Jubilea in 2023

EN OOK KROONJAREN

 

Nog pas 25 jaar bestaat de lokale progressieve partij Perspectief 21, actief in de gemeente Bunnik. Leden van de Partij van de Arbeid en van Groenlinks zijn er automatisch lid van. De partij heeft ook leden, die geen lid zijn van een landelijke partij. P21 heeft een eigen bestuur en is een zelfstandige vereniging. Een voorganger was het PAK, het Progressief Akkoord, met een gemeenschappelijke lijst en een gemeenschappelijke fractie van leden van de Partij van de Arbeid, D66 en de PPR. Het PAK heeft het maar enkele raadsperiodes uitgehouden. De eerst fractie van P21 vanaf 1998 telde vier leden en bij elke raadsverkiezing kwam er weer een lid bij. Toen we in 2018 naar zeventien zetels in de raad gingen, scoorde P21 er 8. Nu heeft P21 zes zetels en is de grootste partij in Bunnik met twee wethouders. P21 werkt samen met D66, dat drie zetels heeft en één wethouder.

Twee keer zo lang bestaat Scouting in Odijk. In juni 1972 plaatste ik een oproep in het plaatselijke blad Het Trefpunt met het verzoek adhesie te betuigen met het plan in Odijk een scoutinggroep op te richten Lettie Werkman en Willy Limbosch reageerden. Samen gingen we aan de slag. We moesten leiding zoeken. Die moesten een cursus volgen en stage lopen bij een groep in de buurt. We gingen leden werven voor de welpen en voor de kabouters, die in de eerst maanden van 1973 van start gingen. Vrij snel volgden de verkenners en de meisjes van 12 tot 17. Een zware taak was steeds te zorgen voor voldoende leiding. Er waren immers geen oudere leden. Ook steeds weer onderdak vinden was moeilijk. Maar ook dat lukte. Het was vooral het werk van mijn opvolgers, want in 1982 stopte ik met Scouting en ging mijn krachten wijden aan het aardrijkskunde-onderwijs.

Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, kortweg KNAG, bestaat dit jaar 150 jaar. Het werd dus opgericht in 1873. Op de toen al bestaande HBS werd het vak gegeven, maar er was nog geen universitaire opleiding in de geografie. Wel was er al de Bosatlas. De Industriële Revolutie zorgde voor een grote behoefte aan grondstoffen en energie en dus een toenemende import. Het kolonialisme vierde hoogtij en dus groeide ook de belangstelling voor al die overzeese gebieden. In die koloniën moest ook onderwijs komen. Daarvoor kwamen de Fraters van Utrecht als geroepen. Die bestaan dit jaar ook 150 jaar. De aardrijkskunde kent een groot aantal specialisaties .zoals sociale geografie, stadsgeografie, bevolkingsgeografie, landbouwgeografie en fysische geografie met landschapsgeografie en o.a. klimatologie. Maar het KNAG organiseert ook de aardrijkskundeleraren in de afdeling Onderwijs. Er is ook een universitaire specialisatie Onderwijsgeografie. Onder de Afdeling Onderwijs vallen ook een aantal lokale kringen. Ik mocht vanaf 1978 voorzitter zijn van het bestuur van de Kring Utrecht. We werkten hard aan de vernieuwing van het onderwijs en verdieping van de kennis bij de docenten. Toen ik na veertig jaar in het onderwijs in 1994 met prepensioen ging stopte ik met dit bestuurswerk. Maar eens geograaf altijd geograaf. De vaste bezoekers zullen dat wel gemerkt hebben.

En dan de kroonjaren

Mijn zus, vroeger een bekende verhalenvertelster, werd tijdes de Tweede Wereldoorlog in 1943 geboren één dag voordat ik zelf negen jaar werd. Ik was heel blij een zusje te krijgen. Ze wordt dit jaar dus 80 jaar jong.

Mijn oudste zoon bereikt de leeftijd van zestig jaar. Hij is in de sneeuwwinter van 1963 geboren. Hij en zijn  vrouw hebben er voor gezorgd dat wij twee (van de drie) kleinzoons kregen. Er valt dus wat te vieren in de familie.

15e Jaargang, Nr. 744.

Leave a Reply