Archive for maart, 2016

Het Paasgeloof op de proef gesteld

zaterdag, maart 26th, 2016

Pasen: leven na lijden en dood

De laatste dagen wordt ons geloof op de proef gesteld. In het aloude lijdensverhaal komen de apostelen voor de vraag te staan of hun verwachtingen wel uitkomen. Is Jezus van Nazareth wel de verwachte Messias? Hij is gemarteld. Hij is een vernederende dood aan het kruis gestorven. Maar dan komt Paasmorgen. Hij leeft. Hij is verrezen uit de dood. Dit verhaal heeft voor gelovigen een bijzondere betekenis. Wat er ook aan ellende over ons komt, er blijft altijd hoop zelfs de zekerheid, dat het weer beter zal gaan.

Maar dan vallen er in Brussel meer dan dertig doden en vele zwaar gewonden. En elke dag weer vallen er in Syrië en Irak nog veel meer doden en gewonden bij alle partijen. Er lijkt geen einde te komen aan de vijandelijkheden. Triomfantelijk wordt gemeld, dat er weer tientallen IS-strijders zijn gesneuveld en dat ook een belangrijke leider is gedood. En we beseffen niet, dat we weer haat zaaien en toekomstige terreuraanslagen over ons afroepen. In de kerken bidden we voor onze doden en we vergeten die andere doden, slachtoffers van onze bommen.

Er zijn ook tekenen van hoop. Er is een gedeeltelijke wapenstilstand en er wordt onderhandeld. Misschien is het bij elk conflict zo, dat er een moment komt, dat alle partijen gaan beseffen, dat ze allemaal krankzinnig bezig zijn, Ik denk aan Noord-Ierland en voormalig Joegoslavië en Tsjetsjenië en Zuid-Afrika en Colombia en vooral aan de Tweede Wereldoorlog en de zeventig jaar zonder nieuwe wereldoorlog erna. Komt er ook wijsheid in de hoofden van al die krijgsheren in het Midden-Oosten? Komt er wijsheid in de hoofden van de fabrikanten van wapentuig en munitie? Komt er wijsheid in de hoofden van de aandeelhouders van de wapenfabrieken? Als je gelooft in Pasen is het antwoord ja. Ik wens u allen Vrede. Ik wens u een Zalig Pasen.

Jaargang 9, Nr.403.

Over het Oekraïne referendum 2

vrijdag, maart 25th, 2016

Dit bericht is eerder geplaatst in het parochieblad Open Venster, editie Odijk voor maart 2016.

Gaat u 6 april JA of NEE stemmen bij het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne?

John Jorna

De eerste vraag, die bij u opkomt zal misschien zijn waarom ons parochieblad over zo’n politiek onderwerp schrijft. Een eerste reden is om u op te roepen om te gaan stemmen. Dat is niet omdat het voor u zelf erg belangrijk is. Weinig mensen in Odijk zullen er iets van merken, dat Oekraïne met de EU geassocieerd is. Voor de mensen in Oekraïne is het wel belangrijk. Zij willen los komen van Rusland en zich economisch meer richten op het Westen. De ervaringen met Rusland waren en zijn voor het land niet bepaald prettig. In de Stalintijd zijn duizenden vermoord of naar Siberië verbannen en nu is er de voortdurende dreiging van het weer oplaaien van het conflict in het Oosten van het land. Oekraïne is afhankelijk van olie en gas uit Rusland en dat levert evenzeer voortdurend problemen op. Oekraïne is op die manier niet echt onafhankelijk.

We zien een land in nood, waar vooral de gewone mensen het erg moeilijk hebben. En in Odijk is het de gewoonste zaak van de wereld om mensen in nood te helpen. Als Oekraïne gemakkelijker handel kan drijven met de EU, kan het land tot welvaart komen. Meer mensen kunnen dan werk vinden. Het zou mij niets verwonderen als er mensen als adviseur in Oekraïne gaan werken om het land te helpen bij de modernisering van de landbouw en de industrie. Dat hebben we met andere landen in Oost-Europa ook gedaan. Een heel noodzakelijke hulp is de juridische bijstand bij het bestrijden van de corruptie. Na de val van het communisme hebben enkele mensen de macht over de vroegere staatsbedrijven weten te krijgen. Daarna hebben ze zich zelf enorm verrijkt. Zo hebben ze veel macht. Het zal veel moeite kosten dit te veranderen. Maar wij als katholieken hebben de plicht om het algemeen welzijn te bevorderen, niet alleen in ons eigen land, maar ook elders in Europa.

Oekraïne is ook een heel godsdienstig land. De onderdrukking van de godsdienst in de communistische tijd is er niet vergeten. Sommige kerken zijn met Rome verbonden en een deel van de met Rusland verbonden Orthodoxe Kerk heeft zich van het Russische patriarchaat los gemaakt en vormt nu een nationale Kerk onder de Patriarch van Kiev. Anderen zijn nog met de patriarch van Moskou verbonden. Vraagt u zich eens af, of u uw medechristenen wilt helpen door Ja te zeggen op 6 april.

De EU geeft vorm aan de sterke verbondenheid van de lidstaten. We realiseren ons niet zo vaak, dat de vroegere vijanden Frankrijk en Duitsland nu al zeventig jaar in vrede leven en intensief met elkaar samenwerken. Na eeuwen van telkens weer oplaaiende oorlogen is Europa een continent van vrede geworden. Het is dan ook geen wonder dat een land als de Oekraïne een nauwere band met Europa wil. We verlangen toch allemaal naar veiligheid. Het land kan nog lang geen EU-lid worden. Daarvoor moet er nog hard gewerkt worden om van het land een echte rechtsstaat te maken. Daarbij kunnen wij in de EU helpen. Het associatieverdrag maakt die samenwerking gemakkelijker.

Ik hoop u voldoende argumenten te hebben aangereikt om op 6 april uw stem te bepalen. Succes!

Over het Oekraïne referendum

vrijdag, maart 25th, 2016

Dit artikel is als ingezonden brief geplaatst in het huis-aan-huisblad Bunniks Nieuws van 23 maart 2016

JA of NEE op 6 april?

Hoe bepalen we onze stem bij het Oekraïne-referendum?

Natuurlijk wil Oekraïne zich economisch meer op de EU richten. Het land wil los van de knellende banden met Rusland. De Stalinterreur zorgde voor miljoenen doden en velen werden naar Siberië verbannen. Nu lijdt het land onder de agressie van Rusland, dat de Krim annexeerde en de opstand in het Oosten steunt met manschappen en materieel. We moeten de fout van Chamberlain in München 1938 niet herhalen, maar krachtig optreden.

We kunnen het arme Oekraïne het beste helpen door de exportmogelijkheden te verruimen, door er te investeren, zoals Philips in buurland Polen en door juridische bijstand om de corruptie te bestrijden en meer aandacht te krijgen voor mensenrechten. Er moet nu meer stabiliteit komen.

Ondanks de voortdurende druk van Poetin heeft het land bij vrije verkiezingen in overgrote meerderheid gestemd op EU gezinde partijen. Poetin ziet liever niet, dat er straks een vrij en welvarend democratisch bestuurd land grenst aan Rusland. Moeten wij ons daar iets van aantrekken?

Voor ons betekent het ruimere toegang tot een markt van 45 miljoen inwoners. De wederzijdse handel zal toenemen. Meer productie betekent meer werkgelegenheid. Medische apparatuur van Philips kan daar het niveau van de gezondheidszorg opkrikken

Het referendum gaat niet over een lidmaatschap van de EU voor Oekraïne, want er is nog veel fout in Oekraïne.. Een JA stem betekent steun voor de EU. De samenwerking van nationale staten in de EU is de beste garantie voor vrede binnen Europa na eeuwen van oorlogen. De EU heeft ons meer welvaart gebracht. Bedrijven produceren goedkoper door de zeer grote en koopkrachtige markt.. Die grote bedrijven hebben veel economische macht. Ons kleine land kan die macht niet beteugelen. Dat kan alleen de EU. Er is alle reden om heel zuinig te zijn op onze Europese Unie.

Vluchtelingen

vrijdag, maart 18th, 2016

POLITIEKE TOP IN BRUSSEL EN DE SIMPELE PRAKTIJK IN ONZE GEMEENTE

In Syrië is er een gedeeltelijke wapenstilstand en er wordt onderhandeld over een oplossing van het conflict. De Russen hebben een deel van de vliegtuigen en manschappen teruggetrokken. Met de nodige scepsis hoop je toch dat er een begin is van een oplossing. Een terugkeer van alle vluchtelingen zit er, vermoed ik, voorlopig niet in. Waar moeten ze heen? Kunnen de minderheidsgroepen straks nog naar hun eigen woonplaats? Komt er binnen Syrië een soort herschikking, waarbij al die bevolkingsgroepen niet meer door elkaar wonen, maar elke groep bij elkaar? Het worden ingewikkelde onderhandelingen.

Turkije raakt opgescheept met miljoenen gevluchte Syriërs en eigenlijk behoor je te verwachten, dat ze daar fatsoenlijk worden opgevangen. Dus op de duur in een eigen woning. Dat ze werk mogen zoeken en dat hun kinderen onderwijs krijgen. Het zou een enorme prestatie van de Turken zijn, als ze dit klaar krijgen. Daar mag dan wel wat tegenover staan. Maar intussen vraag ik mij wel af, of er straks weer de nodige bruiden uit Turkije naar Europa komen. Visumvrij reizen betekent toch niet recht op permanent verblijf? Gezien de onderdrukking van de kritische pers en de oorlog tegen de Koerden en nog zoveel meer, behoort Turkije geen lid van de EU te worden. Maar erover praten mag.

Intussen kreeg ik de afgelopen weken informatie over Vluchtelingenwerk Bunnik. Vorige week vertelde een Iraanse vrouw over haar reden om te vluchten en over de huidige situatie. Ze werkt als oncologisch verpleegkundige en daarvoor kreeg ze een verdiend applaus. Maar ze volleybalt ook in een recreantengroep samen met nog een Iraanse. Alle vluchtelingen hebben ook een taalmaatje, waarmee ze elke week gesprekken voeren om het gewone Nederlands beter te gaan beheersen. Soms is juridisch advies nodig, bijvoorbeeld als ze tot gezinshereniging willen komen. De eerste opvang lijkt me heel belangrijk. Vanuit een AZC reizen ze naar NS station Lunetten, want daar dichtbij is het kantoor van de woningbouwvereniging, waar ze het huurcontract moeten ondertekenen. Dan volgt de inschrijving bij de gemeente en de aanvraag van een of meer uitkeringen. Pas dan gaan ze naar hun nieuwe woning, maar die is nog kaal. Ze krijgen een bedrag voor de inrichting, maar dat is erg krap. Er moet een school gezocht worden voor de kinderen en een taalcursus voor de ouderen. Ze moeten echt bij van alles geholpen worden. Er is ook een groep opgericht, die de mensen helpt bij het zoeken naar een baan. Het is indrukwekkend wat deze vrijwilligers allemaal presteren. Er is één betaalde coördinator.

Volgend jaar moeten er nog meer vluchtelingen opgevangen worden. Het verderfelijke volkshuisvestingsbeleid van de rijksoverheid begint zich steeds meer te wreken. Subsidies vielen weg en er werd zelfs een greep in de kas gedaan. Er worden veel te weinig sociale huurwoningen gebouwd. Projectontwikkelaars proberen steeds weer onder hun verplichting van 30% sociale huur uit te komen. Demonstranten zouden hiertegen moeten protesteren in plaats van tegen de komt van vluchtelingen. Het is niet hu schuld, dat er te weinig sociale huurwoningen zijn.

Dat alles hoorde ik tijdens de jaarlijks sobere maaltijden, die de kerken sedert 2003 in Odijk organiseren. Je krijgt een bord rijst met een creatief samengesteld groentemengsel. Geen vlees. Je geeft wat in een mandje en de opbrengst gaat naar een goed doel. Dit jaar is dat Vluchtelingenwerk Bunnik. We bereiden ons voor op Pasen. Er is leven na lijden en dood. Ik hoop ook in Syrië.

Jaargang 9, Nr. 402.

Een domme D66 motie

vrijdag, maart 11th, 2016

NARE ONVERDRAAGZAAMHEID

De privacy wetgeving maakt mensen onvindbaar. Dat is heel lastig als je een verloren gewaand familielid of klasgenoten voor een reünie wilt vinden. Terwijl het overlijdensregister openbaar is, willen medewerkers van een zorgcentrum niet zeggen, dat iemand overleden is. Mensen worden zo geanonimiseerd. Ze gaan als anoniem persoon op in de massa. Ik kan mij voorstellen, dat men medische gegevens niet openbaar maakt en dat men niet te koop wil lopen met een wat nare jeugdzonde van veertig jaar geleden. Midden vorige eeuw had je in Arnhem een dik adresboek, waarin van elk adres vermeld werd wie er woonde. Nog maar enkele jaren geleden kon je met een telefoon CD van elk adres nagaan wie er woonde en wat het telefoonnummer was mits het geen geheim nummer was. Dat kan tegenwoordig niet meer. Zo kunnen mensen zich verbergen.

Er wordt nogal eens geroepen, dat buitenlanders in Nederland moeten integreren. Ze moeten ook een toets doen om aan te tonen, dat ze bekend zijn met Nederlandse gebruiken en met wettelijke regelingen. Als iemand hier in Odijk komt wonen, dan verwachten wij, dat hij zich aan de gebruikelijke omgangsregels houdt. Wij groeten elkaar op straat. Bij de jaarwisseling tijdens het afsteken van het vuurwerk wensen we onze buren alle goeds voor het nieuwe jaar. We leven mee met het lief en leed: ziekte, overlijden van familie, werkloosheid, maar ook geboorten of het slagen voor een examen of een nieuwe baan. Eigenlijk hopen we ook, dat nieuwkomers actief worden bij de verenigingen. We zijn niet zo blij met mensen, die ons dorp alleen als slaapdorp beschouwen. Die komen gelukkig niet al te veel voor.

Nog tot in de negentiger jaren was het gebruikelijk, dat nieuwe inwoners met een bloemetje werden verwelkomd. Daarvoor bestond een klein comité. De dames kregen steeds een lijstje van de gemeente. Naar hen waren er geen signalen, dat dit welkomstbezoek niet op prijs werd gesteld. Zonder enig overleg met de dames werd de medewerking van de gemeente van de ene op de andere dag beëindigd. Een of andere ambtenaar, die geen flauw benul had van hoe het werkt in een dorp had dat besloten. Naar het schijnt had het te maken met de privacy wetgeving.

Voor de twee kerken was het onprettig, want de dames heetten de nieuwe bewoners ook welkom namens de kerken. Zo kon een eerste contact gelegd worden. Eenvoudige zaken zijn nu heel ingewikkeld geworden. Bij je persoonsgegevens staat nog steeds vermeld of iemand tot een kerkgenootschap behoort. Er is een stichting opgericht, SILA en die geeft automatisch verhuisgegevens door aan de betreffende kerken. Ik kan dat enigszins volgen. De nieuwe inwoners krijgen van onze lokale geloofsgemeenschap een verwelkomingsbrief en ons plaatselijke parochieblad. De keer daarop vragen de bezorgers of de mensen het op prijs stellen voortaan het parochieblad te ontvangen. Soms is het ja, maar er wordt vaak nee gezegd. Onlangs zei ik: “Eigenlijk weten die mensen helemaal niet waar ze nee tegen zeggen.” Ze weten vaak niet, dat ze als katholiek staan ingeschreven. Misschien is hun vader als kind gedoopt, maar heeft hij dat aan zijn eigen kinderen nooit laten merken. Ze hebben geen idee, wat kerk zijn inhoudt. Als ze al een krant lezen of naar een actualiteitenrubriek op de Tv kijken, krijgen ze vooral negatieve dingen over de kerk te horen of te lezen. Goed nieuws is geen nieuws. Op een blijde boodschap – dat betekent het woord evangelie – zitten we niet te wachten. Dat wij hier een warme gemeenschap vormen met zorg voor elkaar en zonder menselijk opzicht, dat beseffen deze buitenstaanders niet.

Onze vrijwilligers reageren keurig en melden, dat ze het aan de administratie zullen doorgeven. Zo nodig leggen ze ook nog uit, hoe ze er voor kunnen zorgen, dat de vermelding als kerklid in de gemeentelijke basisadministratie wordt geschrapt.

Dan komt D66 deze week met een motie, dat ook deze medewerking van gemeenten aan de ledenadministratie van de kerken moet worden beëindigd. Het zoveelste teken van godsdiensthaat bij deze partij. Ze draaien er altijd een smoes aan. Deze keer zou het geen taak van een gemeente zijn. Een andere keer maakt men er een bezuinigingsmaatregel van. Toen ik in Turkije van een Erdogan aanhanger hoorde, dat zij hun religie met democratie willen combineren, merkte ik op, dat het ook inhoudt minderheidsgroepen te beschermen. In Turkije is dat een probleem. Voor D66 kennelijk ook. Deze partij is zijn naam onwaardig. Kerkmensen behoren voor D66 niet tot het demos, het volk.

Ik schaamde mij toen ik hoorde, dat ook mijn eigen partij voor de motie had gestemd. Nu neem ik wel vaker een zekere onkunde weer op godsdienstig gebied. Onlangs vertelde ik in de Europawerkgroep, dat ik nog van plan was een blog te schrijven over het standpunt van de bisschoppen van de Europese Unie, vereend in COMECE, over het referendum over het associatieverdrag van de EU met Oekraïne. In eerste instantie wekte dat hilariteit. Rustig wees ik het jonge volkje er op, dat COMECE zich altijd een groot voorstander van Europese integratie heeft getoond. De Roomse Kerk is daarmee een bondgenoot van het eurofiele GroenLinks. Dat zie je ook heel sterk in de encycliek Laudato si van Paus Franciscus. Daarin laat hij indringend het verband zien tussen Groen en Links. Het milieu en de armen in de wereld zijn beiden slachtoffer van de werking van ons technologisch en economisch systeem. Zoals gebruikelijk wordt aan dit buitengewoon belangwekkende document nauwelijks aandacht besteed. Goed nieuws is immers geen nieuws. En we moeten tenslotte op onze portemonnee passen. Zorg voor het milieu en voor de armen, het kost geld. Maar als je werkelijk Groen en Links wil zijn snap je, dat ook hier de paus onze bondgenoot is.

Beste lezer, u hoeft me niet te vertellen, dat er in die roomse kerk ook dingen erg fout zijn. We werken er hard aan, dat te verbeteren en vooral paus Franciscus doet het.Hij verdient dat domme D66 gedoe niet. Hij verdient onze steun.

Jaargang 9, Nr. 401.

De betekenis van weblogs

vrijdag, maart 4th, 2016

De vierhonderdste Column van de Week

Acht jaar geleden publiceerde ik mijn eerste Column van de Week. Ik had het gevoel, dat ik mensen iets te vertellen heb. Mijn gedachten over allerlei onderwerpen wilde ik met anderen delen. Daar kwam bij, dat ik verwachtte, dat ik me bij mijn schrijven voor een parochieblad zou moeten inhouden. Mgr. Eijk was tot aartsbisschop benoemd. Ik wilde niet, dat de leiding van de parochie in de problemen zou komen. Als individu ben ik onafhankelijk. Ik hoef niet bang te zijn, dat ik mijn baan verlies. Dat is bij pastores in het aartsbisdom wel anders. Eigenlijk gold voor de politiek hetzelfde. Ik bekleed geen bestuursfunctie meer en kan hardop denkend mijn columns schrijven.

Wat is bij het schrijven mijn doel? Ik wil mensen geen mening opdringen. Ik pak een onderwerp aan, analyseer het en zoek naar voor- en nadelen, positieve en negatieve kanten. Vaak stel ik vragen en zo hoop ik mensen zelf aan het denken te zetten. Natuurlijk klinkt mijn eigen mening door in mijn schrijfsels. In een vorige column vertelde ik, dat ik vroeger mijn leerlingen wilde leren kritisch te lezen en meningen van feiten te onderscheiden. Ik merk in mijn omgeving, dat veel mensen het maar hinderlijk vinden over ingewikkelde maatschappelijke kwesties diepgravend na te denken. Als ze al iets weten over een onderwerp, dan zie ik een zekere weerstand om tot een goed gefundeerd oordeel te komen. Ze zoeken het maar uit, hoor ik dan. Wij hebben niets te vertellen. De hoge heren – waar blijven de dames? – gaan toch hun eigen gang. Misschien kan ik met mijn columns dat gevoel van onderworpenheid een beetje doorbreken.

Bereik ik veel mensen? Maandelijks bezoeken 6 tot 8 duizend unieke bezoekers twee tot drie keer mijn weblog. Ik hoor steeds vaker, dat mensen één keer per maand mijn weblog bezoeken en dan vier of vijf columns lezen. Soms stijgt het aantal bezoekers spectaculair. Dat gebeurde na de column van 4 juli 2014 over de houding van de kerk tegenover het huwelijk en scheiding. Die maand had ik ongeveer 30.000 unieke bezoekers. De maanden erna was het aantal bezoekers nog aanzienlijk hoger dan eerder gebruikelijk, maar het effect ebde weg. Ik bereik ook meer mensen doordat elke blog ook op www.planeetgroenlinks.nl en op de site van de Linker Wang verschijnt.

Hebben bloggers invloed? Als blogger heb je geen abonnees. Je kunt geen lezersonderzoek doen. Ik krijg ook weinig reacties, maar omdat mijn blogs meestal erg genuanceerd zijn, worden mensen ook niet zo vlug boos. Maar met onze blogs werken we wel opiniërend. Meer mensen vormen een mening voor zich zelf en soms dragen ze die ook uit. Ik heb de afgelopen tijd vier keer over Oekraïne en het referendum geschreven. Een goede vriend bekende me, dat hij eigenlijk niet wilde gaan stemmen, maar na het lezen besloot toch te gaan en JA te stemmen. Beïnvloeden blogs ook politici? Lezen zij of hun medewerkers blogs, die toch altijd aanzienlijk langer zijn dan tweets? Het is, denk ik, een kwestie van gedegenheid. Hoe serieus neem jij als politicus jouw werk?

Ik weet ook, dat wetenschappers de invloed van blogs onderzoeken. Soms worden op één dag een paar honderd megabytes gedownload. Ik denk wel eens inwendig grinnikend, dat iemand op zoek gaat naar ketterijen. Tsja, die zullen er best in staan.

Ik ben nog niet van plan op te houden. Soms denk ik waarover moet ik nu weer schrijven en opeens is er toch een onderwerp. Zoals net nog, toen ik als ‘breaking news’ las, dat Mgr. De Korte bisschop van ’s Hertogenbosch wordt. Mooi voor Den Bosch, maar in Groningen-Leeuwarden zullen ze hun hart wel vast houden. Maar gelukkig hebben we tegenwoordig een andere paus.

Ik dank alle bezoekers voor hun aandacht. Jullie geven door je bezoek zin aan mijn leven.

Jaargang 9, Nr. 400.