Formatie ’21

GAAT  HET NU LUKKEN?

 

Het is verbazingwekkend, dat een  premier onder wiens leiding zulke schandalige blunders zijn begaan nu toch nog een nieuwe  regering mag vormen.1. De manier waarop de ouders van het toeslagenschandaal zijn behandeld is voor mij crimineel  Als dat in het gewone bedrijfsleven zou gebeuren, zou iemand eruit vliegen en nergens meer aan de bak komen 2. Het woningbouwbeleid heeft er voor gezorgd, dat er een enorm tekort aan woningen is en de prijzen huizenhoog zijn gestegen. Jonge mensen komen niet meer aan een woning, niet om te huren noch om te kopen. 3. Andere landen en het Europees Parlement roepen al jaren, dat Nederland een belastingparadijs is en meewerkt aan belastingontduiking en -ontwijking en de gewone mensen moeten daardoor meer belasting betalen Maar ook arme ontwikkelingslanden missen veel belastinginkomsten. 4. Al jaren ligt in Nederland het minimumloon te laag. Daardoor zijn de gezinsinkomens zo laag, dat zo’n 400.000 kinderen in ons rijke Nederland in armoede opgroeien 5. Het geeft mij een zeer onbehaaglijk gevoel, dat er in Nederland een regering gevormd kan worden, die kennelijk steunt op een meerderheid van de kiezers. We klagen over de toegenomen criminaliteit, maar crimineel gedrag begint kennelijk steeds meer normaal gedrag te worden.

Veel rechtse mensen vinden het allemaal heel normaal. Hun rijkdom is hun eigen verdienste en de armoede hebben de armen aan zich zelf te wijten. Zij voelen zich niet schuldig. Ze zijn niet verantwoordelijk. Integendeel, Rutte is een buitengewoon verdienstelijk premier.. Die mentaliteit van velen vind ik nu juist zo eng, zo benauwend. Het wijst op een toegenomen egoïsme. De grote problemen vragen juist om een flinke mate van opofferingsgezindheid. Dat er forse problemen zijn kan niet meer worden ontkend. De narigheid is altijd, dat de schade pas na vele jaren voelbaar wordt. Dat de opwarming van het klimaat tot een zeespiegelstijging leidt, die droog houden van laag Nederland niet meer mogelijk is duurt meerdere decennia. Ik ga dat niet meer meemaken. Moeten wij ouderen, dan maar een “na ons de zonvloedmentaliteit” er op na gaan houden?

In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Die werpen hun schaduw vooruit. Het beleid van Rutte 4 moet vertrouwen wekken, zodat de regeringspartijen bij de raadsverkiezingen goede resultaten behalen. Maar wekken ze vertrouwen met de bouw van kerncentrales? Wekken ze vertrouwen met gevaarlijke tekorten aan zorgpersoneel? Moeten ze verpleegkundigen in het buitenland gaan werven?  Hoe reageren de vreemdelingenhaters daar op?

Welk beleid ten opzichte van de Europese Eenheid gaat Rutte 4 voeren? Het wordt in mijn ogen steeds harder nodig, dat er meer integratie komt. Allerlei Politieke kwesties kunnen niet zonder intensievere samenwerking blijvend worden opgelost. Een stevig beleid naar Rusland en naar China vergt echte eenheid, zoals in 1672, het Rampjaar in de Nederlandse geschiedenis de provincies veel meer één beleid naar het buitenland moesten voeren. zo moet er naar Rusland en naar China één beleid zijn Ze mogen de Europese landen niet tegen elkaar kunnen uitspelen. Dat gebeurt nu toch nog al te vaak. Ook die verdere ontwikkeling van de EU ga ik niet meer helemaal meemaken, maar in dit weblog kunt u meerdere stukken vinden met ideeën over de toekomst van de Europese integratie.

14e Jaargang, Nr. 693.

 

?

Leave a Reply