Archive for oktober, 2017

Rutte III

zaterdag, oktober 28th, 2017

KABINET VOOR DE RIJKEN

Hoelang gaat dit kabinet het uithouden? Het is een vraag, die bij velen opkomt. Ik vermoed, dat ze zeer hun best zullen doen om de hele termijn van vier jaar vol te maken. Ze hebben immers een beleid ten gunste van de eigen achterbannen uitgestippeld en nieuwe verkiezingen maken het mogelijk dat hun minieme meerderheid in rook op gaat. De raadsverkiezingen van maart volgend jaar zijn wat moeilijk te gebruiken als meetlat voor het vertrouwen van de kiezers in dit kabinet. Er spelen veel lokale onderwerpen mee en er doen lokale partijen mee. GroenLinks doet in veel plattelandsgemeenten niet mee met de raadsverkiezingen en maakt bijvoorbeeld in de gemeente Bunnik deel uit van de lokale partij Perspectief 21. Als je wilt nagaan of de opgaande lijn van GroenLinks doorzet, moet je daarmee rekening houden. Een goede uitslag voor de linkse partijen zal de huidige vier regeringspartijen alleen maar sterken om de coalitie in stand te houden, want nieuwe verkiezingen zullen waarschijnlijk voor hen geen meerderheid in de Tweede Kamer opleveren.

De samenstelling van de nieuwe regering vraagt ook commentaar. Er was de laatste jaren weer een sterke lobby opgang gekomen om het bijzonder onderwijs min of meer af te schaffen. Volgens sommige godsdiensthaters mogen ouders hun kinderen geen godsdienstige opvoeding geven. Dan zouden de kinderen niet vrij zijn hun eigen keuzes te maken. Allerlei onderzoeken laten zien, dat ouders duidelijke grenzen horen aan te geven, willen hun kinderen fijne mensen worden. Met Arie Slob aan het roer is de positie van het bijzonder onderwijs voorlopig zeker gesteld en dat geldt ook voor de omroepen, die beter in staat zullen zijn hun kleur te behouden.

Van deze regering zijn geen nieuwe initiatieven te verwachten wat betreft euthanasie en de voltooid leven problematiek. Maar de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde gaat natuurlijk gewoon door met het eisen van hulp bij zelfdoding en het eisen van een recht op euthanasie. De huidige wetgeving geeft mensen geen recht op euthanasie, maar geeft slechts richtlijnen voor artsen. Als zij zich daaraan houden, zijn ze niet strafbaar als ze iemand laten sterven. Mensen mogen een eind aan hun leven maken, maar hulp bij zelfdoding is strafbaar. De vraag zal zijn of een middel tot zelfdoding ter beschikking stellen blijvend strafbaar is. Het feit, dat zo veel mensen niet meer verder willen leven is geen compliment voor onze samenleving.

Ik ben ook heel benieuwd hoe de samenwerking tussen Halbe Zijlstra op Buitenlandse Zaken en Sigrid Kaag op Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaat verlopen. Zij zijn allebei Minister van, dus hebben hun eigen ministerie en hun eigen begroting. Beiden maken gebruik van onze vertegenwoordigers in het buitenland. Sigrid Kaag is een wereldtopper. Dat kun je van Halbe Zijlstra niet zeggen. Merkwaardig is, dat niemand speciaal belast is met Europese Zaken. Het lijkt er op, dat de Europese regeringsleiders tot het besef zijn gekomen, dat de huidige structuur van de Europese Unie snelheid en effectiviteit in de weg staan. Dat komt vooral doordat in de Europese Raad niet het Europees belang van alle lidstaten samen op de voorgrond staat, maar het nationale belang. Dat laatste is dan het belang van het economisch centrum en het belang van de regeringspartijen. Het linkse Nederlandse geluid wordt in de Europese Raad niet gehoord. Tot mijn genoegen lees ik in de Volkskrant nu pleidooien voor een Europese Senaat, waarin naast de nationale belangen ook de regionale belangen aan bod kunnen komen en die als gekozen orgaan het principe van de democratie meer recht doet. Ik pleitte hier al jaren geleden voor. Zie daarvoor de rubriek Europa van dit weblog. Het betreft het laatste stuk met als titel: De Verenigde Staten van Europa.

Het doet mijn geografenhart goed, dat er een sociaal-geografe in het nieuwe kabinet zit, Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Ze heeft in ieder geval ruimtelijk leren denken. Bij veel ontwikkelingen op verkeersgebied mis ik dat ruimtelijk inzicht. Als ze ook nog fysische geografie als bijvak heeft gehad komt dat bij Waterstaat zeker van pas. Ik ben benieuwd of onder deze minister het besluit valt voor de aanleg van de AUB-spoorlijn: Almere – Utrecht – Breda. Als die de A27 volgt, ook door Utrecht-Stad, kan het universiteitscentrum de Uithof een eigen NS-station krijgen met een snelle verbinding naar Brussel en Parijs.

Jaargang 10, Nr. 484.

Een bijzondere dag

zaterdag, oktober 21st, 2017

JE MAAKT VAN ALLES MEE

Gisteren, 20 oktober was zo een dag. Er gebeurde van alles. Het begon met de afscheidsplechtigheid van een familielid. Ze was pas 67 jaar en de agressieve kanker zat overal. Binnen twee weken was het afgelopen. Man blijft achter, kinderen missen hun moeder, kleinkinderen, nog kleuters missen hun oma. Het is allemaal wat triest. Maar je ontmoet ook allerlei familieleden en we praten dan wat af. En al die mensen om hen heen zullen, hoop ik troostrijk werken.

Ik vertelde iemand, dat ik dit weblog heb en er elke week iets op publiceer. Ik vertelde ook, dat ik nog steeds schrijf voor ons parochieblad. Ik ben bezig met een verslag over een bijeenkomst met een groep, die onderzoek doet naar de lossere band met onze geloofsgemeenschap bij veel mensen. Zij ergeren zich aan alle regeltjes en de strengheid en de starre houding van kerkleiders. In hun hoofd zit nog het traditionele beeld van de Kerk. Ze hebben totaal niet in de gaten, dat een paus Franciscus een barmhartige Kerk wil met zorg voor de mensen, die in de problemen zitten. Hij wil de Kerk terugbrengen naar zijn oorsprong. De Kerk moet weer doen, wat Jezus van Nazareth ons heeft voorgedaan. De conservatieven in die tijd spraken er schande van, dat hij omging met zondaars. Hoe breng je die boodschap over aan mensen, die zich doof houden voor het geluid van een Kerk? Dat dan ook nog tegen het beeld in, dat door veel media verspreid wordt?

We wipten ook aan bij een oude scoutingvriend. Zoals altijd haalden we herinneringen op en hij meldde het overlijden van veel oude bekenden. Hij mist zijn vrouw, maar zijn dochters en kleinzonen zijn er voor hem.

We hebben kaarten voor een aantal voorstellingen in Figi in Zeist. Deze avond was daar in de grote zaal een concert van de zangeres Katell. Zij schijnt bekend te zijn van de Voice of Holland, Stilletjes vraag ik mij dan af of je dat als een aanbeveling moet zien. Katell is gewoon een heel goede vakvrouw, die het publiek ook meeneemt in het denken van twee Belgische zangers Jacques Brel en Stromae. Zij zingt de liederen niet met traditionele begeleiding maar met elektronische geluiden. Het past prachtig bij de liederen. Frans is niet bepaald mijn sterkste vreemde taal, dus de tekst was voor mij niet te verstaan en toch genoot ik, want door de toelichting proefde je in de muziek de inhoud van de liederen. Zo werd het een avond genieten, Het publiek reageerde enthousiast en iedereen was vol lof. We waren alle drie vooraf wat sceptisch. Waren we te veel afgegaan op de naam Brel? Het concert pakte ons. We kunnen het iedereen aanbevelen.

Katell heeft een Nederlandse moeder en een Franse vader. Ze beheerst beider talen uitstekend. Ze gaat met het concert “Deux Voices” nog optreden in Almere, Workum, Brielle, Rijen, Woerden, Barneveld, De Meern en Enschede, aldus haar officiële website.

Jaargang 10, Nr. 483.

Eindelijk een nieuwe coalitie

zaterdag, oktober 14th, 2017

De zwaksten gaan de zwaarste lasten dragen

Je wordt begraven onder de commentaren over het nieuwe regeringsbeleid. Zit u nu te wachten op mijn commentaar? Toch ga ik het proberen. De zwaksten in onze samenleving worden het hardste gepakt. Als regeringspartij hoef je niet bang te zijn. Velen van hen stemmen niet of ze stemmen op de PVV en die is tot toekijken veroordeeld. Je kunt tevoren weten, dat een stem op de PVV een verloren stem is en toch wordt er op gestemd. En zo zitten we nu met een Tweede Kamer waarin de linkse partijen veel minder zetels hebben dan je zou mogen verwachten. Alle mensen met een laag inkomen zouden vanzelfsprekend op een linkse partij horen te stemmen. Maar ze laten zich inpakken door beloften van minder belasting. Ze snappen niet, dat een lager tarief voor hen maar een paar eurootjes oplevert, maar voor de hoge inkomens vele honderden. Toch beginnen ze nu wakker te worden, want de vier hebben een stomme fout gemaakt. Ze gaan de dagelijkse boodschappen duurder maken door het lage BTW tarief te verhogen van zes naar negen procent. Een breed front is gevormd om dat te voorkomen. Voor ons tweeën scheelt het ongeveer dertig euro in de maand, dat we duurder uit zijn. Maar de premies voor allerlei verzekeringen gaan ook omhoog en de kaartjes voor bus of trein en de benzine voor de auto. Ik ben al blij, dat mijn pensioen niet omlaag gaat. Of het allemaal gecompenseerd wordt door lagere inkomstenbelasting? Ik moet het nog zien. De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet gaat omhoog van 5,4 naar 5,65%. Maar de mensen met een minimumloon of een bijstandsuitkering, die gaan het keihard voelen. De achthonderdduizend armen in Nederland, waarvan meer dan 400.000 kinderen worden door de nieuwe regeringscombinatie niet geholpen. Hun inkomen blijft te laag om in de primaire levensbehoeften te voorzien. Het verplicht eigen risico blijft weliswaar op € 385,– per persoon, maar nu al zien we dat mensen de voorgeschreven medicijnen niet afhalen, omdat ze die niet kunnen betalen. Ze vallen onder het eigen risico.

De middengroepen worden omgekocht met een duidelijke koopkrachtstijging om dit asociale beleid te blijven steunen. Als je nog een beetje gevoel voor eerlijkheid hebt, weet je, dat je volgend jaar maart niet VVD, CDA, D66 of CU moet stemmen.

Terecht stoppen de leraren in het primair onderwijs niet met hun acties. Het beste bewijs voor te lage salarissen is altijd het grote aandeel vrouwen, dat in een sector werkt. Een meester voor de klas is een hoge uitzondering. Op de wat elitaire school van een kleindochter merkten we het bij de diploma-uitreiking. Vrijwel niemand koos voor een lerarenopleiding, maar wel voor allerlei studierichtingen, waar je veel kon verdienen en veel carrièrekansen hebt. De moderne jeugd kiest niet zo vaak meer voor een ideaal. Het duurt niet lang meer of de wet van vraag en aanbod gaat werken. De VVD voorstanders van marktwerking zien dan door pensionering van duizenden leerkrachten een enorme vraag ontstaan, terwijl er te weinig aanbod is. Tsja, dan stijgen de prijzen en moet je heel veel bieden, wil je genoeg studenten voor de Pabo’s krijgen. Je moet ruimschoots op tijd beginnen, want de hogere salarissen moeten tot het bewustzijn doordringen en de opleiding duurt dan nog vier jaar. De capaciteit van de opleidingen moet tijdig worden aangepast. En je moet ook zorgen voor genoeg goede directeuren van al die basisscholen. Maar die enorme tekorten ontstaan pas tijdens een volgende regeerperiode.

Het gaat niet alleen om hogere salarissen, maar ook om een betere kwaliteit van de leerkrachten. Dan moet je beginnen met hogere eisen voor toelating tot de Pabo. Zonder een voldoende voor wiskunde op de Havo kom je de Pabo niet binnen. Voor vakken buiten het pakket moet in de Havo-onderbouw minstens ruim voldoende zijn gescoord. Eigenlijk zou voor zulke vakken een toelatingsexamen moeten gelden. Veel ouders merken maar al te goed het lage niveau van veel leerkrachten. Als je de leerstof niet goed beheerst, hoe wil je dan jouw kennis overdragen? Veertig jaar verwaarlozing van het onderwijs laat de gevolgen nu zien. Of komt je kind straks weer in een dubbelklas met 46 leerlingen te zitten als waar ik de eerste twee jaar van mijn loopbaan voor stond? Of richten welgestelde ouders straks weer particuliere scholen op met kleinere klassen en beter betaalde docenten?

Omdat het allemaal toch betaald moet worden, is het ook zo schandelijk, dat de vennootschapsbelasting omlaag gaat. De “race to the bottom” gaat maar door. Het blijkt maar weer hoe hard het nodig is, dat de EU zorgt voor goede afspraken, waarbij een minimumniveau van de belasting op winsten wordt vastgesteld. Veel winstuitkeringen gaan naar Amerikaanse of Chinese of Russische aandeelhouders. Eigenlijk zou iedere onderneming de nationaliteiten van hun aandeelhouders en de waarde van hun aandelen in het jaarverslag moeten vermelden. Dan krijgen we een beter beeld van de winstafvloeiing. Overigens krijg je pas een compleet beeld als je ook weet, hoeveel Nederlanders verdienen met hun investeringen in buitenlandse bedrijven. Dan moet de EU ook effectieve maatregelen nemen tegen belastingontwijking.

Weer eens enkele hartenkreten. Ik kan nu eenmaal slecht tegen onrecht.

Jaargang 10, Nr. 482.

De Nobelprijs voor de Vrede

zaterdag, oktober 7th, 2017

MET MILJOENEN ANDEREN IS ONS DE NOBELPRIJS VOOR DE VREDE TOEGEKEND

Ik ben al vele jaren lid van Pax Christi en ik procedeer met anderen al jaren tegen de Staat der Nederlanden, die tegen allerlei internationale wetten in nog steeds kernwapens herbergt en ze ook als eerste wil gebruiken. Ik demonstreerde met duizenden anderen in Amsterdam en Den Haag in de tachtiger jaren. Ik heb over die strijd tegen kernwapens al vaak geschreven. Ik voel me echt betrokken. Ik denk, dat er meer zijn, die het zo voelen. Het is daarom, dat ik ontroerd ben nu die jarenlange strijd is uitgemond in een Internationaal Verdrag tegen Kerkwapens en de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan de International Campaign to Abolish Nucleair Weapons, iCAN. De Nederlandse Vredesorganisatie PAX speelt in ICAN een grote rol, maakt ICAN eigenlijk echt mogelijk. PAX is ontstaan uit de samenwerking van de internationale katholieke vredesorganisatie Pax Christi, afdeling Nederland en het Interkerkelijk Vredesberaad, IKV. De strijd tegen kernwapens is een belangrijk onderdeel van het vele werk, dat Pax doet. We kennen Pax ook van de jaarlijkse Vredesweek in de maand september.

Heel veel landen hebben het verdrag tegen kernwapens ondertekend, maar Nederland niet. Dat is heel droevig, maar ook weer niet verbazingwekkend. Nederland herbergt kernwapens op de vliegbasis Volkel. Daar wordt door vredesactivisten vaak gedemonstreerd. Vaak dringen ze door op de basis, worden gearresteerd en veroordeeld. De rechtbank in Den Bosch is daar erg goed in. Maar eigenlijk zou de Nederlandse Staat veroordeeld moeten worden. Kernwapens zijn massavernietigingswapens, die bij gebruik ook miljoenen burgerdoden zullen veroorzaken. Het humanitair oorlogsrecht verbiedt wapengeweld tegen burgers. Elke minister van het nieuwe kabinet is straks weer een potentiële oorlogsmisdadiger. Overigens is ook het dreigen met massavernietigingswapens verboden. Bij onze jarenlange processen hebben Nederlandse rechters systematisch geweigerd hun werk te doen, namelijk de wet toepassen. Weinig mensen maken zich hier druk over. Nog veel meer mensen weten nergens van.

Er was een tijd, dat er veel gediscussieerd werd over kernwapens. Mensen waren erg bezorgd. Af en toe leek het kantje boord of er was een kernoorlog ontstaan. Denk aan de Cubacrisis. De Sovjet Unie wilde kernraketten plaatsen op Cuba. President Kennedy dreigde de Russische schepen met de kernwapens te vernietigen. De schepen keerden terug naar de Sovjet Unie. Langzamerhand kreeg men daarna de indruk, dat geen enkel land het zover zou laten komen. Wel sprak men over een conflict per ongeluk of de vrees, dat kernwapens in handen van gewetenloze terroristen zouden komen. Ook was er de vrees, dat een staatshoofd met kernwapens onder beheer krankzinnig zou worden. De staatshoofden van Noord Korea en van de USA wekken af en toe de indruk tot alles in staat te zijn. Bij Trump blijkt ook een ontstellend gebrek aan kennis. Het lijkt er op, dat hij geen enkel inzicht heeft in de werking van kernwapens. Het brute optreden van Noord Korea en het onbetrouwbare gedrag van Trump maken de discussie over de risico’s van kerkwapens weer actueel en daarom komt de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan ICAN precies op tijd.

Jaargang 10, Nr.481.