Polen en Hongarije 2

WE IS EEN VOOR DE HAND LIGGENDE OPLOSSING

 

Vorige week schetste ik de crisis, waarin de Europese Unie is komen te verkeren door de weigering van Polen en Hongarije goedkeuring te verlenen aan de Meerjarenbegroting van de EU en het Herstelfonds om de economische schade door de pandemie te repareren. Nederland en enkele andere welvarende landen verbonden aan hun goedkeuring de voorwaarde van rechtsstatelijkheid. Een land waar de rechtsstaat niet goed wordt gehandhaafd zal niet voor subsidies in aanmerking komen. Op die manier wil men Polen dwingen zich te houden aan de scheiding van machten. Rechters horen onafhankelijk te zijn en dus niet door de politiek benoemd te worden. In Hongarije gaat het vooral om de Mensenrechten: Vrijheid van onderwijs en vrijheid van meningsuiting met name voor de media. Kranten, radio en televisie komen steeds meer onder controle van de regering. Daarnaast is er veel corruptie.

Landen als Spanje, Italië en Griekenland zijn zwaar getroffen door de Coronapandemie en hebben dringend hulp nodig. Zolang de begroting en het herstelfonds niet zijn goedgekeurd, kunnen er geen subsidies worden uitgekeerd. Polen en Hongarije willen pas goedkeuren als de rechtsstaatvoorwaarde vervalt. Wat te doen?

Sven Giegold, Een Duitse Groene Europarlementariër wijst op een mogelijkheid, die het Europees Verdrag kent. De overige 25 lidstaten kunnen gebruik maken van de zogenaamde “versterkte samenwerking” en daarmee vooruitlopen op een toekomstige ontwikkeling. Zo kennen we in de EU het Schengenverdrag. Een groot aantal lidstaten hebben hun onderlinge grenscontrole afgeschaft. Maar ga je naar Roemenië, dan wacht jou bij de grens een intensieve pascontrole.

Nederland stelde voor het probleem op te lossen door overeenkomsten tussen de lidstaten. Giegold vindt de versterkte samenwerking een betere oplossing, want daarbij wordt ook de goedkeuring van het Europees Parlement gevraagd en krijgt deze oplossing ook op democratische wijze goedkeuring. Polen en Hongarije staan buiten spel. De overige 25 lidstaten keuren de meerjarenbegroting en het Herstelfonds goed, inclusief de rechtsstaatvoorwaarde. De EU kan gewoon aan het werk. Landen die hulp nodig hebben en de rechtsstaat handhaven krijgen hun subsidies. Polen en Hongarije moeten hun burgers uitleggen waarom hun land geen hulp krijgt.

Sven Giegold vindt, dat het Duitse voorzitterschap zo snel mogelijk het voornemen van “versterkte samenwerking” op de agenda moet plaatsen. Wellicht is dat voor Polen en Hongarije al een voldoende duidelijke waarschuwing om hun verzet op te geven, maar erg zeker is dat niet. Het zijn zeer autoritaire regimes en ze hebben nog steeds steun van een meerderheid van de bevolking. Maar de EU mag zich door deze twee landen niet laten gijzelen. Wordt vervolgd.

13e Jaargang, Nr. 643.

Leave a Reply