Als je van watersport houdt

DE PROVINCIE UTRECHT BIEDT ALLERLEI MOGELIJKHEDEN

Als je wilt zeilen, dan zijn er het Eemmeer, deel van de randmeren rondom Flevoland, de Loosdrechtse Plassen nu grotendeels in Noord-Holland, de Vinkeveense Plassen en de Nieuwkoopse Plassen net over de grens in Zuid-Holland. Die Loosdrechtse Plassen hebben een verbinding met de Vecht bij de Mijndense Sluis. Een vaartocht over de Vecht is zeer aantrekkelijk door de vele buitenplaatsen, opgericht door rijke Amsterdamse kooplieden.

 Waarom zijn deze meren niet drooggelegd, zoals zoveel meren in Noord- en Zuid-Holland. Daar hebben de meren een bodem van oude zeeklei, maar de Loosdrechtse en Vinkeveense Plassen hebben een zandbodem. Zand is niet zo vruchtbaar, maar het belangrijkste probleem is de kwel. Er welt hier voortdurend water op afkomstig uit hoger gelegen zandgronden. Als je zwemt in de Loosdrechtse Plassen merk je dat aan de koude plekken in het water. In de winter ontstaan juist daar vaak wakken in het ijs. De Bethunepolder ligt zuidelijk van de Loosdrechtse Plassen. In de sloten zie je het wild stromende kwelwater. Het wordt naar de waterleidingplas geleid, waar Amsterdam water wint.

Bij Mijdrecht zijn diepliggende droogmakerijen met een bodem van oude zeeklei. Opmerkelijk is het hoogteverschil tussen de droogmakerij en het aangrenzende veenlandschap. Door dat veengebied stromen nogal wat kronkelende riviertjes, die vanouds het gebied ontwateren. Voorbeelden zijn de Amstel, de Angstel, de Bullewijk, de Holendrecht, de Waver en de Winkel, de Kromme Mijdrecht, de Meije en de Oude Meije en veel Zuidelijker de Vlist. Maar er zijn ook wat bredere riviertjes en rivieren als de Oude Rijn, de Hollandse IJssel en de Rijn en de Lek. Het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal zijn belangrijke vaarwegen voor de vrachtvaart en af en toe zie je er ook een hotelboot. Tijdens onze fietstochten zagen we op al die wateren nogal wat grotere en kleinere motorjachten. Die leggen dan vaak aan in de stad Utrecht.

Als ik over het jaagpad langs de Kromme Rijn wandel kom ik bijna altijd kano’s tegen. In Utrecht, Odijk en Cothen zijn kanoverhuurbedrijven. Je moet wel rekening houden met een stuw met schutsluis bij Cothen en bij Werkhoven. Het water moet ook weer niet te snel richting Utrecht stromen, vooral niet na hevige regenbuien. Anderzijds wordt het water van de Kromme Rijn gebruikt om de Utrechtse grachten door te spoelen. Tussen 1870 en 1889 zijn bochten van de Kromme Rijn afgesneden. Zo kon het water sneller naar Utrecht stromen om daar het land onder water te zetten als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.  Verder wordt het water gebruikt voor irrigatie in droge zomers en om fruitbomen te besproeien bij nachtvorst in de bloeitijd.

Zo zie je dat de wateren niet allen de recreatie dienen. Het maakt het varen daar wel interessanter. Vanaf het water kun je ook van het landschap genieten en van het stedenschoon van de provincie Utrecht. Misschien gaat daarover een volgende column.

Jaargang 7, Nr, 322.

Leave a Reply