Archive for januari, 2017

maandag, januari 30th, 2017

Van de wereldwijde actiegroep Avaaz ontving ik dit bericht:

Meer dan 3 miljoen mensen — waaronder jij — ondertekenden deze open brief aan Donald Trump. Nu Trump een moslimban heeft ingevoerd wordt het tijd dat we deze brief tot het wereldwijde verzetssymbool maken — deel de brief met iedereen zodat we samen 4 miljoen handtekeningen binnenhalen! Dit is wat jij kunt doen:

Kopieer deze link overal: https://secure.avaaz.org/campaign/nl/trump_muslim_ban_letter_sgnr_rb/?cbzNLFhb/?btBArbb

—– Beste vrienden,

Met zijn moslimban heeft Trump laten zien dat onze zorgen over zijn presidentschap terecht zijn. En dit is nog maar het begin. Hij dreigt internationale akkoorden ongedaan te maken. Hij dreigt met een nucleaire wapenwedloop. Als je dacht dat het zo’n vaart niet zou lopen, think again. Dit gaat ons allemaal aan, waar je ook vandaan komt. Alleen met een wereldwijde beweging kunnen iets tegen Trumps politiek doen. Meer dan 3 miljoen Avaazers hebben de onderstaande open brief — van de wereld aan Trump — ondertekend. Deze heeft veel aandacht gekregen van belangrijke media. Vandaag wordt het ons verzetssymbool. Help mee deze boodschap nog krachtiger te maken — teken deel met iedereen die je kent:

 

Voeg mijn naam toe

 

Geachte Mr. Trump,

Dit is niet hoe grootsheid eruit ziet. De wereld verwerpt uw angst, uw onverdraagzaamheid, en de haat die u zaait. Wij verwerpen uw steun voor marteling, uw oproepen tot moord op burgers, en uw aanmoediging van geweld in het algemeen. Wij verwerpen de manier waarop u zich uitlaat over vrouwen, moslims, Mexicanen, en miljoenen anderen die er anders uitzien, anders praten of andere religieuze overtuigingen hebben dan u. Uw angst? Wij kiezen voor compassie. Uw wanhoop? Wij kiezen voor hoop. Uw onwetendheid? Wij kiezen voor begrip. Als burgers van de wereld, verzetten wij ons eensgezind tegen de verdeeldheid waar u voor staat.

Hoogachtend,

 

Voeg mijn naam toe

 

Amerikanen gaan massaal de straat op in protest tegen Trumps politiek, door onze handtekening te plaatsen laten we zien dat we schouder aan schouder lopen met deze demonstranten. Laten we ervoor zorgen dat Trump ons niet verdeelt, maar verenigt. Met hoopvolle groet, Emma, Alice, Christoph en het hele Avaaz-team

 

Op expeditie naar Noord Nederland

zaterdag, januari 28th, 2017

RODIN IN GRONINGEN EN ALMA TADEMA IN LEEUWARDEN

Het is al meer dan zestig jaar geleden, dat ik voor het eerst bekende beelden van Rodin zag op de eerste Sonsbeek tentoonstelling in Arnhem. Toen al maakten beelden als de Burgers van Calais en de Denker grote indruk op mij. Dat één man zo iets kon maken. De tentoonstelling in het Groninger museum laat zien hoe Rodin tot zijn reusachtige productie kon komen. Hij werkte niet alleen. Rodin was de ontwerper en tientallen personeelsleden maakten de beelden. De tentoonstelling laat ons die werkwijze van Rodin zien. Hij schetste een beeld, vormde het vervolgens in klei. Daar was hij heel goed in. Van het beeld in klei werd een gipsafdruk gemaakt. Gips is wat minder kwetsbaar als gedroogde klei. Het ontwerp in gips werd vervolgens gebruikt om het beeld in brons of marmer te vervaardigen. Er werden overigens meerdere gipsafdrukken gemaakt. Sommigen werden in stukken gezaagd en in een later stadium werd zo’n arm, been of romp weer gebruikt om een ander beeld te maken of een beeldencompositie. De tentoonstelling laat veel voorbeelden zien van beeldcomposities, waarbij twee of soms meer figuren samen een prachtig geheel vormen, zoals danspaar tijdens een ballet. Alles werd gefotografeerd. Bestaande beelden werden soms vergroot tot enorme proporties. De tentoonstelling laat bijvoorbeeld een reusachtige afbeelding van De Denker zien. Aan elk stadium is een zaal gewijd en dat komt ten slotte samen in een groep beelden, per stadium een, van de Franse Romantische schrijver Honoré de Balzac. Elders in de tentoonstelling zijn twee koppen van Balzac te zien. Veel indruk maakt ook een groep min of meer identieke gietsels van het beeld ‘Het Bronzen Tijdperk’. De Belgische soldaat Auguste Neyt stond er model voor. Rodin had hem nauwkeurig geobserveerd en toen hij het model goed kende vorm gegeven. Critici beweerden, dat Rodin van het levende model de vorm voor het beeld had gemaakt. Rodin liet meerdere afgietsels maken, die allemaal door de afwerking en het verschil in patina niet volkomen identiek zijn. Deze groep bronzen beelden maakte op mij grote indruk. Dat gold ook voor enkele beelden uit de groep ‘De Burgers van Calais’, gemaakt als een oorlogsmonument. Daarvoor moet je wel lage trappen op, maar er is een lift, zij het wat verborgen. Daar zijn ook beelden in marmer te zien.

Van Groningen gingen we met de Arriva-trein naar Leeuwarden door bijzondere landschappen waarover ik eerder in de zomer van 2015 schreef. Landschappen als een plaatje.

In het Fries Museum stond een lange rij voor de kaartverkoop en vervolgens moesten we nog een tijd wachten voordat we de zaal in mochten. De tentoonstelling gewijd aan de schilder Laurens Alma Tadema trekt enorm veel bezoekers voor iemand, die vooral in Engeland beroemd werd, maar in Nederland veel minder bekendheid geniet. Als kind, zoon van een notaris, kreeg hij al tekenles en na zijn gymnasiumopleiding studeerde hij eerst in Antwerpen en vervolgens bij bekende meesters uit zijn tijd. Op zijn reizen naar Italië maakte hij kennis met de archeologie en ging zich daarin uitgebreid verdiepen. Veel schilderijen vertellen de verhalen uit het Romeinse verleden, waarbij hij zorgvuldig lette op de juiste kledij van de afgebeelde figuren. Zo kon zijn werk een inspiratiebron zijn voor de spektakelfilms, gewijd aan het oude Rome.

Alma Tadema werd al jong weduwnaar, maar in Londen ontmoette hij een jong meisje, dat enkele jaren later zijn vrouw werd. Het tweetal ontwikkelde zich tot een bekend societypaar, dat regelmatig grote ontvangsten hield, waar ook hun klanten vaak kwamen. Hij noemde zich nu Lawrence Alma Tadema, maar Alma was eigenlijk een voornaam. Meerdere schilderijen zijn gewijd aan zijn tweede vrouw en aan zijn dochter. Juist in die portretten toont hij zijn meesterschap. Veel van die historische schilderijen zijn wat vlakker en doen een beetje denken aan die geschiedenisplaten, die vroeger de muren van klaslokalen sierden.

Toch een bijzondere tentoonstelling en de moeite van een reis naar Leeuwarden waard, maar wees wel vlug, want na 7 februari is het afgelopen.

Jaargang 9, Nr.446.

Donald J. Trump President

zondag, januari 22nd, 2017

EEN ONGEMAKKELIJK GEVOEL

We kunnen nauwelijks geloven wat hij allemaal zegt te willen bereiken. We konden niet geloven, dat hij zou worden gekozen en zelfs nu vraag ik me nog af of er bedrog is gepleegd bij zijn verkiezing tot president van de Verenigde Staten van Amerika. Als het zo is, weten er meer mensen van en die hebben nu macht over de president van het machtigste land van de wereld. Dat voelt nogal onbehaaglijk.

Ik heb de uitzending van de inauguratieplechtigheid van begin tot einde gevolgd en mij troffen vele tegenstellingen. Daar was het beeld van de direct aanwezigen, die zich allemaal keurig gedroegen en op gepaste momenten applaudisseerden. Tegelijk waren er beelden van protesten en rellen. Het viel mee, vergeleken bij de Kroningsrellen van Beatrix. De VS vormen nu een verdeeld land; de kuststaten tegenover het centrale deel van het land. Daar helpen geen mooie woorden in de inauguratierede tegen. We zijn dan wel allemaal Amerikanen, maar de ene helft staat tegenover de andere helft. Eigenlijk klonk dat ook door tijdens de plechtigheid. Mooie woorden van de vertegenwoordigers van de vele religies en een inauguratierede waarin de solidariteit beperkt wordt tot de Amerikanen: America first! Jezus van Nazareth leerde, dat we iedereen moeten lief hebben, zelfs hen, waaraan we een hekel hebben. Nu spelen nationale symbolen in de VS altijd al een belangrijke rol. De vlag, de Onafhankelijkheidsverklaring, de Grondwet, het volkslied, de hoofdstad Washington D.C., het leger, de luchtmacht en de marine en zelfs de Nationale Garde. Amerikanen kennen veel meer dan wij hun rechten. Burgerschapsvorming speelt in het onderwijs een belangrijke rol. Bij elke inauguratie komt dat sterke nationale gevoel naar voren. Nu klonk het allemaal nogal vals.

Gaat Trump met al zijn grootspraak bereiken wat hij zegt te willen bereiken? Wordt hij inderdaad de kampioen banenschepper? Misschien kan hij wat productie naar de VS terug halen, maar intussen is ook in de lage-lonen-landen de automatisering verder gegaan en is de winst aan werkgelegenheid veel minder dan het verlies, toen de bedrijven vertrokken. Daarom hebben bedrijven ook weinig bezwaar tegen het terughalen. De loonintensiteit is sterk teruggelopen en er zijn tegelijk ook minder transportkosten. Er komt nog iets bij. Er vertrok ongeschoold werk en er komen automatiseringsspecialisten en monteurs voor terug. Industrie is iets heel anders als vastgoedontwikkeling en –beheer. Het lijkt ook, dat Trump weinig inzicht heeft in de globalisering van de economie. Een voorbeeld: Automatisering speelt in de VS een belangrijke rol. De computer, de tablets, de I-pads en de automatisch werkende apparaten hebben chips nodig en in een mobieltje zit een klein beetje goud, maar meer dan in gouderts en er zitten zeldzame metalen in. De VS zullen veel zaken moeten importeren en dus ook moeten exporteren. Veel bedrijven zijn sterk exportgericht. Wetenschap en techniek zijn internationaal verknoopt. We hebben elkaar nodig en moeten gewoon samenwerken om de beste resultaten te boeken. Dat wetend klinkt het isolationistische gebral van Trump vooral infantiel.

Trump is ondernemer en hij weet, dat hij goed personeel nodig heeft. In zijn regering heeft hij waarschijnlijk echte toppers in hun vak aangetrokken, maar of die ook in staat zijn hun ideeën in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat aan de man te brengen is nog maar de vraag. Is zo’n minister in staat bekwame en ook loyale ambtenaren aan te trekken? Nogal wat ideeën van Trump zijn strijdig met wat de Republikeinse Partij wil. Komt er nu een machtsstrijd? Senatoren en Afgevaardigden zijn bij hun verkiezingscampagnes gesponsord en de sponsoren willen hun belangen behartigd zien. Trump zou wel eens op veel verzet uit de ‘eigen’ Republikeinse gelederen kunnen stuiten.

Misschien denkt Trump de rijksten in het land te kunnen omkopen door de belastingen te verlagen. Maar tegelijk belooft hij herstel van de infrastructuur en de bouw van nieuwe wegen, bruggen, tunnels, vliegvelden en havens. Daarvoor heeft hij geen geld door de verlaagde belastingen. Dus gaat hij geld lenen en zo wordt de Amerikaanse staatsschuld nog hoger. Als er afgelost moet worden is hij al lang dood en begraven. De jeugd van nu draait daar straks voor op.

Ik kan mij goed voorstellen, dat er veel verzet is tegen Trump. Europese populisten koesteren zich in Trump’s voorlopig succes. Maar kroegpraat van populistische ‘denkers’ levert nog geen doorwrocht politiek programma op. Europa is nu gewaarschuwd. Hoedt u voor populisten.

Jaargang 9, Nr. 445.

Elite is een scheldwoord geworden

zondag, januari 15th, 2017

OM WELKE ELITE GAAT HET DAN?

Een elite is een betrekkelijk kleine uitgelezen groep van mensen, die ergens in uitblinken. Zo kun je de Olympische ploeg naar Rio de Janeiro als de sportieve Nederlandse elite zien. Zo is het Concertgebouworkest een onderdeel van de Nederlandse culturele elite. Kennelijk gaat het om een heel andere elite, die de boosheid van veel mensen wekt. Daarover straks meer. Als je ergens heel goed in bent dan vinden we in Nederland, dat je je daarniet op moet laten voorstaan. Dan mopperen we over elitair gedrag. Je hoort je bescheiden op te stellen. Bescheidenheid siert de mens. De meeste mensen uit een elite houden ook niet van dik doen. Ze willen liever niet te veel opvallen. Het zijn vaak hun bewonderaars, die een overdreven beeld van hun idolen schetsen. Anderzijds moet je met je sportieve prestaties of met je muzikale optredens wel een inkomen vergaren. Daar zit publiciteit aan vast. En je moet grif handtekeningen uitdelen of poseren met je fan voor een selfie.

Die sportieve elite en culturele elite en wetenschappelijke elite wekken meestal niet onze ergernis. We bewonderen een olympische gouden medaillewinnaar of de jonge musicus, die een concours wint of onze Nederlandse Nobelprijswinnaar. We zijn als Nederlanders trots op die mensen. Waar zit hem dan wel de pijn?

We constateren, dat er in Nederland sprake is van een tweedeling: De elite en het volk. De elite bewoont een duur huis, rijdt een dikke auto, is hoog geschoold en heeft dus een goed betaalde baan, gaat een paarkeer per jaar op vakantie, bezit ook nog een huis in een buitenland en organiseert regelmatig grote diners of kostbare feesten. Wie het breed heeft laat het breed hangen. Met dat al heeft de elite ook economische macht. Als eigenaar van een grote onderneming bepaalt hij (of zij) het sociale beleid. Er zijn ondernemers, die het belang van hun werknemers centraal stellen. Dan zie je meestal, dat het personeel er alles aan doet om de firma goed te laten draaien. We weten, maar al te goed, dat het ook voorkomt, dat er mensen omwille van de winstgevendheid worden ontslagen. Robots, die nooit ziek worden, nemen hun werk over. Het zorgt voor grote economische onzekerheid. Het geeft angst om de toekomst en de elite krijgt de schuld. Wat klopt er niet in deze analyse?

Ten eerste leven wij in een vrije markteconomie. Er is concurrentie tussen ondernemingen in binnen- en buitenland. Die concurrentie dwingt bedrijven tot kostenbesparing en dat kan banenverlies opleveren. Ten tweede moeten bedrijven reageren op veranderingen. Denk aan winkels, die steeds meer de concurrentie voelen van onlineverkoop. Ten derde raken producten buiten gebruik. We hebben geen kolenhaarden meer in de huiskamer, dus zijn de mijnwerkers in Limburg en de haardenmakers in de Achterhoek hun banen verloren. Eerder is dat gebeurd met de turfstekers. Nu gaat Shell windmolens bouwen en loopt de werkgelegenheid in de oliewinning terug. De aandeelhouders eisten die verandering.

Zo komen we bij de elite, die op wereldschaal de macht over de economie heeft. Zij bepalen het beleid van de grote ondernemingen, kunnen de aandelenkoersen manipuleren, kunnen regeringen dwingen de winstbelasting laag te houden door te dreigen de productie te verplaatsen en met een muisklik verplaatsen ze in een seconde miljarden van het ene land naar het andere. Politici kunnen hun macht slechts via grote organisaties onder controle brengen. Naar mijn mening is de Brexit te verklaren uit de vrees, dat de EU bijvoorbeeld de winstbelasting aan een minimum zou kunnen binden en zou kunnen bepalen, dat die belasting betaald moet worden in het land, waar de winst gemaakt is en niet in een of ander belastingparadijs. Er zijn politici, die zich in naam tegen de elite afzetten en intussen tegen de EU ageren, die alleen macht genoeg heeft om die wereldelite onder de duim te houden.

Ene Geert W. geeft de buitenlanders de schuld van de werkloosheid en zo houdt hij de werkelijke veroorzakers daarvan uit de wind. Geert W. is een knechtje van het kapitaal ondanks de sociale politiek van de PVV.

Hoe zit het met die eerder beschreven grachtengordelelite? De meesten van hen zijn uitvoerders van een beleid, waarop ze zelf geen invloed kunnen uitoefenen. Als ze hun bedrijf winstgevend houden krijgen ze daar goed voor betaald.

Jaargang 9, Nr. 444.

Bunnik heeft een nieuwe wethouder

zaterdag, januari 7th, 2017

HET ACHTERLIGGENDE PROBLEEM LIGT ER NOG STEEDS

Na het aftreden van de Bunnikse Wethouder Rob Zakee is in sneltreinvaart een nieuw wethouder gevonden, een vrouw met ervaring als wethouder en als leidinggevende bij de centrale van de Wereldwinkels. Ze heet Erica Spil en was wethouder in de gemeente Ronde Venen. We verwachten veel van haar. De selectiecommissie heeft snel en effectief gewerkt.

Er is wel meer duidelijkheid gekomen omtrent de reden van aftreden van de vorige wethouder. Rob Zakee voelde zich ongelukkig doordat hij met beperkte middelen en te weinig mankracht zijn idealen niet kon verwezenlijken. Hij voelde er niets voor om dan maar een aantal projecten in de ijskast te stoppen tot betere tijden.

Het heeft mij verbaasd, dat ondanks de toegenomen taken van gemeenten in Bunnik de gemeentelijke lasten niet verzwaard zijn. Eerdere bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn niet terug gedraaid. In een coalitie met de Liberalen, een lokale partij van VVD en D66 is het uiteraard moeilijk tot een belastingverhoging te komen. De oppositiepartij, het CDA, zou dat aan de kaak moeten stellen, maar die lieden spelen liever op de man dan de bal. In plaats van het gemeentelijk belang te dienen, denken ze, dat het laten struikelen van een wethouder een geweldige prestatie is als oppositiepartij. In een kleine plattelandsgemeenschap werk je als oppositie zo goed mogelijk mee en helpt het college door met betere oplossingen te komen. Door personen aan te vallen wek je bij veel mensen, ook uit eigen kring alleen maar ergernis.

In zijn nieuwjaarstoespraak heeft burgemeester Ostendorp een voorzetje gegeven. Hij sprak over de grote inzet waarmee gewerkt wordt, maar meende, dat we af en toe ook eens moeten nadenken over onze ambities. Is het wellicht nodig het ambtenarenapparaat te versterken om al onze ambities ook echt te kunnen realiseren? Politiek is kiezen. Wat willen we? Onze idealen waarmaken met behulp van een sterkere bezetting van het gemeentehuis? En dus ook met onze 15½ duizend inwoners wat meer belasting betalen of willen we onze idealen maar inslikken? Durven we die discussie aan vóór de volgende verkiezingen in 2018?

Wethouder Spil staat haar mannetje. Ze kent de uitdaging en schrikt er niet voor terug. Wat gaan wij als burgers doen? Elke keer weer boos worden als er een oplossing wordt gekozen, die ons niet aanstaat? Of gaan we opbouwende kritiek leveren? Worden we al weer die beste stuurlui aan de kant? Of gaan we meedoen aan de training voor toekomstige raadsleden? Worden we actief lid van een politieke partij? Of roeptoeteren we, dat politieke partijen uit de tijd zijn? Weten we, dat we echt niet alles zo maar cadeau krijgen, maar dat er voor gewerkt moet worden? Verwende knapen en meiden, ga aan de slag.

Jaargang 9, Nr. 443.