Archive for juni, 2024

De Uitslagen

maandag, juni 10th, 2024

WAT VIND IK ERVAN?

 

Eerst maar de uitslagen in Nederland. Het samengaan van GroenLinks en PvdA heeft een succes opgeleverd. In de gemeente Bunnik werkt GroenLinks en de PvdA al sedert 1998 samen in de lokale partij Perspectief 21, kortweg P21. Al jaren is P21 de grootste partij in de Gemeenteraad en levert twee van de driewethouders. Nu blijkt, dat ook de samenwerking op landelijk niveau en Europees niveau succesvol is. Bij de Europese verkiezingen werden we met 8 van de 31 zetels de grootste partij. Vergeleken met de vorige Europese verkiezingen verloren we één zetel, maar in 2019 deed de SP niet mee. Dat zal ons toen stemmen van traditionele SP-kiezers hebben opgeleverd. Jammer dat de SP niet voldoende stemmen vergaarde om een zetel in het Europees Parlement te winnen. De SP is altijd een wat Euro sceptische partij geweest. Ze zagen in de Europese Samenwerking een kapitalistisch complot. Ik zie in de EU juist een instrument om de multinationals in bedwang te houden. Het internationale bedrijfsleven lobbyt daar in Brussel overigens uit alle macht. Elk afzonderlijk land is nauwelijks in staat de multinationals de wet voor te schrijven.

In Nederland is de winst van extreem rechts eigenlijk maar één zetel. De PVV had één zetel en heeft er nu zes, maar Forum voor Democratie verliest de vier zetels. Het blijkt uit onderzoek, dat heel veel mensen, die bij de Tweede Kamer verkiezingen op de PVV stemden nu zijn thuis gebleven.  Waarom stemden ze vorig jaar op de PVV. Het zou om de migratieproblematiek gaan, maar eigenlijk meer om de woningnood. Migranten krijgen in de ogen van de PVV-stemmers met voorrang een woning. Onze jonge mensen moeten jaren op een goedkope sociale huurwoning wachten. De EU gaat niet over woningbouw of toewijzing van sociale huurwoningen. Wel over natuur en milieu en het klimaat en de stikstof problematiek. Dat is een zaak voor de boeren. Veel PVV-ers hebben daar geen aandacht voor. Ze lezen geen krant. Kranten zijn duur. Ze luisteren niet naar het journaal en alleen naar rechtse actualiteitenprogramma’s op de TV. PVV-ers zetten zich af tegen de elite, de meer ontwikkelde goed verdienende mensen, die wel kranten lezen. Ze zijn goed op de hoogte van wat de EU is en wat de EU doet. Ik ben bang, dat met name in het VMBO bij vakken als maatschappijleer, geschiedenis, economie en aardrijkskunde veel te weinig aandacht is voor de samenwerking in Europa. De docenten voor die vakken zijn vaak te weinig toegerust voor deze taak en hebben ook te weinig uren voor hun vak. Veel van die laag geschoolden lezen de Telegraaf en dan word je stevig geïndoctrineerd. Het vroeger uitstekende Tv-programma “Op1” is tegenwoordig bepaald niet meer een voorbeeld van objectieve journalistiek. Op1 is stevig naar rechts afgegleden. Zelfs De Volkskrant heeft tegenwoordig af en toe bepaald tendentieuze koppen, die bepaald niet de inhoud van de artikelen dekken. Zoals vandaag: “Radicaal rechts wint ten koste van groen en liberaal.” Dat slaat dan op het Europese totaal. Veel belangrijker is, dat het Europese midden van christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen in het Europees Parlement de meerderheid behoudt en dat Europagezinde partijen het in het Europees Parlement goed doen. Nu Rusland niet alleen naar Oekraïne, maar ook naar andere staten dreigend optreedt, is Europese Eenheid meer dan ooit noodzakelijk.

18e Jaargang. Nr. 793.

 

Kies voor Europa

maandag, juni 3rd, 2024

GA WOENSDAG STEMMEN

 

We zitten in een moeilijke tijd. In meerdere lidstaten van de EU boekten extreem rechtse partijen bij lokale verkiezingen betere resultaten dan tot nu toe.In Nederland werd de PVV van Geert Wilders de grootste partij met een kwart van de stemmen. Waarom is dat zo griezelig voor de Europese Unie?

Dat soort partijen wil de Europese Unie van binnenuit uithollen. Steeds mindr macht bij de EU en elke lidstaat voert weer een eigen beleid zoals in de tijd van onze grootouders. Niet samenwerken, maar elkaar tegenwerken tot oorlogen aan toe. .Weinig aandacht voor het klimaatprobleem. Boeren kunnen hun gang gaan en hoeven zich niet meer aan de EU-voorschriften te houden. Migranten worden zoveel mogelijk afgeweerd en internationale verdragen, waar landen hun handtekening onder hebben gezet, worden terzijde geschoven. Het vrij verkeer van werknemers in de EU wordt beperkt, want die arbeidsmigranten zijn maar lastig. Ze hebben woonruimte nodig.

Een van mijn kleinzonen werkt bij Tv-opnamen en zorgt voor beeld en geluid. Met een grote vrachtwagen vol apparatuur rijdt hij naar Polen en verder naar Tsjechië en Oostenrijk om er Tv-opnamen te maken van fietscrosswedstrijden. Dat kan door de Europese Unie met het vrij verkeer van werknemers. Vroger hadden landen regels, die voorschreven, dat je lid moest zijn van een landelijke vakbond om er te mogen werken. In Nederland zijn er tekorten op de arbeidsmarkt. Hier in de Kromme Rijnstreek werken Polen en Roemenen om fruit te plukken. Moeten straks de kersen, appels en peren aan de bomen blijven hangen?

Op het journaal  waren berichten over hevige en langdurige neerslag in Zuid-Duitsland met overstromingen als gevolg. Hele dorpen worden geëvacueerd. In die extreem rechtse partijen zijn mensen, die niet geloven, dat het klimaat verandert door ons handelen. Maatregelen kosten geld en worden onzin genoemd.

Veel boeren demonsteerden met hun tractoren en blokkeerden Autosnelwegen. Ze willen meer vee, maar ze hebben te weinig grond om alle mest kwijt te raken. De overbemesting is slecht voor de bodemkwaliteit en de uitstoot in de atmosfeer zorgt voor neerslag in natuurgebieden, zodat daar flora en fauba worden aangetast. In gebieden met veel mooie landschappen is veel toerisme. Boeren hebben er campings om wat bij te verdienen. Blijft dat zo als die mooie natuur steeds erger wordt aagetast?

De verkiezingen voor het Europees Parlement van aanstaande woensda, 6 juni zijn reuze belangrijk. Werken we aan een hoopgevende toekomst of gaan we terug naar het verleden toen we elkaar tegenwerkten? Neen. We willen eenheid en samenwerking en toenemende welvaart en geen risico, dat er zoals vroeger weer oorlogen komen. De EU is er ook om in ons werelddeel vrede te garanderen. Nu hebben we hier al bijna tachtig jaar geen oorlog meer. Extreem rechts hoor je nu al weer oorlogstaal uitbraken. Voor mijn kinderen en kleinkinderen wil ik een vreedzaam Europa.

18e Jaargang, Nr. 792.