Posts Tagged ‘column 5’

Een ander Joods geluid

vrijdag, maart 21st, 2008

De advertentie van Harry de Winter

Op maandag, 17 maart plaatste Harry de Winter een advertentie op de voorpagina van de Volkskrant met de volgende tekst:

Als Wilders hetzelfde over Joden (en het Oude Testament) gezegd zou hebben als wat hij nu over Moslims (en de Koran) uitkraamt, dan was hij allang afgeserveerd en veroordeeld wegens antisemitisme.

mede namens Stichting de Initiatieven en Een Ander Joods Geluid

Harry de Winter

Daar kreeg hij veel reacties op en niet allemaal even prettig. Maar er was ook veel bijval. Ik denk terecht en ik wil u dat graag uitleggen. Elke opmerking waarbij Wilders en zijn anti-Islamhetze gekoppeld wordt aan de joden, betekent automatisch een koppeling aan het lot van de Joden in de Tweede Wereldoorlog, dus een koppeling aan de Holocaust. Daardoor wordt ten onrechte elke discussie onmiddellijk onmogelijk. Wilders roept immers niet op alle Moslims te vergassen of iets dergelijks.

Maar wat doet Wilders dan wel? En vooral, welke geluiden hoor je onder zijn aanhangers? Wilders zelf wil, dat Europa op slot gaat voor Moslims. Hij noemt deze religie primitief en vindt de Koran een vreselijk boek dat verboden zou moeten worden. Onder zijn aanhangers hoor je nog wel ergere ideeën. Daarbij valt op, dat er niet alleen sprake is van terechte kritiek op sommige allochtonen, die fors in de fout gaan ofwel ernstig crimineel gedrag vertonen, neen er wordt flink gegeneraliseerd. De gehele bevolkingsgroep, ja zelfs alle allochtonen, moslim of niet, worden over een kam geschoren. Zij zijn de schuld van de criminaliteit, van de woningnood, van de werkloosheid en van de gevoelens van onveiligheid bij de mensen.

Waar hebben we dat vaker meegemaakt? Juist, in de dertiger jaren in Duitsland toen joden verantwoordelijk werden gesteld voor alle narigheid, het verlies van de Eerste Wereldoorlog en de economische crisis. Hitler had ook nog allerlei waanideeën over rassen. Hij meende, dat de joden een apart en inferieur ras vormden.

Het enige, dat de Joden in Europa bond was hun religie. Ze vormden geen volk, want ze waren geïntegreerd in de Europese samenlevingen. Oorspronkelijk waren ze wellicht een volk in verstrooiing. Ze waren ook zeker geen apart ras, maar behoorden tot een ras, waartoe ook de Arabieren behoren. Wij weten dat en als wij nu zien, dat de afkeer zich richt tot mensen van één religie, dan denken we automatisch aan die afkeer van de Joodse religie. En als we horen, dat de Koran verboden moet worden dan denken we aan de boekverbrandingen door de Nazis. En vooral zijn we bang, dat wat Wilders en consorten doen alleen nog maar een begin is. Ik vrees, dat Wilders zelf niet beseft welke boze geesten hij oproept. En iedereen, die de lessen van de historie kent, moet daartegen waarschuwen.

Maar waarom mogen we de huidige situatie eigenlijk niet vergelijken met de situatie van de Joden tijdens het opkomend Nazisme?  Niets is zo erg als de Holocaust, de systematische vernietiging van zes miljoen Joden door de Nazis. Maar er stierven ook zes miljoen Polen en zo’n dertig miljoen inwoners van de Sovjet Unie. Het doden van communistische leiders  daar door de Duitsers geschiedde op dezelfde wijze als van de Joden voordat de Enslösung in de concentratiekampen begon. Als we de verhalen lezen over Ruanda en Soedan en over het PolPot-regime in Cambodjadan is wat daar gebeurd is evenzeer van een grenzeloze wreedheid.

We vergeten één ding. De Holocaust vormt de legalisering van het streven naar een eigen Joods Tehuis, de legalisering van de Staat Israël. Dat maakt de reacties extra fel. De staat Israël is er terecht en ik hoop, dat het spoedig tot een vreedzame twee-staten-oplossing komt. Wat Joden in de loop van de geschiedenis is aangedaan is vreselijk en de christenen en vooral de Katholieke Kerk hebben daaraan bijgedragen. Laten we ons niet opnieuw laten meeslepen door haat tegenover een andere religie. Deze wereld kan geen Derde Wereldoorlog verdragen.

Harry de Winter heeft ons terecht gewaarschuwd.