Europawerkgroep presenteert

 Debat: EU2020, Europa’s toekomst?
Over de sociaal-economische toekomst van Europa 

De financieel-economische crisis zet de verhoudingen in Europa op scherp: De werkloosheid stijgt, de staatsschuld loopt op en de stabiliteit van de Euro is in gevaar. Om het tij te keren pleit de Europese Commissie voor een nieuwe strategie gericht op groei en werkgelegenheid: de EU2020-strategie. Deze strategie vervangt de bestaande Lissabonstrategie die Europa de afgelopen 10 jaar tot de meest innovatieve economie had moeten maken. De vraag is of de EU2020-strategie wél gaat werken. En: Worden in de EU 2020-strategie wel de juiste keuzes gemaakt en is de logische consequentie inderdaad verdergaande Europese integratie? 

Deze en andere vragen worden behandeld tijdens het EU 2020-debat. Laat weten hoe jij denkt over de sociaal-economische toekomst van Europa en ga in gesprek met prof. Ton Wilthagen (Universiteit van Tilburg), Jesse Klaver (CNV-Jongeren) en Femke den Hartog (MKB Nederland). Namens GroenLinks zal Tineke Strik aan het debat deelnemen. Zij is lid van de Eerste Kamer en vanuit die rol voorzitter van de commissie Europese Samenwerkingsorganisaties en lid van de commissie Sociale Zaken. 

Agenda
19.00 uur      Inloop met koffie en thee 

19.30 uur      Welkom en start inleidingen: EU2020, Europa’s toekomst? 

         prof. Ton Wilthagen (Universiteit van Tilburg)
         Jesse Klaver (Voorzitter CNV Jongeren en lid SER)
         Femke den Hartog (MKB Nederland) 

19.45 uur      Pauze 

20.00 uur      Forumdebat: de sociaal-economische toekomst van Europa                   

Thema’s:
         De meerwaarde van kennis als basis voor groei
         Kansen bieden in een samenleving die niemand uitsluit
         Een competitieve en groenere netwerkeconomie                  

21.00 uur      Borrel 

22.00 uur      Sluiting  

Datum/tijd: donderdag 18 februari, vanaf 19.30 uur (19.00 uur inloop) 

Plaats: Café Florin, Nobelstraat 2-4, Utrecht (Routebeschrijving Florin) 

Aanmelden via: Arno Uijlenhoet, info@uijlenhoet.eu 

Meer informatie: http://europawerkgroep.groenlinks.nl/node/39581 

Toegang: Gratis

Leave a Reply