Archive for the ‘Zonder rubriek’ Category

NPO Radio en TV

maandag, april 15th, 2024

DE TWEEDE KAMER WEET HET WEER BETER

De Tweede Kamer vindt in grote meerderheid, dat de NPO gereorganiseerd moet worden en wil er ook minder geld aan besteden. Jonge mensen kijken nauwelijks nog TV hoor ik van tijd tot tijd. Bovendien kijken veel mensen naar commerciële zenders.. Die Tweede Kamer ziet in de NPO een welkome prooi. Daar valt  geld te halen. Die paar ouwe zakken, die nog NPO kijken en luisteren kunnen we rustig terzijde schuiven

Nu erger ik mij ook wel eens aan de enorme salarissen van sommige presentatoren.. Van mij mag dat best wat minder. Maar zoals ik meestal niets moet hebben van gratis huis-aan-huisbladen, zo stel ik de gratis commerciële zenders met de vele reclame ook niet erg op prijs. Ik ben dus een vrijwel vaste NPO-kijker en -luisteraar.

Het systeem van publieke omroepen moet aansluiten bij de veelzijdigheid van onze samenleving. Denk aan de tegenstelling progressief-canservatief aan wel of geen godsdienst, aan leeftijdsverschillen, aan mannen en vrouwen, aan wel of geen liefhebber van sport, aan de enorme inkomensverschillen, aan de verschillen in opleidingsniveau en de verschillen in culturele belangstelling. Een publieke omroep moet aan al deze verschillen recht doen. Juist de NPO kan dat door al die verschillende omroepen, die er bij horen. Daarom moet de politiek zich eigenlijk ook niet inhoudelijk met de omroepen bemoeien. Ik erger me dood als ik in een uitzending van WNL terecht kom. Wat een rechtse ballen. Maar die mensen willen niets weten van een kerkelijke uitzending van deEO of  van KRO-NCRV. Daar vertelt een mevrouw over de enorm sterke band, die bij Lourdespelgrims al heel snel ontstaat, zodat ze zich als ze weer in Lourdes komen zich echt “thuis” voelen. Ik sprak erover met een zeer goede bekende en hij herkende dat helemaal. Hoeveel van de 150 Tweede Kamerleden zouden van die Lourdeservaring ook maar enig presoonlijk benul hebben? Misscchien één of twee. Toch hebben enkele duizenden mensen geboeid die uitzending van het Geloofsgesprek gevolgd op NPO2 om 9.45 uur elke zondag. Vaak zijn dat mensen, die inmiddels aan huis zijn gebonden. Ze kunnen niet meer mee met een bedevaart WAT is dat, een bedevaart? Naar Lourdes of Fatima of Rome?

Jaren geleden betaalden we Kijk- en Luistergeld. Die verplichting werd door te veel mensen ontdoken. Dus werd de bekostiging overgenoemn door de belastingbetalers, dus door bijna alle Nederlanders. Toen al vreesde ik, dat de politiek nu een greep kreeg op de publieke omroep en allerlei eisen zou gaan stellen. Dat hebben we geweten. Wat een gedoen elke keer. Dan denk ik, waar bemoeien ze zich mee. Ze gaan zich toch ook niet bemoeien met de inhoud van kranten of met de inhoud van geschiedenisboekjes. Toch wordt dat onderwijs door de rijksoverheid bekostigd. Als de Tweede Kamer denkt, dat ze met zes zendgemachtigden recht kunnen doen aan de enorme verscheidenheid binnen onze samenleving, dan moeten ze maar eens een bijscholing sociologiew gaan volgen.

Geert Wilders hoor je vaak mopperen over het feit, dat Nederland nerit meer Nederlanbd is. Hij vindt de vele buitenlanders  ervoor zorgen, dat Het karakter van Nederland te veel veranderd. De manier waarop de Tweede Kamer omgaat met de publieke omroep is nog veel erger. Dat is pas echt afbraak van de Nederlandse Cultuur en de samenleving. Bijf met je grijpgrage poten af van de publieke omroep, denk ik dan.

18e Jaargang, nr. 788.

NPO Radio en TV

maandag, april 15th, 2024

DE TWEEDE KAMER WEET HET WEER BETER

 

 

De Tweede Kamer vindt in grote meerderheid, dat de NPO gereorganiseerd moet worden en wil er ook minder geld aan besteden. Jonge mensen kijken nauwelijks nog TV hoor ik van tijd tot tijd. Bovendien kijken veel mensen naar commerciële zenders.. Die Tweede Kamer ziet in de NPO een welkome prooi. Daar valt  geld te halen. Die paar ouwe zakken, die nog NPO kijken en luisteren kunnen we rustig terzijde schuiven

Nu erger ik mij ook wel eens aan de enorme salarissen van sommige presentatoren.. Van mij mag dat best wat minder. Maar zoals ik meestal niets moet hebben van gratis huis-aan-huisbladen, zo stel ik de gratis commerciële zenders met de vele reclame ook niet erg op prijs. Ik ben dus een vrijwel vaste NPO-kijker en -luisteraar.

Het systeem van publieke omroepen moet aansluiten bij de veelzijdigheid van onze samenleving. Denk aan de tegenstelling progressief-canservatief aan wel of geen godsdienst, aan leeftijdsverschillen, aan mannen en vrouwen, aan wel of geen liefhebber van sport, aan de enorme inkomensverschillen, aan de verschillen in opleidingsniveau en de verschillen in culturele belangstelling. Een publieke omroep moet aan al deze verschillen recht doen. Juist de NPO kan dat door al die verschillende omroepen, die er bij horen. Daarom moet de politiek zich eigenlijk ook niet inhoudelijk met de omroepen bemoeien. Ik erger me dood als ik in een uitzending van WNL terecht kom. Wat een rechtse ballen. Maar die mensen willen niets weten van een kerkelijke uitzending van deEO of  van KRO-NCRV. Daar vertelt een mevrouw over de enorm sterke band, die bij Lourdespelgrims al heel snel ontstaat, zodat ze zich als ze weer in Lourdes komen zich echt “thuis” voelen. Ik sprak erover met een zeer goede bekende en hij herkende dat helemaal. Hoeveel van de 150 Tweede Kamerleden zouden van die Lourdeservaring ook maar enig presoonlijk benul hebben? Misscchien één of twee. Toch hebben enkele duizenden mensen geboeid die uitzending van het Geloofsgesprek gevolgd op NPO2 om 9.45 uur elke zondag. Vaak zijn dat mensen, die inmiddels aan huis zijn gebonden. Ze kunnen niet meer mee met een bedevaart WAT is dat, een bedevaart? Naar Lourdes of Fatima of Rome?

Jaren geleden betaalden we Kijk- en Luistergeld. Die verplichting werd door te veel mensen ontdoken. Dus werd de bekostiging overgenoemn door de belastingbetalers, dus door bijna alle Nederlanders. Toen al vreesde ik, dat de politiek nu een greep kreeg op de publieke omroep en allerlei eisen zou gaan stellen. Dat hebben we geweten. Wat een gedoen elke keer. Dan denk ik, waar bemoeien ze zich mee. Ze gaan zich toch ook niet bemoeien met de inhoud van kranten of met de inhoud van geschiedenisboekjes. Toch wordt dat onderwijs door de rijksoverheid bekostigd. Als de Tweede Kamer denkt, dat ze met zes zendgemachtigden recht kunnen doen aan de enorme verscheidenheid binnen onze samenleving, dan moeten ze maar eens een bijscholing sociologiew gaan volgen.

Geert Wilders hoor je vaak mopperen over het feit, dat Nederland nerit meer Nederlanbd is. Hij vindt de vele buitenlanders  ervoor zorgen, dat Het karakter van Nederland te veel veranderd. De manier waarop de Tweede Kamer omgaat met de publieke omroep is nog veel erger. Dat is pas echt afbraak van de Nederlandse Cultuur en de samenleving. Bijf met je grijpgrage poten af van de publieke omroep, denk ik dan.

18e Jaargang, nr. 788.

Komt er ooit een einde?

maandag, april 8th, 2024

WANNEER STOPT ISRAËL?

President biden pakt Israël steviger aan. Het leek er op, dat de terugtrekking uit Khan Younis aanvankelijk een gevolg was van de Amerikaanse druk. Nu beweren ze, dat de troepen enige rust nodig hebben. Daarna gaan ze er weer op los. Maar intussen neemt de binnenlandse kritiek op de Israëlische regering stevig toe Want Hamas heeft nog flink wat gijzelaars in handen en wil ze alleen vrij laten als Israël definitief stopt met de vijandelijkheden.

Als ik in de plaats van Israël stond, zou ik op mijn beurt eisen, dat ook Hamas stopt met alle vijandelijkheden. Hamas en alle inwoners van Gaza zouden nu alle inspanningen moeten richten op de wederopbouw van hun gebied en op het realiseren van een vreedzame samenleving van alle Palestijnen met alle Israëli’s. Israël moet een einde maken aan de bouw van nederzettingen in Palestijns gebied Uiteindelijk dient er een Vredesverdrag te komen  tussen het Joodse volk en het Palestijnse volk. Als beide partijen daartoe bereid zijn getuigt dat pas van echte moed

Waarom vergt dat zoveel moed? De terroristische aanslag van 7 oktober 2023 heeft het vertrouwen van veel Israëli’s geschokt. Ze dachten te wonen in een veilig tehuis voor hun volk en dat bleek opeens niet waar. Maar het vraagt ook veel moed van de Palestijnen, want in feite worden ze door Israël voortdurend onderdrukt en vernederd. Hoe kom je tot wederzijds vertrouwen?

Voor Joden, Islamieten en Christenen is Israël een Heilig Land. Het is het land van de aartsvaders. Van Abraham, Izaäk en Jakob.. Het Joodse heilige boek, de christelijke Bijbel en de Koran bevatten de zelfde verhalen. Jeruzalem is voor allen een heilige stad. Christenen gaan als pelgrim naar het Heilige Land. Als ik nu tijdens een viering lezingen hoor, dan komen soms de beelden van onze reis naar Israël weer voor mijn geest. Dat is vaak best ontroerend. Israël heeft dus geweldige verplichtingen tegenover de grote Abrahamitische wereldgodsdiensten. Ook daarom heeft het land de plicht tot een vreedzame samenleving te komen, maar ook de Palestijnen hebben die plicht. Natuurlijk zijn er tegenwoordig tal van Nederlanders, die hier niets van begrijpen. Voor hen heeft het allemaal geen betekenis meer. Ze geloven niet meer. Maar het verlangen naar vrede blijft. Moge het zo zijn.

18e Jaargang, Nr. 787.

Pasen

maandag, april 1st, 2024

WAT BETEKENT PASSEN?

 

Wat vieren we met Pasen? Zeven en veertig procent bleek het niet te weten. Je moet eigenlijk beginnen bij de zondag ervoor., Palmzondag. Jezus van Nazareth was eigenlijk een Joodse leraar. Hij had een groep leerlingen, mannen en vrouwen rondom zich heen verzameld. Hij legde hen uit wat Jahweh, God van ons verwacht. Hoe moeten wij leven? Wat hoort onze relatie met onze naasten te zijn?  Met zijn leerlingen trok Hij vanuit het Noorden, Galilea naar Jeruzalem. Veel mensen bewonderden Hem. Zo werd zijn intocht in Jeruzalem een ware triomftocht. De mensen zwaaiden met palmtakken. Hij en Zijn leerlingen waren naar Jeruzalem gekomen om te vieren hoe het Joodse volk vanuit de slavernij in Egypte naar het Beloofde Land waren gekomen. Net als toen aten zij het Laatste Avondmaal
De populariteit van Jezus was niet naar de zin van de Joodse elite. Zij wilden Hem uitschakelen. Na het Avondmaal ging Jezus met Zijn leerlingen naar de Hof van Olijven. Daar werd Hij gevangen genomen door de knechten van de hogepriesters op aanwijzing van een van Zijn leerlingen, Judas Iskariot. Het liep er op uit, dat Hij op vrijdagmiddag stierf aan het kruis. Hij werd in een pas gedolven graf gelegd. Het graf werd afgesloten met een ronde steen.

De volgende dag was de Sabbat, de rustdag. Op de eerste dag van de week, onze zondag, gingen drie vrouwen naar het graf om Zijn lichaam te reinigen. Ze vonden het graf open. De steen wa weg gerold. Onmiddellijk gingen zij Zijn leerlingen, de Apostelen waarschuwen. Die vonden het lege graf. Van Jezus was geen spoor te bekennen. Toen herinnerden zij zich, dat Jezus hen had gezegd, dat Hij na drie dagen weer tot leven zou komen. Dat vieren we met Pasen, de Verrijzenis van Jezus uit de dood.

Bij ons op het Noordelijk Halfrond is het ook de tijd van de lente. Alle bomen en planten komen weer tot leven, zoals uit een bebroed ei een kuiken kan komen. Het is dus niet zo verwonderlijkdat mensen Pasen zien als een Lentefeest.
De volgelingen van Jezus Christus, de christenen  waren na de wanhoop om zijn dood verheugd om Zijn verrijzenis uit de dood. Je kunt er uit leren, dat ook na vreselijke gebeurtenissen er toch weer alles ten goede keert. Ook al ben je nog zo ziek, je wordt weer beter. Ook al is de oorlog in Oekraïne nog zo erg, er komt weer vrede. Ook al vallen er in Gaza duizenden doden, lijden de mensen er honger, zijn er nauwelijks medicijnen en blijven de gijzelaars alsmaar gevangen, er komt een oplossing voor Gaza. Pasen is het feest van de Hoop op betere tijden. Moge het zo zijn.                     

 18e Jaargang, Nr. 786.

In Memoriam 46

maandag, maart 25th, 2024

KNAG-KRING UTRECHT STOPT

 

In 1978 startte een kring Utrecht met hoofdzakelijk eerste graads docenten, die vonden, dat ze beter moesten samenwerken nu er een- Centraal Schriftelijk Eindexamen was gekomen en de Mammoetwet ook allerlei veranderingen had gebracht. Ik mocht voorzitter zijn. Jan van der Zwan secretaris en Frans Bökenkamp zat ook in het bestuur.Later ook Jan Veenboer vanuit de Mavo’s en Frank Verwoerd van een categoraal gymnasium. Ook de Onderwijsgeografie was door wisselende mensen vertegenwoordigd. De mensen , die onze bijeenkomsten bezochten, kwamen uit de provincie Utrecht enb aanliggende gebieden: “’t Gooi, Apeldoorn, Gouda en het westelijke rivierengebied.

Bij de Schriftelijke Eindexamens ontdekten we al snel, dat de antwoordmodellen niet compleet waren. Zo ontstonden de Eindexamenbesprekingen en al snel gevolgd door een landelijke bespreking vanuit de verschillende kringen. De mensen van het Cito hikten er aanvankelijk tegenaan, maar de eindexamenregels bepaalden nu eenmaal, dat als een docent vond, dat een bepaald antwoord ook goed was, dit antwoord goed gerekend mocht worden. En tijdens die besprekingen lieten we de deelnemers een lijst invullen van mogelijke onderwerpen voor onze bijeenkomsten. Bij elk onderwerp was de vraag: Als je kunt kom je dan naar deze bijeenkomst? Zo kregen we een goede indruk van de mogelijke belangstelling.

We richtten ons op onderwerpen, die voor een actieve leraar interessant waren. Soms wisselden we ook ervaringen uit. Elk jaar zat er ook een excursie bij, soms zeer spectaculair. Zo gingen we op een zondagmorgen wanneer er daar niet gewerkt werd, naar een steenkolenmijn in de Belgische Kempen en echt de diepte in. We bezochten ook De Hoogovens bij IJmuiden, toen nog niet zo berucht als nu Tata Steel. We gingen ook naar Calais, waar men werkte aan de Kanaaltunnel. Helaas bleek het voorlichtingscentrum door brand verwoest, maar met de Video’s in onze bus kregen we toch wat informatie. Minstens zo indrukwekkend was de wandeling over het strand met links de rotsen en rechts de zee. In het eerstvolgende dorp was een restaurant, waar we met onze groep konden eten. Maar ik herinner me in latere jaren een bezoek aan de Darthuizer Poort, een ijs-smeltwater-dal bij Leersum en aan een enorme zandafgraving met klei-afzettingen tussen Veenendaal en  Rhenen, Kwintelooyen met tot slot een diner aan de Rijn bij Rhenen.

Een paar bijzondere kringavonden. Eerst maar de viering van het derde lustrum in 1993. Het was gewijd aan het vraagstuk van de samenvoeging van gemeenten of een andere rol voor de provincie. In het forum zaten allemaal geografen als de Commissaris van de Koningin Beelaerts van Blokland en de burgemeester van Nieuwegein. Daarmee haalden we de krant. Toen Italië eindexamenonderwerp werd bleek er geen enkele geograaf in dat land gespecialiseerd. Wij organiseerden een nascholing. Toen iemand als eerste zou laten zien, wat je als geograaf met de computer kunt doen, kwamen er bezoekers uit het hele land. De avonden over het projecte Proefschool Nieuwe Media trokken eveneens veel belanfstelling.

Ik heb mij afgevraagd of de potentiële kringbezoekers inmiddels anders van samenstelling zijn. Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor de verminderde belangstelling. In het begin waren de eerstegraders voor een deel universitair opgeleid. Daarnaast waren er veel docenten met een Middelbare Akte. Die hadden meestal in hun vrije tijd voor de akte gestudeerd. Ze wisten van aanpakken. Aan de Mulo’s, later Mavo’s werkten mensen met de oude Hoofdakte, later opgeschaald met een applicatiecursus van twee jaar. Ook pittige docenten. Nu komen de jonge docenten van een Lerarenopleiding of een universitaire lerarenopleiding met een Masterdiploma. Het zou me niet verwonderen als die nieuwe docenten denken, dat de doelstellingen van een Kring voor hen niet zo nodig zijn. Maar ja, ik werk al bijna dertig jaar niet meer in het Voortgezet Onderwijs en heb ook geen kinderen of kleinkinderen, die nog Voortgezet Onderwijs volgen. De samenleving is ook individualistischer geworden. Docenten zeggen dan: “Ik zoek het zelf wel uit. Op Internet is alles te vinden. Een kring heb ik echt niet nodig. Ik hoor ook geen verhalen over bedreiging van het vak, want dat was voor ons in het begin wel degelijk een punt.

Zelf heb ik zestien jaar in het Kringbestuur gezeten. Het afgetreden bestuur vrijwel het dubbele. Dat waren heel lang de echte volhouders. Bedankt daarvoor. Als er weer een noodsituatie komt met een bedreiging van een vak als aardrijkskunde, dan zullen er vast wel weer mensen zijn, die ons oproepen: Sluit de rijen en verdedig dat bijzondere vak.

18e Jaargang, Nr. 785.

 

De formatie

maandag, maart 18th, 2024

WAT GAAT HET WORDEN?

 

Blij met de uitslag van 22 november was ik natuurlijk niet. De progrmma’s van de vier partijen bevatten vreemde ideeën, strijdig met de Nederlandse Grondwet en vaak strijdig met Europese regelgeving en internatinale verdragen. Je mag dat als burger allemaal best vinden, maar een Nederlandse regering en ook instellingen en bedrijven hebben zich aan wetten en regels te houden. Maar goed, daar hebben we een parlement voor en de rechtspraak tot in hoogste instantie. Dat beroep op het recht bleek de afgelopen jaren al meerdere malen nodig en met succes.

De vier formerende partijen vonden elkaar op het vreemdelingenbeleid. Er zouden te veel buitenlanders naar Nederland komen. Dat werd ook nog flink overdreven. De Minister van Justitie en Veiligheid, nu VVD-leider schrok niet terug voor een forse leugen. Maar op andere punten moeten ze het nog eens zien te worden. Als de vier echt een rechts kabinet willen. moeten ze het met elkaar eens worden. Maar NSC en VVD begrijpen, dat een kabinet Wilders hen niet in dank zal worden afgenomen. Daarvoor heeft de PVV bij fatsoenlijke Nederlanders een te slechte naam. Steun aan een kabinet Wilders zou VVD en NSC waarschijnlijk zetelverlies opleveren. Dus komt er een extraparlementair kabinet. Dat heeft in grote lijnen het programma, dat door de vier wordt opgesteld en gaat zelf de details invullen. Als ze door een van de vier partijen gevraagd worden omdat ze de ideeën van die partij onderschrijven en ook het grote-lijnen-porgramma, dad moeten ze het ook eens worden met de collega-ministers. Dan kan er een werkbare situatie ontstaan. Als ze echter gevraagd worden op grond van hun deskundigheid, dan krijg je het risico, dat hun wetenschappelijkekennis strijdig is met  de politieke ideeën. De wetenschap heeft overtijgend aangetoond, dat te veel stikstofneerslag de natuur echt aantast. Om allerlei redenen is die natuur voor ons allen waardevol. Er leven insecten als bijen, die onze gewassen bestuiven. Te veel aan water door langdurige regen wordt er opgevangen. Stedelingen recreëren er en toeristen vindt er meer kijkgenot. Den aan de Veluwe met de vele hotels en campings. De veehouderij met de extreme stikstofuitstoot kan er vanuit de Vallei en vanuit het IJseldal veel schade veroorzaken. Dan ben ik nieuwsgierig hoe een partij als de BBB zal reageren. op een streng stikstofbeleid, dat de wet voorschrijft. Soortgelijke problemen verwacht ik ten aanzien van het klimaatbeleid. Bedrijven als ASML of de tuibouw hebben  arbeidsmigranten hard nodig. Ze worden hard getroffen als de rechtse regering het toelaten van arbeidsmigranten gaat beperken.

Al die rechtse stokpaardjes geven de oppositie van GroenLinks-PvdA of de SP of de Partij voor de Dieren volop gelgenheid om tegengas te geven. Dat wordt prijs schieten. Met al hun oppositionele optreden zullen ze waarschijnlijk weinig succes hebben. Wij in onze gemeente kenden dat vroeger met een rechtse meerderheid ook. We kwamen met prachtige voorstellen. Die werden dan verworpen, maar een tijd later op voorstel van B.& W. toch aangenomen. Men gunde de oppositie geen succesje. Overigens zijn VVD en CDA hier al weer enkele raadsperiodes in de oppositie.

Hoe gaan de burgers reageren? Weten burgers, dat de veehouderij niet mag krimpen omdat anders de winsten van de zuivelfabrieken en de exportbedrijven te veel omlaag gaan? Eigenlijk gaat het niet om de boeren., maar om het kapitaal. Weten ze dat de woningnood zo ernstig is doordat het maar niet lukt voldoende woningen te bouwen? En bij de woningbouwplanning moet je uiteraard rekening houden met immigratie. Die buitenlandse studenten brengen veel geld in het laadje van de universiteiten, maar zijn er voldoende studentenflats voor al die studenten? Weten de gewone burgers, dat ook Nederlandse studenten een periode aan een buitenlandse universiteit studeren? Weten onze kiezers, dat er niet alleen arbeidsmigranten Nederland binnen komen, maar dat ook Nederlanders elders gaan werken?  De wereld is een dorp. We zitten niet meer opgesloten in ons kleine landje. De jeugd van tegenwoordig kijkt over grenzen heen. Ze kijken niet alleen naar de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor hen is Europa de arbeidsmarkt, waar ze een baan zoeken. En omgekeerd, de jobhunters uit de VS zijn ook in Europa op zoek naar goede mensen en dan zie je een minister plotseling een baan in Singapore accepteren. Maar ja, dom-rechts heeft dat allemaal niet in de gaten.

Er moet na de verkiezingen van 22 november 2023 een nieuwe regering komen. De rechtse meerderheid heeft de democratische plicht om zo’n regering te vormen. We zijn benieuwd of ze daartoe in staat blijken te zijn.

18e Jaargang, Nr. 784.

Het Holcaust Museum

dinsdag, maart 12th, 2024

WAT KUNNEN WE ER LEREN?

 

De werkelijkheid is veel spannender, maar je moet al aardig oud zijn wil je je nog iets van het wegvoeren van de Joden herinneren. Uit onderzoek blijkt, dat zeer velen nog nauwelijks iets weten over de Holocaust. Leerkrachten schrikken er voor terug het onderwerp in de klas te behandelen. Met Islamitische leerlingen in de klas moet je voorzichtig zijn. De Joden in Israël onderdrukken de Palestijnen, hun Islamitische broeders. De notie van een veilig tehuis voor het Joodse volk is bij velen onbekend. Men gaat er eerder van uit, dat de Joden het land van de Palestijnen hebben ingepikt. Daarom leven zij nu in die vluchtelingenkampen

In Europa was in veel landen een afkeer van de Joden, die er leefden. Ze waren soms bankier. Aan hen moest je enorm hoge bedragen aan rente betalen. Die joden waren woekeraars. Dacht men. In werkelijkheid waren het meestal keurige zakenmensen of handwerkslieden. In het godsdienstonderwijs werden Joden beschreven als die mensen, die Jezus aan het kruis hadden geslagen en Hem gemarteld hadden. Joden waren Gods moordenaars. Ook door die verhalen waren Joden niet populair.  In veel landen kwam het van tijd tot tijd tot ernstige vormen van Jodenvervolging met veel slachtoffers onder de Joden.

De tijd na de Eerste Wereldoorlog was voor de Duitsers vreselijk. Ze werden gedwongen tot herstelbetalingen vanweg de verwoestingen door de oorlog. Er was veel werkloosheid. Er heerste armoede. Hitler zag de Joden als de zondebok voor alle ellende, die zijn landgenoten toen ondervonden. Die jodenhaat nam alsmaar toe. In de Kristalnacht werden Joordse winkels verwoest. Veel Joden ontvluchtten toen Duitsland, maar elders waren ze vaak niet welkom, ook niet in Nederland. Uiteindelijk besloten de Nazi’s, dat het Jodendom vernietigd moest worden. Dat gebeurde, typisch Duits op een industriële manier. Hoe ging dat in bijvoorbeeld Auschwitz? Als zo’n trein met Joden arriveerden bij het kamo, kwamen ze door een poort. Daar stond (en staat) “Arbeit macht frei.” Dan kwam de kolonne bij wat de douches werden genoemd. Ze moetsen zich uitkleden om in een soort kelder gedoucht te worden. Maar er kwam geen water uit de sproeiers, maar gifgas. Al snel was iedereen dood. Dwangarbeiders moesten de lijken naar de verbrandingsovens brengen. Zo werden de joden uitgemoord, in totaal zes miljoen. Dat uitroeien van de Joden heet nu de Holocaust. Het kon allemaal gebeuren doordat de Nazi’s de Joden van al hun ellende de schuld gaven.

Iedereen zou zich moeten afvragen of dat vandaag aan de dag nog steeds gebeurt, dat één bepaalde groep van alles de schuld krijgt. In  mijn eigen woongemeente vormden een coalitie van CDA en VVD tientallen jaren het gemeentebestuur. Steeds moesten PvdA en later ook GroenLinks erop aandringen dat er bij nieuwe bouwplannen tenminste 30% sociale huurwoningen zouden worden gebouwd. Dat lukte nauwelijks, eigenlijk niet. Buurgemeenten mopperen, dat zij woningzoekenden uit onze gemeente op hun dak kregen. Er waren geen of te weinig woningen voor onze kinderen. In het kader van de gezinshereniging van Marokkaanse gastarbeiders van Vrumona en Houthandel Van Dam kwamen zeven gezinnen met veel kinderen naar onze gemeente. Ze kregen alle zeven een huis. Wat is nu gemakkelijker om die Marokkanen de schuld te geven van het tekort aan sociale huurwoningen in plaats van die coalitie van CDA en VVD, die er veel te weinig hadden gebouwd. De PVV heeft er een specialiteit van gemaakt om van alle problemen in Nederland “de buitenlanders” de schuld te geven. Ze roepen, dat Nederland “vol” is. Groot Londen met zo’n 9 miljoen inwoners neemt even veel ruimte is als onze provincie Utrecht. Het zijn maar kleine gedeelten waar er veel mensen bij elkaar wonen, vooral in de Randstad. Daar is immers het meeste werk.

Door corona zijn veel mensen in eigen land op vakantie geweest en zij hebben ontdekt hoe mooi ons land eigenlijk is, hoeveel natuur er is en hoe mooit sommige agrarische landschappen eigenlijk zijn. Als leraar aardrijkskunde (tot 1994) had ik de ervaring, dat veel leerlingen toen eigenlijk nooit buiten de stad kwamen. Ze kenden dat mooie Nederland eigenlijk niet.

Dat gebrek aan kennis zie je ook bij allerlei politieke zaken. Ze laten zich van alles op de mouw spelden. Daarbij wordt er ook nog stevig gelogen, zelfs door een Minister van Justitie en Veiligheid. Zij beweerde, dat als er een gezin van een statushouder was overgekomen de volwassen kinderen hun gezinnen ook lieten overkomen. Dat zou om toenduizenden immigranten per jaar gaan. In werkelijkheid bleken het er maar een paar honderd te zijn. Als Wilders-stemmers dat allemaal geloven en ook niet weten, dat hij een Poetin-vriendje is en Oekraïne niet wilde helpen, dan begrijp je, dat men het tegenwoordig over “dom-rechts” heeft.

Nu maar hopen, dat ze de weg naar het Holocaust Museum in Amsterdam weten te vinden. En er leren, dat je nooit één groep tot zondebok moet maken, één groep, die je van alle narigheid de schuld kunt geven. Het eindigde toen met de dood van zes miljoen Joodse slachtoffers in de vernietigingskampen van de Nazi’s.

18e Jaargang, Nr. 783.

De gender-theorie

maandag, maart 4th, 2024

WAT ZEGT PAUS FRANCISCUS ERVAN?

 

Om maar met de vraag te beginnen. Paus Franciscus ziet in de gender-theorie het grootste gevaar van deze tijd. Maar waarom is niet duidelijk. Toen de Nederlandse bisschoppen voor hun ad-limina-bezoek in Rome waren heeft Kardinaal Willem Eijk de paus gevraagd er een encycliek aan te wijden. Nu vraagt de paus hem er een studie aan te wijden. Eijk is opgeleid als arts. Hij is ook medisch ethicus en moraal theoloog. Hij is na zijn priesterwijding bisschop geworden van Groningen-Leeuwarden. Nu is hij aartsbischop van Utrecht. Tsja en niet van Nijmegen, zoals stond in de pauselijke toespraak tot de leden van de Pauselijke Academie voor het Leven. Daarvan is Kardinaal Eijk lid. Hij staat bekend als zeer conservatief, maar het moet een wetenschappelijke studue worden en dat vraagt een zekere objectiviteit.

Waarom toont de Paus zich zo bezorgd? De gender-theorie beweert, dat er geen wezenlijke verschillen zijn tussen man en vrouw. Ze zijn in wezen gelijk. Alleen lichamelijk verschillen ze. Als een man vindt, dat hij maar beter in een vrouwenlichaam verder kan leven, dan kan hij zich laten ombouwen, zoals een vrouw zich tot man kan laten ombouwen. De paus heeft de indruk dat velen zich te gemakkelijk laten ombouwen. Een vrouw, die man wordt, kan geen kinderen meer krijgen. Een man, die vrouw wordt kan geen kinderen baren. Als dit erg vaak gebeurt, worden er merkbaar minder kinderen geboren. De paus heeft al meerdere keen zijn ongerustheid uitgesproken over het lage geboortecijfer in Italië, Dat geeft tekorten op de arbeidsmarkt waardoor er meer arbeidsmigranten nodig zijn.

In Nederland is dat ook het geva. De Nederlandse vrouw krijgt gemiddeld 1,6 of 1,7 kinderen. Een constante bevolking vraagt 2,1 kinderen gemiddeld per vrouw. Sommige mensen denken, dat veel arbeidsmigranten niet tijdelijk komen, maar zich definitief vestigen. Daar zijn ze vaak tegen.

Terug naar de gendertheorie. Zijn er ook mensen, die een heel goede reden hebben om van geslacht te veranderen? Ik wil u een persoonlijke ervaring vertellen. In 1994 kon ik gebruik maken van de DOP-regeling en had ik veertig pensioenjaren. Ik ging zestig jaar jong met vervroegd pensioen dus zocht ik nuttig tijdverdrijf. Ik was al betrokken bij de redactie van het blad van de H. Nicolaasparochie in Odijk. Ik probeerde van dat blad een opiniërend blad te maken. Als mensen een artikel lazen werden ze als het ware uitgenodigd zelf een mening te vormen. Zo had ik ook les gegeven. Bekenden zeiden soms: “Je had weer een goed stukkie.” In het dorp genoot ik een zekere bekendheid.

Op een dag vroeg een echtpaar mij bij hen op bezoek te komen. Ze waren goed katholiek en hij had een kunstwerk in de kerk gerestaureerd.  Toen ik bij hen op bezoek was kwam een zeer onverwacht verhaal. Hij vertelde, dat hij als kind het leuk vond om meisjeskleding aan te trekken. Hij speelde met poppen. Hij was volgens eigen zeggen geen echte jongen. De man en vrouw hielden veel van elkaar. In hun huwelijk waren ook kinderen geboren. Het was een harmonieus gezin. De man voelde zich echter vrouw. Hij wilde graag vrouw zijn. Eigenlijk had hij daar zijn hele leven naar verlangd. Hij dacht, dat hij als vrouw in een vrouwenlichaam pas echt kon zijn wie hij voelde dat hij was. Samen met zijn vrouw waren ze er serieus oven gaan denken, dat hij zich zou laten ombouwen. Maar mocht je dat als katholiek? Wat vindt u daar nu van? Ik gunde de man de vervulling van zijn levenlange wens. Maar ik had op dit terrein geen enkele deskundigheid. Wat zou een moraaltheoloog erover zeggen? Ik beloofde iemand te vragen hen te begeleiden. Iemand met verstand van zaken. Zo geschiedde. Het hele proces verliep succesvol. Het echtpaar bleef gewoond samen wonen. De kinderen stemden uiteindelijk in met deze gang van zaken. De man leefde nog een aantal jaren en ze verzekerden mij dat hij/zij intens gelukkig was. Nu kon hij/zij eindelijk zijn wie zij was. Wie er in het dorp van wist en zijn familie was blij en gelukkig met “haar”.

Ik vermoed, dat Petrus haar bij de Hemelpoort van harte welkom heeft geheten.

18e Jaargang, Nr. 782.

 

Waarden

zondag, februari 25th, 2024

GAAN ER VEEL WAARDEN VERLOREN?

 

Je hebt van die dagen, dat een bepaald onderwerp steeds weer opnieuw opduikt. Dat had ik vandaag met “waarden”. Het zijn opvattingen, die ons gedrag bepalen. Aan waarden worden normen ontleend. Dat zijn geboden of verboden. Volgens mijn waarden mag een bepaald gedrag niet of wordt een bepaald gedrag juist voorgeschreven.  Veel vormen van gedrag leiden tot een “ruimtelijke neerslag”. Dat wil zeggen, dat het invloed heeft op wat we rondom ons zien. Als een bevolking bos erg waardevol vindt, is er een grote kans, dat je in het landschap bossen aantreft. Daarom moet je als geograaf ook rekening houden met de waarden, die bij een bevolking leven, wil je de inrichting van het landschap verklaren. Dit ter inleiding.

Vanmorgen beluisterde ik het Tv-programma “Geloofsgesprek”. Het was de laatste keer, dat Leo Fijen met iemand over zijn of haar geloof sprak. Voortaan nemen anderen het van Leo over. Hij sprak met de emeritus bisschop van Roermond. Die was namens de Nederlandse bisschoppen indertijd verantwoordelijk voor de contacten met de media. Volgens die bisschop dreigde allerlei christelijke waarden verloren te gaan. Mensen weten zich niet meer als goede christenen te gedragen. Zo kwamen ze op het idee voor het programma. Voor mij waren die gesprekken vaak heel interessant en inspirerend. Je moet iets voor de mensen om je heen over hebben. Dat is zo’n opvatting. Gelukkig is dat nog vaak het geval. Die mensen om je heen noemen we onze naasten. Maar ook buitenlanders op de vlucht voor een wrede dictator komen Nederland binnen en ook zij zijn onze naasten. Dat besef dreigt bij velen te verdwijnen. Als christen, maar ook als islamiet of als humanist of als boeddhist of als jood hoor je iets voor je naasten over te hebben. Steeds meer Nederlanders delen deze waarde niet meer Want een kwart van de kiezers stemde op een partij, die zegt een hekel te hebben aan buitenlanders, aan onze naasten. Dat is voor mij een teken, dat christelijke waarden verloren gaan.

Wat nu komt is niet zo’n prettig Bijbelverhaal. God sprak tot Abraham. Neem je zoon Izaäk mee naar de berg Moria en offer je zoon. Toen het zover was en Abraham zijn mes pakte verscheen er een geitje en een stem sprak.1 Je hebt gehoorzaamd, maar neem nu het geitje als offerdier. Toen beloofde God, dat Abraham veel nakomelingen zou krijgen en dat er een groot volk zou ontstaan, dat zou heersen over de aarde.

In het licht van de huidige Gaza-oorlog schrok ik. Zou Gods belofte nog steeds gelden? Ik sprak er met de voorganger over. Ik zei, dat ik zo bang was, dat het gedrag van veel Israëliërs bepaald wordt door zulke Bijbelteksten en dat het neerkijken op Palestijnen zo verklaard kan worden. Maar ook gelovige christenen worden er door beïnvloed. Waardoor is de vrome Katholiek Joe Biden, de Amerikaanse president, zo fanatiek pro-Israël? Ook ik ben wel pro-Israël, maar ik blijf ook kritisch. Je moet je vrienden op hun fouten wijzen, vind ik.`

18e Jaargang, Nr. 781.

Salderen

zondag, februari 18th, 2024

BLIJFT GELUKKIG VOORLOPIG BESTAAN

 

Ik heb twee keer acht stel zonnepanelen. De oudste panelen stammen nog uit de vorige eeuw en leveren ondanks de gunstiger ligging ten opzichte van het zuiden maar ongeveer drie tiende van wat de nieuwere zonnepanelen produceren. Maar samen leveren ze toch zoveel elektriciteit, dat mijn energierekening wat betreft elektriciteit erg laag is. Bedenk daarbij, dat wij als pensionado’s  niet vaak afwezig zijn, ook niet meer voor vergaderingen in de avond. Hartje zomer is de opbrengst per etmaal wel twintig kWh. Vandaag was het maar 0,8 kWh.

Als we dan de vaatwasser of de wasmachine laten draaien werken die vrijwel geheel op zonnestroom. Eigenlijk altijd, want ik heb bij Eneco een abonnement op Hollandse stroom van zon en wind. Maar we laten niet elke dag die stroomverslinders draaien. Dan kunnen we de niet zelf verbruikte zonnestroom terugleveren aan het net. De vergoeding daarvoor heet salderen. Die terug aan het net geleverde stroom wordt weg gestreept tegen de stroom, die we ’s avonds gebruiken. Daarmee verdienen eigenaars van zonnepanelen dus flink wat geld. Over die zelf geproduceerde stroom wordt geen belasting geheven. Dat komt overeen met de groenten en snijbloemen, die we in onze moestuin telen.

Het probleem is, dat de energieleveranciers kosten hebben vanwege die zonnestroom. Ze moeten de aan het net geleverde stroom nauwkeurig meten, administreren en verrekenen met hun klanten. Die kosten verrekenen ze door de prijs van de stroom wat hoger te maken. Zo betalen mensen zonder zonnepanelen mee aan de kosten van de aan het net geleverde stroom van zonnepanelen. Daarom roepen ze alsmaar, dat die salderingsregeling moet worden afgeschaft. Daar zit iets in. De kosten zouden voor rekening van de bezitters van zonnepanelen en ook wel van de energieondernemingen moeten komen. Niet iedereen kan zonnepanelen aanschaffen. Ze wonen in een flat of in en huis , dat geen geschikt dak heeft of ze kunnen het financieel niet aan. Dan is het niet eerlijk, dat ze voor hun elektriciteit een wat hogere prijs moeten betalen.

Anderzijds is het helemaal afschaffen van de salderingsregeling ook niet eerlijk. Dan krijgen de energiemaatschappijen gratis stroom, die ze aan hun klanten kunnen leveren.

Die salderingsregeling is er niet voor niets. Op al die daken met zonnepanelen wordt veel elektriciteit geproduceerd. Zo is er minder gas of zelfs steenkool nodig om de elektriciteitscentrales te laten draaien. Er wordt minder koolzuurgas geproduceerd en het broeikaseffect van al die CO2 wordt wat minder. De opwarming van het klimaat wordt door al die zonnepanelen tegen gegaan. Door die opwarming smelt veel ijs. Daardoor stijgt de zeespiegel en voor ons land is dat heel belangrijk, want een groot deel ligt al onder of maar net boven de zeespiegel. Soms ben ik bang, dat onze kleinkinderen straks niet meer in de stad Utrecht kunnen wonen. Worden ze straks klimaatvluchtelingen? De mensen, die nu leven of in de jaren na 1850 geleefd hebben zijn mede verantwoordelijk voor de stijging van het broeikaseffect van de atmosfeer en het warmer worden van het wereldklimaat.

17e Jssrgang. Nr. 790.