De Brexit

HOW SPLENDID WILL BE THE ISOLATION?

 

Net voor het  nieuwe jaar en in de Kersttijd kwam het tot een overeenkomst. Alle talkshows waren op vakantie. Het Britse Parlement en het Europees Parlement en al die nationale ambtenaren zijn aan hun lot overgelaten. Commentaar van al die “Deskundigen” ontbreekt. Ze moeten zelf tot een oordeel komen. Zo hoort het ook.

Komt de EU er goed vanaf? De wederzijdse handel kan op hetzelfde niveau en zonder douanerechten doorgaan. Er komt alleen een enorme hoeveelheid administratieve rompslomp en douanecontrole bij. Om daarvan af te zijn word je lid van de EU, maar de Britten, althans een deel ervan heeft zo een eigen logica. De Britten krijgen elke dag onze verse groenten en bloemen en planten. En de producten van de Britse industrie komen zonder importheffingen de EU binnen en liefhebbers van Britse auto’s en in het VK geproduceerde Japanners kunnen tevreden zijn. Eigenlijk ging het daar ook niet om. De EU kent vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en arbeid. Om dat laatste ging het  Al die vooral Oost-Europeanen, die zomaar het VK binnenkwamen en de Britse banen inpikten en overlast veroorzaakten. Daar moest men vanaf. Maar er kwamen van het continent ook veel hooggeschoolden en multinationale bedrijven konden hun personeel naar believen ook in het VK inzetten en omgekeerd op het continent en dat wordt straks veel lastiger. Goed geschoolde Britten kunnen straks niet zomaar ergens in de EU gaan werken en zo internationale ervaring opdoen. Hoe moeilijk het wordt op universiteiten in de EU voor kortere of langere tijd te studeren moet nog blijken. Bijna de helft van de Britten, tegenstanders van de Brexit hadden dat al lang begrepen/

Eigenlijk past het traditioneel ingestelde VK qua sociaal-economisch systeem niet echt in de EU. Het land kent harde concurrentie, scherpe klassenstrijd met stakingen en niet op overleg gerichte vakbonden. Dat Angelsaksische model verschilt enorm van het Rijnlandse model, dat we in Nederland en Duisland kennen. In Nederland zijn stakingen betrekkelijk zeldzaam. Er is een goed overleg op nationaal niveau in de SER en via vakbonden en ondernemingsraden in de bedrijven. Natuurlijk zien we ook in Nederland die Brits-Amerikaanse invloed, maar met goede wet- en regelgeving blijven conflicten beperkt en zo bereiken we een hoog welvaartsniveau. De Britten volgen graag het Amerikaanse voorbeeld en dan vooral van Trump. Het veel meer Europees gerichte beleid van Joe Biden zal voor de Britten wel even wennen worden.

De EU met de gemeenschappelijke markt kreeg vooral zin, toen de nationale markten voor de grote bedrijven te beperkt van omvang waren. Als bedrijven werken voor de internationale markt en ook steeds meer in verschillende landen hun vestigingen hebben is het ook logisch, dat die internationale economie ook internationaal geregeld wordt. Natuurlijk zijn er ondernemers, die het liefst zo weinig mogelijk aan regels zijn gebonden. Al die regels zijn lastig en ze kosten meestal geld. De EU ontwikkelde zich steeds meer in de richting van wet- en regelgever om zo de macht van grote ondernemingen aan banden te leggen. Zo werd gezorgd voor goede arbeidsomstandigheden, eerlijke lonen, goede pensioenen en hoge kwaliteit van de producten. Daar zijn de Britse ondernemers nu grotendeels vanaf. Voor mij is het onbegrijpelijk, dat de Britse Socialisten niet beter begrepen hebben, dat de EU er is om de gewone man te beschermen. Misschien zien ze in de EU vooral een verbond van ondernemers. Onze SP heef daar ook last van. Als er dan toch conflicten tussen bedrijven ontstaan is er straks een soort scheidsrechter, een Permanent Hof van Arbitrage. Met het echt strenger Europese Hof van justitie in Luxemburg met de strenge Europese regels en wetten hebben de Britten straks niets meer te maken, maar ze worden ook niet meer door die strenge regels beschermd. In het VK ligt de macht weer bij de machtigen en de zwakken gaan er onderdoor. Bedenk daarbij wel, dat al die smoezen over ze pikken onze vis in en we zijn onze zelfstandigheid kwijt alleen maar dienden om de mensen tegen de EU op te zetten. Het waren bepaald niet toevallig juist de Conservatieven en Nigel Frage, een voormalige beurshandelaar, die zo vóór Brexit waren en zijn. Nu maar hopen, dat de schade voor onze export flink meevalt en dat de Britse economie niet te veel schade lijdt..

13e Jaargang, Nr. 646.

13E 

Leave a Reply