Collegevorming in Bunnik

WORDT PERSPECTIEF 21 BUITENSPEL GEZET?

Er worden gesprekken gevoerd tussen het CDA en de Liberalen (VVD en D66) over de vorming van een college. Samen hebben ze negen van de zeventien raadszetels en dus een meerderheid van één raadslid. De grote winnaar Perspectief 21 – van zes naar acht zetels – zou dan in de oppositie komen. Het begint te lijken op de Tweede Kamer, waar het Kabinet ook zulk een kleine meerderheid heeft. Een college met de twee winnaars CDA van vier naar vijf en P21 zou meer overeenkomen met de wil van de kiezers. Ik krijg de indruk, dat er wat onhandig gemanoeuvreerd is. Het struikelpunt zou de openheid bij het gemeentebestuur zijn. Volgens de CDA-fractie zou daaraan gebrek zijn geweest. Waarschijnlijk vreesde het CDA de overheersende invloed van P21 met mogelijk twee wethouders en het CDA maar één.

Wat hebben we te verwachten van een College met het CDA en de Liberalen? De speelruimte is niet groot. Van de gemeente Bunnik wordt verwacht, dat er flink gebouwd wordt, zowel binnen de bebouwde kom als in agrarisch gebied in Odijk West. Maar ik vrees, dat dit college oude plannetjes uit de la gaat trekken om leuke plekjes net buiten de rode contour toch vol huizen te zetten. Er moet immers geld verdiend worden. Ik denk aan de omgeving van Huize Cammingha in Bunnik en de paardenwei bij de Zeisterbrug in Odijk. Daar is een vroegere stroomgeul bij de werkzaamheden aan de Kromme Rijn “Keurig” weg geëgaliseerd. Ambtenaren, grondeigenaren en hun politieke partijen vinden het niet leuk als GS bezwaar makende burgers gelijk geeft.

Het Rijk heeft veel beleid overgeheveld naar de gemeenten. Zoals gebruikelijk was dit tegelijk een bezuinigingsoperatie. In onze gemeente Bunnik is het zorgbeleid door de wethouder van de Liberalen prima uitgevoerd. Maar als de VVD in de Tweede Kamer begint te morrelen aan de Bijstand, hoe gaat het nieuwe college daar straks mee om? Illustratief is de laatste zin in het artikel in het Bunniks Nieuws. CDA Fractievoorzitter Leny Visser had het over Groen en Duurzaam als leus van P21. Het was Groen en Sociaal. Gaat een rechts college in Bunnik het sociale beleid verwaarlozen?

De grondpolitiek is nog zo’n heet hangijzer. De bouwopdracht van de gemeente Bunnik vergt veel grond. Gelukkig zijn veel boeren in het uitbreidingsgebied al wat ouder. Toch zijn ze niet al te blij met de geboden prijzen. Begrijpelijk, maar een gemeente moet ook rekening houden met de toekomstige bewoners. Nu al zijn voor velen de koopwoningen in onze gemeente onbetaalbaar en betaalbare sociale huurwoningen zeer schaars. Gaat dit rechtse college opnieuw te weinig sociale huur realiseren?

Het kunnen spannende politieke jaren worden in het Bunnikse. Intussen heb ik er persoonlijk wel behoefte aan, dat Bestuur en Fractie van aan de leden van P21 wat meer duidelijkheid verschaffen over de gang van zaken bij de slepende onderhandelingen over de Collegevorming en de merkwaardige keuze van de heer Hoekema als informateur.

Jaargang 11, Nr. 516.

Leave a Reply