Oorlog niet te winnen

POETIN MOET DE LESSEN VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG BETER LEREN

 

Het was van Hitler een grote fout om de Sovjetunie binnen te vallen. Een groot Duits leger werd bij toen Stalingrad, nu Wolgograd omsingeld. De Duitsers kregen door de grote afstanden enorme problemen met de bevoorrading van hun troepen. In de bezette gebieden hadden ze problemen met ondergrondse strijders. Met soortgelijke problemen  krijgen de Russen nu in Oekraïne te maken. De Oekraïeners maken ijverig gebruik van de lessen van de Tweede Wereldoorlog.

Als er straks toch weer vrede komt tussen Rusland en het Westen en de gas- en olieleveranties als vanouds worden hersteld, kan dat niet door de schade aan de pijpleidingen in de Oostzee. Waarom moesten die er indertijd eigenlijk komen? Die vraag is – voor zover ik weet – nog niet gesteld. Gas en olie gingen via pijpleidingen door Oekraïne en andere Oost-Europese landen. Rusland wilde die afhankelijkheid niet. Hij kon die landen moeilijk onder druk zetten door hen geen olie of gas meer te leveren. Dus moest er een pijpleiding Nordstream door de Oostzee komen. Zou Oekraïne er achter zitten?

Zo weten we ook nog niet wie verantwoordelijk is voor de schade aan de brug naar de Krim. De Oekraïners zijn er blij om, maar je hoort ze niet zeggen, dat zij de daders zijn. Meerdere keren blijkt dat Rusland best wel kwetsbaar is.

Oekraïense boeren wilden in de dertiger jaren van de vorige eeuw niet meewerken aan de collectivisatie van de landbouw. Ze werden massaal naar Siberië verbannen of vermoord. In de Oekraïne was daardoor een erge haat tegen communisten. Ze steunden de Nazi’s, die vooral het Communisme wilden bestrijden. Toen de Duitsers verslagen waren en uit de Sovjetunie verdreven, bleven in Oekraïne nog jarenlang ondergrondse verzetsstrijders actief tegen de communistische heersers. Te verwachten viel, dat er na de Russische inval ook weer ondergronds verzet zou oplaaien. Uit een doorwrocht artikel in de Volkskrant blijkt, dat dit inderdaad het geval is. Er worden aanslagen gepleegd. De verzetsstrijders werken samen met het Oekraïense leger. Als de Russen van voren worden aangevallen door het Oekraïense leger, worden ze door de verzetsstrijders in de rug aangevallen. De Russen voelen zich ontmoedigd. Ze worden herhaaldelijk gedwongen tot een terugtocht.

Ik verwachtte ook al eerder, dat de gewone Russen niet zaten te wachten op een oorlog en nog minder op een grote kans in zo’n oorlog te sneuvelen. Het aantal gesneuvelden is aan Russische kant veel groter dan bij de Oekraïeners. Veel vooral jonge en goed opgeleid Russen vluchten naar de buurlanden. Demonstraties tegen de oorlog worden door de politie hard neergeslagen. Dat betekent echt niet, dat Russische burgers er anders over gaan denken. Een echt einde aan het oorlog voeren krijg je pas als de legerleiding het niet langer ziet zitten en Poetin aan de kant schuift.  Die mensen beseffen maar al te goed, dat de inzet van tactische kernwapens met gelijke munt zal worden terug betaald. Daar zitten ze echt niet op te wachten. Hoe lang duurt het nog voordat Poetin dit gaat snappen. Zo dom is hij toch niet?

15e Jaargang, Nr. 731.

Leave a Reply