Archive for december, 2021

Kerstmis 2021

zondag, december 26th, 2021

WEER NIET IN EEN KERK KERST VIEREN

 

Toch was het een fijne Kerst. De hele familie was vrijdagavond bijeen. Allemaal weten we, dat het voor een van ons waarschijnlijk zijn laatste Kerst zal zijn. Echt weten we dat niet, maar het is zeer waarschijnlijk. Toch was het een blij feest. Eerst wat snoep en een drankje Daarna lekker zelf gemaakt eten. Toen was het tijd voor iets bijzonders. Ik heb al jaren een groepsfoto van mijn kinderen en kleinkinderen in de woonkamer. Die was al twee keer vernieuwd naarmate de familie groeide, maar nu was dat vernieuwen al lang geleden en er waren partners bijgekomen.  Het was eindelijk gelukt. Er waren veel foto’s door een beroeps gemaakt. Voor elk huishouden was er een boekje met foto’s en er was een nieuwe familiefoto voor onze woonkamer. En die ene staat er nog op. Zelfs na zijn mogelijk overlijden heeft ieder gezin hem nog bij zich. Op die foto’s met ons allemaal.

Eerste Kerstdag zagen we een Eucharistieviering op de tv uit Italië, op het oog een moderne kerk, want die oudere Italiaanse Barokkerken kennen we onderhand wel. Hij deed door de strook ramen bij het plafond zelfs enigszins aan onze Odijkse Nicolaaskerk denken. Dat gaf dus een beetje een thuisgevoel. De toespraak van de paus met een nauwelijks leesbare ondertiteling: witte letters tegen de witte kleding van de paus. Waarom geen gele letters?. De zegen ‘Urbi et orbi’, voor de Stad en de Wereld. Een beetje zegen van boven kunnen we in deze coronatijd wel gebruiken. Kerstmis was voor ons toch nog een beetje religieus feest geworden.

Het schijnt zo te zijn, dat heel wat Nederlanders nauwelijks weten wat er met Kerstmis herdacht wordt. Daarnaast merk je, dat er bij sommigen een streven is dat ook zo veel mogelijk niet te laten blijken.  Kerstkaarten waarop episodes van het oorspronkelijke kerstverhaal in beeld worden gebracht zie je steeds minder. Geen afbeeldingen met het Kindje Jezus in een voederbak in een stal., geen engelen, die de herders komen vertellen, dat Jezus is geboren. Geen herders op kraambezoek bij Maria en Jozef, Geen drie wijzen uit het Oosten. Waarom moet de werkelijkheid van de geboorte van Jezus Christus zo nodig   ontkend worden? Als je ergens in een Europees museum komt, dan zijn daar vrijwel altijd afbeeldingen uit het leven van Jezus van Nazareth en andere figuren uit de Bijbel aanwezig. Hele volksstammen in Europa begrijpen er uit zich zelf niets van. Mensen van het museum hoor ik dan uitvoerig uitleg geven. Ouders hebben daarover vaak zo weinig kennis, dat ze hun kinderen nauwelijks iets kunnen meegeven. Helaas is het met veel leerkrachten niet anders. De grondvester van het Christendom met drie á vier miljard volgelingen is geboren in de heilige Kerstnacht en we weten het niet. Onze beschaving berust grotendeels op zijn denken. Onze taal bevat tal van uitdrukkingen uit de Bijbel.  We gebruiken ze zonder het te beseffen. Zelfs veel godsdiensthaters beseffen nauwelijks hoezeer ze deel uit maken van een Christelijke beschaving met een christelijk waardenpatroon, christelijke beeldende kunst, christelijke literatuur, christelijke uitdrukkingen in onze taal. Wat een enorme verarming, dat het onderwijs er geen aandacht aan besteedt, het vaak ook niet kan en vaak ook heel bewust niet wil

Waarom iets aan je kinderen vertellen, waarin je zelf niet gelooft?  In onze cultuur speelt het verhaal van Jezus van Nazareth een enorme rol. Als je dat niet weet, niet begrijpt, dan ben je cultuurarm. Je bent onderontwikkeld. Het spijt me dat te moeten zeggen. Doe er wat aan.

14e Jaargang, Nummer 694.

Formatie ’21

maandag, december 20th, 2021

GAAT  HET NU LUKKEN?

 

Het is verbazingwekkend, dat een  premier onder wiens leiding zulke schandalige blunders zijn begaan nu toch nog een nieuwe  regering mag vormen.1. De manier waarop de ouders van het toeslagenschandaal zijn behandeld is voor mij crimineel  Als dat in het gewone bedrijfsleven zou gebeuren, zou iemand eruit vliegen en nergens meer aan de bak komen 2. Het woningbouwbeleid heeft er voor gezorgd, dat er een enorm tekort aan woningen is en de prijzen huizenhoog zijn gestegen. Jonge mensen komen niet meer aan een woning, niet om te huren noch om te kopen. 3. Andere landen en het Europees Parlement roepen al jaren, dat Nederland een belastingparadijs is en meewerkt aan belastingontduiking en -ontwijking en de gewone mensen moeten daardoor meer belasting betalen Maar ook arme ontwikkelingslanden missen veel belastinginkomsten. 4. Al jaren ligt in Nederland het minimumloon te laag. Daardoor zijn de gezinsinkomens zo laag, dat zo’n 400.000 kinderen in ons rijke Nederland in armoede opgroeien 5. Het geeft mij een zeer onbehaaglijk gevoel, dat er in Nederland een regering gevormd kan worden, die kennelijk steunt op een meerderheid van de kiezers. We klagen over de toegenomen criminaliteit, maar crimineel gedrag begint kennelijk steeds meer normaal gedrag te worden.

Veel rechtse mensen vinden het allemaal heel normaal. Hun rijkdom is hun eigen verdienste en de armoede hebben de armen aan zich zelf te wijten. Zij voelen zich niet schuldig. Ze zijn niet verantwoordelijk. Integendeel, Rutte is een buitengewoon verdienstelijk premier.. Die mentaliteit van velen vind ik nu juist zo eng, zo benauwend. Het wijst op een toegenomen egoïsme. De grote problemen vragen juist om een flinke mate van opofferingsgezindheid. Dat er forse problemen zijn kan niet meer worden ontkend. De narigheid is altijd, dat de schade pas na vele jaren voelbaar wordt. Dat de opwarming van het klimaat tot een zeespiegelstijging leidt, die droog houden van laag Nederland niet meer mogelijk is duurt meerdere decennia. Ik ga dat niet meer meemaken. Moeten wij ouderen, dan maar een “na ons de zonvloedmentaliteit” er op na gaan houden?

In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Die werpen hun schaduw vooruit. Het beleid van Rutte 4 moet vertrouwen wekken, zodat de regeringspartijen bij de raadsverkiezingen goede resultaten behalen. Maar wekken ze vertrouwen met de bouw van kerncentrales? Wekken ze vertrouwen met gevaarlijke tekorten aan zorgpersoneel? Moeten ze verpleegkundigen in het buitenland gaan werven?  Hoe reageren de vreemdelingenhaters daar op?

Welk beleid ten opzichte van de Europese Eenheid gaat Rutte 4 voeren? Het wordt in mijn ogen steeds harder nodig, dat er meer integratie komt. Allerlei Politieke kwesties kunnen niet zonder intensievere samenwerking blijvend worden opgelost. Een stevig beleid naar Rusland en naar China vergt echte eenheid, zoals in 1672, het Rampjaar in de Nederlandse geschiedenis de provincies veel meer één beleid naar het buitenland moesten voeren. zo moet er naar Rusland en naar China één beleid zijn Ze mogen de Europese landen niet tegen elkaar kunnen uitspelen. Dat gebeurt nu toch nog al te vaak. Ook die verdere ontwikkeling van de EU ga ik niet meer helemaal meemaken, maar in dit weblog kunt u meerdere stukken vinden met ideeën over de toekomst van de Europese integratie.

14e Jaargang, Nr. 693.

 

?

Wat een weer

zondag, december 12th, 2021

DE WINTER IS GEEN WINTER MEER

 

Is het de opwarming van het klimaat?  Echte winterkou maken we niet meer mee en toch vind ik het regelmatig koud. In huis lijkt het koud. Kom je buiten, dan lijkt het koud, maar denk je na over de vroegere temperaturen met de thermometer dik onder de nul graden, dan denk ik het is toch eigenlijk niet koud. Het is even wennen. Ik kom ook veel minder buiten en dan is het elke keer weer wennen. Bovendien wisselen de temperaturen steeds weer. Er komen een paar zachte dagen aan en dan ben je daaraan gewend  en wordt het weer koud. Maar die lage temperaturen van vroeger met bevroren vijvers en kanalen krijgen we niet meer. Als die opwarming van het klimaat tenminste blijvend doorzet.

Die aarde is toch wel een heel bijzonder hemellichaam met water als damp en ijs en dus als vloeibaar water. Met het luchtmengsel als atmosfeer. Daarin speelt zich   de fotosynthese af, waarbij planten groeien en zuurstof wordt gevormd. Daarom worden de enorme regenwouden onze grote zuurstofproducenten genoemd. Vooral de kooldioxide in de atmosfeer houdt goed warmte vast. Daardoor kan de mens in de aardatmosfeer leven. Maar als er te veel kooldioxide in de atmosfeer komt door het verbranden van steenkool of benzine of dieselolie en andere brandstoffen, dan komt er meer kooldioxide in de lucht en houdt de lucht meer warmte vast. Zo hebben we nu het gedonder in de glazen ,we krijgen een steeds warmer klimaat. Daardoor gaat het ijs van Antarctica en van allerlei gletsjers smelten. Het smeltwater stroomt naar zee. Het zeewater komt steeds hoger te staan. Te hoog voor lage koraaleilanden of voor sommige dijken, zelfs onze geweldige dijken. We hebben een fantastische planeet met een geweldig klimaat, maar we moeten er wel zuinig mee omspringen

Daarom is het ook zo belangrijk, dat we minder gas, aardolie, en steenkool verstoken. Willen we genoeg elektriciteit, dan moeten we die windmolens in steeds grotere aantallen maar voor lief nemen. Tenzij je veel meer geld aan heel dure kerncentrales wilt uitgeven en/of dure zeedijken én rivierdijken. De mogelijkheden van onze woonplaneet zijn niet oneindig. We moeten er zuinig op zijn.

14e Jaargang, Nr.692.