Zoals de waard is …

VERTROUT HIJ ZIJN GASTEN

 

Ik moest vaak aan dit spreekwoord denken als ik Trump voor de zoveelste keer hoorde beweren, dat er bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen sprake moet zijn geweest van fraude. Hij wist van het bedrog bij zijn eigen verkiezing en kon zich kennelijk nauwelijks voorstellen, dat het ook zonder grootschalig bedrog kan. Ik was blij met de winst van Joe Biden al werd die alsmaar niet door Trump erkend. Wat een slechte verliezer.

Pas deze week kwam de officiële bevestiging van de winst van Joe Biden, zoals die door de honderden kiesmannen bekend werd gemaakt. Het gaf mij een opgelucht gevoel. Het democratische systeem had toch goed gewerkt ondanks alle tegenwerking van de nog steeds officiële Amerikaanse president. Die blijft maar volhouden, dat hij de eigenlijke winnaar is en beweert in het Witte Huis te blijven zitten.

Dan denk ik, dat de belangrijkste reden is om president te willen blijven zijn angst is, dat na zijn aftreden er juridische stappen tegen hem zullen worden genomen. Hij heeft zoveel bedrog gepleegd, zoveel overtredingen van de wetgeving begaan. Hij heeft zo vaak misbruik gemaakt van zijn macht. Alleen dankzij de onvoorwaardelijke steun van de Republikeinse Senaatsfractie is hij aan impeachment ontkomen, Trump is op een ongelooflijk bizarre manier president geweest. De wereld heeft aan enorme risico’s bloot gestaan. Hij bleek geen benul te hebben van de werking van kernwapens en stelde de vraag: “als we ze hebben, waarom gebruiken we ze dan niet? Zo’n onbenul zat met zijn vingers aan de rode knop. Jarenlang hebben we in de strijd tegen kernwapens gewaarschuwd voor dit soort risico’s. Zelfs nu nog ben ik bang dat hij – nog steeds president – een oorlog gaat beginnen.

Moet de geschiedenis over hem en zijn trawanten oordelen of moet de rechter beslissen?   Een onafhankelijke rechter heeft mijn voorkeur, niet bijvoorbeeld de politiek gekleurde Senaat, Eigenlijk zou hem het Amerikaans staatsburgerschap ontnomen moet worden. Hij zou net als Napoleon verbannen moeten worden, maar niet naar Sint Helena, maar naar een onbekend gevangenenoord onder beheer van de Verenigde Naties, afgeschermd tegen al zijn vrienden

De verenigde Staten zullen lessen moeten leren van alle ellende van de afgelopen vier jaar Democraten en Republikeinen zullen strenge regels moeten opstellen om de keuze van dit soort kandidaten te voorkomen. De Senaat zal  duidelijke regels moeten opstellen over het stemmen over impeachment. Partijbelang mag geen rol spelen. Buitenlandse invloed op het keuzeproces moet onmogelijk worden gemaakt. De wereld kan zich geen machtig land veroorloven met een politiek systeem, dat zo tot instabiliteit kan vervallen. We moeten ons weer veilig kunnen voelen op onze woonplaneet.

Nu hoop ik maar, dat we snel helemaal herstellen van de aanval van Corona in lichte vorm en dus besluit ik met u allen een fijn feest te gaan vieren van de geboorte van de man waarmee onze Jaartelling is begonnen..

13e Jaargang, Nr. 645.

Leave a Reply