacteriën tot en met walvissen. Als ergens iets verandert worden andere elementen van het ecosysteem ook veranderd.  Als je in het stroomgebied van een rivier te veel bossen kapt, wordt er minder water door die bomen verdampt, de afvoer van de rivieren neemt toe. Er komen vaker overstromingen. De bodem van de kale hellingen wordt door het afstromende water meegenomen. De bevaarbaarheid van de rivieren wordt door het vele slib minder.  Nu zijn we zelfs wereldwijd bezig te zorgen voor meer CO2 in de atmosfeer. De luchtlaag vertoont een sterker broeikaseffect, d.w.z. houdt meer zonnewarmte vast. De bomen krijgen eerder blad en houden het groen in de herfst langer. De vogels leggen eerder hun eieren. De fruitbomen komen eerder in bloei.  De Noordelijke IJszee is voor een veel groter deel ijsvrij. Het zijn allemaal feiten, die we met eigen ogen kunnen zien. Is de heer T.B. ziende blind en horende doof?

Het schijnt, dat de heer T.B. nogal weg is van natiestaten. Hij is er zelfs op gepromoveerd. Een natie is een volk met een eigen territorium. Een natiestaat wordt bewoond door één natie, één volk. Veel Europese staten zijn eigenlijk geen natiestaten. Beter is te spreken van nationale staten, waar de inwoners eenzelfde nationaliteit hebben. Sommige nationale staten zijn pas echt ontstaan in de negentiende eeuw. Denk aan de Duitse en de Italiaanse eenheid.  Die eenheid werd toen noodzakelijk door de Industriële Revolutie. In Duitsland ging de economische eenheid, de Zollverein ook vooraf aan de politieke eenheid, het Duitse keizerrijk, de Duitse eenheidsstaat. Die Industriële Revolutie zorgde voor een grote behoefte aan grondstoffen en energie. Dus gingen de staten grote gebieden in Afrika en Azië veroveren. Dat koloniale tijdvak is niet bepaald een sieraad, waar we als Europese nationale staten trots op mogen zijn. We hebben er ontwikkeling gebracht, maar er zijn ook veel misdaden begaan. Daarvoor kregen die KNIL militairen dan de Militaire Willemsorde. Maar al die staten en staatjes hebben ook eeuwenlang oorlogen gevoerd. Tot en met de Tweede Wereldoorlog, want toen gingen we eindelijk begrijpen, dat oorlog iets anders is dan een spannend jongensboek. Ga maar eens kijken in Ieper, met een museum en vele oorlogskerkhoven uit de Eerste Wereldoorlog. We besloten tot meer eenheid in Europa te komen. Er was nog een andere reden. De schaalvergroting in de industrie veroorzaakte een behoefte aan een grotere markt. Waar moest Philips anders zijn producten kwijt. Al die tolgrenzen waren maar lastig. Maar die gemeenschappelijke markt had regels nodig en dat ging steeds verder: kwaliteitsvoorschriften, eerlijke concurrentie, vakopleidingen. Op steeds meer terreinen ging men samenwerken om de economie goed te laten draaien. Onze geschiedenis leert, dat de samenwerking van de zeven provinciën vaak mis liep; denk aan het Rampjaar 1672. Steeds meer eenheid in de Europese Unie is een natuurlijke en zeer nuttige ontwikkeling. Zo zorgt het Europees Parlement voor een voortdurende druk op de Commissie en de Raad om te zorgen voor minder witwassen van zwart geld, minder belastingontwijking en minder belastingontduiking en corruptie. Als er niet eerlijk belasting betaald wordt, draaien de burgers er voor op. Ik ben bang, dat  al die bedriegers daarom zo tegen de EU zijn. Ik hoop voldoende te hebben aangetoond, dat het Forum voor Democratie maar beter een eendagsvlieg kan blijven. Alleen de naam is al een leugen, want niet iedereen mag meepraten.

Jaargang 12. Nr.557.

Ga stemmen

zondag, maart 17th, 2019

AANSTAANDE WOENSDAG DRAAIT HET EROM

Waar draait het om? Het gaat er om, dat extremisten van rechts niet te veel succes boeken ten koste van de regeringspartijen. Het gaat er om, dat het bestaande regeringsbeleid wat meer links progressieve accenten krijgt. Het gaat om de toekomst van ons land. Die toekomst moet niet bepaald worden door multinationals en anonieme kapitaalfondsen. We moeten weer echt democratisch worden. Iedereen moet zich in Nederland thuis kunnen voelen.

In de folders rond de waterschap verkiezingen valt de nadruk op de drie taken van de waterschappen. Twee belangrijk aspecten komen niet naar voren.  Het eerste is, dat de waterschappen al eeuwenlang een democratisch bestuur kennen en daarmee naast de zelfstandige stadsbesturen de basis vormen voor onze democratische samenleving en dat al sinds de Middeleeuwen. Een heel verschil met bijvoorbeeld het vroegere  Habsburgse keizerrijk of het Rusland van de Tsaren. Wij denken in Nederland in principe democratisch en staan onmiddellijk op onze achterste benen als de democratie onheus wordt behandeld. Een tweede aspect, dat nog niet aan de orde komt is het inspelen op een toekomstige zeespiegelrijzing. De invloed daarvan zal zeker in mijn woongebied van de Stichtse Rijnlanden merkbaar zijn. We hebben het soms over de Lekdijk Bovendams. Het gaat dan om de dam, die de Hollandse IJssel afsloot van de Lel, een paar Kilometer  westelijk van Vreeswijk (Nieuwegein-Zuid). Ongeveer daar zitten we op zeeniveau. De getijden zijn daar in de rivier al merkbaar. Als de zeespiegel twee meter stijgt, zullen de rivierdijken verhoogd moeten worden. Het waterschap heeft tot taak ons tegen overstromingen te beschermen. Misschien vinden ze dat iets voor de verre toekomst.  In dat westelijk deel van het waterschap komt ook veen voor. Als je dat veen op wens van de boeren sterk gaat ontwateren, klinkt het in. Het nare is, dat die klink irreversibel is. Dat betekent, dat die onomkeerbaar is. Als dat veen droog is, kan er zuurstof bijkomen en dan gaan die plantenresten verteren. Zo daalt het bodemoppervlak steeds dieper en moet er nog dieper gemalen worden. Dan komen de koppen van de houten heipalen onder de woningen droog te staan, gaan verrotten en de woningen en andere gebouwen gaan verzakken. Dat geeft nu al veel schade. Hoe gaan we dit probleem oplossen? Gescheiden waterpeilen? Vervangende funderingen?  Duidelijk wordt zo, dat agrarische belangen niet meer de doorslag kunnen geven.

Je hoort tijdens zo’n campagne af en toe heel wat onzin. Baudet heb ik een paar keer horen zeggen, dat we jaren terug de mond vol hadden over zure regen en stervende bossen. Daar hoor je nu niets meer van. Zo zal het ook wel gaan met het klimaat. Laat dit nu juist het voorbeeld zijn van succesvol milieubeleid.  Zwavelhoudende brandstoffen werden verboden. Er kwamen geen zwaveloxiden meer in de lucht. De regen was niet langer zuur. Tsja, mijnheer Baudet, je kunt niet overal verstand van hebben.

Een veearts beweerde in een ingezonden stuk, dat de veeteelt helemaal niet veel CO2 uitstoot.  De veeteelt zou dus niet bijdragen aan de opwarming van het klimaat. Runderen stoten veel methaan uit en dat is een veel sterker broeikasgas dan Koolstofdioxide. Op veel bedrijven wordt geïmporteerd veevoer gegeven. Dat is vaak geproduceerd op vroegere bosgrond in bijvoorbeeld Brazilië. Dat bos nam veel CO2 uit de lucht en gaf er zuurstof voor terug. Bossen vormen de longen voor de aarde. Die functie valt nu weg. Die grootschalige varkenshouderij is dus buitengewoon schadelijk voor ons klimaat.

Ik wens alle lezers van dit blog aanstaande woensdag veel wijsheid en ik hoop, dat we er samen voor zorgen, dat de verrechtsing van Nederland een halt wordt toegeroepen. Ook voor de kleine man (en vrouw) moet Nederland een fijn land zijn en blijven om in te wonen.

Jaargang 12, Nr. 556.

Duurzame mobiliteit

zondag, maart 10th, 2019

DE STATENVERKIEIZNGEN KOMEN ER AAN

In de gemeente Bunnik werken de Partij van de Arbeid en GroenLinks samen in de lokale partij Perspectief 21. Mensen die geen lid zijn van een landelijke partij kunnen lid worden van P21. Bij de laatste raadsverkiezingen was P21 succesvol. De partij veroverde acht van de zeventien zetels en kreeg één wethouder. In het college werkt P21 samen met de Liberalen (VVD en D66). Het CDA zit met vijf zetels in de oppositie.

In het kader van de campagne voor de Statenverkiezingen werd een discussieavond georganiseerd over duurzame mobiliteit. Het gebied rond de stad Utrecht kampt met een toenemende mobiliteit en met name in het woon-werkverkeer leidt dit tot files. Hoe kunnen we die mobiliteit verduurzamen? Dan denken we vooral aan de fiets en het openbaar vervoer. Het fietsverkeer is aan een beperkte afstand ge bonden al neemt die afstand toe door het groeiend gebruik van de fiets met elektrische ondersteuning en door het realiseren van brede snelfietspaden.. Vooral op wegen met gemengd verkeer kampen fietsers met onveiligheid. Zo maken ook auto’s en landbouwvoertuigen gebruik van de ventwegen langs de provinciale wegen. Het openbaar vervoer kampt met capaciteitstekorten. Zo zal de sneltram naar het universiteitscentrum De Uithof al aan zijn maximale capaciteit, wanneer die eindelijk gaat rijden. De Uithof is omgeven door bijzonder fraaie landgoederen, waar we bij voorkeur geen verkeersinfrastructuur door heen leggen

Eén A27 door Amelisweerd is wel genoeg.. Het station Bunnik zou kunnen bijdragen aan een oplossing door een snelle fietsverbinding met de Uithof. Wethouder Eijbersen voert intensief overleg met Bunnikse ondernemers, die dromen over het Bunnikse station als OV-knooppunt met allerlei andere voorzieningen.

Duurzame mobiliteit vergt ook veel minder luchtvervuiling. en vele  minder lawaai. De massale introductie van elektrisch vervoer kan althans dit probleem oplossen, niet het ruimte beslag, de vele files en de aantasting van het landschap. Eigenlijk had ik van verkeersdeskundige en GroenLinks-kandidaat  David Oude Wesselink wat meer opmerkingen verwacht. De provincie wil wel een reëel beeld van de luchtverontreiniging krijgen en werkt aan een netwerk van meetpunten in Amersfoort en Zeist. In Bunnik zijn vrijwilligers daarmee bezig en eigenlijk verwachten zij daarbij steun van de provincie. De narigheid is dat nooit de echte verontreiniging wordt gemeten. Men werkt altijd met formules, die meestal te laag uitkomen. Op veel plaatsen worden Europese normen overschreden.

In de Gemeente Bunnik vind je nog een uitgestrekt buitengebied. Herhaaldelijk is dan beloofd, dat men die gebieden autoluw wil maken.  Dat merkt men bijvoorbeeld sterk bij de provinciale weg N410 tussen Odijk en Houten. De weg is nogal smal en zeer onveilig voor fietsers en voetgangers. De aanleg van een gescheiden fietsverbinding is voor de provincie niet opportuun. Er is nu op werkdagen weliswaar een busverbinding op proef, lijn 43, maar tot nu toe wordt die nauwelijks gebruikt. Lijn 43 verbindt Houten ook met Station Driebergen-Zeist. en zo met het Oosten des lands. Tsja, de meeste automobilisten weten niet eens hoe een OV-chipkaart werkt.

Mijn  belangrijkste  bezwaar  tegen  deze  avond  was,  dat  men  zich  niet  boog  over  de  oorzaken  van  de  toenemende  mobiliteit.  De  problemen  doen  zich  vooral  voor  tijdens  de  ochtend-  en  avondspits.  Het  zit  vooral  in  het  woon-werkverkeer.  De  provincie  Utrecht  spant  zich  voortdurend  in  zo  veel  mogelijk  bedrijvigheid  naar  de  provincie  aan  te  trekken.  Dat  zorgt  voor  een  groot  vestigingsoverschot  en  dure  koopwoningen.  Intussen  zijn  er  aan  de  randen  van  Nederland  krimpgebieden,  waar  scholen  moeten  sluiten  en  de  leefbaarheid  afneemt.  Wethouder  Eijbersen  toont  zich  een  groot  voorstander  van  die  vestiging  van  hig  techbedrijven.  Zo  wordt  het  geld  verdiend  om  de  zachte  sectoren  te  betalen.  PvdA-kandidate  Julie  d’Hondt  ziet  het  probleem  van  dit  gebrek  aan  solidariteit  en  spreekt  zich  uit  over  “Grenzen  aan  de  Groei”.  Dat  is  de  titel  van  het  Rapport  van  de  Club  van Rome  van  1973,  dat  de  milieudiscussie  op  wereldschaal  gestart  heeft.  Ik  heb  het  bestuur  van  P21  uitgenodigd  daarover  een  volgende  keer  te  discussiëren,  bijvoorbeeld  voorafgaand  aan  de  Europese  verkiezingen  op  23  mei  2019.  Op  Europees  niveau  speelt  immers  hetzelfde.

Jaargang 12, Nr. 555.

Schiphol en de KLM

zondag, maart 3rd, 2019

DE ECONOMISCHE BETEKENIS

De Nederlandse regering geeft nogal hoog op over het belang van Schiphol voor de Nederlandse economie. Als Schiphol aan betekenis zou verliezen zou dat ernstige schade betekenen voor onze economie. Daarbij wordt vooral de nadruk gelegd op het grote aantal verbindingen, dat de KLM onderhoudt met luchthavens over de gehele wereld. Het betekent ook, dat veel reizigers via Schiphol  naar hun bestemming reizen na op Schiphol te zijn overgestapt op een andere vlucht. Ook dit transitverkeer levert de luchthaven inkomsten op. Internationale bedrijven, waaronder onze exporteurs profiteren van al die verbindingen en zo is de luchthaven een positieve factor in ons vestigingsklimaat. Er wordt dus goed verdiend door al die mensen, die bij de luchtvaart betrokken zijn: personeel op de vliegtuigen, onderhoudsmedewerkers, grondpersoneel, alle winkels en horeca op de luchthaven en de vele beveiligers. Dat zijn duizenden mensen en die geven ook weer veel geld uit en scheppen zo nog weer meer werkgelegenheid.

Het vrachtvervoer is eveneens van belang. Via Schiphol worden vele goederen in- en uitgevoerd. Het gaat dan vooral om spullen, die snel vervoerd moeten worden. Denk aan brieven en pakketten, maar ook aan bloemen en groenten, die vers moeten blijven. Ze worden vanuit tropische gebieden geïmporteerd en via de Nederlandse groothandel zoals de Aalsmeerse bloemenveiling ook weer gedeeltelijk per vliegtuig uitgevoerd.

Rond Schiphol zijn veel bedrijven gevestigd, die onderdelen verwerken tot eindproducten. Het gaat dan vooral om duurdere producten met een gering gewicht. Vaak is het een laatste bewerking. Zo vermijden bedrijven de importtarieven van de Europese Unie. Bedenk daarbij wel, dat veel productie sterk geautomatiseerd is. Er komen nauwelijks nog mensen aan te pas. Voor de handel en het transport zijn uiteraard wel mensen nodig. Zo profiteert Nederland van het lidmaatschap van de Europese Unie, mede doordat er veelal enige beheersing van de Engelse taal bestaat. Als je dat weet, vraag je je opnieuw af, wat die Britten in vredesnaam bezielt met hun Brexit-plannen.

Overigens heb ik zelf, wetende hoe schadelijk de luchtvaart voor het milieu en voor de leefbaarheid rond Schiphol is grote delen van Europa met groepsreizen per bus en soms ten dele per boot bezocht. Je bent dan echt op reis en wordt niet per vliegende autobus binnen weinig uren in een totaal ander land met een ander klimaat, een ander landschap en een andere leefwijze gedropt. Reis eens wat meer per bus of per spoor. Dat is ook fijn voor de mensen rond Schiphol.

Jaargang 12, Nr.554.