NSC

HOE GAAT PITER OMTZIGT VERDER?

 

Zonder de twintig Kamerzetels van Nieuw Sociaal Contract (NSC) is een rechts kabinet niet mogelijk. Toch beweren onderzoekers van de publieke opinie, dat een meerderheid van de NSC-kiezers dat wil. Maar de wat beter geïnformeerde NSC-fractie in de Tweede Kamer voelt er weinig voor met de PVV in een kabinet te gaan zitten. Volgens de NSC-statuten mag de Tweede Kamerfractie daarover beslissen. Maar ja, de PVV wist een kwart van de kiezers aan zich te binden en werd zo de grootste partij. Dan wordt het moeilijk de huidige PVV buiten te sluiten. Toch zijn daar veel redenen voor.

De PVV is geen echte politieke partij. Behalve Geert Wilders kent de partij geen leden. Een verkiezingsprogramma en een kieslijst wordt niet vastgesteld door een ledencongres. Er is geen ledencongres, want er zijn geen leden. Geert bepaalt in zijn eentje het partijprogramma en de kieslijst. Als ik bij de PVV zou horen, zou ik dat volkomen onacceptabel vinden.  Een kamerlid is wettelijk vrij om zelf zijn stem te bepalen. Weliswaar kennen de fracties de zogenaamde fractiediscipline, maar als er een goede reden voor is, mag een kamerlid daarvan afwijken.

Ik zou het zeer kwalijk vinden als Geert Wilders inderdaad minister-president wordt. Dan krijgt hij zitting in de Europese Raad, de vergadering van regeringsleiders van de lidstaten. Die neemt uiteindelijk de besluiten over wetsvoorstellen en andere belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld de steun aan Oekraïne. Wilders schijnt een vriendje van Poetin te zijn. Hoe staat hij dan tegenover hulp aan Oekraïne? Als Minister-President krijg je ook de beschikking over allerlei geheime NAVO-informatie. Is dat in het geval Wilders wel vertrouwd? De EU heeft ook besluiten genomen over de beveiliging van de buitengrenzen. Dat is een kolfje naar zijn hand voor Geert. Zijn houding tegenover buitenlanders, die naar Nederland komen is zeer afwijzend. Daarin toont hij zich zeer on-Nederlands. Ons land kent een eeuwenlange traditie van toevluchtsoord te zijn voor hen, die om hun geloof werden vervolgd. Godsdienstvrijheid is in onze Grondwet opgenomen. Ook al zou Wilders al zijn anti-Islamitische ideeën opgeven, dan vertrouw ik hem voor geen cent.

Voldoende redenen voor het NSC om liever niet samen met Wilders regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Hij gaf als reden om niet meer bij de gesprekken te komen, dat stukken over mogelijke financiële tegenvallers bij alle ministeries zo laat ter beschikking kwamen. Daarover wordt nogal laconiek gedaan. Mogelijk terecht. De werkelijke redenen zijn allerlei bezwaren tegen de PVV, maar dat zegt hij liever niet over een partij, die een kwart van de kiezers achter zich kreeg.

Toen ik las over een flink deel van alle Nederlandse gemeenten, die nog geen asielzoekers hebben opgevangen, vroeg ik mij af, waar die afkeer van buitenlanders toch vandaan komt. En ik dacht weer aan de NSB met de afkeer tegen Joden, die uiteindelijk in Duitsland tot de Holocaust leidde. Toen waren het de Joden. Nu zijn het de Islamieten. De deugd van naastenliefde is bij velen uit het pakket van Nederlandse waarden verdwenen , zo lijkt het. Het stemt mij niet tot vreugde. Ik ben ongerust over de toekomst van ons land.

17e Jaargang, Nr.789.

Leave a Reply