Het Holcaust Museum

WAT KUNNEN WE ER LEREN?

 

De werkelijkheid is veel spannender, maar je moet al aardig oud zijn wil je je nog iets van het wegvoeren van de Joden herinneren. Uit onderzoek blijkt, dat zeer velen nog nauwelijks iets weten over de Holocaust. Leerkrachten schrikken er voor terug het onderwerp in de klas te behandelen. Met Islamitische leerlingen in de klas moet je voorzichtig zijn. De Joden in Israël onderdrukken de Palestijnen, hun Islamitische broeders. De notie van een veilig tehuis voor het Joodse volk is bij velen onbekend. Men gaat er eerder van uit, dat de Joden het land van de Palestijnen hebben ingepikt. Daarom leven zij nu in die vluchtelingenkampen

In Europa was in veel landen een afkeer van de Joden, die er leefden. Ze waren soms bankier. Aan hen moest je enorm hoge bedragen aan rente betalen. Die joden waren woekeraars. Dacht men. In werkelijkheid waren het meestal keurige zakenmensen of handwerkslieden. In het godsdienstonderwijs werden Joden beschreven als die mensen, die Jezus aan het kruis hadden geslagen en Hem gemarteld hadden. Joden waren Gods moordenaars. Ook door die verhalen waren Joden niet populair.  In veel landen kwam het van tijd tot tijd tot ernstige vormen van Jodenvervolging met veel slachtoffers onder de Joden.

De tijd na de Eerste Wereldoorlog was voor de Duitsers vreselijk. Ze werden gedwongen tot herstelbetalingen vanweg de verwoestingen door de oorlog. Er was veel werkloosheid. Er heerste armoede. Hitler zag de Joden als de zondebok voor alle ellende, die zijn landgenoten toen ondervonden. Die jodenhaat nam alsmaar toe. In de Kristalnacht werden Joordse winkels verwoest. Veel Joden ontvluchtten toen Duitsland, maar elders waren ze vaak niet welkom, ook niet in Nederland. Uiteindelijk besloten de Nazi’s, dat het Jodendom vernietigd moest worden. Dat gebeurde, typisch Duits op een industriële manier. Hoe ging dat in bijvoorbeeld Auschwitz? Als zo’n trein met Joden arriveerden bij het kamo, kwamen ze door een poort. Daar stond (en staat) “Arbeit macht frei.” Dan kwam de kolonne bij wat de douches werden genoemd. Ze moetsen zich uitkleden om in een soort kelder gedoucht te worden. Maar er kwam geen water uit de sproeiers, maar gifgas. Al snel was iedereen dood. Dwangarbeiders moesten de lijken naar de verbrandingsovens brengen. Zo werden de joden uitgemoord, in totaal zes miljoen. Dat uitroeien van de Joden heet nu de Holocaust. Het kon allemaal gebeuren doordat de Nazi’s de Joden van al hun ellende de schuld gaven.

Iedereen zou zich moeten afvragen of dat vandaag aan de dag nog steeds gebeurt, dat één bepaalde groep van alles de schuld krijgt. In  mijn eigen woongemeente vormden een coalitie van CDA en VVD tientallen jaren het gemeentebestuur. Steeds moesten PvdA en later ook GroenLinks erop aandringen dat er bij nieuwe bouwplannen tenminste 30% sociale huurwoningen zouden worden gebouwd. Dat lukte nauwelijks, eigenlijk niet. Buurgemeenten mopperen, dat zij woningzoekenden uit onze gemeente op hun dak kregen. Er waren geen of te weinig woningen voor onze kinderen. In het kader van de gezinshereniging van Marokkaanse gastarbeiders van Vrumona en Houthandel Van Dam kwamen zeven gezinnen met veel kinderen naar onze gemeente. Ze kregen alle zeven een huis. Wat is nu gemakkelijker om die Marokkanen de schuld te geven van het tekort aan sociale huurwoningen in plaats van die coalitie van CDA en VVD, die er veel te weinig hadden gebouwd. De PVV heeft er een specialiteit van gemaakt om van alle problemen in Nederland “de buitenlanders” de schuld te geven. Ze roepen, dat Nederland “vol” is. Groot Londen met zo’n 9 miljoen inwoners neemt even veel ruimte is als onze provincie Utrecht. Het zijn maar kleine gedeelten waar er veel mensen bij elkaar wonen, vooral in de Randstad. Daar is immers het meeste werk.

Door corona zijn veel mensen in eigen land op vakantie geweest en zij hebben ontdekt hoe mooi ons land eigenlijk is, hoeveel natuur er is en hoe mooit sommige agrarische landschappen eigenlijk zijn. Als leraar aardrijkskunde (tot 1994) had ik de ervaring, dat veel leerlingen toen eigenlijk nooit buiten de stad kwamen. Ze kenden dat mooie Nederland eigenlijk niet.

Dat gebrek aan kennis zie je ook bij allerlei politieke zaken. Ze laten zich van alles op de mouw spelden. Daarbij wordt er ook nog stevig gelogen, zelfs door een Minister van Justitie en Veiligheid. Zij beweerde, dat als er een gezin van een statushouder was overgekomen de volwassen kinderen hun gezinnen ook lieten overkomen. Dat zou om toenduizenden immigranten per jaar gaan. In werkelijkheid bleken het er maar een paar honderd te zijn. Als Wilders-stemmers dat allemaal geloven en ook niet weten, dat hij een Poetin-vriendje is en Oekraïne niet wilde helpen, dan begrijp je, dat men het tegenwoordig over “dom-rechts” heeft.

Nu maar hopen, dat ze de weg naar het Holocaust Museum in Amsterdam weten te vinden. En er leren, dat je nooit één groep tot zondebok moet maken, één groep, die je van alle narigheid de schuld kunt geven. Het eindigde toen met de dood van zes miljoen Joodse slachtoffers in de vernietigingskampen van de Nazi’s.

18e Jaargang, Nr. 783.

Leave a Reply