Archive for the ‘Zonder rubriek’ Category

Gemeenschap

zondag, oktober 1st, 2023

DE VERBONDENHEID KRIJGT NIEUWE AANDACHT

 

Gemeenschappen heb je in alle soorten en maten van een gezin tot en met de wereldgemeenschap. Overal zag je al jaren een crisis door de sterke individualisering. De onderlinge verbondenheid stond daardoor al vele jaren onder druk. Maar ik heb sterk de indruk, dat velen tot bezinning komen. Denk aan de naam van de nieuwe politieke partij NSC, Nieuw Sociaal Contract. De mens is een sociaal wezen. Hij kan niet zonder de verbondenheid met een gemeenschap. Dat is het ideaal. Soms komt daar weinig van terecht.

Vorige week vertelde ik over ons familieweekend. Ik was weer getroffen door de sterke verbondenheid. Iedereen voelde zich verantwoordelijk en werkte mee. Als er nu iemand jarig is of iets anders heeft te vieren, dan begint het in de ochtend al tamelijk vroeg. Het belsignaal van de familie-app gaat over en de een na de ander volgt het goede voorbeeld. We hebben ook steun aan elkaar. Mijn zoon helpt me met zwaarder werk aan de tuin. Dochters helpen met vervoer. Een kleindochter met die moderne telefoon. Als ik daarover vertel merk ik soms, dat mensen ons benijden, maar ook dat ze ons voorbeeld volgen.

Odijk is een bijzonder dorp. Er is een sterke verbondenheid. Die staat wel onder druk, want er is nogal wat vestiging van mensen van elders en de integratie verloopt soms moeizaam. Er zijn veel sportverenigingen en dit jaar vieren we het vijftigjarig bestaan van een scouting groep. Voor al die verenigingen zijn vrijwilligers nodig en die blijken er steeds weer te zijn. Voor mij is de H. Nicolaas-geloofsgemeenschap heel belangrijk. Ik vind er steun in mijn leven, inspiratie voor nieuwe initiatieven en de mogelijkheid anderen tot steun te zijn. Zoals veel gemeenschappen en verenigingen hebben de kerken ook last gehad van de coronaperiode. Soms was de kerk langere tijd niet open. Velen keren de kerk de rug toe en roepen dan over het misbruikschandaal. Wat moeten we nog met een kerk? Daarover wordt nagedacht. Zo was er een overleg van parochianen. Hoe geven we weer zin aan het kerkgebeuren en hoe communiceren we dat naar al die mensen, die geen band meer hebben met onze geloofsgemeenschap. Deze zondagochtend was er een Woord- en Communieviering. Een nieuwe leek was de voorganger en hield een voortreffelijke overweging. Een echtpaar vierde de Gouden bruiloft. Het koor Multiple Voice  zong onder leiding van een nieuwe dirigent-pianist. Na afloop was er koffie en met een groepje kletsten we over bijvoorbeeld de kardinaalsbenoemingen in Rome. Dan ben je lid van een gemeenschap. Je hoort erbij. Je staat niet alleen. We willen ook iets betekenen voor anderen. De hele week is de Mariakapel open. Mensen lopen er binnen om even tot rust te komen. Ze steken een kaarsje op. Ze schrijven over hun probleem in het boek en vragen ervoor te bidden. Er zijn ook mensen, die niet meer naar de kerk kunnen. Ze krijgen bezoek als ze dat willen van iemand van de bezoekgroep. Er zijn ook mensen, die dringend financiële hulp nodig hebben, maar voor hun probleem is er geen regeling. De gemeente kan niets. Maar er is een Noodfonds Bunnik. De drie katholieke caritaswerkgroepen en de drie protestante diaconieën dragen voor de helft bij en de gemeente voor de andere helft. Samen kerk zijn heeft echt wel zin.

Zoals wij in Odijk en in al die andere dorpen nadenken over de toekomst, zo gaan ze dat deze maand in Rome doen over de toekomst van de wereldkerk. Dat is al een paar jaar in voorbereiding. Mensen konden hun wensen kenbaar maken bij hun bisschop. De Nederlandse bisschoppen voegden die wensen samen en dat deden de Europese bisschoppen ook weer. Zo kwam er een Europese wensenlijst, maar ook van andere continenten. Nu gaan ze in Rome met honderden afgevaardigden uit de hele wereld over hun wensen spreken, maar vooral ook heel goed luisteren naar elkaar. Vrouwen uit Europa en Noord-Amerika willen , dat hun rol in de kerk belangrijker wordt. Het zou erop kunnen uitlopen, dat ook vrouwen tot diaken gewijd kunnen worden. Het zou erg gek zijn als er niets gebeurt aan de positie van de vrouw terwijl in de rest van de samenleving vrouwen een steeds belangrijker rol gaan spelen. De kerk moet meedoen. In oktober 2024 komen ze opnieuw bijeen. Dan moet er een advies aan de paus uitkomen en die neemt uiteindelijk de beslissing. Het gaat best spannend worden daar in Rome.

Maar als individueel persoon word je wel een beetje gek van al die veranderingen: lokaal, nationaal en mondiaal. Ik word inmiddels ook een dagje ouder. Ik moet wat kalmer aan doen. Ik wens de jongeren alle goeds bij hun zoeken naar een betere wereld.

17e Jaargang, Nr. 773.

 

Ons familieweekend

zondag, september 24th, 2023

GENIETEN IN HET LAUWERSMEERGEBIED

 

Het is bij ons een traditie. Elk jaar gaan we met onze kinderen en kleinkinderen en hun partners op familieweekend. Steeds meer dragen onze volwassen kleinkinderen bij aan de organisatie. Een kleinzoon en zijn partner ontbraken. Hij was betrokken bij de voorbereidingen van een bijeenkomst van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds in Marrakesh in Marokko. Onze kinderen en kleinkinderen voelen zich sterk met elkaar verbonden. Dat is belangrijk om het maatschappelijk te redden in onze samenleving.

We vonden een groepsaccommodaties in de Zuidoosthoek van het Lauwersmeergebied, zo tussen het Lauwersmeer en het agrarische deel van de vroegere Lauwerszee. Die is afgedamd met een forse zeedijk, waarvan de veerboot naar Schiermonnikoog vertrekt. Naast de veehouderij wordt het gebied vooral gebruikt voor het toerisme en dan vooral door mensen, die er met hun boot naar toe varen. Er is in de loop der jaren een heel aantrekkelijk landschap ontstaan. Bepaald geen eenvormige ouderwetse droogmakerij.

Mijn vrouw en ik gingen met onze twee dochters in de auto van een dochter eerst naar Meppel om daar te lunchen. Het is een aantrekkelijke stad, waar we voor het eerst kennis mee maakten. Mijn boerenomelet smaakte me uitstekend.  We waren niet de eersten, die bij ons verblijf arriveerden. Tot mijn genoegen warren onze bedden al opgemaakt.

Een kleinzoon met de achternaam Jorna had gegoogeld om te weten te komen waar die familie vandaan kwam. Dichtbij Wergea of in het Nederlands Warga is een buurtschap met de naam Jornahuizen of Jornahus. Daar stonden vroeger rond een meertje, nu droog gemaakt drie boerderijen en daar woonden de Jorna’s. Elk van de drie geslachten wordt gekenmerkt door bepaalde voornamen. Als een Jorna Johan of Wiebrand of Willem heet, dan behoort hij tot ons geslacht. Die kleinzoon gaat het allemaal bestuderen, maar die eerste avond ging het voortdurend over hun ervaringen. Ze waren ook op kerkhoven geweest en vonden daar inderdaad de naam Jorna terug. En dus gingen we met onze twee dochters op de terugweg via Jornahuizen. Als je de weg tussen Warga en Wartena volgt zie je daar bij een zijweggetje een grafmonument voor een Frans Jorna, die er een paar eeuwen geleden is begraven. Ik was er eerder geweest en kreeg toen een onbestemd gevoel. Zweefden hier nog de geesten van mijn voorouders?

De volgende dag huurden we tuk tuks en reden er in kolonne mee door het landschap rond het Lauwersmeer. Zonder dat we het echt merkten kwamen we op het oude land. We kwamen door een dorpje en ik merkte, dat de plaatselijk gebakken baksteen een eigen kleurenpatroon vertoonde, anders dan we uit ons rivierengebied gewend zijn. We waren nog wel in Nederland, maar duidelijk in een heel ander deel. In Zoutkamp lunchten we in een voormalige Gereformeerde kerk met rondom een fraaie parkaanleg. Terug op onze basis kon ik even lekker slapen. Daarna maakte ik een wandeling en die herhaalde zich ’s avonds in het donker.

Het Lauwersmeergebied heeft erg weinig verlichting en weinig boerderijen. Het is vaak erg donker. We verlieten het terrein via een brug. We liepen over een zandpad door een stukje bos en kwamen in een uitgestrekt rietland met hier en daar een boom of struik. Op een kruispunt stopten we en gingen de sterrenhemel bekijken. Wat een verschil met onze drukke thuisbasis. De Grote Beer (een steelpan) was al snel ontdekt en daarmee ook de Poolster. Alle sterren en planeten maken elke dag een cirkelvormige baan rond die Poolster. Ik vroeg: Wie heeft de Melkweg al gezien? Dat is een lichte band over de hemelkoepel. Ik legde uit, dat onze Melkweg bestaat uit een massa sterren in een cirkelvormige  schijf. Als je dwars door die schijf kijkt, zie je de Melkweg. En toen was het zondag, maar het weer zag er niet best uit. Vol goede moed gingen we op weg naar de botenverhuur, want we zouden gaan varen op het Lauwersmeer. Maar helaas het ging steeds harder regenen. We moesten de boottocht afblazen en gingen dus maar koffie drinken in een restaurant bij het veer naar Schiermonnikoog.

Thuis was het lunchen en inpakken geblazen. Zelf deed ik een flinke dut. Uiteindelijk kon iedereen weer vertrekken. En wij gingen naar Jornahuizen en zo weten ook mijn twee dochters waar de Jorna’s vandaan komen. We hebben weer flink genoten van ons samen zijn in zo’n mooie omgeving. Bedankt allemaal.

17e Jaargang, Nr. 773.

De BBB

zondag, september 10th, 2023

WAT MOETEN WE ERMEE?

 

Het verkiezingsprogramma van de BBB telt meer dan 200 pagina’s en bij zo’n omvang zul je er ook best wat goede ideeën aantreffen. Maar ik ben wel geschrokken van wat er daarnaast in te vinden is. Zo meent de BBB, dat het klimaatbeleid wel afgeschaft kan worden. U weet het waarschijnlijk wel. Het wordt over de hele planeet Aarde warmer door een versterkt broeikaseffect.    De warmtestralen van de zon komen in de atmosfeer en de warmtestralen van de aarde gaan naar buiten. Hoeveel is afhankelijk van het kooldioxidegehalte van de atmosfeer. Door het verbranden van steenkool, aardolie en aardgas komt er steeds meer CO2 in de atmosfeer en wordt er steeds meer warmte vastgehouden. Daardoor verdampt er meer water. De regenbuien zijn door al die waterdamp veel heviger. Er komen grotere hagelstenen naar beneden. Dat vinden boeren niet leuk en evenmin de overstromingen na hevige regenval, zoals in Italië en Griekenland. De boeren in Spanje en Portugal staan evenmin te juichen, want daar mislukken oogsten door de droogte. De Nederlandse boeren hebben er ook last van gehad. Je moet wel heel dom zijn als je beweert, dat er geen klimaatprobleem is.

Volgens de BBB moet er op de autosnelwegen weer overal 130 KM/uur gereden kunnen worden. Hoe harder een auto met een verbrandingsmotor rijdt, hoe hoger het brandstofverbruik. Daarbij stoot de auto dus meer CO2 uit en krijg je een versterkt broeikaseffect. Sneller rijdende auto’s versterken de opwarming van ons klimaat. Maar die auto stoot ook meer stikstof uit en dat versterkt de al bestaande overbemesting. Sommige planten kunnen daar slecht tegen. Die gaan kapot. Andere planten als brandnetels en bramen doen het juist veel beter. De heidevelden, die nu zo mooi paars zijn, hebben een arme grond nodig. Anders vergrassen ze. Als die heide begraasd wordt door schapen worden alle groene plantjes weg gevreten.  De heide handhaaft zich.

Maar van de BBB mogen al die natuurgebieden rustig verdwijnen en er mag zeker geen nieuwe natuur bij komen. Soms gaat er bijvoorbeeld door wegenaanleg natuur verloren. Dan hoort dat in die omgeving gecompenseerd te worden met stukjes nieuwe natuur. Van de BBB mag dat dus niet.

Door organisaties als Natuurmonumenten en de provinciale landschappen wordt veel natuur gered en zo goed mogelijk beschermd. Al die natuur vormt prachtige recreatieruimte en veel ondernemers met een camping of een bungalowpark scheppen veel werkgelegenheid. Als ik met ouderen uit Odijk ging fietsen waren daar vaak ook oudere boeren bij. Ze vertelden, dat ze tijdens hun werkzame leven nooit weg konden. Ze kwamen in natuurgebieden waar ze eerder nooit geweest waren en ze toonden zich heel dankbaar. Ook veel andere mensen vonden die wijde omgeving prachtig. Ze waren vaak nooit toegekomen aan langere fietstochten.

Soms ging zo’n tocht door zuiver agrarisch gebied. Die agrarische landschappen hebben zo hun eigen schoonheid. Dan hoorde ik ook daar soms tochtgenoten vanuit het diepste van hun hart zeggen: “Wat is Nederland toch mooi.”  We weten nu op welke partij we zeker niet moeten stemmen om die schoonheid van onze landschappen te handhaven.

17e Jaargang, Nr. 772.

Wopke Hoekstra

zondag, september 3rd, 2023

IS HIJ EEN WAARDIGE OPVOLGER?

Al vele jaren houdt de klimaatverandering mij bezig. Het gaat niet om mijzelf. Als het echt mis gaat ben ik al vele jaren verdwenen uit het land der levenden. Het gaat om mijn kleinkinderen en eventuele achterkleinkinderen. Zij krijgen de lasten te dragen.

Gisteren vierden wij het zilveren jubileum van onze progressieve lokale partij Perspectief 21, nu kortweg P21 genaamd. Ik kwam naast onze wethouder te zitten en het gesprek kwam op eventuele windmolens in onze gemeente Bunnik. Zij vertelde, dat er in de huidige Gemeenteraad geen meerderheid te vinden is voor de plaatsing van windmolens. Zeker niet de voorgestelde enorm hoge molens. Ze leveren weliswaar veel stroom, maar de negatieve gevolgen zoals geluidsoverlast  zijn in een groot gebied waarneembaar. Toch schijnt er volgens haar wel een plekje te vinden zijn, waar er voldoende afstand is tot woonbebouwing. Maar de Gemeenteraad zegt keihard Nee.

Ik merkte op, dat het mij opvalt, dat de tegenstanders van windmolens nooit aandacht schenken aan het waarom van die molens. Die zijn een alternatief voor fossiele energie. In de elektriciteitscentrales wordt steenkool of olie of aardgas verbrand om stoom voor de turbines op te wekken. Bij die verbranding ontstaat kooldioxide. Daardoor houdt de atmosfeer meer zonnewarmte vast. Zo ontstaat de opwarming van het klimaat. De zee wordt warmer. Het ijs op zee smelt. Maar ook het ijs van de ijskappen van Groenland en Antarctica. Het kan op den duur betekenen, dat het lage deel van Nederland niet langer droog te houden is. Het verdwijnt onder de zeespiegel. Onze kleinkinderen en hun nakomelingen worden klimaatvluchtelingen. Wil de door ons gekozen gemeenteraad dat? Of is het gezegde “Na ons de zondvloed” op hen van toepassing? Bedenk daarbij, dat we NU maatregelen moeten nemen. Langer uitstel is niet verantwoord.

Ben ik een pessimist? Of een alarmist? Ik vertel alleen maar wat de conclusies zijn van wetenschappelijk onderzoek. De waarschuwingen van wetenschappers negeren kan echt niet langer. Zelfs als wij in staat zouden zijn om onze waterkeringen voldoende te verhogen, dan zijn de koraaleilanden in de oceanen niet gered en evenmin de bewoners van de Gangesdelta in het straatarme Bangladesh. Ik heb er slecht van geslapen.

Frans Timmermans is door de combinatie GroenLinks/Partij van de Arbeid terecht gekozen als lijsttrekker. Als klimaatcommissaris van de EU is hij er recent in geslaagd de natuurherstelwet door het Europees Parlement te loodsen. Zo’n bijzonder verdienstelijke commissaris dreigt nu te worden opgevolgd door Wopke Hoekstra. Hij is ex-Shell werknemer, ex-Minister van Financiën en demissionair minister van buitenlandse zaken. Hij is zeker niet gekwalificeerd als opvolger van klimaat commissaris Frans Timmermans. Misschien is dat juist de bedoeling. Eigenlijk wil de VVD niets doen aan het stikstof probleem. Als de overbemesting blijft kan de EU ingrijpen, maar met Wopke aan het stuur is er weer tijd gewonnen. Het is te hopen, dat het Europees Parlement hem niet accepteert als commissaris. De Christendemocraten zullen hem wel steunen, maar de Groenen in het EP zullen hem volkomen afkraken. Naar mijn mening terecht. Wat zijn die VVD en het restje CDA-ers toch volkomen nullen op het gebied van klimaat, bodem, natuur en landbouw. Moge het uiteindelijk maar goed aflopen. Voor Wopke is er vast wel een andere goed betaalde baan. Diederik Samson is een prima kandidaat voor de Europese Commissie.

17e Jaargang, Nr.771.

Wopke Hoekstra

zondag, september 3rd, 2023

IS HIJ EEN WAARDIGE OPVOLGER?

 

Een Kerkvisie 2

zondag, augustus 27th, 2023

WAARDOOR DAALT HET AANTAL KERKGANGERS?

 

Iedereen kan het zelf waarnemen. Er komen heel geleidelijk steeds minder mensen in de kerk. Het aantal mensen, dat mee doet met de inzameling van een jaarlijkse bijdrage aan de geloofsgemeenschap, de Actie Kerkbalans, daalt. Daardoor hebben we sinds twee jaar een tekort op de begroting. Als wij onze eigen broek financieel niet kunnen ophouden, moet het parochiebestuur of het bisdom ingrijpen. Dat kan tot kerksluiting leiden. Dat beseffen we nog te weinig.

Toen in 1964 de H. Nicolaaskerk werd ingewijd waren er een aantal grote gezinnen. Veel van de huidige kerkgangers behoren er nog toe. De huidige gezinnen zijn veel kleiner. De mensen van de “Kidskerk” zullen dat best wel weten. Er zijn wel veel katholieken van elders in Odijk komen wonen. Die vestiging compenseert echter niet de afname door sterfte. Bovendien blijken velen van die als katholiek ingeschreven mensen geen band meer met de kerk te hebben en soms zelfs niet te weten, dat hun ouders of grootouders katholiek waren.  Zo komen we bij het verschijnsel, dat velen hun band met de kerk hebben verloren en hun kinderen ook niet meer laten dopen. Wel merk je, dat de christelijke waarden en normen nog hun leven en dat van hun kinderen richting geven. In dat opzicht zijn ze nog steeds volgelingen van Jezus van Nazareth.

Een eerste reden om de kerk te verlaten is de drang van de moderne mens naar absolute vrijheid. Ze moeten niets meer hebben van al die geboden en verboden van de kerk. Maar helaas gaat ie vrijheidsdrang vaak ten koste van anderen. Dat veroorzaakt veel leed. Sommige politieke partijen hebben de vrijheid in hun naam en als je even nadenkt is het niet moeilijk te achterhalen wie het slachtoffer zijn van hun zogenaamde vrijheid. Ik vind het gebod op de o nverbreekbare band tussen man en vrouw een mooi voorbeeld. Waarom wilde Jezus dat? Hij merkte, dat het lot van verlaten vrouwen vaak heel beroerd was. Daarom vond hij dat het huwelijk een onverbreekbare band schept.

Een tweede oorzaak van kerkverlating is het enorme gebrek aan kennis van het geloof. Als je nauwelijks op de hoogte bent van wat Jezus van Nazareth ons voorleefde, hoe kun je dan zijn voorbeeld volgen. Hoe kunnen de evangelies jou nog inspireren?  Meestal is het niet alleen een gebrek aan kennis van het geloof, maar ook aan kennis van onze geschiedenis en kennis van de vaak onrechtvaardige verhoudingen in de wereld of in onze eigen Nederlandse samenleving. Tsja, dan is de boodschap van Jezus, dat naastenliefde naast liefde voor God een eerst gebod is, maar moeilijk te aanvaarden.

Dan zijn er mensen, die gewoon niet meer in het bestaan van een God geloven. Ik geloof niet in sprookjes, zeggen ze. Het bestaan van God valt niet te bewijzen. Veel mensen zijn zo goed opgeleid, dat ze dat maar al te goed beseffen. Waarom zou je je houden aan al die geboden van een Godsgeloof? Waarom bidden tot een God? Je gebed wordt immers maar zelden of nooit verhoord. Ik ben vaak diep onder de indruk als ik lees over de oneindigheid van het heelal. Wij leven op een planeet, die in één jaar rond de zon, een ster, draait. Er zijn nog meer planeten , die rond de zon draaien. Heel veel sterren vormen een melkwegstelsel. Een schijf van sterren, die rond een middelpunt wentelen. Maar er zijn nog veel meer van die melkwegstelsels. Wat een oneindigheid. Zo vind ik ook de evolutie van het leven op onze planeet zeer indrukwekkend. Maar als dit alles het werk is van een God, die alles geschapen heeft, hoe moeten we ons die God dan voorstellen? Dat kunnen we eenvoudig niet. In God geloven is geen kwestie van wetenschap, maar van aanvaarding, dat er een God bestaat, die ons behoedt en beschermt. Dat besef is bij veel moderne mensen niet doorgedrongen. Jammer voor ze.

17e JAARGANG, NR. 770.

Wopke Hoekstra

zondag, september 3rd, 2023

IS HIJ EEN WAARDIGE OPVOLGER?

 

Een Kerkvisie 2

zondag, augustus 27th, 2023

WAARDOOR DAALT HET AANTAL KERKGANGERS?

 

Iedereen kan het zelf waarnemen. Er komen heel geleidelijk steeds minder mensen in de kerk. Het aantal mensen, dat mee doet met de inzameling van een jaarlijkse bijdrage aan de geloofsgemeenschap, de Actie Kerkbalans, daalt. Daardoor hebben we sinds twee jaar een tekort op de begroting. Als wij onze eigen broek financieel niet kunnen ophouden, moet het parochiebestuur of het bisdom ingrijpen. Dat kan tot kerksluiting leiden. Dat beseffen we nog te weinig.

Toen in 1964 de H. Nicolaaskerk werd ingewijd waren er een aantal grote gezinnen. Veel van de huidige kerkgangers behoren er nog toe. De huidige gezinnen zijn veel kleiner. De mensen van de “Kidskerk” zullen dat best wel weten. Er zijn wel veel katholieken van elders in Odijk komen wonen. Die vestiging compenseert echter niet de afname door sterfte. Bovendien blijken velen van die als katholiek ingeschreven mensen geen band meer met de kerk te hebben en soms zelfs niet te weten, dat hun ouders of grootouders katholiek waren.  Zo komen we bij het verschijnsel, dat velen hun band met de kerk hebben verloren en hun kinderen ook niet meer laten dopen. Wel merk je, dat de christelijke waarden en normen nog hun leven en dat van hun kinderen richting geven. In dat opzicht zijn ze nog steeds volgelingen van Jezus van Nazareth.

Een eerste reden om de kerk te verlaten is de drang van de moderne mens naar absolute vrijheid. Ze moeten niets meer hebben van al die geboden en verboden van de kerk. Maar helaas gaat ie vrijheidsdrang vaak ten koste van anderen. Dat veroorzaakt veel leed. Sommige politieke partijen hebben de vrijheid in hun naam en als je even nadenkt is het niet moeilijk te achterhalen wie het slachtoffer zijn van hun zogenaamde vrijheid. Ik vind het gebod op de o nverbreekbare band tussen man en vrouw een mooi voorbeeld. Waarom wilde Jezus dat? Hij merkte, dat het lot van verlaten vrouwen vaak heel beroerd was. Daarom vond hij dat het huwelijk een onverbreekbare band schept.

Een tweede oorzaak van kerkverlating is het enorme gebrek aan kennis van het geloof. Als je nauwelijks op de hoogte bent van wat Jezus van Nazareth ons voorleefde, hoe kun je dan zijn voorbeeld volgen. Hoe kunnen de evangelies jou nog inspireren?  Meestal is het niet alleen een gebrek aan kennis van het geloof, maar ook aan kennis van onze geschiedenis en kennis van de vaak onrechtvaardige verhoudingen in de wereld of in onze eigen Nederlandse samenleving. Tsja, dan is de boodschap van Jezus, dat naastenliefde naast liefde voor God een eerst gebod is, maar moeilijk te aanvaarden.

Dan zijn er mensen, die gewoon niet meer in het bestaan van een God geloven. Ik geloof niet in sprookjes, zeggen ze. Het bestaan van God valt niet te bewijzen. Veel mensen zijn zo goed opgeleid, dat ze dat maar al te goed beseffen. Waarom zou je je houden aan al die geboden van een Godsgeloof? Waarom bidden tot een God? Je gebed wordt immers maar zelden of nooit verhoord. Ik ben vaak diep onder de indruk als ik lees over de oneindigheid van het heelal. Wij leven op een planeet, die in één jaar rond de zon, een ster, draait. Er zijn nog meer planeten , die rond de zon draaien. Heel veel sterren vormen een melkwegstelsel. Een schijf van sterren, die rond een middelpunt wentelen. Maar er zijn nog veel meer van die melkwegstelsels. Wat een oneindigheid. Zo vind ik ook de evolutie van het leven op onze planeet zeer indrukwekkend. Maar als dit alles het werk is van een God, die alles geschapen heeft, hoe moeten we ons die God dan voorstellen? Dat kunnen we eenvoudig niet. In God geloven is geen kwestie van wetenschap, maar van aanvaarding, dat er een God bestaat, die ons behoedt en beschermt. Dat besef is bij veel moderne mensen niet doorgedrongen. Jammer voor ze.

17e JAARGANG, NR. 770.

Johannes Paulus II wist het al veel eerder

dinsdag, december 6th, 2022

SENSATIONEEL GEBRACHT ONZINVERHAAL IN TROUW

 

Elke bisschop over de gehele wereld wist altijd al, dat er in zijn bisdom gevallen van ontucht door priesters en andere kerkelijke functionarissen voorkwamen. Kerkelijke wetgeving verbood de bisschoppen daar ruchtbaarheid aan te geven. Toen Karol Wojtyla aartsbisschop was van Krakau in Zuid Polen en nog in de tijd, dat de Communisten aan de macht waren, wist hij heel goed van alle gevallen van misbruik. Hij nam ook maatregelen tegen schuldige priesters. Ze werden overgeplaatst naar een andere parochie, soms zelfs naar een ander bisdom. Ze moesten plechtig beloven het nooit meer te doen. Ook bisschoppen waren slecht op de hoogte van het verschijnsel pedofilie. Bij pedofielen was de kwade neiging veel sterker dan welke belofte of zelfs welke eed dan ook. Na enige tijd vervielen zulke geestelijken in hun oude fout. Een veel logischer maatregel zou zijn geweest de dader te ontzetten uit het priesterambt en hem terug te brengen tot de lekenstand. Dat gebeurde maar zelden.

De slachtoffers hadden het heel moeilijk. Vaak werden ze door hun ouders niet geloofd. Zo’n heilige man als een priester zou dat nooit kunnen doen. Door de geheimhoudingsplicht waren vrijwel alle mensen niet op de hoogte. Soms werd een dader door de politie gesnapt en via het burgerlijk recht veroordeeld. Dan kwam er enige ruchtbaarheid. De Poolse geheime dienst kwam er via de slachtoffers bijvoorbeeld of door getuigen soms achter en zo had het communistische regime een middel om bisschoppen onder druk te zetten. Nu liet Wojtila zich niet zo gemakkelijk intimideren en zeker niet toen hij eenmaal paus was geworden in 1978.

De Rooms-Katholieke Kerk vormde een sterke kracht, die zorgde voor eenheid in Polen en ze was een tegenmacht tegen het communistische regime. Zo steunde de Kerk de anticommunistische vakbond Solidariteit. In 1979 was ik met een groep geografen op studiereis in Polen. We bezochten de enige katholieke universiteit achter het IJzeren Gordijn in Lublin in Oostelijk Polen. Wojtyla was daar hoogleraar geweest en ze waren vreselijk trots op hun Poolse Paus. We maakten een staaltje mee van het Poolse katholieke machtsdenken. In Nederland speelden toen de discussies over abortus. De medewerker buitenlandse betrekkingen van de universiteit liet zich tegenover onze groep ontvallen, dat “onze Paus het CDA wel zou opdragen tegen het wetsontwerp te stemmen.” We wisten niet wat we hoorden. Ik zei, dat het CDA dan een uiterst rechtse partij zou worden in plaats van een middenpartij. Zijn antwoord was, dat ik dat wel leuk zou vinden. Via mijn zwager had hij al meer over mijn linkse instelling gehoord. Mede onder invloed van Johannes Paulus II is het Communisme uit Polen en de rest van Oost-Europa verdwenen. Waarom schrijft Trouw niet over deze enorme verdienste van deze Poolse Paus?

Pas in 2010 werd de kerkelijke wet op dit punt herzien. De plicht tot geheimhouding verviel. Openheid is nu het devies. Ondanks alle openheid en diepergaande inzichten, een betere opleiding voor toekomstige priesters en een veel betere begeleiding zijn er nog steeds priesters en anderen, die in de fout gaan. Overal in de maatschappij komt kindermisbruik voor. In de sport, het onderwijs, de jeugdzorg, scouting en ook in gezinnen komt kindermisbruik voor. Waarom dan niet in de Kerken? Het betekent, dat ouders in hun opvoeding  kinderen tot weerbaarheid moeten brengen en tot openheid en vertrouwen, zodat ouders tijdig merken, dat er iets mis is. Het gaat erom hun kind te beschermen. Beseffen al die mensen die (terecht) schande spreken over JP II wel echt hun opvoedingsplicht?

15e Jaargang, Nr. 739.

Odijk krijgt een relikwie van de H. Nicolaas

zondag, november 27th, 2022

PLECHTIGE PLAATSING OP ZONDAG 4 DECEMBER

In een bocht van de Kromme Rijn tussen Wijk bij Duuratede en Utrecht ligt het dorp Odijk. Sinds september 1964 staat daar een H. Nicolaaskerk. Het geld voor de bouw is door de Odijkse parochianen tussen 1946 en het bouwjaar 1963 dubbeltje voor dubbeltje bijeen gebracht. We zeggen, dat we onze kerk zelf gebouwd hebben. Daar zijn we trots op. We voelen ons ook sterk verantwoordelijk voor onze geloofsgemeenschap met ons kerkgebouw. Qua bouwtechniek is het meer een productiehal. Er zijn geen pilaren, die het zicht op het altaar belemmeren zoals in oudere kerken.

Vanuit de hele kerk zie je de icoon van de H. Nicolaas tegen de achterwand van het priesterkoor. Rond de afbeelding van de heilige zijn12 kleinere schilderijtjes met legendes rond de heilige en voorstellingen van episodes uit zijn leven. Zo bestaat er een legende over de redding van drie zeelieden in een vliegende storm. Nicolaas was aan boord en hij zorgde ervoor, dat de storm bedaarde. Daarom is de H. Nicolaas de beschermheilige van de zeelieden. Juist in havensteden zoals Amsterdam is de H. Nicolaas de schutspatroon van de stad. Zijn parochie bestaat dit jaar 750 jaar. De H. Nicolaaskerk bij het Centraal Station kreeg bij gelegenheid van dit jubileum een relikwie van de H. Nicolaas uit de relikwieënschat  van de Benedictijner Abdij van Egmond. Daarop sprak de Odijkse parochiaan Bert Staal de pastoor aan en samen schreven zij een brief aan de Abt van Egmond. Zou Odijk ook een stukje van het gebeente van de H. Nicolaas kunnen krijgen? Het antwoord was ja, want de Odijkse parochianen zijn immers zo trots op hun kerk.

Maar hoe komt de abdij aan al die relikwieën? Nicolaas was bisschop van Myra in Turkije. Na zijn overlijden werd zijn stoffelijk overschot bijgezet in een kerk van Kyra. Al spoedig ontstond een sterke verering van Nicolaas en die breidde zich uit. Toen het gebied islamitisch dreigde te worden, werd het gebeente van de H. Nicolaas van Kyra overgebracht naar Bari in Italië. In een nieuw gebouwde basiliek werd zijn gebeente bewaard. Waarschijnlijk door bemiddeling van de Graaf van Holland kreeg de Abdij van Egmond in 1087 enkele relikwieën vanuit Bari. Tijdens de Reformatie dreigde de relikwieënschat van de Egmonder Abdij verloren te gaan. De schat werd in Haarlem in veiligheid gebracht en daar onder het altaar van een schuilkerk verborgen. Daar werden de reliekschrijnen na 1853 met het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie terug gevonden Ze werden bij het bisdom bewaard tot 1950 toen de Egmonder Abdij hersteld was en de relikwieën weer ontving.

Het stukje rib, dat Odijk heeft ontvangen gaat vergezeld van allerlei documenten waaronder een echtheidscertificaat. Hulpbisschop H. Woorts gaat voor bij de plechtige plaatsing van de Nicolaas-relikwie op zondag, 4 december om 11.00 uur. Iedereen is daarbij van harte welkom. Twee koren van Odijk, Vox Odicencis en Multiple Voice verlenen hun medewerking.

Behalve de grote icoon op de achterwand van het priesterkoor is er nog een kleine H. Nicolaas-icoon in de Nariakapel. Overdag is de gehele week deze kapel open. Mensen komen er binnen om even tot rust te komen of een kaarsje op te steken bij Maria, maar ook bij Nicolaas. Misschien wel door het voorbeeld van de goedheiligman is er nu een kast waar mensen wat voedsel kunnen achterlaten. Mensen, die er behoefte aan hebben, kunnen iets uit die kast meenemen. Pastor Adri Verweij ziet het vanuit zijn pastorie allemaal gebeuren. Het maakt ons allemaal gelukkig.

15e Jaargang, Nr. 738.

In Memoriam Dr. Friedrich Zaussinger

zondag, augustus 7th, 2022

Op 9 augustus 1934 werd hij geboren. Ik leerde hem 17 jaar later in 1951 kennen op de Wereld Jamboree voor Boy Scouts in Bad Ischl in Salzkammergut in Oostenrijk. Ik was er als afgevaardigde van de Sint Maarten-groep van de Katholieke Verkenners uit Arnhem. Fritz wilde postzegels ruilen en we wisselden ook adressen uit. Dat leidde tot een langdurige briefwisseling en veelvuldige wederzijdse bezoeken. We bleken veel gemeenschappelijke interesses te hebben. Niet alleen Scouting, maar ook politiek en kerk en cultuur. We leerden veel van elkaar. Op 20 juli 2022 overleed hij na het ontvangen van de laatste sacramenten in aanwezigheid van zijn vrouw Helga, twee van zijn dochters en enkele kleinkinderen in zijn woning in Tulln aan de Donau. Op 2 augustus 2022 werd hij na een Eucharitieviering ten afscheid bijgezet in het familiegraf in Tulln. Moge hij rusten in vrede.
In 1951 woonde Fritz met zijn ouders in Krems aan de Donau. Hij zat er op het Gymnasium en moest nog een jaar verder. Krems lag in de Russische bezettingszone, want Oostenrijk was als deel van het Duitse Rijk door de Russen, de Amerikanen, de Britten en de Fransen in vier bezettingszones verdeeld, net als de stad Wenen. Oostenrijk had wel zijn eigen regering en de besturen van de Bondslanden. Fritz woonde in Nieder Österreich. Na zijn Gymnasium-opleiding ging Fritz rechten studeren en dat leidde tot een carrière bij het land Nieder Ös-terreich met de bestuurszetel in Wenen en later in Sankt Pölten.
Mijn eerste bezoek aan Fritz vond plaats bij Innsbruck. Met drie vrienden van de Hilversumse kweekschool waren wij er in acht dagen naar toe gefietst en Fritz kwam met Gerhard met de trein en zou de terugreis op de fiets doen. Een bijzondere prestatie was een dagtocht tot over de Brennerpas tot in het Italiaanse Süd Tirol.
De volgende ontmoeting vond in Arnhem plaats. Fritz was nieuwsgierig naar mijn zusje, maar dat was niet wederzijds. Hij leerde Nederland kennen: Amsterdam, Rotterdam met de Floriade en de havens, de dijkbouw voor Zuidelijk Flevoland, waar we met een excursieboot vanuit Harderwijk naar toe voeren.
Fritz woonde inmiddels in Tulln bij zijn ouders. Hij richtte er een Scoutinggroep op, die intussen ruim vijftig jaar moet bestaan en hij inspireerde mij in Odijk ook een Scoutinggroep op te richten. Daar was inmiddels heel wat jeugd. Bij die Scoutinggroep vond Fritz een negen jaar jongere welpenleidster. Ze trouwden en kregen aanvankelijk twee dochters, Susanna en Monika. Veel later volgde Birgit. Fritz was behoudend Rooms-Katholiek en stond afwijzend tegenover effectieve geboorteregeling. Maar dat nakomertje Birgitta is nu wel een kundige ziekenhuisarts. Haar zussen mogen er ook wezen. Suzi is docent klassieke talen en wiskunde en Monika docent Frans en Aardrijkskunde. Dat laatste vak had ze nodig om de weg naar Lyon en naar haar echtgenoot te vinden. De drie dochters zijn getrouwd en kregen elk twee kleinkinderen voor Fritz en Helga. Ons familieleven was wederzijds bekend. In 1975 kwamen Fritz, Helga, Suzi en Monika naar Odijk en we bezochten met hen mijn moeder in Arnhem, Flevoland, Rotterdam en wat al niet meer. Zuidelijk Flevoland was inmiddels droog gelegd en ontgonnen. We reden er met de auto, waar we eerst met de excursieboot hadden gevaren. Maar in het Duits zeg je dan, dat we hier gefahren haben (met de boot) en er nu fahren (met de auto). Dat zorgde dus even voor een klein misverstand.
In het begin van zijn carrière werkte Fritz op lokaal niveau, maar vervolgens kwam hij bij het Landsbestuur aan het werk. In die tijd woonde het gezin in het Noord-Westen van Wenen in een flat. De woning in Tulln bouwden ze grotendeels zelf. Heel bijzonder was, dat de kelder bescherming biedt tegen kernwapens. De laatste jaren hebben ze door extra isolatie aan de buitenzijde het huis aangepast aan het warmer worden van het klimaat. In de winter is het huis nog lang warm en in de zomer juist koel. Of hij door zijn werk vaak op zulke ideeën kwam weet ik eigenlijk niet. Ik merkte wel, dat hij bij de regelgeving veel aan-dacht had voor een fraai uiterlijk van woningen en gebouwen. Zo wilde hij graag, dat garagedeuren de afmetingen hadden van de gulden snede. Ik heb toen een serie foto’s van garagedeuren in Houten gemaakt. Fritz schreef met een collega een handboek over ruimtelijke regelgeving, dat bij de vele wetswijzigingen weer aangepast moest worden. Bij een bezoek aan Nederland wist ik een ontmoeting met de Utrechtse gedeputeerde voor ruimtelijke ordening te arrangeren. Onze ruimtelijke ordening stond lang op hoog niveau. Daar is de laatste jaren erg de klad in gekomen. Met alle stikstofproblemen wordt het nog erger.
Fritz kon zich als ambtenaar niet met actieve politiek bezig houden, maar hij was wel een overtuigd christendemocraat, lid van de Österreichische Volks-Partei, de ÖVP. Hij wist de weg. Toen er in Nederland verontwaardigd werd gereageerd op Waldheim als nieuwe president van Oostenrijk, snapten veel Oostenrijkers dat niet. Helga zei, dat hij toch uit een fatsoenlijke familie kwam. Fritz regelde toen een gesprek met een Oostenrijkse parlementariër en ik legde hem uit, dat de Tweede Wereldoorlog en het fusilleren van mensen bij hun nakomelingen veel afkeer naar Duitsers laat zien. Dat geeft de pijn van het verlies van je vader. Die ÖVP moest altijd maar weer samenwerken met de Sociaaldemocraten. Fritz en Helga waren soms verbaasd, dat die socialisten ook nog keurig katholiek waren. Helga was wel politiek actief en werd Unter Bürgermeister voor Sociale Zaken. Oostenrijk is qua religie en politiek een heel ander land dan Nederland. Er waren al veel eerder neonazi’s actief, de zwarten. De Groenen waren lang meer gericht op groene stokpaardjes als het beperken van het autogebruik. Fritz had het dan over Chaoten. Hij was al te ziek om nog goed te kunnen reageren op het samen regeren van ÖVP en Groenen. Over GroenLinks zei hij niet veel. Ook niet over de ideeën van Paus Franciscus over Economie en Milieu in zijn encycliek “Laudate si”. Fritz is te vroeg ziek geworden en gestorven. Er is nog zo veel te doen.
Jaargang 15, Nr. 722.

Criminele boeren en hun handlangers

zondag, juli 31st, 2022

BESEFFEN ZE HET ZELF WEL?

Op veel manieren heb ik met de landbouw te maken. In mijn omgeving ken ik veel agrariërs. Ik praat met ze. Ik ken hun problemen. Ze kennen mij. We waarderen elkaar. In mijn vak als aardrijkskundeleraar in het Voortgezet Onderwijs gaf ik les over de landbouw en het landbouwbeleid. Als lid van GroenLinks hield ik mij ook met landbouw bezig. Het viel mij op, dat de vaak stedelijke GroenLinksleden geneigd waren de oorzaken van milieuproblemen bij de landbouw eenzijdig bij de boeren te leggen. Ik benadrukte, dat de schuld aan die milieuproblemen gelegd moest worden bij de totale productie-consumptiekolom, dus niet alleen bij de boeren, maar ook bij de beleidsmakers, bij de banken, bij de groothandel, bij de veilingen, bij de supermarkten en bij ons zelf als consumenten.

Vanaf het Plan Mansholt was het landbouwbeleid gericht op voldoende agrarische productie tegen aanvaardbare prijzen. Dat vroeg behoorlijk grote bedrijven om de grote stallen en de mechanisatie te kunnen bekostigen. Veel kleine boeren verlieten de landbouw. De opgeheven bedrijven zag je van steeds grotere omvang worden. Onder boeren heerste de angst voor faillissement. Wanneer zijn wij aan de beurt? Veel boeren reageerden door hun bedrijf te vergroten en in de veehouderij betekende dat megastallen. Voer, vaak geïmporteerd, werd bijgekocht. Dat leverde de forse mestoverschotten op en de huidige stikstofoverschotten. Het teveel aan mest slaat neer rond de agrarische bedrijven en omdat die bedrijven steeds groter worden neemt die stikstofneerslag ook toe. Zijn de boeren daarvan  de schuld? Zij zeker niet alleen. Lokale overheden, provincies en opeenvolgende kabinetten lieten het gebeuren en keurden alles goed. Je zag heidevelden vergrassen. Je zag overal stikstof minnende soorten de overhand krijgen. Je zag de kwaliteit van het water in beken, rivieren, meren achteruit gaan. In geen enkel Europees land is de waterkwaliteit zo slecht. Het risico op aantasting van het drinkwater neemt toe. Er moet iets gebeuren. De boeren ontkennen het. Ze verzetten zich. Dat mag, maar niet met de middelen, die sommigen nu gebruiken.

Ik heb er grote moeite mee, dat de politie niet optreedt tegen boerenprotesten, waarbij de wet wordt overtreden. Als voetbalsupporters zich ernstig misdragen zie je de nodige ME-busjes verschijnen en met bereden politie en hondenbrigades worden de relschoppers bestreden. Jaren terug werd grootmaterieel ingezet als een kraakpand ontruimd moest worden. Nu tonen politiewoordvoerders allerlei smoezen en treedt ze nauwelijks op. Het blokkeren van een autosnelweg is een zware overtreding. Er staan gevangenisstraffen op. Tractoren, die daarbij gebruikt worden zijn geweldsmiddelen en behoren  verbeurd te worden verklaard. De politie dient haar gebrek aan daadkracht snel te herzien. Boeren, die met plannen voor snelwegblokkades rondlopen moeten weten wat hun te wachten staat.  Meerdere ME-peletons, een of meer pantserwagens uitgerust met mitrailleurs, helicopters met zoeklichten. Politiewagens met luidsprekers. U krijgt tien minuten om te verdwijnen. Daarna komt de ME in actie. Nog aanwezige boeren worden gearresteerd en onderworpen aan snelrecht. Nog aanwezige tractoren worden geconfisqueerd als onrechtmatige geweldsmiddelen. Het niet behoren tot de boerenstand is een strafverzwarende factor. Politiefunctionarissen, die niet willen meewerken worden disciplinair gestraft. Politie dient voor 100% onpartijdig te zijn.

Het landbouwbeleid moet stevig worden herzien. Er moeten duidelijke regionale en nationale maxima aan aantallen stuks vee komen en het toezicht hierop dient zeer scherp  te zijn. Maar al die boeren, die een ander beroep moeten kiezen dienen daartoe goed in staat gesteld te worden. De vergoedingen voor opgeheven bedrijven dienen meer dan de waarde , maar ook gemiste inkomsten voor bijvoorbeeld tien jaar te omvatten.

Er dient een parlementair onderzoek te komen naar het beleid, dat ondanks alle waarschuwingen toch tot grote verontreiniging heeft geleid. Tegen ambtenaren, die dergelijke maatregelen hebben doorgevoerd dienen disciplinaire straffen te worden genomen. We moeten weer een schoon land worden.

15e Jaargang, Nr. 721.