Archive for maart, 2009

Begint een beter milieu bij een huwelijk?

zaterdag, maart 28th, 2009

Milieu vervuilende singles 

Afgelopen woensdag, 25 maart publiceerden milieudeskundige Diederik Boomsma en theoloog en publicist Jonathan Price op de opiniepagina van de Volkskrant een stuk, waarin zij aantoonden, dat alleengaanden het milieu gemiddeld meer belasten dan mensen, die in een gezin of groep wonen. Ik dacht in eerste instantie, dat het een 1 aprilgrap was, die een week later tot ontknoping zou komen. Na een korte vakantie weer thuis zie ik, dat het op de site van de Volkskrant tientallen reacties opleverde en de volgende dag twee ingezonden brieven in de gedrukte krant. Dus neem ik aan, dat het toch serieus bedoeld is. 

Diederik Boomsma is niet alleen milieukundige, maar ook lid van de conservatieve Edmund Burke Stichting en dus is het niet zo verbazingwekkend, dat er flink wordt uitgehaald naar GroenLinks. Het is nog maar de vraag of het doel van het stuk is mensen er attent op te maken, dat het alleen gaan invloed heeft op jouw milieubelasting. 

Wat beweren de twee auteurs? Alleengaanden hebben elk een woning, een auto, een koelkast en een wasmachine en gebruiken daardoor per persoon meer energie. In plaats van één grootverpakking voor een gezin hebben ze eenpersoonsporties nodig en dat geeft dan meer afval per persoon. Berekeningen, uitgevoerd in de VS bevestigen dit. Ze wijzen er ook op, dat jouw persoonlijke leefstijl van invloed is. Vlieg je veel of weinig? Hoe groot is jouw woonwerkafstand? .Hoe lang sta je onder de douche? Allerlei goede raad op milieugebied wordt eigenlijk een beetje belachelijk gemaakt, want daar gaat het niet om. Ze moeten naar de conclusie toe, dat het zo slecht is ongehuwd te blijven en nog slechter om te gaan scheiden. 

En dan aan het slot komt de aap echt uit de mouw. Ze schrijven: “GroenLinks is de partij, die het meest opkomt voor de moderne single. Het is dus geen wonder dat deze cruciale factor in de belasting van het milieu bij de partij taboe blijft. Maar als zij haar eigen idealen serieus zou nemen, zou ze moeten komen met een zware ecotax voor singles en een nog zwaardere ecoboete voor echtscheiding.” Is het een wonder, dat ik aan een 1 aprilgrap dacht? In feite is er een verpakkingsheffing, een milieuheffing op het water- en op het energieverbruik. De alleengaande moet die in zijn eentje opbrengen en wordt dus al zwaarder belast. De auteurs hebben niet goed nagedacht! 

Zij vergeten een ander groen aspect, namelijk het behoud van het groene landschap. Een van de belangrijkste redenen, dat er nog steeds zo veel extra woningen gebouwd moeten worden is juist dat groeiend aantal alleengaanden. De groei van de dorpen en steden gaat ten koste van het landschap. 

Wat staat mij nog meer tegen in het artikel? Het alleen door het leven gaan is heel vaak geen vrije keus. Mensen komen gewoon niet de ware Jacob of Jacoba tegen. En als jouw partner je in de steek laat, terwijl je nog heel veel van hem of haar houdt en jij de relatie dolgraag zou willen voortzetten is het allesbehalve jouw keus, dat je weer alleen staat. De heren Boomsma en Price willen er dan ook nog een boete op leggen. Maar ze pleiten ook voor de traditionele onverbreekbare huwelijksband. Dat zo’n ecotax een mensenrecht, namelijk het recht op respect voor iemands privé leven aantast, wordt door deze lolmakers gemakshalve maar even vergeten. 

Positief is, dat mensen weer eens aan het denken worden gezet over hun eigen verantwoordelijkheid voor onze planeet aarde. Je leefstijl is van invloed op het milieu. Je wordt ook aangespoord na te denken over de invloed van demografische factoren op het milieu. Terecht wijzen veel reacties op het feit, dat het traditionele huwelijk ook het krijgen van kinderen veronderstelt en de bevolkingsgroei verergert de milieuproblemen. Een van de reacties stelt, dat GroenLinks pleit voor goede kinderopvang en dat dit weer kan leiden tot het gemakkelijker kiezen voor kinderen. En daarom kom ik opnieuw tot de conclusie, dat GroenLinks veel meer aandacht moet besteden aan de demografische aspecten van haar beleidskeuzes.

Jaargang 2, nummer 5.

Gesprekken aan de campagnekraam nr. 6

donderdag, maart 19th, 2009

Kraampraat 6: Een leger 

Dit is voorlopig de laatste de laatste “Kraampraat”, tenzij de lezers nog andere bezwaren tegen de Europese Unie weten aan te dragen. Ze kunnen dienen als een voorbereiding op de campagne, vooral bij die afdelingen, die gewend zijn om met een kraam bij een winkelcentrum of op een markt te staan. Nog nooit gedaan? Toch eens proberen.
Onze Europawerkgroep biedt de afdelingen zijn diensten aan bij de voorbereiding van de campagne. Zie daarvoor de site van GroenLinks en ga naar organisatie, naar werkgroepen en naar Europa. 

Meneer, wat hoor ik nou? Is GroenLinks voor een Europees leger? Dan kan ik beter SP stemmen, want die is er tegen. Dat klopt meneer, ze zijn tegen nog veel meer. Maar GroenLinks is niet voor een Europees leger. Dat hebt u dan verkeerd gehoord. Nou ja, ze noemen het geen leger, maar het komt op hetzelfde neer. Legt u eens uit. Wat bedoelt u? Nou gewoon, een Europese militaire macht met Duitsers erin en Italianen en Fransen en Engelsen en wij ook. U zit in de buurt. GroenLinks ziet wel iets in een Europese Interventiemacht, die kan ingrijpen als het ergens heel erg mis gaat. Er vindt bijvoorbeeld volkerenmoord plaats. De narigheid is, dat er op de wereld altijd boeven blijven, kleine boeven, die jouw auto jatten en grote boeven, die dorpen en steden plat branden, mensen vermoorden en stromen vluchtelingen veroorzaken. U kent vast wel voorbeelden. Misschien is het zo, dat die boeven het maar niet proberen als ze weten, dat er een Europese Interventiemacht binnen een paar dagen zal ingrijpen.  

Ja, daar zit wel wat in. Precies, we moeten de boeven in de wereld niet straffeloos hun gang laten gaan. Daarom is er tegenwoordig ook een Internationaal Strafhof in Den Haag. Daar kunnen de leiders van de moordende benden worden aangeklaagd. Dat gebeurt ook, zoals pas met de President van Soedan. Hij hoeft niet te proberen om naar Europa te komen, want dan wordt hij in zijn kraag gegrepen. Het recht moet ook internationaal een veel grotere rol gaan spelen. Maar soms is bemiddeling beter en daar zijn we dus ook erg voor. Toch wel een leuke partij, dat GroenLinks. Geef me maar een foldertje. 

Ik heb een beetje meegeluisterd, maar zit er niet een risico in? O, zeker. Dat beseffen we maar al te goed. Want een klein leger kan groter worden en Europa zou ook zijn belangen militair kunnen gaan verdedigen, zoals de VS zijn oliebelangen in Irak belangrijk genoeg vond om daar een oorlog te beginnen. Dat denken tenminste veel mensen. Dus is het belangrijk, dat er een goed gemeenschappelijk buitenlands beleid komt. Dat is niet gemakkelijk, want iedere lidstaat moet het er mee eens zijn. Maar het voordeel is, dat Nederland ongewenste ontwikkelingen ook gemakkelijker kan tegen houden. 

En dan is er nog een voordeel. Samenwerking kan voordeliger zijn. Dan kunnen landen zich specialiseren en hoeft niet ieder land alles zelf te hebben. We kunnen ook gezamenlijk inkopen en flinke kortingen krijgen. Daar hebben we ook aan gedacht. Mooi meneer, geef mij ook maar een paar folders mee. Kan ik ze nog uitdelen ook onder mijn vriendjes.

Jaargang 2, nummer 4.

Gesprekken aan de campagnekraam 5

vrijdag, maart 13th, 2009

KRAAMPRAAT 5: MILIEU 

De Europawerkgroep biedt alle afdelingen en in het bijzonder de campagneteams zijn diensten aan. Willen jullie daar meer over weten kijk dan op de site van GroenLinks bij organisatie, werkgroepen, Europa en jullie komen te weten welke hulp de werkgroep aanbiedt.
Een van de mogelijkheden is een training in het voeren van gesprekjes met kritische omstanders bij de campagnekraam op de markt of bij een winkelcentrum. Op deze site is dit de vijfde in een serie voorbeelden van zulke gesprekjes.
 

Och, daar heb je de jongens en meisjes van Groenlinks ook nog. En kriebelen de geitenwollen sokken niet? Goede middag meneer. En hoe bevalt u uw maatkostuum? Mijn complimenten. Het zit als gegoten. Zo te zien van scheerwol. U bent een echte liefhebber van natuurproducten. En wat vindt u van GroenLinks? Soms hebben ze goede ideeën, maar om nu helemaal afhankelijk te worden van die lelijke windmolens. Als het niet waait zit je gelijk in het donker. Inderdaad mijnheer, dat zou kunnen zolang het mooiste plan van GroenLinks niet is uitgevoerd. Hebt u wel eens meegemaakt, dat het nergens in de EU waait? Nee, dat lijkt mij stug. Wel, wij willen, dat alle nationale stroomnetten en alle windparken op zee en alle hydro-elektrische centrales onderling verbonden worden. Als het hier niet waait, dan komt de stroom uit een gebied waar het wel waait. En weet u wie dat plan prachtig vindt? De beheerder van het Nederlandse stroomnet. Wat zegt u nu? Ik blijf vinden, dat die windmolens het landschap ontsieren. Klopt, daarom moeten de windmolens vooral op zee komen en ver genoeg uit de kust, dat je ze niet ziet, net als in Denemarken.  

En mevrouw, ik zie, dat u op de fiets boodschappen gaat doen. U wilt vast wel een folder van GroenLinks. Waar is dat dan voor? Nou, er zijn op 4 juni verkiezingen voor het Europees Parlement. Maar wat heeft dat nou te maken met mijn fiets? Kijk mevrouw; fietsen is milieuvriendelijk. Het veroorzaakt geen stank en geen CO2 uitstoot. Als je met de auto komt, zorg je ervoor, dat het klimaat warmer wordt. Daardoor stijgt de zeespiegel en moeten we heel veel geld uitgeven om ons land droog te houden. En dat moet uit uw portemonnee komen. Ik begin het een beetje te snappen, maar ik fiets eigenlijk niet voor het milieu, maar om lekker fit te blijven. Maar dat is toch prachtig mevrouw. Ga zo door! 

Nou zeg, je ligt weer lekker te slijmen tegenover die mevrouw. Maar je had het over Europa en wat heeft fietsen nu met Europa te maken? Kijk, meneer, als wij  een schoon milieu willen hebben, dan kunnen we dat nooit als Nederland alleen voor elkaar krijgen. Duitsland heeft er voor gezorgd, dat het Rijnwater schoner werd. Rioolwater zuiveren, afvalwater van fabrieken en minder gevaarlijke bestrijdingsmiddelen in de landbouw, want die spoelen met het regenwater ook naar beken en rivieren. Luchtverontreiniging waait gewoon over alle grenzen heen. Daarom worden er in de Europese Unie allerlei afspraken gemaakt om het milieu schoner te krijgen. De EU eist ook, dat de automotoren schoner worden. Wij vinden, dat het veel sneller moet. De Japanners lopen voorop met hybride auto’s. Wat nou weer? Ik ben niet zo technisch. Wel meneer, het zijn auto’s, die op elektriciteit uit grote accu’s kunnen lopen en op een benzinemotor. De toekomst is, dat er alleen nog maar elektrische auto’s rijden. De batterijen worden in de nacht met windstroom opgeladen. Mooi toch, als de olie over een paar jaar schaars wordt. Hier hebt u een foldertje om het nog eens na te lezen. Dank u wel meneer. Mijn zoon en mijn kleinzoon zullen het ook wel interessant vinden.

 Jaargang 2, nummer 3

Gesprekken aan de campagnekraam 4

vrijdag, maart 6th, 2009

Kraampraat 4: De Polen 

Dit is al weer de vierde in een serie van mijn Columns van de Week, die gewijd zijn aan gesprekken, die wij tijdens de komende verkiezingscampagne gaan voeren bij onze kramen op markten en bij winkelcentra. Het leukste is, dat er altijd weer mensen komen, die van die vastgeroeste meningen hebben. Je begint met belangstellend te luisteren. Je bent immers geïnteresseerd in de mening van de kiezer.
De Europawerkgroep biedt afdelingen aan hen te adviseren bij de verkiezingscampagne. Dat kan inhouden het leren voeren van dergelijke gesprekken. 

Mevrouw, weet u dat er binnenkort Europese verkiezingen zijn? Ik heb een mooi foldertje voor u. Nou, dat zal ik toch maar niet meenemen, want als mijn man het ziet….! Wordt ie helemaal laaiend. Hoe dat zo mevrouw? Nou, hij is al een jaar werkloos en hij zegt, dat zijn baas hem er uit gegooid heeft om goedkope Polen aan te nemen. Dat is niet zo mooi mevrouw. En volgens mij mag dat ook helemaal niet. Wat heeft uw man gedaan. Ja wat moet ie; de bazen zijn de baas en als knechie heb je niks te vertellen. Is uw man lid van een vakbond, mevrouw? Da’s veuls te duur meneer. Dat mag zo zijn, maar nu is hij nog veel meer geld kwijt met alleen een uitkering. Zo ver had ik nog niet gedacht. Ziet u mevrouw, uw man zal wel onder een CAO vallen. Dat geldt voor alle mensen, die de baas in dienst heeft. Hij moet die Polen gewoon het CAO-loon betalen. Maar mevrouw, ik heb een vriendje en die werkt bij de vakbond. Als u mij nou even de naam van die baas geeft, dan vraag ik aan mijn vriend, wat we kunnen doen. Mijn partij wil ook gelijke lonen voor iedereen. Hier hebt u een foldertje. Kunt u uw man laten zien. Als u volgende week weer langs komt, dan weet ik meer. 

En mijnheer, kan ik u ergens mee helpen? Ik heb het wel gehoord, wat u tegen mevrouw zei, maar ondertussen; we worden overspoeld door buitenlanders. Dat zou niet mogen. Ja meneer, er zijn er heel wat, maar als er hier geen werk was, zouden ze niet komen. Een paar straten verderop zag ik een Poolse auto staan. Daar waren ze bezig met de verbouwing van een huis. Ik informeer eens in de buurt en ik hoor, dat het voor die Polen aangenomen werk is. De eigenaar is een stuk goedkoper uit. En een Nederlandse aannemer was er niet te vinden, zoveel werk had hij. Dat zal nu wel anders worden met die crisis.  

Interessante verhalen vertelt u mijnheer, maar ik vind het maar niks, al dat vreemde volk. Ik kan mij dat voorstellen, maar vroeger zeiden ze dat ook van de Friezen, die naar Amsterdam kwamen om in de havens te werken en in Rotterdam zeiden ze het van de Brabanders. Heeft mijn opa me nog verteld en die is al jaren geleden overleden. Mensen zoeken altijd de plekken op, waar werk is. Hoeveel Nederlanders werken er niet in Londen bij het bankwezen? Hoeveel boeren zijn er niet naar Oost Duitsland en Denemarken en Frankrijk getrokken. Hier is geen ruimte meer om je bedrijf uit te breiden. Ja, dat weet ik, ze zijn ook naar Canada en Australië en Nieuw Zeeland verhuisd. Soms leren de boeren daar heel wat van de Nederlanders, want het zijn vaklui, die boeren van ons.  

Gaat u wel eens kamperen in Frankrijk? Hoe vindt u een leuke camping? Tegenwoordig kijk ik op Internet. Dat is mooi, hoor, kan ik meteen zien of ze Nederlands praten. Precies meneer, er zijn heel wat Nederlanders een camping in een ander land begonnen of een pensionnetje. Zo zwermen Nederlanders uit over de hele wereld en dan is het niet gek, dat er ook mensen naar Nederland komen. Als ik bij mijn tante in het verzorgingshuis kom, dan wordt ze bij het wassen en aankleden geholpen door een Poolse verzorgster, een Surinaamse komt koffie of thee brengen en een leuke Marokkaanse maakt de kamer schoon en een andere is activiteiten- begeleidster. Het kost in die huizen de grootste moeite om voldoende personeel te vinden. 

Mag ik mij er ook even mee bemoeien? Blijven die mensen hier niet hangen? Dat kan, maar velen werken hier een paar jaar tot ze het geld bij elkaar gespaard hebben om in hun eigen land een huis te bouwen. Dan gaan ze weer terug. Het mooie is, dat ze hier ook veel leren en wij ook wel van hen. Als ze dan terug zijn in hun eigen land, dan kunnen ze daar van die ervaring profiteren. Dat is nou precies, wat mijn partij graag wil. Kijk maar in dit foldertje meneer. Dank u wel. Ik ga het thuis lezen. Maar of ik ook op GroenLinks stem, dat weet ik niet. Ik stem mijn hele leven al op dezelfde partij. Als u maar stemt mevrouw. Daar gaat het vooral om. Prettig weekend.

Jaargang 2, nr. 2