Archive for september, 2023

Ons familieweekend

zondag, september 24th, 2023

GENIETEN IN HET LAUWERSMEERGEBIED

 

Het is bij ons een traditie. Elk jaar gaan we met onze kinderen en kleinkinderen en hun partners op familieweekend. Steeds meer dragen onze volwassen kleinkinderen bij aan de organisatie. Een kleinzoon en zijn partner ontbraken. Hij was betrokken bij de voorbereidingen van een bijeenkomst van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds in Marrakesh in Marokko. Onze kinderen en kleinkinderen voelen zich sterk met elkaar verbonden. Dat is belangrijk om het maatschappelijk te redden in onze samenleving.

We vonden een groepsaccommodaties in de Zuidoosthoek van het Lauwersmeergebied, zo tussen het Lauwersmeer en het agrarische deel van de vroegere Lauwerszee. Die is afgedamd met een forse zeedijk, waarvan de veerboot naar Schiermonnikoog vertrekt. Naast de veehouderij wordt het gebied vooral gebruikt voor het toerisme en dan vooral door mensen, die er met hun boot naar toe varen. Er is in de loop der jaren een heel aantrekkelijk landschap ontstaan. Bepaald geen eenvormige ouderwetse droogmakerij.

Mijn vrouw en ik gingen met onze twee dochters in de auto van een dochter eerst naar Meppel om daar te lunchen. Het is een aantrekkelijke stad, waar we voor het eerst kennis mee maakten. Mijn boerenomelet smaakte me uitstekend.  We waren niet de eersten, die bij ons verblijf arriveerden. Tot mijn genoegen warren onze bedden al opgemaakt.

Een kleinzoon met de achternaam Jorna had gegoogeld om te weten te komen waar die familie vandaan kwam. Dichtbij Wergea of in het Nederlands Warga is een buurtschap met de naam Jornahuizen of Jornahus. Daar stonden vroeger rond een meertje, nu droog gemaakt drie boerderijen en daar woonden de Jorna’s. Elk van de drie geslachten wordt gekenmerkt door bepaalde voornamen. Als een Jorna Johan of Wiebrand of Willem heet, dan behoort hij tot ons geslacht. Die kleinzoon gaat het allemaal bestuderen, maar die eerste avond ging het voortdurend over hun ervaringen. Ze waren ook op kerkhoven geweest en vonden daar inderdaad de naam Jorna terug. En dus gingen we met onze twee dochters op de terugweg via Jornahuizen. Als je de weg tussen Warga en Wartena volgt zie je daar bij een zijweggetje een grafmonument voor een Frans Jorna, die er een paar eeuwen geleden is begraven. Ik was er eerder geweest en kreeg toen een onbestemd gevoel. Zweefden hier nog de geesten van mijn voorouders?

De volgende dag huurden we tuk tuks en reden er in kolonne mee door het landschap rond het Lauwersmeer. Zonder dat we het echt merkten kwamen we op het oude land. We kwamen door een dorpje en ik merkte, dat de plaatselijk gebakken baksteen een eigen kleurenpatroon vertoonde, anders dan we uit ons rivierengebied gewend zijn. We waren nog wel in Nederland, maar duidelijk in een heel ander deel. In Zoutkamp lunchten we in een voormalige Gereformeerde kerk met rondom een fraaie parkaanleg. Terug op onze basis kon ik even lekker slapen. Daarna maakte ik een wandeling en die herhaalde zich ’s avonds in het donker.

Het Lauwersmeergebied heeft erg weinig verlichting en weinig boerderijen. Het is vaak erg donker. We verlieten het terrein via een brug. We liepen over een zandpad door een stukje bos en kwamen in een uitgestrekt rietland met hier en daar een boom of struik. Op een kruispunt stopten we en gingen de sterrenhemel bekijken. Wat een verschil met onze drukke thuisbasis. De Grote Beer (een steelpan) was al snel ontdekt en daarmee ook de Poolster. Alle sterren en planeten maken elke dag een cirkelvormige baan rond die Poolster. Ik vroeg: Wie heeft de Melkweg al gezien? Dat is een lichte band over de hemelkoepel. Ik legde uit, dat onze Melkweg bestaat uit een massa sterren in een cirkelvormige  schijf. Als je dwars door die schijf kijkt, zie je de Melkweg. En toen was het zondag, maar het weer zag er niet best uit. Vol goede moed gingen we op weg naar de botenverhuur, want we zouden gaan varen op het Lauwersmeer. Maar helaas het ging steeds harder regenen. We moesten de boottocht afblazen en gingen dus maar koffie drinken in een restaurant bij het veer naar Schiermonnikoog.

Thuis was het lunchen en inpakken geblazen. Zelf deed ik een flinke dut. Uiteindelijk kon iedereen weer vertrekken. En wij gingen naar Jornahuizen en zo weten ook mijn twee dochters waar de Jorna’s vandaan komen. We hebben weer flink genoten van ons samen zijn in zo’n mooie omgeving. Bedankt allemaal.

17e Jaargang, Nr. 773.

De BBB

zondag, september 10th, 2023

WAT MOETEN WE ERMEE?

 

Het verkiezingsprogramma van de BBB telt meer dan 200 pagina’s en bij zo’n omvang zul je er ook best wat goede ideeën aantreffen. Maar ik ben wel geschrokken van wat er daarnaast in te vinden is. Zo meent de BBB, dat het klimaatbeleid wel afgeschaft kan worden. U weet het waarschijnlijk wel. Het wordt over de hele planeet Aarde warmer door een versterkt broeikaseffect.    De warmtestralen van de zon komen in de atmosfeer en de warmtestralen van de aarde gaan naar buiten. Hoeveel is afhankelijk van het kooldioxidegehalte van de atmosfeer. Door het verbranden van steenkool, aardolie en aardgas komt er steeds meer CO2 in de atmosfeer en wordt er steeds meer warmte vastgehouden. Daardoor verdampt er meer water. De regenbuien zijn door al die waterdamp veel heviger. Er komen grotere hagelstenen naar beneden. Dat vinden boeren niet leuk en evenmin de overstromingen na hevige regenval, zoals in Italië en Griekenland. De boeren in Spanje en Portugal staan evenmin te juichen, want daar mislukken oogsten door de droogte. De Nederlandse boeren hebben er ook last van gehad. Je moet wel heel dom zijn als je beweert, dat er geen klimaatprobleem is.

Volgens de BBB moet er op de autosnelwegen weer overal 130 KM/uur gereden kunnen worden. Hoe harder een auto met een verbrandingsmotor rijdt, hoe hoger het brandstofverbruik. Daarbij stoot de auto dus meer CO2 uit en krijg je een versterkt broeikaseffect. Sneller rijdende auto’s versterken de opwarming van ons klimaat. Maar die auto stoot ook meer stikstof uit en dat versterkt de al bestaande overbemesting. Sommige planten kunnen daar slecht tegen. Die gaan kapot. Andere planten als brandnetels en bramen doen het juist veel beter. De heidevelden, die nu zo mooi paars zijn, hebben een arme grond nodig. Anders vergrassen ze. Als die heide begraasd wordt door schapen worden alle groene plantjes weg gevreten.  De heide handhaaft zich.

Maar van de BBB mogen al die natuurgebieden rustig verdwijnen en er mag zeker geen nieuwe natuur bij komen. Soms gaat er bijvoorbeeld door wegenaanleg natuur verloren. Dan hoort dat in die omgeving gecompenseerd te worden met stukjes nieuwe natuur. Van de BBB mag dat dus niet.

Door organisaties als Natuurmonumenten en de provinciale landschappen wordt veel natuur gered en zo goed mogelijk beschermd. Al die natuur vormt prachtige recreatieruimte en veel ondernemers met een camping of een bungalowpark scheppen veel werkgelegenheid. Als ik met ouderen uit Odijk ging fietsen waren daar vaak ook oudere boeren bij. Ze vertelden, dat ze tijdens hun werkzame leven nooit weg konden. Ze kwamen in natuurgebieden waar ze eerder nooit geweest waren en ze toonden zich heel dankbaar. Ook veel andere mensen vonden die wijde omgeving prachtig. Ze waren vaak nooit toegekomen aan langere fietstochten.

Soms ging zo’n tocht door zuiver agrarisch gebied. Die agrarische landschappen hebben zo hun eigen schoonheid. Dan hoorde ik ook daar soms tochtgenoten vanuit het diepste van hun hart zeggen: “Wat is Nederland toch mooi.”  We weten nu op welke partij we zeker niet moeten stemmen om die schoonheid van onze landschappen te handhaven.

17e Jaargang, Nr. 772.

Wopke Hoekstra

zondag, september 3rd, 2023

IS HIJ EEN WAARDIGE OPVOLGER?

Al vele jaren houdt de klimaatverandering mij bezig. Het gaat niet om mijzelf. Als het echt mis gaat ben ik al vele jaren verdwenen uit het land der levenden. Het gaat om mijn kleinkinderen en eventuele achterkleinkinderen. Zij krijgen de lasten te dragen.

Gisteren vierden wij het zilveren jubileum van onze progressieve lokale partij Perspectief 21, nu kortweg P21 genaamd. Ik kwam naast onze wethouder te zitten en het gesprek kwam op eventuele windmolens in onze gemeente Bunnik. Zij vertelde, dat er in de huidige Gemeenteraad geen meerderheid te vinden is voor de plaatsing van windmolens. Zeker niet de voorgestelde enorm hoge molens. Ze leveren weliswaar veel stroom, maar de negatieve gevolgen zoals geluidsoverlast  zijn in een groot gebied waarneembaar. Toch schijnt er volgens haar wel een plekje te vinden zijn, waar er voldoende afstand is tot woonbebouwing. Maar de Gemeenteraad zegt keihard Nee.

Ik merkte op, dat het mij opvalt, dat de tegenstanders van windmolens nooit aandacht schenken aan het waarom van die molens. Die zijn een alternatief voor fossiele energie. In de elektriciteitscentrales wordt steenkool of olie of aardgas verbrand om stoom voor de turbines op te wekken. Bij die verbranding ontstaat kooldioxide. Daardoor houdt de atmosfeer meer zonnewarmte vast. Zo ontstaat de opwarming van het klimaat. De zee wordt warmer. Het ijs op zee smelt. Maar ook het ijs van de ijskappen van Groenland en Antarctica. Het kan op den duur betekenen, dat het lage deel van Nederland niet langer droog te houden is. Het verdwijnt onder de zeespiegel. Onze kleinkinderen en hun nakomelingen worden klimaatvluchtelingen. Wil de door ons gekozen gemeenteraad dat? Of is het gezegde “Na ons de zondvloed” op hen van toepassing? Bedenk daarbij, dat we NU maatregelen moeten nemen. Langer uitstel is niet verantwoord.

Ben ik een pessimist? Of een alarmist? Ik vertel alleen maar wat de conclusies zijn van wetenschappelijk onderzoek. De waarschuwingen van wetenschappers negeren kan echt niet langer. Zelfs als wij in staat zouden zijn om onze waterkeringen voldoende te verhogen, dan zijn de koraaleilanden in de oceanen niet gered en evenmin de bewoners van de Gangesdelta in het straatarme Bangladesh. Ik heb er slecht van geslapen.

Frans Timmermans is door de combinatie GroenLinks/Partij van de Arbeid terecht gekozen als lijsttrekker. Als klimaatcommissaris van de EU is hij er recent in geslaagd de natuurherstelwet door het Europees Parlement te loodsen. Zo’n bijzonder verdienstelijke commissaris dreigt nu te worden opgevolgd door Wopke Hoekstra. Hij is ex-Shell werknemer, ex-Minister van Financiën en demissionair minister van buitenlandse zaken. Hij is zeker niet gekwalificeerd als opvolger van klimaat commissaris Frans Timmermans. Misschien is dat juist de bedoeling. Eigenlijk wil de VVD niets doen aan het stikstof probleem. Als de overbemesting blijft kan de EU ingrijpen, maar met Wopke aan het stuur is er weer tijd gewonnen. Het is te hopen, dat het Europees Parlement hem niet accepteert als commissaris. De Christendemocraten zullen hem wel steunen, maar de Groenen in het EP zullen hem volkomen afkraken. Naar mijn mening terecht. Wat zijn die VVD en het restje CDA-ers toch volkomen nullen op het gebied van klimaat, bodem, natuur en landbouw. Moge het uiteindelijk maar goed aflopen. Voor Wopke is er vast wel een andere goed betaalde baan. Diederik Samson is een prima kandidaat voor de Europese Commissie.

17e Jaargang, Nr.771.

Wopke Hoekstra

zondag, september 3rd, 2023

IS HIJ EEN WAARDIGE OPVOLGER?

 

Een Kerkvisie 2

zondag, augustus 27th, 2023

WAARDOOR DAALT HET AANTAL KERKGANGERS?

 

Iedereen kan het zelf waarnemen. Er komen heel geleidelijk steeds minder mensen in de kerk. Het aantal mensen, dat mee doet met de inzameling van een jaarlijkse bijdrage aan de geloofsgemeenschap, de Actie Kerkbalans, daalt. Daardoor hebben we sinds twee jaar een tekort op de begroting. Als wij onze eigen broek financieel niet kunnen ophouden, moet het parochiebestuur of het bisdom ingrijpen. Dat kan tot kerksluiting leiden. Dat beseffen we nog te weinig.

Toen in 1964 de H. Nicolaaskerk werd ingewijd waren er een aantal grote gezinnen. Veel van de huidige kerkgangers behoren er nog toe. De huidige gezinnen zijn veel kleiner. De mensen van de “Kidskerk” zullen dat best wel weten. Er zijn wel veel katholieken van elders in Odijk komen wonen. Die vestiging compenseert echter niet de afname door sterfte. Bovendien blijken velen van die als katholiek ingeschreven mensen geen band meer met de kerk te hebben en soms zelfs niet te weten, dat hun ouders of grootouders katholiek waren.  Zo komen we bij het verschijnsel, dat velen hun band met de kerk hebben verloren en hun kinderen ook niet meer laten dopen. Wel merk je, dat de christelijke waarden en normen nog hun leven en dat van hun kinderen richting geven. In dat opzicht zijn ze nog steeds volgelingen van Jezus van Nazareth.

Een eerste reden om de kerk te verlaten is de drang van de moderne mens naar absolute vrijheid. Ze moeten niets meer hebben van al die geboden en verboden van de kerk. Maar helaas gaat ie vrijheidsdrang vaak ten koste van anderen. Dat veroorzaakt veel leed. Sommige politieke partijen hebben de vrijheid in hun naam en als je even nadenkt is het niet moeilijk te achterhalen wie het slachtoffer zijn van hun zogenaamde vrijheid. Ik vind het gebod op de o nverbreekbare band tussen man en vrouw een mooi voorbeeld. Waarom wilde Jezus dat? Hij merkte, dat het lot van verlaten vrouwen vaak heel beroerd was. Daarom vond hij dat het huwelijk een onverbreekbare band schept.

Een tweede oorzaak van kerkverlating is het enorme gebrek aan kennis van het geloof. Als je nauwelijks op de hoogte bent van wat Jezus van Nazareth ons voorleefde, hoe kun je dan zijn voorbeeld volgen. Hoe kunnen de evangelies jou nog inspireren?  Meestal is het niet alleen een gebrek aan kennis van het geloof, maar ook aan kennis van onze geschiedenis en kennis van de vaak onrechtvaardige verhoudingen in de wereld of in onze eigen Nederlandse samenleving. Tsja, dan is de boodschap van Jezus, dat naastenliefde naast liefde voor God een eerst gebod is, maar moeilijk te aanvaarden.

Dan zijn er mensen, die gewoon niet meer in het bestaan van een God geloven. Ik geloof niet in sprookjes, zeggen ze. Het bestaan van God valt niet te bewijzen. Veel mensen zijn zo goed opgeleid, dat ze dat maar al te goed beseffen. Waarom zou je je houden aan al die geboden van een Godsgeloof? Waarom bidden tot een God? Je gebed wordt immers maar zelden of nooit verhoord. Ik ben vaak diep onder de indruk als ik lees over de oneindigheid van het heelal. Wij leven op een planeet, die in één jaar rond de zon, een ster, draait. Er zijn nog meer planeten , die rond de zon draaien. Heel veel sterren vormen een melkwegstelsel. Een schijf van sterren, die rond een middelpunt wentelen. Maar er zijn nog veel meer van die melkwegstelsels. Wat een oneindigheid. Zo vind ik ook de evolutie van het leven op onze planeet zeer indrukwekkend. Maar als dit alles het werk is van een God, die alles geschapen heeft, hoe moeten we ons die God dan voorstellen? Dat kunnen we eenvoudig niet. In God geloven is geen kwestie van wetenschap, maar van aanvaarding, dat er een God bestaat, die ons behoedt en beschermt. Dat besef is bij veel moderne mensen niet doorgedrongen. Jammer voor ze.

17e JAARGANG, NR. 770.

Wopke Hoekstra

zondag, september 3rd, 2023

IS HIJ EEN WAARDIGE OPVOLGER?

 

Een Kerkvisie 2

zondag, augustus 27th, 2023

WAARDOOR DAALT HET AANTAL KERKGANGERS?

 

Iedereen kan het zelf waarnemen. Er komen heel geleidelijk steeds minder mensen in de kerk. Het aantal mensen, dat mee doet met de inzameling van een jaarlijkse bijdrage aan de geloofsgemeenschap, de Actie Kerkbalans, daalt. Daardoor hebben we sinds twee jaar een tekort op de begroting. Als wij onze eigen broek financieel niet kunnen ophouden, moet het parochiebestuur of het bisdom ingrijpen. Dat kan tot kerksluiting leiden. Dat beseffen we nog te weinig.

Toen in 1964 de H. Nicolaaskerk werd ingewijd waren er een aantal grote gezinnen. Veel van de huidige kerkgangers behoren er nog toe. De huidige gezinnen zijn veel kleiner. De mensen van de “Kidskerk” zullen dat best wel weten. Er zijn wel veel katholieken van elders in Odijk komen wonen. Die vestiging compenseert echter niet de afname door sterfte. Bovendien blijken velen van die als katholiek ingeschreven mensen geen band meer met de kerk te hebben en soms zelfs niet te weten, dat hun ouders of grootouders katholiek waren.  Zo komen we bij het verschijnsel, dat velen hun band met de kerk hebben verloren en hun kinderen ook niet meer laten dopen. Wel merk je, dat de christelijke waarden en normen nog hun leven en dat van hun kinderen richting geven. In dat opzicht zijn ze nog steeds volgelingen van Jezus van Nazareth.

Een eerste reden om de kerk te verlaten is de drang van de moderne mens naar absolute vrijheid. Ze moeten niets meer hebben van al die geboden en verboden van de kerk. Maar helaas gaat ie vrijheidsdrang vaak ten koste van anderen. Dat veroorzaakt veel leed. Sommige politieke partijen hebben de vrijheid in hun naam en als je even nadenkt is het niet moeilijk te achterhalen wie het slachtoffer zijn van hun zogenaamde vrijheid. Ik vind het gebod op de o nverbreekbare band tussen man en vrouw een mooi voorbeeld. Waarom wilde Jezus dat? Hij merkte, dat het lot van verlaten vrouwen vaak heel beroerd was. Daarom vond hij dat het huwelijk een onverbreekbare band schept.

Een tweede oorzaak van kerkverlating is het enorme gebrek aan kennis van het geloof. Als je nauwelijks op de hoogte bent van wat Jezus van Nazareth ons voorleefde, hoe kun je dan zijn voorbeeld volgen. Hoe kunnen de evangelies jou nog inspireren?  Meestal is het niet alleen een gebrek aan kennis van het geloof, maar ook aan kennis van onze geschiedenis en kennis van de vaak onrechtvaardige verhoudingen in de wereld of in onze eigen Nederlandse samenleving. Tsja, dan is de boodschap van Jezus, dat naastenliefde naast liefde voor God een eerst gebod is, maar moeilijk te aanvaarden.

Dan zijn er mensen, die gewoon niet meer in het bestaan van een God geloven. Ik geloof niet in sprookjes, zeggen ze. Het bestaan van God valt niet te bewijzen. Veel mensen zijn zo goed opgeleid, dat ze dat maar al te goed beseffen. Waarom zou je je houden aan al die geboden van een Godsgeloof? Waarom bidden tot een God? Je gebed wordt immers maar zelden of nooit verhoord. Ik ben vaak diep onder de indruk als ik lees over de oneindigheid van het heelal. Wij leven op een planeet, die in één jaar rond de zon, een ster, draait. Er zijn nog meer planeten , die rond de zon draaien. Heel veel sterren vormen een melkwegstelsel. Een schijf van sterren, die rond een middelpunt wentelen. Maar er zijn nog veel meer van die melkwegstelsels. Wat een oneindigheid. Zo vind ik ook de evolutie van het leven op onze planeet zeer indrukwekkend. Maar als dit alles het werk is van een God, die alles geschapen heeft, hoe moeten we ons die God dan voorstellen? Dat kunnen we eenvoudig niet. In God geloven is geen kwestie van wetenschap, maar van aanvaarding, dat er een God bestaat, die ons behoedt en beschermt. Dat besef is bij veel moderne mensen niet doorgedrongen. Jammer voor ze.

17e JAARGANG, NR. 770.