Archive for december, 2020

De Brexit

zaterdag, december 26th, 2020

HOW SPLENDID WILL BE THE ISOLATION?

 

Net voor het  nieuwe jaar en in de Kersttijd kwam het tot een overeenkomst. Alle talkshows waren op vakantie. Het Britse Parlement en het Europees Parlement en al die nationale ambtenaren zijn aan hun lot overgelaten. Commentaar van al die “Deskundigen” ontbreekt. Ze moeten zelf tot een oordeel komen. Zo hoort het ook.

Komt de EU er goed vanaf? De wederzijdse handel kan op hetzelfde niveau en zonder douanerechten doorgaan. Er komt alleen een enorme hoeveelheid administratieve rompslomp en douanecontrole bij. Om daarvan af te zijn word je lid van de EU, maar de Britten, althans een deel ervan heeft zo een eigen logica. De Britten krijgen elke dag onze verse groenten en bloemen en planten. En de producten van de Britse industrie komen zonder importheffingen de EU binnen en liefhebbers van Britse auto’s en in het VK geproduceerde Japanners kunnen tevreden zijn. Eigenlijk ging het daar ook niet om. De EU kent vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en arbeid. Om dat laatste ging het  Al die vooral Oost-Europeanen, die zomaar het VK binnenkwamen en de Britse banen inpikten en overlast veroorzaakten. Daar moest men vanaf. Maar er kwamen van het continent ook veel hooggeschoolden en multinationale bedrijven konden hun personeel naar believen ook in het VK inzetten en omgekeerd op het continent en dat wordt straks veel lastiger. Goed geschoolde Britten kunnen straks niet zomaar ergens in de EU gaan werken en zo internationale ervaring opdoen. Hoe moeilijk het wordt op universiteiten in de EU voor kortere of langere tijd te studeren moet nog blijken. Bijna de helft van de Britten, tegenstanders van de Brexit hadden dat al lang begrepen/

Eigenlijk past het traditioneel ingestelde VK qua sociaal-economisch systeem niet echt in de EU. Het land kent harde concurrentie, scherpe klassenstrijd met stakingen en niet op overleg gerichte vakbonden. Dat Angelsaksische model verschilt enorm van het Rijnlandse model, dat we in Nederland en Duisland kennen. In Nederland zijn stakingen betrekkelijk zeldzaam. Er is een goed overleg op nationaal niveau in de SER en via vakbonden en ondernemingsraden in de bedrijven. Natuurlijk zien we ook in Nederland die Brits-Amerikaanse invloed, maar met goede wet- en regelgeving blijven conflicten beperkt en zo bereiken we een hoog welvaartsniveau. De Britten volgen graag het Amerikaanse voorbeeld en dan vooral van Trump. Het veel meer Europees gerichte beleid van Joe Biden zal voor de Britten wel even wennen worden.

De EU met de gemeenschappelijke markt kreeg vooral zin, toen de nationale markten voor de grote bedrijven te beperkt van omvang waren. Als bedrijven werken voor de internationale markt en ook steeds meer in verschillende landen hun vestigingen hebben is het ook logisch, dat die internationale economie ook internationaal geregeld wordt. Natuurlijk zijn er ondernemers, die het liefst zo weinig mogelijk aan regels zijn gebonden. Al die regels zijn lastig en ze kosten meestal geld. De EU ontwikkelde zich steeds meer in de richting van wet- en regelgever om zo de macht van grote ondernemingen aan banden te leggen. Zo werd gezorgd voor goede arbeidsomstandigheden, eerlijke lonen, goede pensioenen en hoge kwaliteit van de producten. Daar zijn de Britse ondernemers nu grotendeels vanaf. Voor mij is het onbegrijpelijk, dat de Britse Socialisten niet beter begrepen hebben, dat de EU er is om de gewone man te beschermen. Misschien zien ze in de EU vooral een verbond van ondernemers. Onze SP heef daar ook last van. Als er dan toch conflicten tussen bedrijven ontstaan is er straks een soort scheidsrechter, een Permanent Hof van Arbitrage. Met het echt strenger Europese Hof van justitie in Luxemburg met de strenge Europese regels en wetten hebben de Britten straks niets meer te maken, maar ze worden ook niet meer door die strenge regels beschermd. In het VK ligt de macht weer bij de machtigen en de zwakken gaan er onderdoor. Bedenk daarbij wel, dat al die smoezen over ze pikken onze vis in en we zijn onze zelfstandigheid kwijt alleen maar dienden om de mensen tegen de EU op te zetten. Het waren bepaald niet toevallig juist de Conservatieven en Nigel Frage, een voormalige beurshandelaar, die zo vóór Brexit waren en zijn. Nu maar hopen, dat de schade voor onze export flink meevalt en dat de Britse economie niet te veel schade lijdt..

13e Jaargang, Nr. 646.

13E 

Zoals de waard is …

zondag, december 20th, 2020

VERTROUT HIJ ZIJN GASTEN

 

Ik moest vaak aan dit spreekwoord denken als ik Trump voor de zoveelste keer hoorde beweren, dat er bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen sprake moet zijn geweest van fraude. Hij wist van het bedrog bij zijn eigen verkiezing en kon zich kennelijk nauwelijks voorstellen, dat het ook zonder grootschalig bedrog kan. Ik was blij met de winst van Joe Biden al werd die alsmaar niet door Trump erkend. Wat een slechte verliezer.

Pas deze week kwam de officiële bevestiging van de winst van Joe Biden, zoals die door de honderden kiesmannen bekend werd gemaakt. Het gaf mij een opgelucht gevoel. Het democratische systeem had toch goed gewerkt ondanks alle tegenwerking van de nog steeds officiële Amerikaanse president. Die blijft maar volhouden, dat hij de eigenlijke winnaar is en beweert in het Witte Huis te blijven zitten.

Dan denk ik, dat de belangrijkste reden is om president te willen blijven zijn angst is, dat na zijn aftreden er juridische stappen tegen hem zullen worden genomen. Hij heeft zoveel bedrog gepleegd, zoveel overtredingen van de wetgeving begaan. Hij heeft zo vaak misbruik gemaakt van zijn macht. Alleen dankzij de onvoorwaardelijke steun van de Republikeinse Senaatsfractie is hij aan impeachment ontkomen, Trump is op een ongelooflijk bizarre manier president geweest. De wereld heeft aan enorme risico’s bloot gestaan. Hij bleek geen benul te hebben van de werking van kernwapens en stelde de vraag: “als we ze hebben, waarom gebruiken we ze dan niet? Zo’n onbenul zat met zijn vingers aan de rode knop. Jarenlang hebben we in de strijd tegen kernwapens gewaarschuwd voor dit soort risico’s. Zelfs nu nog ben ik bang dat hij – nog steeds president – een oorlog gaat beginnen.

Moet de geschiedenis over hem en zijn trawanten oordelen of moet de rechter beslissen?   Een onafhankelijke rechter heeft mijn voorkeur, niet bijvoorbeeld de politiek gekleurde Senaat, Eigenlijk zou hem het Amerikaans staatsburgerschap ontnomen moet worden. Hij zou net als Napoleon verbannen moeten worden, maar niet naar Sint Helena, maar naar een onbekend gevangenenoord onder beheer van de Verenigde Naties, afgeschermd tegen al zijn vrienden

De verenigde Staten zullen lessen moeten leren van alle ellende van de afgelopen vier jaar Democraten en Republikeinen zullen strenge regels moeten opstellen om de keuze van dit soort kandidaten te voorkomen. De Senaat zal  duidelijke regels moeten opstellen over het stemmen over impeachment. Partijbelang mag geen rol spelen. Buitenlandse invloed op het keuzeproces moet onmogelijk worden gemaakt. De wereld kan zich geen machtig land veroorloven met een politiek systeem, dat zo tot instabiliteit kan vervallen. We moeten ons weer veilig kunnen voelen op onze woonplaneet.

Nu hoop ik maar, dat we snel helemaal herstellen van de aanval van Corona in lichte vorm en dus besluit ik met u allen een fijn feest te gaan vieren van de geboorte van de man waarmee onze Jaartelling is begonnen..

13e Jaargang, Nr. 645.

De heilige Nicolaas

maandag, december 7th, 2020

WERELDWIJD VEREERD

 

Uitgerekend op zijn feest voelde ik mij niet lekker en kon ik niet naar de viering in zijn H. Nicolaaskerk in Odijk. Van vorige jaren herinner  ik mij, dat zijn plaatsvervanger Sinterklaas op het eind van de viering binnen trad en een  aangenaam gesprekje heeft met de voorganger. Zielenherders onder elkaar. Intussen is Zwarte Piet druk met grote en kleine kinderen van snoep, te voorzien. Beter een gewoon griepje dan Corona, dacht ik intussen. Met heel veel slapen voel ik me al weer een stuk beter.

De H. Nicolaas was bisschop van Myra in Turkije en een man, die heel veel voor de mensen over had. Over Nicolaas worden tal van legenden verhaald. Het zijn vrome verhalen, die ons vooral ten voorbeeld strekken. Een claim van historische waarheid ligt er niet op.. Er schijnen zelfs legenden over meerdere heiligen te worden verteld. Een heel bekende legende  is die van de H. Nicolaas aan boord van een schip. Het stormt vreselijk en het schip dreigt te vergaan. Maar de H. Nicolaas weet de storm te bedwingen. Daarom is hij de beschermheilige van de zeelieden en  van tal van havensteden. Odijk ligt aan de Kromme Rijn. Het wapen van de vroegere gemeente Odijk toont een scheepje met drie zeelieden en een bisschop. Een kwartier van het wapen van de gemeente Bunnik toont dit vroegere Odijkse wapen. Ook IJsselstein en Jutphaas hebben een H. Nicolaaskerk evenals Baarn en de stad Utrecht. Ook elders in Nederland vind je kerken aan de H. Nicolaas toegewijd. Zo staat tegenover het Centraal Station in Amsterdam de H. Nicolaasbasiliek. De op 3 december overleden muzikaal directeur werkte eerder in een H. Nicolaaskerk in Newcastle. De Michelinatlas van Frankrijk vermeldt 35 plaatsen, die Saint Nicolas heten.

Toen er gevaar dreigde voor de stoffelijke resten van de H. Nicolaas werden zij vanuit Turkije overgebracht naar de stad Bari in het Zuidoosten van Italië.  Maar de H. Nicolaas wordt vooral vereerd in de oosters Orthodoxe wereld. Daar zie je overal de mooiste iconen van deze heilige bisschop. De H. Nicolaas is de beschermheilige van Rusland. Nu de orthodoxe kerk daar weer een zekere vrijheid geniet is de verering van de H. Nicolaas een serieuze zaak.

En als Corona echt voorbij is kom dan eens kijken in de H. Nicolaaskerk in Odijk met een prachtige kopie van een icoon van de H. Nicolaas met rondom meerdere legenden afgebeeld. Ga vervolgens iets gebruiken in Het Wapen van Odijk, inderdaad ook met een afbeelding van de heilige.

13e Jaargang, Nr. 644.