Moordenaars?

VACCINATIEWEGERAARS

 

Ik erger me flink aan die mensen, die van alles beweren terwijl er geen enkel bewijs voor is. Ze verzinnen complotten en er zijn mensen zat, die er in geloven.. Zulke complottheorieën worden gepubliceerd op Facebook en het is ongelooflijk, maar mensen achten Facebook even betrouwbaar als een publicatie van een Nobelprijswinnaar. Ik doe niet aan Twitter of Facebook en ik lees er nooit iets van. Ik verbaas me over fatsoenlijke politici, die er toch gebruik van maken. Als u, beste bezoeker van deze site verstandig bent, dan bekijkt u mijn schrijfsels altijd met een kritisch oog.

Ik ben er van overtuigd, dat er verschillende Coronavirussen bestaan, zoals er ook verschillende verkoudheidsvirussen en verschillende griepvirussen bestaan. Je bent waakzaam, want je kunt makkelijk door iemand besmet worden. En wij halen net als vele dorpsgenoten elk jaar onze griepprik. We stonden nu niet massaal in de rij. De huisartsen hadden de mensen veel meer gespreid opgeroepen, zodat de kans op besmetting met Corona veel minder werd.

Toen Corona nog maar net bestond spraken we met elkaar over een vaccin, dat ons zou wapenen tegen deze nieuwe ziekte. We volgden de krantenberichten daarover nauwgezet. Bij nieuwe varianten is steeds een eerste vraag of de bestaande vaccins er tegen helpen. Maar niemand twijfelt aan de risico’s van Corona. Althans niemand van onze familieleden, vrienden en bekenden. We zijn heel voorzichtig en toch raakten we een jaar geleden besmet. De enige, die uiteraard bij ons binnenkwam was waarschijnlijk de schuldige. Ook nu we drie prikken hebben gehad plus de weerstand ten gevolge van het doorstaan van een Corona-infectie, doen we zo nodig een zelftest.

Waarom zo voorzichtig? Het gaat niet alleen om onszelf. Je aan de regels houden en je laten vaccineren doe je niet alleen om je zelf te beschermen. Je wilt ook anderen beschermen. Je wilt geen infectiebron zijn. Die mensen , die menen zelf rustig het risico te kunnen lopen  moeten zich realiseren, dat ze geen gevaar voor anderen mogen zijn.

Als ik zulke vaccinweigeraars soms hoor, dan hebben ze het altijd over het risico, dat ze zelf lopen, nooit over het gevaar, dat ze voor hun medemensen vormen. Het risicovolle gedrag en het weigeren om je zelf te laten vaccineren lijkt een typische vorm van het ik-denken van deze tijd. Ik wil naar een feestje en ik ben niet gevaccineerd. Dat interesseert me niet. Ik doe tevoren ook geen zelftest. Ik draag geen mondkapje. Ik houd geen afstand. Waarom zou ik?  Als ik besmet raak en anderen – ouder dan ik- besmet en die worden vreselijk ziek, dan is dat hun eigen verantwoordelijkheid. Als iemand door mij besmet wordt is dat jammer. Als die persoon ernstig ziek wordt, dan voel ik mij niet verantwoordelijk. Als iemand dan aan die Corona-infectie door mij aan die infectie sterft, tsja, dat is dan erg voor hem of haar, maar ik heb er geen boodschap aan. Het is de schuld van de overheid, die te laat of te weinig maatregelen heeft genomen. De overheid had veel eerder en veel beter moeten waarschuwen.

Hoeveel van de duizenden Nederlandse Coronadoden zijn veroorzaakt door dat nonchalante gedrag van die onvoorzichtige minderheid? . Hoeveel van die onvoorzichtige gifbommen vol coronavirussen veroorzaken de dood van hun medemensen en demonstreren intussen tegen de overheidsmaatregelen? Als je dan door jouw onvoorzichtig gedrag willens en wetens de dood van een medemens veroorzaakt mogen we jou dan als een moordenaar beschouwen? Neen, want je hebt niet de opzet om te doden. Kunnen we wel spreken van dood door schuld? Dat zou wel eens kunnen. Ook dood door schuld is strafbaar.

14e Jaargang, Nr. 696.

Leave a Reply