De formatie

WAT GAAT HET WORDEN?

 

Blij met de uitslag van 22 november was ik natuurlijk niet. De progrmma’s van de vier partijen bevatten vreemde ideeën, strijdig met de Nederlandse Grondwet en vaak strijdig met Europese regelgeving en internatinale verdragen. Je mag dat als burger allemaal best vinden, maar een Nederlandse regering en ook instellingen en bedrijven hebben zich aan wetten en regels te houden. Maar goed, daar hebben we een parlement voor en de rechtspraak tot in hoogste instantie. Dat beroep op het recht bleek de afgelopen jaren al meerdere malen nodig en met succes.

De vier formerende partijen vonden elkaar op het vreemdelingenbeleid. Er zouden te veel buitenlanders naar Nederland komen. Dat werd ook nog flink overdreven. De Minister van Justitie en Veiligheid, nu VVD-leider schrok niet terug voor een forse leugen. Maar op andere punten moeten ze het nog eens zien te worden. Als de vier echt een rechts kabinet willen. moeten ze het met elkaar eens worden. Maar NSC en VVD begrijpen, dat een kabinet Wilders hen niet in dank zal worden afgenomen. Daarvoor heeft de PVV bij fatsoenlijke Nederlanders een te slechte naam. Steun aan een kabinet Wilders zou VVD en NSC waarschijnlijk zetelverlies opleveren. Dus komt er een extraparlementair kabinet. Dat heeft in grote lijnen het programma, dat door de vier wordt opgesteld en gaat zelf de details invullen. Als ze door een van de vier partijen gevraagd worden omdat ze de ideeën van die partij onderschrijven en ook het grote-lijnen-porgramma, dad moeten ze het ook eens worden met de collega-ministers. Dan kan er een werkbare situatie ontstaan. Als ze echter gevraagd worden op grond van hun deskundigheid, dan krijg je het risico, dat hun wetenschappelijkekennis strijdig is met  de politieke ideeën. De wetenschap heeft overtijgend aangetoond, dat te veel stikstofneerslag de natuur echt aantast. Om allerlei redenen is die natuur voor ons allen waardevol. Er leven insecten als bijen, die onze gewassen bestuiven. Te veel aan water door langdurige regen wordt er opgevangen. Stedelingen recreëren er en toeristen vindt er meer kijkgenot. Den aan de Veluwe met de vele hotels en campings. De veehouderij met de extreme stikstofuitstoot kan er vanuit de Vallei en vanuit het IJseldal veel schade veroorzaken. Dan ben ik nieuwsgierig hoe een partij als de BBB zal reageren. op een streng stikstofbeleid, dat de wet voorschrijft. Soortgelijke problemen verwacht ik ten aanzien van het klimaatbeleid. Bedrijven als ASML of de tuibouw hebben  arbeidsmigranten hard nodig. Ze worden hard getroffen als de rechtse regering het toelaten van arbeidsmigranten gaat beperken.

Al die rechtse stokpaardjes geven de oppositie van GroenLinks-PvdA of de SP of de Partij voor de Dieren volop gelgenheid om tegengas te geven. Dat wordt prijs schieten. Met al hun oppositionele optreden zullen ze waarschijnlijk weinig succes hebben. Wij in onze gemeente kenden dat vroeger met een rechtse meerderheid ook. We kwamen met prachtige voorstellen. Die werden dan verworpen, maar een tijd later op voorstel van B.& W. toch aangenomen. Men gunde de oppositie geen succesje. Overigens zijn VVD en CDA hier al weer enkele raadsperiodes in de oppositie.

Hoe gaan de burgers reageren? Weten burgers, dat de veehouderij niet mag krimpen omdat anders de winsten van de zuivelfabrieken en de exportbedrijven te veel omlaag gaan? Eigenlijk gaat het niet om de boeren., maar om het kapitaal. Weten ze dat de woningnood zo ernstig is doordat het maar niet lukt voldoende woningen te bouwen? En bij de woningbouwplanning moet je uiteraard rekening houden met immigratie. Die buitenlandse studenten brengen veel geld in het laadje van de universiteiten, maar zijn er voldoende studentenflats voor al die studenten? Weten de gewone burgers, dat ook Nederlandse studenten een periode aan een buitenlandse universiteit studeren? Weten onze kiezers, dat er niet alleen arbeidsmigranten Nederland binnen komen, maar dat ook Nederlanders elders gaan werken?  De wereld is een dorp. We zitten niet meer opgesloten in ons kleine landje. De jeugd van tegenwoordig kijkt over grenzen heen. Ze kijken niet alleen naar de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor hen is Europa de arbeidsmarkt, waar ze een baan zoeken. En omgekeerd, de jobhunters uit de VS zijn ook in Europa op zoek naar goede mensen en dan zie je een minister plotseling een baan in Singapore accepteren. Maar ja, dom-rechts heeft dat allemaal niet in de gaten.

Er moet na de verkiezingen van 22 november 2023 een nieuwe regering komen. De rechtse meerderheid heeft de democratische plicht om zo’n regering te vormen. We zijn benieuwd of ze daartoe in staat blijken te zijn.

18e Jaargang, Nr. 784.

Leave a Reply