De Grootste!

GROENLINKS IN DE STAD UTRECHT, DE PROVINCIE EN BUNNIK DE GROOTSTE PARTIJ

Dertig jaar na het ontstaan van GroenLinks door de fusie van de PPR, de PSP, de EVP en een deel van de CPN zijn we bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten de grootste geworden. Tsja, wat wil je in een provincie met het KNMI, met het RIVM, met de Universiteit Utrecht met geologie, geomorfologie, fysische geografie, klimatologie en astronomie. Honderden wetenschappers, die alles weten over het huidige klimaat, met klimaten in het verleden, ijstijden en warme tussenijstijden en de veranderingen in de klimaten over de gehele wereld. De meeste mensen uit onze provincie laten zich niets wijsmaken door quasi intellectuelen. Het succes van GroenLinks in de provincies vertaalt zich ook in de Eerste Kamer, waar onze partij van vier naar negen zetels zal gaan. We kunnen ons feliciteren.. We kunnen Nederland op weg helpen naar verandering.  De toekomst van ons nageslacht is wat minder onzeker geworden.

Tegelijk hebben veel mensen zich laten bedriegen door de meest arrogante kwast onder alle Tweede Kamerleden. De heer T.B. hield zijn overwinningsspeech. Ik heb zelden zoveel onzin bij elkaar gehoord. Maar het is ook gevaarlijke onzin, want achter alle fraaie woorden gaan smerige theorieën schuil.  Dit jaar is het tachtig jaar geleden, dat de Tweede Wereldoorlog begon met de inval van Nazi Duitsland in Polen. De “boreale” mensen van T.B. werden toen “Edelgermanen” genoemd. Niet-Ariërs werden in dat Rijk niet getolereerd. Uiteindelijk werd besloten tot de “eindoplossing”, een moordpartij op industriële schaal. Ik vraag mij af of de heer T.B. en zijn volgelingen zelf beseffen welke vreselijke overeenkomst zijn speech had met het verleden, dat ik als kind heb meegemaakt.

De heer T.B. geeft hoog op over de meest schitterende cultuur, die in de wereld ooit is voortgebracht in ons werelddeel en dus ook in ons land: beeldende kunst, muziek en bouwkunst.. Na de bloeiperioden van de Griekse en de daarvan afgeleide Romeinse kunst was het de Renaissance, die daardoor is geïnspireerd en daarna volgde inderdaad schitterende bloeiperioden. Beseft T.B., dat de Griekse kunst en wetenschap veel overnam van de Egyptenaren, niet direct boreale mensen? Heeft hij nooit gehoord van de Azteken, de Inca’s? Weet hij dat de Mayacultuur ten onder ging door verwaarlozing van het ecosysteem? Beseft hij dat de zeer hoogwaardige Chinese cultuur al  bestond, toen wij nog in het Stenen tijdperk leefden? Beseft hij, dat die beeldende kunst, de muziek en de bouwkunst vaak geïnspireerd werden door het Christendom, afkomstig uit het Midden Oosten? Wat onnozel om je zo op te sluiten in je eigen landje en niet open te staan voor de rijkdom aan al die wereldculturen. Wat een onderontwikkeling.

De heer T.B. en consorten hebben ook geen benul van het wereldecosysteem. Onze woonplaneet vormt een samenhangend systeem met een veelheid aan klimaten, vegetatie, bodems, reliëf, water en land, zeestromen en fauna van bacteriën tot en met walvissen. Als ergens iets verandert worden andere elementen van het ecosysteem ook veranderd.  Als je in het stroomgebied van een rivier te veel bossen kapt, wordt er minder water door die bomen verdampt, de afvoer van de rivieren neemt toe. Er komen vaker overstromingen. De bodem van de kale hellingen wordt door het afstromende water meegenomen. De bevaarbaarheid van de rivieren wordt door het vele slib minder.  Nu zijn we zelfs wereldwijd bezig te zorgen voor meer CO2 in de atmosfeer. De luchtlaag vertoont een sterker broeikaseffect, d.w.z. houdt meer zonnewarmte vast. De bomen krijgen eerder blad en houden het groen in de herfst langer. De vogels leggen eerder hun eieren. De fruitbomen komen eerder in bloei.  De Noordelijke IJszee is voor een veel groter deel ijsvrij. Het zijn allemaal feiten, die we met eigen ogen kunnen zien. Is de heer T.B. ziende blind en horende doof?

Het schijnt, dat de heer T.B. nogal weg is van natiestaten. Hij is er zelfs op gepromoveerd. Een natie is een volk met een eigen territorium. Een natiestaat wordt bewoond door één natie, één volk. Veel Europese staten zijn eigenlijk geen natiestaten. Beter is te spreken van nationale staten, waar de inwoners eenzelfde nationaliteit hebben. Sommige nationale staten zijn pas echt ontstaan in de negentiende eeuw. Denk aan de Duitse en de Italiaanse eenheid.  Die eenheid werd toen noodzakelijk door de Industriële Revolutie. In Duitsland ging de economische eenheid, de Zollverein ook vooraf aan de politieke eenheid, het Duitse keizerrijk, de Duitse eenheidsstaat. Die Industriële Revolutie zorgde voor een grote behoefte aan grondstoffen en energie. Dus gingen de staten grote gebieden in Afrika en Azië veroveren. Dat koloniale tijdvak is niet bepaald een sieraad, waar we als Europese nationale staten trots op mogen zijn. We hebben er ontwikkeling gebracht, maar er zijn ook veel misdaden begaan. Daarvoor kregen die KNIL militairen dan de Militaire Willemsorde. Maar al die staten en staatjes hebben ook eeuwenlang oorlogen gevoerd. Tot en met de Tweede Wereldoorlog, want toen gingen we eindelijk begrijpen, dat oorlog iets anders is dan een spannend jongensboek. Ga maar eens kijken in Ieper, met een museum en vele oorlogskerkhoven uit de Eerste Wereldoorlog. We besloten tot meer eenheid in Europa te komen. Er was nog een andere reden. De schaalvergroting in de industrie veroorzaakte een behoefte aan een grotere markt. Waar moest Philips anders zijn producten kwijt. Al die tolgrenzen waren maar lastig. Maar die gemeenschappelijke markt had regels nodig en dat ging steeds verder: kwaliteitsvoorschriften, eerlijke concurrentie, vakopleidingen. Op steeds meer terreinen ging men samenwerken om de economie goed te laten draaien. Onze geschiedenis leert, dat de samenwerking van de zeven provinciën vaak mis liep; denk aan het Rampjaar 1672. Steeds meer eenheid in de Europese Unie is een natuurlijke en zeer nuttige ontwikkeling. Zo zorgt het Europees Parlement voor een voortdurende druk op de Commissie en de Raad om te zorgen voor minder witwassen van zwart geld, minder belastingontwijking en minder belastingontduiking en corruptie. Als er niet eerlijk belasting betaald wordt, draaien de burgers er voor op. Ik ben bang, dat  al die bedriegers daarom zo tegen de EU zijn. Ik hoop voldoende te hebben aangetoond, dat het Forum voor Democratie maar beter een eendagsvlieg kan blijven. Alleen de naam is al een leugen, want niet iedereen mag meepraten.

Jaargang 12. Nr.557.

Leave a Reply