Klimaatangst

IN VEEL LANDEN OVER DE GEHELE WERELD LIJDEN VEEL JONGEREN ERAAN

 

Avaaz is een van oorsprong Amerikaanse , maar nu mondiale actiegroep, die opkomt voor mensenrechten, milieu, ecologie en klimaat. Soms  zorgen ze door publiciteit, dan weer door juridische stappen en door beïnvloeding van politici hun doelen te bereiken. Zo hebben ze een onderzoek gefinancierd onder jeugd en jongeren in tal van landen over de gehele wereld.  Welke invloed hebben de klimaatveranderingen op het denken en voelen van de jongeren? Duizenden jongeren werden daarover vragen gesteld. De resultaten zijn representatief te noemen voor jongeren over de hele wereld. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat vooral jongeren deelnemen aan demonstraties, klimaatmarsen en juridische processen.

Enkele resultaten. Van de jongeren zegt 45%, dat klimaatangst  hun dagelijks leven beïnvloedt. Hoe ze spelen, eten, , studeren en slapen wordt door de klimaatveranderingen beïnvloed. Van die jongeren vindt 75%, dat de toekomst angstaanjagend is.. In Portugal vindt 81% dit en in de Filippijnen zelfs 92%.  Geen wonder, want daar komen tropische stormen voor met overstromingen verwoeste gebouwen en infrastructuur. Daar is onze toekomst al zichtbaar, net als in het dal van de Ahr in de Duitse Eifel

58% zegt, dat overheden mij en/of toekomstige generaties verraden en 84% zegt, dat hun overheden te weinig doen om een klimaatramp te voorkomen. Van die jongeren vraagt 38% zich af of ze er verstandig aan doen zelf kinderen te krijgen. Wat voor een toekomst zal hun kind straks te wachten staan?  Al sinds 1975 worden er in Nederland minder kinderen geboren om een sterfteoverschot te voorkomen. Dus geen 2,1 kind gemiddeld per vrouw, maar slechts 1,6 à 1,7 gemiddeld per vrouw. Als er niet zoveel immigranten ons land binnen kwamen, zou het aantal inwoners afnemen. Dus zijn er te weinig arbeidskrachten, Er zijn landen in Europa waar nog veel minder kinderen worden geboren.

Anderzijds zijn er ook jongeren, die geen offers willen brengen om de klimaatcrisis tegen te gaan. De noodzakelijke maatregelen kosten veel geld en minder verre vliegreizen maken is niet leuk. Ze stemmen met een gerust hart op een politieke partij van klimaatontkenners. Het is echt ongelooflijk dat er goed ontwikkelde mensen zijn, die rustig beweren, dat er van een klimaatverandering geen sprake is.

Goed wetenschappelijk onderzoek met als resultaat goede publiciteit is dus hard nodig. Het onderwijs moet bij meerdere vakken  er aandacht aan besteden. Uit mijn eigen ervaring weet ik, dat het denken van kinderen  ook gesteund moet worden door hun ouders. Ouders zouden hun kinderen moeten aanmoedigen politiek actief te zijn en aan acties tegen klimaataantasting deel te nemen.

Het was in juli 27 jaar geleden, dat ik het onderwijs met vervroegd pensioen verliet. Ik vertelde bij mijn afscheid dat er toen al kinderen bij mij aanklopten, die zich toen al ongerust maakten over de aantasting van het milieu. Daar zou ons docententeam iet aan moeten doen. De jaren erna kwam er een milieuactie week. Hoeveel scholen schenken gericht aandacht aan die aantasting van ons leefmilieu en hoeveel ouders juichen dat van harte toe?

14e Jaargang, Nr. 682.

 

Leave a Reply