Archive for januari, 2022

Privacywet

maandag, januari 31st, 2022

EVALUATIE DRINGEND NODIG

 

Steeds meer mensen krijgen er last van. Politici, mensen van het OM en van de politie, maar ook deskundigen op het gebied van Corona. Ze worden bedreigd. De burgemeester van Haarlem moest zelfs onderduiken. Als je mailbox vol dreigmails zit heb je liever niet, dat jouw adres gemakkelijk te vinden is.

En zo heeft iedereen, die persoonsgegevens beheert te maken met de Privacywet. Dat was vroeger  wel anders. In mijn jeugd in Arnhem hadden we een adresboek, vuistdik, en daarin vond je van heel Arnhem wie in een bepaalde straat op een bepaald huisnummer woonde. Tot voor enkele jaren had mijn aardrijkskundig genootschap boekjes met van alle leden naam, adres, functie en werk en telefoonnummer. Dat mag gewoon niet meer. Als mensen merken, dat ze niet meer te vinden zijn moeten ze een manier vinden om toch bekend  te worden bijvoorbeeld via Facebook of door hun website. Maar niet iedereen vindt dat nodig.

Wie mijn website wat beter bekeken heeft kan weten, dat ik in 1954 als onderwijzer slaagde op de Sint Ludgeruskweekschool met internaat te Hilversum. Er was toen door de geboortegolf van 1946 en daarna een groot aantal kinderen en daardoor een tekort aan leerkrachten voor het Lager Onderwijs, (nu Basisonderwijs geheten).. De banen lagen voor het oprapen. Mijn klasgenoten kwamen uit Groningen, Friesland, Drente, Overijssel, Gelderland benoorden de Waal, Utrecht en het Gooi.. Ze kwamen in bijna heel Nederland terecht. Aanvankelijk was er weinig onderling contact. Na 20 jaar opperde iemand om een reünie te organiseren. De school had van de meeste oud-leerlingen hun adres. Bij een volgende reünie merkte ik, dat er een paar verloren schapen waren. Ik wist iedereen te vinden. De laatste jaren  zijn er veel klasgenoten overleden van de 47 zijn er 12 nog in leven, maar van een weten we het niet. Zijn vaste telefoonnummer is niet meer in gebruik. Zijn Emailadres is nog te gebruiken, maar er komt geen antwoord. Een brief op zijn laatst bekende adres in Heilo wordt niet beantwoord. De gemeente Heilo mag ons niet zeggen of hij is overleden. Ik zou via die gemeente na betaling een brief naar de kinderen kunnen sturen met het verzoek aan die kinderen ons te vertellen of onze vroegere klasgenoot Wim Nijland nog leeft. Ik denk, dat velen soortgelijke ervaringen hebben als ze een oude vriend of collega of familielid zoeken. Waarom wordt het keurige burgers zo moeilijk gemaakt?

 Maatregelen om iemand onvindbaar te maken moeten er zijn. Je leest wel eens over vrouwen, die vreselijk lijden onder huiselijk geweld. Als ze eindelijk gescheiden zijn worden ze nog steeds lastig gevallen door die gewelddadige ex. Ze vrezen voor hun leven. Rechterlijke uitspraken helpen niet. Dan moet zo’n vrouw een totaal andere identiteit aannemen en zeker weten, dat niemand haar nieuwe naam verklapt. Daarom moet die privacywet dus wel heel streng zijn. Bedenk daarbij, dat ook kleine criminelen er misbruik van kunnen maken. Ik geef een voorbeeld uit eigen ervaring. Er zijn van die mensen, die er een gewoonte van maken op de pof te leven. Rekeningen worden niet betaald. Bij leveranciers loopt de schuld steeds verder op. Sportclubs kunnen naar de contributie fluiten en net zo de peuterspeelzaal. (Daar was mijn vrouw toen leidster, lang geleden.) Zo’n persoon maakten we in ons dorp mee. Op zekere dag was ze met de Noorderzon vertrokken. Ik wist haar ergens in Noord-Holland op te sporen en op zekere dag stonden we bij haar voor de deur. Wij konden haar niet dwingen. Zulke kleine crimineeltjes maken misbruik van de privacywet. Ze maken zich onvindbaar voor schuldeisers.

Ik zit nogal eens te foeteren op die privacywet. Ik heb er dan last van. Anderzijds wordt mij duidelijk hoezeer hij noodzakelijk is. Mijn vraag is of men kan nagaan of in de wet regels kunnen worden opgenomen in welke gevallen voor goedwillende burgers uitzonderingen mogelijk zijn.

14e  Jaargang, Nr.699.

Oekraïne

maandag, januari 24th, 2022

WAT TE DOEN?

 

De spanning tussen de Russische Federatie en Oekraïne loopt steeds verder op. Ook andere voormalige Sovjet Republieken en leden van het Warschau Pakt en nu Navo lid voelen zich bedreigd. Oekraïne krijgt van alle kanten steun, maar zal bij een Russische aanval uiteindelijk niet tegen de macht van Rusland opgewassen zijn. Ik kan mij voorstellen, dat Poetin flink teleurgesteld is door de huidige situatie. Het blok van de Sowjetunie en de andere leden van het Warschaupakt en de Comecon is veel landen verloren: Polen, Oost-Duitsland, Hongarije, Tsjecho-Slowakije, Roemenië, Bulgarije. Estland, Letland en Lithauwen, die allemaal lid zijn van de Navo. Wanneer zij worden aangevallen door Rusland betekent dat een aanval op de gehele Navo. Een dergelijke aanval is onwaarschijnlijk, maar ook niet geheel uit te sluiten. Vandaar de versterkingen door de Navo naar die landen.

Oekraïne is een ander geval. Het was altijd een vooral economisch belangrijk deel van de Sowjetunie. Op basis van de steenkool was de Donbass een belangrijk industriegebied. Daar wordt al een aantal jaren om gevochten. Oekraïne was daarnaast de graanschuur van de Sowjetunie. Er is vruchtbare löss, de zwarte aarde en een gunstig klimaat.

Vooral in het Oosten zijn veel Russisch taligen. Een eventuele Russische bezettingsmacht kan wel wat steun verwachten, maar zal vooral verzet oproepen. Toen de Duitsers door het Rode leger waren verdreven bleef er nog jaren verzet van anticommunisten in de wouden van het land. Dat verzet kan een Russische bezettingsmacht ook nu verwachten. Rusland krijgt dus jarenlang de kosten  van die bezettingsmacht te dragen. Het land lijdt daarnaast onder zware sancties van het Westen. De bevolking ziet dierbare zonen sneuvelen in de strijd tegen het Oekraïense verzet. De bevolking lijdt onder de gevolgen van de economische sancties van het Westen. Poetin zal steun verliezen van een groot deel van de eigen bevolking.

Rooms-katholieke bisschoppen uit Polen en Oekraïne hebben in een gezamenlijke verklaring opgeroepen de vrede te bewaren. Paus Franciscus heeft aanstaande woensdag, 26 januari uitgeroepen tot een Wereldgebedsdag voor de vrede. Anderzijds zijn er de vele steunmaatregelen al eerder genoemd.  Poetin moet echt gek zijn als hij dit conflict uit de hand laat lopen. Maar ja, van machtspolitici kun je van alles verwachten.

14e Jaargang, Nr.698.

Oekraïne

maandag, januari 24th, 2022

WAT TE DOEN?

 

 

Raadsverkiezingen

zondag, januari 16th, 2022

HHOE GAAT PERSPECTIE 21 IN bUNNIK HET DOEN?

 

Over twee maanden op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In Bunnik zijn de Liberalen weer uiteen gevallen in D66 en de VVD, waarbij de VVD wat extremer lijkt geworden. Dan is er het CDA en mijn partij P21. De P staat voor Perspectief. We moesten een pakkend woord vinden voor vooruitstrevend of progressief, want die woorden zijn wat onduidelijk geworden. Sociale verzekeringen afbreken wordt soms progressief genoemd. Maar wat betekent het woord Perspectief in politieke zin? Daarom is het nu zelfs op de stembiljetten straks P21. De partij staat voor groen en sociaal.

Door een afsplitsing van drie bedaagde P21 raadsleden hadden we de laatste jaren vijf zetels, maar qua aantal stemmen hadden we recht op acht. Wat gaat het nu worden? Weer acht? Negen of tien misschien? Maar met de huidige Corona pandemie weet je het niet. P21 heeft de aanhang van de PvdA en GroenLinks. Die twee zijn buiten de regering gehouden, Dus zijn ze wat minder duidelijk aansprakelijk voor het Coronabeleid. D66 en de VVD en het CDA zitten wel in de regering. Maar ik heb de indruk, dat er in onze gemeente vooral erg verstandige mensen wonen, die het Coronabeleid voluit steunen.

Wat extreme VVD-ers waren nogal anti- windturbines. Het huidige gemeentelijk beleid richt zich vooral op zonne-energie op daken en zonnevelden. Dus ook dat zal geen grote rol spelen. Kiezers zullen hun voorkeur vooral laten bepalen door het leefbaar houden van de dorpen en het omringende landschap. Dan zijn ze bij P21 aan het goede adres.

Een belangrijke vraag is: wie zijn de mensen, die het namens de kiezers gaan doen? De P21lijst is sterk veranderd en bij de toptien komen nogal wat voor mij onbekende namen voor. Aan die onbekendheid mag best iets gedaan worden. Wat zijn dat voor mensen? Kunnen we op hen bouwen? Zijn ze betrouwbaar? Denk niet, dat kiezers de website gaan raadplegen. Maak gebruik van folders of advertenties in het Bunniks Nieuws. Er staan 44 namen op de lijst van P21, maar daarvan velen op een  aanbevelingsplaats. Tsja, de partij bestaat eind dit jaar of begin volgend jaar 25 jaar. We gaan ons Zilveren Feest vieren. Daar kan ik als een van de oprichters best een beetje trots op zijn. Wel zou het mooi zijn als mijn dorpsgenoten zich wat meer politiek gaan engageren. Odijk is wat aan het vergrijzen. Bunnik is al verjongd. Is dus een fase verder. Misschien dat daardoor Bunnik een wat groot aandeel op de lijst heeft. Maar wat gaan straks de bewoners van Odijk West doen bij hun stembusgang? Het gaat best spannend worden.                    14e Jaargang, Nr. 697.

Moordenaars?

zondag, januari 9th, 2022

VACCINATIEWEGERAARS

 

Ik erger me flink aan die mensen, die van alles beweren terwijl er geen enkel bewijs voor is. Ze verzinnen complotten en er zijn mensen zat, die er in geloven.. Zulke complottheorieën worden gepubliceerd op Facebook en het is ongelooflijk, maar mensen achten Facebook even betrouwbaar als een publicatie van een Nobelprijswinnaar. Ik doe niet aan Twitter of Facebook en ik lees er nooit iets van. Ik verbaas me over fatsoenlijke politici, die er toch gebruik van maken. Als u, beste bezoeker van deze site verstandig bent, dan bekijkt u mijn schrijfsels altijd met een kritisch oog.

Ik ben er van overtuigd, dat er verschillende Coronavirussen bestaan, zoals er ook verschillende verkoudheidsvirussen en verschillende griepvirussen bestaan. Je bent waakzaam, want je kunt makkelijk door iemand besmet worden. En wij halen net als vele dorpsgenoten elk jaar onze griepprik. We stonden nu niet massaal in de rij. De huisartsen hadden de mensen veel meer gespreid opgeroepen, zodat de kans op besmetting met Corona veel minder werd.

Toen Corona nog maar net bestond spraken we met elkaar over een vaccin, dat ons zou wapenen tegen deze nieuwe ziekte. We volgden de krantenberichten daarover nauwgezet. Bij nieuwe varianten is steeds een eerste vraag of de bestaande vaccins er tegen helpen. Maar niemand twijfelt aan de risico’s van Corona. Althans niemand van onze familieleden, vrienden en bekenden. We zijn heel voorzichtig en toch raakten we een jaar geleden besmet. De enige, die uiteraard bij ons binnenkwam was waarschijnlijk de schuldige. Ook nu we drie prikken hebben gehad plus de weerstand ten gevolge van het doorstaan van een Corona-infectie, doen we zo nodig een zelftest.

Waarom zo voorzichtig? Het gaat niet alleen om onszelf. Je aan de regels houden en je laten vaccineren doe je niet alleen om je zelf te beschermen. Je wilt ook anderen beschermen. Je wilt geen infectiebron zijn. Die mensen , die menen zelf rustig het risico te kunnen lopen  moeten zich realiseren, dat ze geen gevaar voor anderen mogen zijn.

Als ik zulke vaccinweigeraars soms hoor, dan hebben ze het altijd over het risico, dat ze zelf lopen, nooit over het gevaar, dat ze voor hun medemensen vormen. Het risicovolle gedrag en het weigeren om je zelf te laten vaccineren lijkt een typische vorm van het ik-denken van deze tijd. Ik wil naar een feestje en ik ben niet gevaccineerd. Dat interesseert me niet. Ik doe tevoren ook geen zelftest. Ik draag geen mondkapje. Ik houd geen afstand. Waarom zou ik?  Als ik besmet raak en anderen – ouder dan ik- besmet en die worden vreselijk ziek, dan is dat hun eigen verantwoordelijkheid. Als iemand door mij besmet wordt is dat jammer. Als die persoon ernstig ziek wordt, dan voel ik mij niet verantwoordelijk. Als iemand dan aan die Corona-infectie door mij aan die infectie sterft, tsja, dat is dan erg voor hem of haar, maar ik heb er geen boodschap aan. Het is de schuld van de overheid, die te laat of te weinig maatregelen heeft genomen. De overheid had veel eerder en veel beter moeten waarschuwen.

Hoeveel van de duizenden Nederlandse Coronadoden zijn veroorzaakt door dat nonchalante gedrag van die onvoorzichtige minderheid? . Hoeveel van die onvoorzichtige gifbommen vol coronavirussen veroorzaken de dood van hun medemensen en demonstreren intussen tegen de overheidsmaatregelen? Als je dan door jouw onvoorzichtig gedrag willens en wetens de dood van een medemens veroorzaakt mogen we jou dan als een moordenaar beschouwen? Neen, want je hebt niet de opzet om te doden. Kunnen we wel spreken van dood door schuld? Dat zou wel eens kunnen. Ook dood door schuld is strafbaar.

14e Jaargang, Nr. 696.

Moordenaars?

zondag, januari 9th, 2022

VACCINATIEWEGERAARS

 

Alle Goeds voor ons in 2022

dinsdag, januari 4th, 2022

EEN NIEUW JAAR – EEN NIEUW KABINET

 

Na het oliebollen bakken voelde ik mij op Oudejaarsavond niet zo lekker. Ik ging ruim voor de jaarwisseling mijn bed in. Ik heb de afgelopen dagen veel geslapen en nu voel ik mij een stuk beter. Ik maakte een wandelingetje naar de Mariakapel om wat kaarsjes op te steken voor zieken en ook uit dankbaarheid voor een voorspoedige genezing van een goede vriend. We kunnen weer beginnen.

De afgelopen jaren is er voortdurend gewezen op al die problemen, waardoor ons land en de wereld wordt geteisterd. Zoals gewoonlijk wordt de oplossing verwacht van de overheid, eigenlijk van tal van overheden, van de wijkraad of dorpsraad tot en met de Verenigde Naties. Maar de wezenlijke oplossing ligt bij ons burgers. Onze manier van denken, onze manier van leven moet grondig veranderen. We moeten het ik ikke ikke tijdperk verlaten. We moeten de gemeenschap weer voorop gaan stellen, begrijpen, dat we het samen moeten doen. Dat is voor velen moeilijk. Afstand doen van luxe. Afstand doen van macht. Het zal niet meevallen. Het zal ook wel weer een droombeeld blijven.

Rutte is nu bezig met gesprekken met kandidaat ministers en staatssecretarissen. Er zou er een kunnen afvallen. Deze mensen moeten het gaan doen: leiding geven aan de verandering. Daar is allereerst de Minister-President, Mark Rutte. Hij is de vertegenwoordiger van het meest wezenlijke probleem, de wezenlijke oorzaak van de aantasting van het milieu.. Paus Franciscus noemt in zijn encycliek “Laudato si’ een groep zeer rijke, machtige lieden die de kosten van de arbeid en de productie zo laag mogelijk kunnen en willen houden. Schoon produceren is duur. Dat willen ze dus niet. Een eerlijk loon betalen gaat ten koste van de winst. Dat willen ze niet. De armoede in de wereld blijft bestaan. Mark Rutte is het knechtje van dit soort lieden. Daarom had hij nooit mogen terugkeren. Maar nu hij toch weer de MP wordt is het goed, dat hij onder  voogdij komt van de nieuwe Minister van Financiën, Sigrid Kaag.

Het grote schandaal van de aflopende regeerperiode was het feit, dat ruim vierhonderdduizend, 400.000  kinderen in Nederland in armoede opgroeiden. Een belangrijke oorzaak hiervan was het lage minimumloon. Het flink verhogen van het minimumloon moet een van de eerste daden van het nieuwe kabinet zijn. De nieuwe minister van armoedebeleid (waarom niet anti-armoedebeleid?) moet daar leiding aan geven. Dat is Carola Schouten.

De Nederlandse veehouderij kenmerkt zich door een veel te hoge veedichtheid, mogelijk door import van veevoer. De problemen zijn dan overbemesting, vervuiling van het grondwater en stankDe overbemesting staat bekend als de nitraatproblematiek. Via de lucht komen stikstofverbindingen in de omgeving terecht en slaan daar neer. Als de heide daarvan teveel krijgt verdwijnt de hei. De heide vergrast. In de buurt van natuurgebieden hoort intensieve veehouderij niet thuis. De bedrijven worden opgekocht en opgeheven. Voor de grond moet een nieuwe bestemming worden gevonden. Bos of nieuwe natuur bijvoorbeeld.

Over klimaat en energietransitie heb ik al veel geschreven. Rob Jetten krijgt het op zijn bordje als nieuwe minister van Klimaat en Energie. Verstandig om deze zaken onder één minister te brengen. Het gaat daarbij ook over zeespiegelstijging, windmolens, kernenergie, invoer van Russische gas en zonnevelden. Merkwaardige gedachte. Het grote Duitsland met veel ruimte schaft kernenergie af en het kleine Nederland denkt er weer aan.

Per jaar moeten er 100.000 woningen gebouwd worden. Wie verschaft het nodige kapitaal en onder welke voorwaarden? Waar moeten al die huizen komen? Ik zie tot mijn schrik, dat er geen bewindspersoon komt met een landelijke portefeuille Ruimtelijke ordening. Wordt het werk niet veel te veel geconcentreerd in de Randstad? Er is een groot tekort aan bouwvakkers en dat gaat alleen maar toenemen. Oost-Europa is geen onuitputtelijke bron en meer landen hebben een  nog groter tekort aan mensen op hun arbeidsmarkt.

Dat er nu eindelijk een nieuw kabinet aan het komen is, het is prachtig. Ik vrees, dat men daarbij sommige problemen onderschat heeft. Voor mij is er geen reden om optimistisch te zijn over Rutte IV.

14e Jaargang, Nr. 694.