Pasen

WAT BETEKENT PASSEN?

 

Wat vieren we met Pasen? Zeven en veertig procent bleek het niet te weten. Je moet eigenlijk beginnen bij de zondag ervoor., Palmzondag. Jezus van Nazareth was eigenlijk een Joodse leraar. Hij had een groep leerlingen, mannen en vrouwen rondom zich heen verzameld. Hij legde hen uit wat Jahweh, God van ons verwacht. Hoe moeten wij leven? Wat hoort onze relatie met onze naasten te zijn?  Met zijn leerlingen trok Hij vanuit het Noorden, Galilea naar Jeruzalem. Veel mensen bewonderden Hem. Zo werd zijn intocht in Jeruzalem een ware triomftocht. De mensen zwaaiden met palmtakken. Hij en Zijn leerlingen waren naar Jeruzalem gekomen om te vieren hoe het Joodse volk vanuit de slavernij in Egypte naar het Beloofde Land waren gekomen. Net als toen aten zij het Laatste Avondmaal
De populariteit van Jezus was niet naar de zin van de Joodse elite. Zij wilden Hem uitschakelen. Na het Avondmaal ging Jezus met Zijn leerlingen naar de Hof van Olijven. Daar werd Hij gevangen genomen door de knechten van de hogepriesters op aanwijzing van een van Zijn leerlingen, Judas Iskariot. Het liep er op uit, dat Hij op vrijdagmiddag stierf aan het kruis. Hij werd in een pas gedolven graf gelegd. Het graf werd afgesloten met een ronde steen.

De volgende dag was de Sabbat, de rustdag. Op de eerste dag van de week, onze zondag, gingen drie vrouwen naar het graf om Zijn lichaam te reinigen. Ze vonden het graf open. De steen wa weg gerold. Onmiddellijk gingen zij Zijn leerlingen, de Apostelen waarschuwen. Die vonden het lege graf. Van Jezus was geen spoor te bekennen. Toen herinnerden zij zich, dat Jezus hen had gezegd, dat Hij na drie dagen weer tot leven zou komen. Dat vieren we met Pasen, de Verrijzenis van Jezus uit de dood.

Bij ons op het Noordelijk Halfrond is het ook de tijd van de lente. Alle bomen en planten komen weer tot leven, zoals uit een bebroed ei een kuiken kan komen. Het is dus niet zo verwonderlijkdat mensen Pasen zien als een Lentefeest.
De volgelingen van Jezus Christus, de christenen  waren na de wanhoop om zijn dood verheugd om Zijn verrijzenis uit de dood. Je kunt er uit leren, dat ook na vreselijke gebeurtenissen er toch weer alles ten goede keert. Ook al ben je nog zo ziek, je wordt weer beter. Ook al is de oorlog in Oekraïne nog zo erg, er komt weer vrede. Ook al vallen er in Gaza duizenden doden, lijden de mensen er honger, zijn er nauwelijks medicijnen en blijven de gijzelaars alsmaar gevangen, er komt een oplossing voor Gaza. Pasen is het feest van de Hoop op betere tijden. Moge het zo zijn.                     

 18e Jaargang, Nr. 786.

Leave a Reply