Over het Oekraïne referendum

Dit artikel is als ingezonden brief geplaatst in het huis-aan-huisblad Bunniks Nieuws van 23 maart 2016

JA of NEE op 6 april?

Hoe bepalen we onze stem bij het Oekraïne-referendum?

Natuurlijk wil Oekraïne zich economisch meer op de EU richten. Het land wil los van de knellende banden met Rusland. De Stalinterreur zorgde voor miljoenen doden en velen werden naar Siberië verbannen. Nu lijdt het land onder de agressie van Rusland, dat de Krim annexeerde en de opstand in het Oosten steunt met manschappen en materieel. We moeten de fout van Chamberlain in München 1938 niet herhalen, maar krachtig optreden.

We kunnen het arme Oekraïne het beste helpen door de exportmogelijkheden te verruimen, door er te investeren, zoals Philips in buurland Polen en door juridische bijstand om de corruptie te bestrijden en meer aandacht te krijgen voor mensenrechten. Er moet nu meer stabiliteit komen.

Ondanks de voortdurende druk van Poetin heeft het land bij vrije verkiezingen in overgrote meerderheid gestemd op EU gezinde partijen. Poetin ziet liever niet, dat er straks een vrij en welvarend democratisch bestuurd land grenst aan Rusland. Moeten wij ons daar iets van aantrekken?

Voor ons betekent het ruimere toegang tot een markt van 45 miljoen inwoners. De wederzijdse handel zal toenemen. Meer productie betekent meer werkgelegenheid. Medische apparatuur van Philips kan daar het niveau van de gezondheidszorg opkrikken

Het referendum gaat niet over een lidmaatschap van de EU voor Oekraïne, want er is nog veel fout in Oekraïne.. Een JA stem betekent steun voor de EU. De samenwerking van nationale staten in de EU is de beste garantie voor vrede binnen Europa na eeuwen van oorlogen. De EU heeft ons meer welvaart gebracht. Bedrijven produceren goedkoper door de zeer grote en koopkrachtige markt.. Die grote bedrijven hebben veel economische macht. Ons kleine land kan die macht niet beteugelen. Dat kan alleen de EU. Er is alle reden om heel zuinig te zijn op onze Europese Unie.

Leave a Reply