Coronamaatregelen

MOET HET STRENGER?

 

Soms denk je, dat het met de Corona-epidemie de goede kant uitgaat. Het aantal besmettingen per dag is erg laag. Er zijn weinig ziekenhuisopnamen en vrijwel geen sterfgevallen aan de ziekte. Maatregelen worden ingetrokken. We worden onvoorzichtiger en denken het risico te kunnen nemen. Maar dan wordt het kouder. De ziekte slaat weer toe en er wordt weer over maatregelen nagedacht. Die maatregelen moeten vooral de oorzaken aanpakken. Maar wat zijn de oorzaken? Wie of wat krijgt de schuld?

Een eerste probleem vormen de Corona-ontkenners. Er is helemaal geen epidemie. We worden door de overheid bedrogen. Die wil met deze verzonnen ziekte allerlei dwangmaatregelen mogelijk maken en zo ons onder de duim houden. Ons wordt een dictatuur opgelegd. Verzet je. Laat je vooral niet vaccineren, want in de vaccins zitten stoffen, die ons geestelijk beïnvloeden. De gevolgen worden pas op lange termijn merkbaar. Er zijn tot onze verbazing heel wat mensen, die dergelijke nonsens geloven. Intussen zitten we er maar mee. Er breken relletjes uit. Het gepeupel (zouden we vroeger zeggen) komt in opstand. Er zijn altijd weer lieden, die hiervan met graagte gebruik maken en de rellen het liefst verder aanwakkeren.  Of het virus met al de gevolgen ervan nog niet genoeg is.

We zullen echt de wetenschappers moeten geloven. Hun argumenten zijn overtuigend en geen wetenschapper zal zijn wetenschappelijke naam te grabbel durven gooien door willens en wetens leugens te verkondigen. Dan verlies je als wetenschapper je baan en daarmee je inkomen. Raadpleeg dus een betrouwbare krant of goede literatuur, radio of tv. Door een commissie van de Verenigde Naties is in China  een onderzoek ingesteld. We weten nu, dat het virus een dierlijke gastheer had, een vleermuis. Van die vleermuis is het virus overgesprongen naar de mens en mensen kunnen elkaar weer besmetten. Door elkaar aan te raken, via hoesten of niezen.. Daarom elkaar geen hand geven en al die nadere gedragsvoorschriften. Leg dit aan elkaar uit en vooral aan mensen die geloof hechten aan allerlei verzinsels op Facebook. De ziekte gaat gepaard met flinke koorts, hoesten, verkoudheid en in ernstige gevallen een vorm van longontsteking. Een groot probleem zijn de narigheden  achteraf., misschien wel levenslang. Een echt geneesmiddel hiertegen is er nog niet. Er wordt hard aan gewerkt. Zoals bij veel ziekten zijn er inmiddels meerdere vaccins met een goede werking, maar echt nog geen 110% zekerheid.. Maar  er is minder kans op een ernstige vorm, die ziekenhuisopname noodzakelijk maakt. Gevaccineerden kunnen besmettelijk zijn. Als gevaccineerde moet je je dus zo gedragen, dat je minder kans loopt op besmetting. Je kunt als gevaccineerde ook mensen besmetten. Als je de ziekte doorstaan hebt geeft dat ook een flinke bescherming., maar opnieuw geen absolute zekerheid.

Er zijn twee redenen waarom vaccinatie raadzaam is. Je loopt zelf minder kans op besmetting en zo is er ook minder kans, dat je iemand anders besmet, waarna die ernstig of zeer ernstig of dodelijk ziek kan worden.. Je beschermt jezelf en je beschermt anderen. Daarom is het ook zo schandelijk je niet te laten vaccineren of ertegen te zijn. Maar we zitten nu dus met de vrijheid om je wel of niet te laten vaccineren. Dat maakt de kans groter, dat de ziekte nog vele jaren blijft.

Daarom dus de vraag; Moeten de Coronamaatregelen strenger?  Vandaag werd bekend, dat in Oostenrijk de bewegingsvrijheid van ongevaccineerden beperkt wordt. Ze mogen alleen maar buitenshuis komen om naar hun werk te gaan of naar een winkel voor dagelijkse boodschappen. In het land is slechts 63% van de bevolking volledig gevaccineerd. Dus 37% loopt te weinig of niet beschermd rond en vormt zo ook een gevaar voor anderen.. Dat betekent een enorm gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. Je kunt de dood van een ander veroorzaken en ik vraag me vaak af of er dan sprake is van dood door schuld. Voor mij is het overduidelijk, dat er momenteel en ook bij toekomstige pandemieën er een morele plicht is om je te laten vaccineren. Als deze pandemie nog lang duurt en het morele besef van de noodzaak tot vaccinatie blijft ontbreken, dan kan er een moment komen, dat een vaccinatieplicht wordt ingevoerd en juist ter bescherming van anderen. Dus niet om mensen te dwingen zich zelf te beschermen.

14e Jaargang, Nr. 689.

Leave a Reply