Komt er ooit een einde?

WANNEER STOPT ISRAËL?

President biden pakt Israël steviger aan. Het leek er op, dat de terugtrekking uit Khan Younis aanvankelijk een gevolg was van de Amerikaanse druk. Nu beweren ze, dat de troepen enige rust nodig hebben. Daarna gaan ze er weer op los. Maar intussen neemt de binnenlandse kritiek op de Israëlische regering stevig toe Want Hamas heeft nog flink wat gijzelaars in handen en wil ze alleen vrij laten als Israël definitief stopt met de vijandelijkheden.

Als ik in de plaats van Israël stond, zou ik op mijn beurt eisen, dat ook Hamas stopt met alle vijandelijkheden. Hamas en alle inwoners van Gaza zouden nu alle inspanningen moeten richten op de wederopbouw van hun gebied en op het realiseren van een vreedzame samenleving van alle Palestijnen met alle Israëli’s. Israël moet een einde maken aan de bouw van nederzettingen in Palestijns gebied Uiteindelijk dient er een Vredesverdrag te komen  tussen het Joodse volk en het Palestijnse volk. Als beide partijen daartoe bereid zijn getuigt dat pas van echte moed

Waarom vergt dat zoveel moed? De terroristische aanslag van 7 oktober 2023 heeft het vertrouwen van veel Israëli’s geschokt. Ze dachten te wonen in een veilig tehuis voor hun volk en dat bleek opeens niet waar. Maar het vraagt ook veel moed van de Palestijnen, want in feite worden ze door Israël voortdurend onderdrukt en vernederd. Hoe kom je tot wederzijds vertrouwen?

Voor Joden, Islamieten en Christenen is Israël een Heilig Land. Het is het land van de aartsvaders. Van Abraham, Izaäk en Jakob.. Het Joodse heilige boek, de christelijke Bijbel en de Koran bevatten de zelfde verhalen. Jeruzalem is voor allen een heilige stad. Christenen gaan als pelgrim naar het Heilige Land. Als ik nu tijdens een viering lezingen hoor, dan komen soms de beelden van onze reis naar Israël weer voor mijn geest. Dat is vaak best ontroerend. Israël heeft dus geweldige verplichtingen tegenover de grote Abrahamitische wereldgodsdiensten. Ook daarom heeft het land de plicht tot een vreedzame samenleving te komen, maar ook de Palestijnen hebben die plicht. Natuurlijk zijn er tegenwoordig tal van Nederlanders, die hier niets van begrijpen. Voor hen heeft het allemaal geen betekenis meer. Ze geloven niet meer. Maar het verlangen naar vrede blijft. Moge het zo zijn.

18e Jaargang, Nr. 787.

Leave a Reply