Hoe maak je een parochieblad?

Een parochieblad is vaak alleen maar een mededelingenblad met vooraf een woordje van de pastor, wat aankondigingen en saaie verslagen van vergaderingen. Op die manier is het niet bepaald een fraai visitekaartje van de parochie. Daarom vonden we in Odijk dat het anders moest.

Redactieformule Parochiekontakt/Open Venster

Zo’n twintig jaar geleden werd in de dagbladen nauwelijks aandacht besteed aan religieus en kerkelijk nieuws. Wij vonden, dat we die lacune moesten opvullen. We wilden daarbij ook over de eigen parochiegrenzen heen kijken en ook berichten uit het dekenaat, de Nederlandse kerkprovincie en de wereldkerk  opnemen. We vonden, dat je niet alleen op zondag in de kerk katholiek bent, maar dat jouw katholiek zijn je hele leven beïnvloedt. Dus schreven we ook over allerlei maatschappelijke onderwerpen: oorlog en vrede, ontwikkelingswerk, milieu, economie, sociaal beleid, opvoeding, politiek, Europese eenwording, zinloos geweld,verslaving, cultuur, ethiek, sexualiteit en wat al niet meer. Het kwam in de loop van de jaren allemaal in Parochiekontakt aan de orde. De kritische noot is er ook steeds, al heeft de verandering naar Open Venster en het minder frequent verschijnen wel geleid tot ruimtegebrek. Je bent niet echt geloofwaardig als je schrijft als “His Master’s Voice”, dus als spreekbuis van de baas. Elders vindt men dat nogal ongewoon, bijna genant. Je gaat toch geen kritiek leveren op een paus of een bisschop. Wij zien dat juist als onze plicht. Je moet ook hen behoeden voor fouten of hen laten merken, dat hun woorden anders verstaan worden dan ze bedoeld zijn. Wij willen de lezers aan het denken zetten, zodat ze tot een eigen oordeel  kunnen komen. We pretenderen in het geheel niet de eeuwige waarheid te verkondigen. We vinden wel, dat we samen steeds moeten zoeken naar die waarheid, samen moeten zoeken naar een juiste houding of de beste oplossing voor een probleem. Eigenlijk richten we ons steeds tot een zeer breed publiek. Niet alleen die binnenste cirkel van zeer betrokken parochianen, die vaak als vrijwilliger actief zijn. Ook de cirkel van parochianen, die zich nog wel met de parochie verbonden voelen, maar er niet wekelijks de zondagse viering bijwonen. We richten ons eigenlijk op iedereen in het dorp, die het blad interessant vinden. We schrijven zo, dat de onkerkelijke huisgenoot het eveneens interessant vindt. We willen, dat Parochiekontakt/Open Venster voor sommigen het laatste rode draadje is, dat hen met de parochie verbindt. Op die manier levert Parochiekontakt/Open Venster een bijdrage aan de missionaire opdracht van onze parochie. Parochiekontakt verscheen tien keer per jaar, Open Venster verschijnt slechts zeven of acht keer per jaar. Dat komt door de eis, dat in de acht lokale geloofsgemeenschap de lokale edities dezelfde inleverdatum hebben. Onze lokale geloofsgemeenschap maakt nu  deel uit van de Paus Johannes XXIII Parochie in het Kromme Rijngebied. De Odijkse editie van Open Venster telt meestal veertig pagina’s op A5 formaat. Het wordt door twee mensen afwisselend ge-lay-out en vervolgens door vrijwilligers gestencild, gebundeld, geniet en gevouwen en gedistribueerd in het dorp of per post verzonden. Hebt u interesse in het blad. Achterin de H.Nicolaaskerk in Odijk liggen extra exemplaren en dat deel van de kerk is overdag open. U kunt ook een mailtje sturen naar odijk@pj23.nl . Bent u geInteresseerd in de parochie bekijk de site van de parochie www.nicolaaskerkodijk.nl .

Leave a Reply