Archive for november, 2017

De inhaligheid van de superrijken

woensdag, november 15th, 2017

MARK RUTTE, KNECHTJE VAN HET KAPITAAL

Het lijkt wel of gewone fatsoenlijke politiek niet meer bestaat. Het is een en al egoïstische zelfverrijking. Zelfs de op zich niet enorme dividendbelasting moest verdwijnen. Anders zouden buitenlandse aandeelhouders besluiten, dat de hoofdkantoren van Shell en Unilever uit Nederland zouden verdwijnen. Met alle werkgelegenheid, die er aan vast zit. Je reinste chantage. Nu misdraagt Shell zich wel vaker. Vervuiling van de Nigerdelta en boren in kwetsbare poolgebieden. Shell is ook een van de deelnemers in de NAM, die in Groningen naar gas boort. De rechter heeft nu de verantwoordelijk minister op de vingers getikt. Het gasbesluit moet over.

Toch is die 1,4 miljard Euro maar een schijntje, vergeleken met de honderden miljarden, die het internationale bedrijfsleven in belastingparadijs Nederland van de fiscus cadeau krijgt. Daar zijn afspraken over de hoogte van de vennootschapsbelasting. Dan de mogelijkheid om reproductierechten in Nederland te laten uitbetalen, waar het niet belast wordt. Bedrijven richten een afzonderlijke firma op en brengen daar al hun ontwerpen en uitvindingen onder. Alle productiebedrijven moeten aan die firma betalen. Zo drukken ze de winst en alle betalingen aan de firma worden in Nederland niet belast. Het schijnt ook heel gemakkelijk te zijn om winsten te verplaatsen naar landen met een zeer lage winstbelasting. Het is allemaal al zo lang bekend.

De Paradise Papers onthullen nog veel meer trucs. Uiterst leerzame literatuur voor financiële boeven, die zich fiscaal adviseur noemen. Ons kleine landje is natuurlijk niet in staat om dit soort praktijken echt te beteugelen. Deze regering is er ook niet toe bereid. Toen Jesse Klaver dat bij de onderhandelingen merkte, stapte hij terecht op. Zouden grotere landen, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk er wel paal en perk aan kunnen stellen. Ze zijn net zo goed vatbaar voor banenchantage. Nee, dus. Je moet een enorme markt bieden, waar veel te verdienen valt. Dan kun je eisen stellen. Dat kunnen de VS, maar de vraag is of ze het willen.

Het Europees Parlement is met een vracht aan ideeën gekomen, die er een meerderheid kregen. Elk land zorgt voor elk groot bedrijf een lijst met alle deelbedrijven, nevenbedrijfjes, dochterbedrijven en daar weer nevenbedrijven van. Zo kunnen onderzoekers veel beter de sporen volgen van de methoden van belastingontwijking of van het witwassen van zwart geld. Bij de Raad van Ministers ontmoet dit voorstel enorme weerstand, dus ook van onze Mark Rutte. Een andere voorstel is een lijst maken van alle methoden om belasting te ontwijken of te ontduiken. Elke keer, wanneer een adviseur weer een nieuw paadje ontdekt komt het op de lijst. De Europese Raad neemt in de EU de besluiten. Het door ons burgers gekozen EP heeft ten dele medebeslissingsrecht. Zijn EP, Comissie en Raad het niet met elkaar eens, dan volgt het zogenaamde tripartite-overleg. Men probeert tot een compromis te komen. De afgevaardigde van de Raad uit Estland blijkt nu geen enkel onderhandelingsmandaat te hebben. Hij heeft ook geen tekst waarover gesproken kan worden. Mark en zijn collega’s laten het er enorm bij zitten. Het is echt plichtsverzuim. En intussen missen de lidstaten miljarden aan belastinginkomsten. Wij burgers missen die inkomsten en mogen bijpassen. Worden we geregeerd door criminelen? Alle reden om de minister-president met spoed naar de kamer te roepen en hem op te dragen met zijn collega’s eindelijk eens zijn werk te gaan doen.

Rutte roept wel, dat de Europese Raad effectiever en besluitvaardiger moet worden, maar de Raad mist democratische legitimatie. De meeste regeringsleiders zijn niet gekozen. Ze vertegenwoordigen de regerende coalitie en het nationaal belang. Dat is meestal synoniem met het centrumgebied, waar de economische en politieke macht zich concentreert. Perifere gebieden krijgen minder aandacht. Daarom moet het Europees Parlement de mogelijkheid krijgen de Europese Raad tot de orde te roepen.

Het zaaien van wantrouwen naar Europa, dus ook de Brexit zijn er vooral op gericht, dat de EU er niet in slaagt het internationale bedrijfsleven in zijn macht te beteugelen, zodat het spel van individuele verrijking kan doorgaan. Wantrouw Eurosceptici.

Jaargang 10, Nr.486.

Solidaridad

zondag, november 5th, 2017

MODERNE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Zaterdagmiddag, 4 november was ik samen met andere donateurs in Utrecht op bezoek bij de ontwikkelingsorganisatie Solidaridad. Deze was jarenlang bekend als een organisatie, die voor de kerken in Nederland de Adventsactie organiseerde. De visie op ontwikkeling is veranderd. Vroeger heette het ontwikkelingshulp. Het ging erom de arme mensen te helpen. De organisatie was charitatief gericht. Nu wil men aan de armoede een eind maken. Zo’n strategie is veel fundamenteler. Je moet dan de oorzaken van de armoede wegnemen. Meestal betekent dat maatschappelijke verandering. Het is een politieke keuze. De kans is groot, dat je in botsing komt met de rijke bovenlaag in een land en met Westerse ondernemingen, die in dat land actief zijn. Nederlandse kerken willen liever niet in een conflict verzeild raken. Paus Franciscus heeft een totaal andere kijk op de wereld. Hij veroordeelt elke keer weer de economische ongelijkheid in de wereld en pleit voor gerechtigheid. Die veranderde opstelling van de paus is nog niet echt geland bij de gewone katholieken. Het is hen allemaal veel te ingewikkeld. Het staat ook haaks op hun eigen politieke keuzes. Het gaat soms in tegen hun eigen belangen.

Solidaridad heeft hier in Nederland een jonge vrouwelijke directeur, Heske Verburg, waarmee we kennis mochten maken. Ze is door haar reizen sterk onder de indruk geraakt van de kracht van de mensen daar. Dus is haar uitgangspunt om het werk te doen met de mensen daar. Een sterk rechtvaardigheidsgevoel drijft haar daarbij. Ontwikkeling moet ook duurzaam zijn, want juist de Derde Wereld wordt het sterkst getroffen door de wereldwijde aantasting van het milieu. Door droogte en veel hogere temperaturen neemt het gevaar van bosbranden toe. De koffieteelt heeft eronder te lijden. Dus moet je zorgen voor variëteiten, die beter bestand zijn tegen die hogere temperaturen. Als de kleine koffieboeren een hoger inkomen verwerven, kunnen hun kinderen naar school, ook de middelbare school en zelfs de universiteit.

Solidaridad is erop uit meer samen te werken met bedrijven om zo de wederzijdse handel te stimuleren en echte ontwikkeling te brengen. Mensen leren zich zelf te helpen. Ze is er blij mee, dat dit uitgangspunt nu ook deel uitmaakt van het regeringsbeleid. Ze kijkt er naar uit kennis te maken met de nieuwe minister Sigrid Kaag. Trouwe donateurs zorgen ervoor, dat de organisatie nooit alleen maar afhankelijk wordt van overheidssubsidies of van de steun van het bedrijfsleven.

Solidaridad heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het jaarlijkse budget is gestegen tot 60 miljoen Euro en de verwachting is, dat de stijging doorgaat naar 100 miljoen. Er zijn dus ook veel betaalde medewerkers, hier en vooral in de Derde Wereld. Kwam het toezicht vroeger van de kerken, nu zijn er internationale deskundigen, die het toezicht uitoefenen. Negen directeuren zijn afkomstig uit alle werelddelen. Dan mag je verwachten, dat de activiteiten aansluiten bij de wensen van de mensen daar.

Jaargang 10, Nr. 485.