Verrechtsing

IN NEDERLAND EN ANDERE EUROPESE LANDEN

 

In meerdere Europese landen zien we rechtse partijen successen boeken en zien we rechtse regeringen verschijnen. Het is vaak niet alleen de opkomst van rechts, maar vooral het zwakke weerwerk van links. Er zijn heel wat favoriete onderwerpen voor rechts en niet alle rechtse partijen kiezen voor dezelfde thema’s. Sommige thema’s zijn historisch rechts van karakter, andere thema’s als klimaatontkenning zijn nog betrekkelijk nieuw.

Wat zijn dan die rechtse thema’s? Nationalisme, racisme, vreemdelingenhaat, antidemocratische houding, klimaatontkenning, antivakbonden, militarisme, bevoorrechting van de rijken, egoïsme, afbraak van sociale voorzieningen, aanhang bij werkgevers. Niet elke rechtse partij steunt op al deze kenmerken. Zo zijn niet alle rechtse partijen agressief tegenover links.

In welke Europese landen boeken rechtse partijen grote successen? En hoe zou dat kunnen komen? In Polen wordt de rechtsstaat door de regering ondermijnd. Veel wetgeving stamt nog uit de tijd van communistische overheersing. Traditioneel heeft de Rooms-Katholieke Kerk er veel invloed. In de tijd, dat Polen was opgedeeld in drieën tussen Duitsland, Oostenrijk en Rusland was het de Kerk die de Polen nog bijeen hield. De Kerk eist het verdwijnen van de abortuswetgeving. Tegelijk is er gebrekkige voorlichting en zijn anticonceptionele middelen minder goed verkrijgbaar. Liberale rechters worden door de regering aan de kant geschoven. De rechtsstaat wordt er ondermijnd. Dat zien we ook in Hongarije. Polen en Hongarije komen met hun ondermijning van de rechtsstaat in conflict met de EU en dreigen financiële steun te gaan missen. Ik vraag mij af of het fascistoïde Hongaarse regime tijdens de Tweede Wereldoorlog en de samenwerking met Nazi-Duitsland daarop van invloed zijn.

Het succes van Fratellig d’Italia blijkt betrekkelijk, want het totaal van rechts is bij de laatste verkiezingen in Italië niet toegenomen. De Conservatieven in het Verenigd Koninkrijk maken het kennelijk wat al te bont gezien de val van het Britse Pond.

In Nederland zijn VVD en CDA nette rechtse partijen. Je moet er steeds op verdacht zijn, dat hun maatregelen niet al te slecht uitpakken voor de financieel zwakke medeburgers. Het probleem is eerder de zwakte van SP, PvdA en GroenLinks. Ze krijgen te weinig steun van de kiezers. Ze doen hun best, maar het haalt in de ogen van hun kiezers te weinig uit. De PVV van Wilders dankte zijn opkomst aan de vreemdelingenhaat bij hun kiezers, die ik denk ten onrechte, meenden, dat de Turken en Marokkanen hun “banen inpikten”. De PVV trekt dus vooral kiezers uit arbeiderskringen en op sociaal terrein zijn ze tamelijk links. Daarbij krijg je dan de aanvaringen tussen Wilders en Rutte.

Veel griezeliger rechts vind ik Forum voor Democratie. Echt democratisch zijn ze niet. Voor hun aanhangers is niet iedereen gelijk.  Die beschouwen zich zelf als elite van Nederland. De bijzondere mensensoort, die in Nederland een bevoorrechte positie innemen. Ze spelen elkaar de goed betaalde baantjes toe en steunen elkaar als het om financieel gewin gaat. Ze zijn klimaatontkenners vanwege de kosten van het klimaatbeleid en wensen daarvoor ondanks hun goede financiële positie niet voor op te draaien. De rijke-luis-kinderen willen hun luxe leventje maar al te graag voortzetten. Een heel nare ontwikkeling bij Forum is hun strijdmethode, waarbij ze politieke tegenstanders verdacht maken. Zo zou de Minister van Financiën een Britse spion zijn. Het wordt tijd, dat de Tweede Kamer dit smerige politieke spelletje eens stevig aanpakt. Het is toe te juichen, dat de beledigende gefotoshopte afbeelding van twee ministers aan de rechter wordt voorgelegd. Heel griezelig is ook, dat Forum middelbare scholen opricht. De Inspectie moet de schoolonderzoeken inhoudelijk diepgaand controleren. Wat wordt bij aardrijkskunde gevraagd over klimaatverandering en welke antwoorden worden verwacht? Hetzelfde geldt voor vakken als geschiedenis en economie. Die vakken zijn niet waardenvrij. Maar binnen die vakken gelden ook objectieve waarheden. Ik heb één keer meegemaakt, dat in een meerkeuzevraag de ouderdom van de Löss werd gevraagd. Het juiste antwoord is strijdig met de ouderdom van onze aarde volgens de Bijbel. Het Bijbels juiste antwoord is toen goed gerekend. Zo werd een rel in Den Haag voorkomen. Zo’n vraag zal vast niet meer gesteld worden. De kinderen zaten ermee. Ze wisten heel goed wat het wetenschappelijk juiste antwoord was. Moeten makers van examenvragen in het vervolg eerst het programma van Forum bestuderen? Ik vind van niet. Zij gaan uit van hun wetenschappelijk verantwoorde kennis.

15e Jaargang, Nr. 730.

Leave a Reply