Ga stemmen

AANSTAANDE WOENSDAG DRAAIT HET EROM

Waar draait het om? Het gaat er om, dat extremisten van rechts niet te veel succes boeken ten koste van de regeringspartijen. Het gaat er om, dat het bestaande regeringsbeleid wat meer links progressieve accenten krijgt. Het gaat om de toekomst van ons land. Die toekomst moet niet bepaald worden door multinationals en anonieme kapitaalfondsen. We moeten weer echt democratisch worden. Iedereen moet zich in Nederland thuis kunnen voelen.

In de folders rond de waterschap verkiezingen valt de nadruk op de drie taken van de waterschappen. Twee belangrijk aspecten komen niet naar voren.  Het eerste is, dat de waterschappen al eeuwenlang een democratisch bestuur kennen en daarmee naast de zelfstandige stadsbesturen de basis vormen voor onze democratische samenleving en dat al sinds de Middeleeuwen. Een heel verschil met bijvoorbeeld het vroegere  Habsburgse keizerrijk of het Rusland van de Tsaren. Wij denken in Nederland in principe democratisch en staan onmiddellijk op onze achterste benen als de democratie onheus wordt behandeld. Een tweede aspect, dat nog niet aan de orde komt is het inspelen op een toekomstige zeespiegelrijzing. De invloed daarvan zal zeker in mijn woongebied van de Stichtse Rijnlanden merkbaar zijn. We hebben het soms over de Lekdijk Bovendams. Het gaat dan om de dam, die de Hollandse IJssel afsloot van de Lel, een paar Kilometer  westelijk van Vreeswijk (Nieuwegein-Zuid). Ongeveer daar zitten we op zeeniveau. De getijden zijn daar in de rivier al merkbaar. Als de zeespiegel twee meter stijgt, zullen de rivierdijken verhoogd moeten worden. Het waterschap heeft tot taak ons tegen overstromingen te beschermen. Misschien vinden ze dat iets voor de verre toekomst.  In dat westelijk deel van het waterschap komt ook veen voor. Als je dat veen op wens van de boeren sterk gaat ontwateren, klinkt het in. Het nare is, dat die klink irreversibel is. Dat betekent, dat die onomkeerbaar is. Als dat veen droog is, kan er zuurstof bijkomen en dan gaan die plantenresten verteren. Zo daalt het bodemoppervlak steeds dieper en moet er nog dieper gemalen worden. Dan komen de koppen van de houten heipalen onder de woningen droog te staan, gaan verrotten en de woningen en andere gebouwen gaan verzakken. Dat geeft nu al veel schade. Hoe gaan we dit probleem oplossen? Gescheiden waterpeilen? Vervangende funderingen?  Duidelijk wordt zo, dat agrarische belangen niet meer de doorslag kunnen geven.

Je hoort tijdens zo’n campagne af en toe heel wat onzin. Baudet heb ik een paar keer horen zeggen, dat we jaren terug de mond vol hadden over zure regen en stervende bossen. Daar hoor je nu niets meer van. Zo zal het ook wel gaan met het klimaat. Laat dit nu juist het voorbeeld zijn van succesvol milieubeleid.  Zwavelhoudende brandstoffen werden verboden. Er kwamen geen zwaveloxiden meer in de lucht. De regen was niet langer zuur. Tsja, mijnheer Baudet, je kunt niet overal verstand van hebben.

Een veearts beweerde in een ingezonden stuk, dat de veeteelt helemaal niet veel CO2 uitstoot.  De veeteelt zou dus niet bijdragen aan de opwarming van het klimaat. Runderen stoten veel methaan uit en dat is een veel sterker broeikasgas dan Koolstofdioxide. Op veel bedrijven wordt ge├»mporteerd veevoer gegeven. Dat is vaak geproduceerd op vroegere bosgrond in bijvoorbeeld Brazili├ź. Dat bos nam veel CO2 uit de lucht en gaf er zuurstof voor terug. Bossen vormen de longen voor de aarde. Die functie valt nu weg. Die grootschalige varkenshouderij is dus buitengewoon schadelijk voor ons klimaat.

Ik wens alle lezers van dit blog aanstaande woensdag veel wijsheid en ik hoop, dat we er samen voor zorgen, dat de verrechtsing van Nederland een halt wordt toegeroepen. Ook voor de kleine man (en vrouw) moet Nederland een fijn land zijn en blijven om in te wonen.

Jaargang 12, Nr. 556.

Leave a Reply