Archive for oktober, 2021

Financieel gedoe

zondag, oktober 24th, 2021

POLITICI LUSTEN ER SPEK VAN

 

Hoe word je Minister van Financiën?  Je zou kunnen denken, dat een goede Minister van Financiën vooral goed op de centjes past.  Geen tekorten op de begroting.  Geen te grote nationale schuld en de bestaande schuld inlossen. Een eerlijke verdeling van het nationale inkomen. Armoede bestrijden.. Eerlijke kansen in het onderwijs. Eerlijke kansen op werk. Daar moet een goede Minister van Financiën samen met bijvoorbeeld een Minister van Sociale Zaken voor zorgen

Waar kijkt men dan naar? Moet je bijvoorbeeld Algemene Economie gestudeerd hebben, liefst samen met sociologie? Moet je werkervaring hebben in de Financiële sector, bijvoorbeeld bij een bank of als accountant? Of moet je als kamerlid financiële zaken als portefeuille hebben gehad of moet je juist bij een vakbond gewerkt hebben?

In de financiële wereld bestaan tal van praktijken, die eigenlijk juist niet als een aanbeveling zouden moeten dienen. Werken met zwart geld. Witwassen van zwart geld. Belasting ontwijken of zelfs ontduiken. Speculeren met aandelen. De koersen van aandelen beïnvloeden. Het blijkt, dat Wopke H. daar flink wat ervaring mee heeft. En ook onze MP is op dit terrein niet brandschoon. Kennelijk worden zulke ervaren figuren binnen bepaalde politieke partijen naar voren geschoven.

Binnen de EU heeft Nederland een zeer slechte naam opgebouwd als belastingparadijs en stond dan ook op een zwarte lijst. Wat rijke figuren aan belasting weten te ontduiken moet door “gewone” mensen worden bijgepast. Een goede Minister van Financiën heeft als speciale taak juist die “gewone” mensen te beschermen. Houdt er maar rekening mee, dat daarvan weinig terecht komt.

Met verbijstering merk ik bij de verkiezingsuitslagen vaak, dat juist die  “gewone” mensen op zulke rechtse partijen stemmen en zo zichzelf benadelen. Wat dat betreft zouden de campagnes best wat agressiever kunnen zijn. Soms ben ik bang, dat er maar weinig politici brandschoon zijn. Het vak is erg leerzaam op financieel terrein en het is bijzonder verleidelijk daarvan geen gebruik te maken. Er zijn tegenwoordig veel journalisten, die er hun vak van maken allerlei kwalijke praktijken op te sporen. Nu maar hopen, dat het goed lukt. En mensen hun artikelen ook lezen en er consequenties aan verbinden.

14e Jaargang, Nr. 686.

Naar een synodale kerk

zondag, oktober 17th, 2021

EINDELIJK

 

Vele jaren geleden was wijlen Kardinaal Simonis in Odijk om het Sacrament van het H. Vormsel toe te dienen, Pastoor Gerard Claessen s.v.d. vroeg of ik mee ging voor het gebruikelijke praatje. De kardinaal toonde zich wat pessimistisch. Ik zei, dat wij de Hongerwinter hadden meegemaakt. Wij zullen niet gemakkelijk eten weg gooien. Als je iets echt gemist hebt, ga je het pas echt waarderen. Tijdens de Corona pandemie konden we niet naar een kerk. Mensen voelden het gemis. Ze hadden nu juist zo’n behoefte aan een kerkdienst. Daarom waren we ook zo blij met meer vrijheid in de kerk, zoals ik vorige week beschreef.

In het Aartsbisdom Utrecht is een groot gebrek aan priesters. En niet alleen daar. De viering van de H. Eucharistie -bij protestanten de Avondmaalsviering – vormt de kern van onze liturgie. Kardinaal Wim Eijk wil dan ook graag dat mensen zoveel mogelijk een Eucharistieviering bijwonen. Hij laat veel kerken aan de eredienst onttrekken en hoopt dat de mensen uit allerlei omringende dorpen naar die ene centrale kerk komen. De mensen wonen liever een kerkdienst in hun eigen kerk bij. Dan kan een diaken of een pastoraal werker m/v voorgaan in een Woord- en Communieviering.. Mensen ontvangen dan de communie in de vorm van een tijdens een eerdere Eucharistieviering geconsacreerde hostie. Een hele troost voor het gemis. Plotseling werden die Woord- en Communievieringen verboden.

In het najaar van 2019 schreef ik daar over op deze plaats heftige commentaren en ik niet alleen De kardinaal kreeg heel wat brieven. Het kerkelijk leven binnen een geloofsgemeenschap speelt zich ter plaatse af. En toen kwam Corona. Je kon niet meer naar de kerk. Het was te gevaarlijk. Je miste maanden lang de Heilige Communie. Door het gemis leerde je veel beter de waarde beseffen. Wij waren al blij toen diakens en pastoraal werkers wel weer mochten voorgaan in een Woord- en Communieviering. En nu plotseling mogen goed toegeruste leken ook weer voorgaan. We mogen weer samen kerk zijn, hier in Odijk en in zoveel andere steden en dorpen.

Dat was vandaag niet de enige reden tot vreugde.. In de gehele wereldkerk startte vandaag  de diocesane fase van de wereldsynode. Een synode is een kerkvergadering. In alle bisdommen buigt men zich de komende twee jaar over de toekomst van de wereldkerk. Niet alleen bisschoppen en priesters praten mee, ook leken mogen volop mee doen. We gaan alles samen doen. We worden een synodale kerk. In Duitsland zijn ze al volop bezig. Ook niet leden van de Katholieke Kerk mogen mee praten.. Paus Franciscus is niet voor niets gekozen. De kardinalen van toen wisten heel goed wat ze deden.

14e Jaargang, Nr. 685.

Weer ontmoeting

zondag, oktober 10th, 2021

EEN BLIJE SFEER

 

Het was nog te fris om 12 uur na de woord- en communieviering en daarom dronken we binnen in de dagkerk koffie. Na de periode met Corona was het nog niet zo druk geweest. De angst voor een volgende uitbraak was kennelijk wat weggeëbd.. De leden van het koor stonden nog ruim uit elkaar, maar ze waren nu vrijwel volledig. Ondanks de lange periode met weinig koorleden was de klank weer mooi terug. Het zorgde voor een fijne sfeer. Eigenlijk was het de parochiezondag. Een keer per jaar worden alle parochianen in de hoofdkerk uitgenodigd. Gelukkig komen ze niet allemaal, want dan zouden ze nooit in de kleine dorpskerk van Houten passen.

Maar het thema “Van U is de toekomst” gold wel voor de gehele parochie. Dat thema is van toepassing op veel onderwerpen. Natuurlijk allereerst op de toekomst van de parochie. Die omvat acht kerken in de Kromme Rijnstreek. Sommige geloofsgemeenschappen hebben niet veel leden en dus ook niet veel vrijwilligers en niet veel inkomsten. Hun toekomst ligt vooral in samenwerking binnen de grote Paus Johannes XXIII  parochie. De beroepskrachten moeten voor twee keer acht kerken zorgen. Dat gaat met maar zes personen niet best. Dus moeten we wel goed over de toekomst nadenken. We hebben vrijwilligers zien vertrekken, maar er zijn er ook weer bijgekomen. Veel mensen komen nog maar zelden in de kerk, maar ze doen wel mee met de jaarlijkse bijdrage aan de parochie. De kerk, die Odijk zelf gebouwd heeft moet door Odijk in stand worden gehouden door de Actie Kerkbalans en door de collectes tijdens de vieringen. Veel mensen missen contant geld, maar daar wordt een oplossing voor gezocht.

Het gaat niet alleen om de toekomst van de kerk. Het gaat om de gehele samenleving. Hoe houden we de mensenmaatschappij levend? We horen berichten over de almaar duurder wordende energie.. Daardoor worden ook andere producten duurder. Dan is het eigenlijk heel raar, dat mensen niet willen meewerken aan zonnevelden, dat ze geen zonnepanelen op hun dak willen en geen windmolens in het open veld. Snappen ze niet, dat men zo de opwarming van het klimaat wil tegen gaan en daarmee het smelten van ijskappen en de stijging van de zeespiegel? Of snappen ze het best wel, maar willen ze zo stemmen winnen bij de verkiezingen volgend jaar?

Hoe moet het in deze wereld met de vele vluchtelingen? Elke keer komen er weer ergens anders conflicten, waardoor mensen op de vlucht slaan. Als christenen wordt van ons verwacht, dat we mensen in nood helpen. Helaas heeft de kerk in veel landen voor veel narigheid gezorgd. Deze week werd weer bekend hoe vaak er jonge jongens in Frankrijk slachtoffer zijn geworden van misbruik. Al die priesters, die deze misdaden begaan. En och hebben we er vaak nooit iets van gemerkt. Toch is de toekomst niet van deze pedofielen  Dat vraagt waakzaamheid van iedere goedwillende mens. Ben je echt waakzaam als je uit protest de kerk verlaat? Natuurlijk niet, want dan gun je deze misdadigers alle ruimte.

14e Jaargang, Nr. 684.

 

zondag, oktober 10th, 2021

 

 

zondag, oktober 10th, 2021

 

 

 

Kabinetsformatie 3

zondag, oktober 3rd, 2021

WAT HEBBEN VERKIEZINGEN NOG VOOR ZIN?

 

Politieke partijen vertegenwoordigen in Nederland belangengroepen. De VVD is er voor het bedrijfsleven en de welgestelde burgerij, de mensen met kapitaal. Het CDA ook wel, maar vooral voor de boerenstand en daarmee verwante bedrijvigheid en nog enigszins voor de belangen van de kerken en het bijzonder onderwijs en nog een beetje voor  godsdienstige waarden van ouderen. De PvdA en de SP voor de vakbonders GroenLinks voor ecologische waarden, pacifisme, ontwikkelingswerk. Dan zijn er steeds meer partijen, die zich afzetten tegen buitenlanders. D66  is er voor de intellectuelen, die (nog) niet veel verdienen en voor mensen met seculiere opvattingen. Zo kan ik nog best een tijd doorgaan. Want de politieke versnippering duidt op veel deelbelangen.

Het huidige politieke bestel wordt niet alleen door een sterke versnippering gekenmerkt. Er zijn in onze samenleving ook een vrij groot aantal fundamentele problemen, die dringend om een oplossing vragen. Voor mij is het klimaatprobleem zeer belangrijk. Hier niet om de hittegolven en de daarmee samenhangende bosbranden. In Nederland en andere laag gelegen gebieden zoals koraaleilanden en delta’s kijkt men vooral naar het smelten van gletsjers en ijskappen en de daarmee gepaard gaande zeespiegelstijging. Amerikaanse vastgoedondernemingen beleggen in Nederlandse woningen en drijven zo de prijzen en de huren op. Ze beseffen niet hoe onzeker zo’n belegging op de lange termijn is als half Nederland onder water komt te staan. Daarmee hangt ook samen de energietransitie .Tsja, we moeten echt naar groene stroom en je dan maar verzetten tegen windmolens. Hoe lossen we het tekort aan arbeidskrachten op? Hoe zorgen we voor voldoende gezond voedsel? Er is in Nederland nog steeds een ernstige ongelijkheid. Wat doen we eraan? Er is een fors tekort aan woningen. Daar schreef ik al eerder over.

Politici, die werken aan de kabinetsformatie zouden kunnen bedenken, dat we met al die loeizware problemen in een nationaal kabinet onze krachten zouden moeten bundelen, . Elke partij heeft zo zijn stokpaardjes en op die terreinen veel deskundigheid bijeen gebracht.. De voornaamste deskundigheid van de nu formerende partijen is vooral niet te veel geld uitgeven. Problemen oplossen kost geld aan deskundigen en arbeidskrachten een materialen,. Dan maar liever je ogen sluiten voor al die problemen. Doen straks de historici dat ook? Nee beste Mark en Wopke, die zullen straks een hard oordeel over jullie  vellen. Ik zal dat niet meer meemaken. Jammer, want het is altijd leuk als de geschiedenis je gelijk geeft en als je hoogleraar parlementaire geschiedenis weer eens een lekker cynisch college over Wopke en Mark kunt geven. Vooral niet de krachten bundelen. Vooral jouw partij te schande maken. Wat gaat Petrus straks bij de hemelpoort tegen jou zeggen, Wopke? En Mark, geloof jij eigenlijk aan Petrus bij de hemelpoort? Ik merk er niet zo veel van.

14e Jaargang, Nr. 683.