Over het Oekraïne referendum 2

Dit bericht is eerder geplaatst in het parochieblad Open Venster, editie Odijk voor maart 2016.

Gaat u 6 april JA of NEE stemmen bij het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne?

John Jorna

De eerste vraag, die bij u opkomt zal misschien zijn waarom ons parochieblad over zo’n politiek onderwerp schrijft. Een eerste reden is om u op te roepen om te gaan stemmen. Dat is niet omdat het voor u zelf erg belangrijk is. Weinig mensen in Odijk zullen er iets van merken, dat Oekraïne met de EU geassocieerd is. Voor de mensen in Oekraïne is het wel belangrijk. Zij willen los komen van Rusland en zich economisch meer richten op het Westen. De ervaringen met Rusland waren en zijn voor het land niet bepaald prettig. In de Stalintijd zijn duizenden vermoord of naar Siberië verbannen en nu is er de voortdurende dreiging van het weer oplaaien van het conflict in het Oosten van het land. Oekraïne is afhankelijk van olie en gas uit Rusland en dat levert evenzeer voortdurend problemen op. Oekraïne is op die manier niet echt onafhankelijk.

We zien een land in nood, waar vooral de gewone mensen het erg moeilijk hebben. En in Odijk is het de gewoonste zaak van de wereld om mensen in nood te helpen. Als Oekraïne gemakkelijker handel kan drijven met de EU, kan het land tot welvaart komen. Meer mensen kunnen dan werk vinden. Het zou mij niets verwonderen als er mensen als adviseur in Oekraïne gaan werken om het land te helpen bij de modernisering van de landbouw en de industrie. Dat hebben we met andere landen in Oost-Europa ook gedaan. Een heel noodzakelijke hulp is de juridische bijstand bij het bestrijden van de corruptie. Na de val van het communisme hebben enkele mensen de macht over de vroegere staatsbedrijven weten te krijgen. Daarna hebben ze zich zelf enorm verrijkt. Zo hebben ze veel macht. Het zal veel moeite kosten dit te veranderen. Maar wij als katholieken hebben de plicht om het algemeen welzijn te bevorderen, niet alleen in ons eigen land, maar ook elders in Europa.

Oekraïne is ook een heel godsdienstig land. De onderdrukking van de godsdienst in de communistische tijd is er niet vergeten. Sommige kerken zijn met Rome verbonden en een deel van de met Rusland verbonden Orthodoxe Kerk heeft zich van het Russische patriarchaat los gemaakt en vormt nu een nationale Kerk onder de Patriarch van Kiev. Anderen zijn nog met de patriarch van Moskou verbonden. Vraagt u zich eens af, of u uw medechristenen wilt helpen door Ja te zeggen op 6 april.

De EU geeft vorm aan de sterke verbondenheid van de lidstaten. We realiseren ons niet zo vaak, dat de vroegere vijanden Frankrijk en Duitsland nu al zeventig jaar in vrede leven en intensief met elkaar samenwerken. Na eeuwen van telkens weer oplaaiende oorlogen is Europa een continent van vrede geworden. Het is dan ook geen wonder dat een land als de Oekraïne een nauwere band met Europa wil. We verlangen toch allemaal naar veiligheid. Het land kan nog lang geen EU-lid worden. Daarvoor moet er nog hard gewerkt worden om van het land een echte rechtsstaat te maken. Daarbij kunnen wij in de EU helpen. Het associatieverdrag maakt die samenwerking gemakkelijker.

Ik hoop u voldoende argumenten te hebben aangereikt om op 6 april uw stem te bepalen. Succes!

Leave a Reply