Benedictus XVI

OVER DE DODEN NIETS DAN GOEDS?

 

Allerlei mensen komen met een reactie op het overlijden van deze emeritus paus. Toen hij aantrad, vreesde ik zijn conservatieve imago. Tegelijk las ik toen ergens, dat deze paus ons nog zou verrassen. Daarover straks meer.

De Amerikaanse president Biden is een vroom katholiek. Zelfs de dag van de verkiezingen begon hij met het bijwonen van een Heilige Mis in zijn parochiekerk. Tegelijk zijn er in Amerika bisschoppen, die vinden, dat hem de communie moet worden geweigerd omdat hij bij wet abortus wil toestaan. Hij wil dat mogelijk maken om te zorgen, dat vooral arme vrouwen op een veilige en hygiënische manier de ingreep kunnen ondergaan. Welgestelde vrouwen hebben genoeg geld om naar een staat te reizen, waar abortus wel is toegestaan. Echte tegenstanders van vrije abortus beschouwen abortus als moord en moord mag nooit. Biden weet, dat ook bij een verbod er toch abortussen zullen plaatsvinden. Vrouwen in armoede willen geen kind. Ze weten, dat een kind honger zal lijden. Ze zijn te arm om het kind groot te brengen. Het zou goed zijn als jonge meisjes goede voorlichting krijgen en er voor hen gratis anticonceptie beschikbaar is. Zoiets noemen veel Amerikanen het reinste communisme.

Paus Benedictus XVI heeft veel over liefde geschreven. Zijn eerst encycliek ‘God is Liefde’ verscheen met Kerstmis 2005. Ik herinner mij ook een encycliek, waar de liefde tussen man en vrouw aan de orde kwam. Benedictus maakte onderscheid tussen de lichamelijke liefde en de zorgende liefde. Hij zag in de lichamelijke liefde een prachtig geschenk van de Schepper. We beleven daar veel genoegen aan en dat is een reden om dankbaar te zijn en dat aspect te waarderen. Het was een heel ander geluid, dan we van kerkelijke functionarissen gewend waren. Daar kregen we toen veelal de indruk, dat het lichamelijke gewantrouwd werd. Mijn moeder vertelde ons, dat haar heeroom (=een oom, die priester is) het huwelijk een noodzakelijk kwaad noemde. Ze vond het maar niets. Paus Benedictus zag in de liefde tot de naaste de voornaamste opdracht van de Kerk. Ook aan dat aspect schonk hij aandacht  Bisschop van den Hende van Rotterdam was tot nu toe de enige, die dit aspect van zijn pausschap in zijn reactie naar voren bracht.

Paus Benedictus XVI bleef ook toen hij Aartsbisschop van München Freising was en later als prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer altijd de theologieprofessor. Maar daarbij was zijn aandacht vooral gericht op de inhoud van ons Rooms-Katholieke geloof. Voor andere kerken en geloven had hij weinig belangstelling. Waarschijnlijk daardoor vormde de dialoog met andere geloven altijd een zwak punt, ook in zijn pausschap. Zo kon het tot een forse blunder komen bij een rede op zijn oude universiteit van Regensburg. Hij citeerde uit een oud geschrift. Wat heeft Mohammed ons gebracht? Niets dan geweld. Dat moge dan waarheid bevatten voor het verleden, inmiddels is er in de Islamitische theologie wel het een en ander veranderd. Ook daar staat men kritisch tegenover de vele oorlogen en ziet men in vrede het hoogste goed. Die ontwikkeling in het denken van Moslim theologen was hem ontgaan. Dat werd hem flink kwalijk genomen.

Donderdag, 5 januari 2023 is de uitvaart op het Sint Pietersplein. KRO-NCRV zenden de plechtigheid rechtstreeks uit. De uitzending begint om 9.15 uur op NPO 2. Dat wordt een lange zit.

Aan de situatie van twee pausen komt gelukkig een einde. Benedictus XVI hield zich geheel op de achtergrond. Voor hem was Franciscus de paus. Maar sommige kritische figuren probeerden hem voor hun karretje te spannen. Dat kan nu niet meer.

Ik wens alle bezoekers van mijn weblog Alle Goeds voor het Nieuwe Jaar 2023.

15e Jaargang, Nr. 743.

Leave a Reply