Solidaridad

MODERNE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Zaterdagmiddag, 4 november was ik samen met andere donateurs in Utrecht op bezoek bij de ontwikkelingsorganisatie Solidaridad. Deze was jarenlang bekend als een organisatie, die voor de kerken in Nederland de Adventsactie organiseerde. De visie op ontwikkeling is veranderd. Vroeger heette het ontwikkelingshulp. Het ging erom de arme mensen te helpen. De organisatie was charitatief gericht. Nu wil men aan de armoede een eind maken. Zo’n strategie is veel fundamenteler. Je moet dan de oorzaken van de armoede wegnemen. Meestal betekent dat maatschappelijke verandering. Het is een politieke keuze. De kans is groot, dat je in botsing komt met de rijke bovenlaag in een land en met Westerse ondernemingen, die in dat land actief zijn. Nederlandse kerken willen liever niet in een conflict verzeild raken. Paus Franciscus heeft een totaal andere kijk op de wereld. Hij veroordeelt elke keer weer de economische ongelijkheid in de wereld en pleit voor gerechtigheid. Die veranderde opstelling van de paus is nog niet echt geland bij de gewone katholieken. Het is hen allemaal veel te ingewikkeld. Het staat ook haaks op hun eigen politieke keuzes. Het gaat soms in tegen hun eigen belangen.

Solidaridad heeft hier in Nederland een jonge vrouwelijke directeur, Heske Verburg, waarmee we kennis mochten maken. Ze is door haar reizen sterk onder de indruk geraakt van de kracht van de mensen daar. Dus is haar uitgangspunt om het werk te doen met de mensen daar. Een sterk rechtvaardigheidsgevoel drijft haar daarbij. Ontwikkeling moet ook duurzaam zijn, want juist de Derde Wereld wordt het sterkst getroffen door de wereldwijde aantasting van het milieu. Door droogte en veel hogere temperaturen neemt het gevaar van bosbranden toe. De koffieteelt heeft eronder te lijden. Dus moet je zorgen voor variëteiten, die beter bestand zijn tegen die hogere temperaturen. Als de kleine koffieboeren een hoger inkomen verwerven, kunnen hun kinderen naar school, ook de middelbare school en zelfs de universiteit.

Solidaridad is erop uit meer samen te werken met bedrijven om zo de wederzijdse handel te stimuleren en echte ontwikkeling te brengen. Mensen leren zich zelf te helpen. Ze is er blij mee, dat dit uitgangspunt nu ook deel uitmaakt van het regeringsbeleid. Ze kijkt er naar uit kennis te maken met de nieuwe minister Sigrid Kaag. Trouwe donateurs zorgen ervoor, dat de organisatie nooit alleen maar afhankelijk wordt van overheidssubsidies of van de steun van het bedrijfsleven.

Solidaridad heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het jaarlijkse budget is gestegen tot 60 miljoen Euro en de verwachting is, dat de stijging doorgaat naar 100 miljoen. Er zijn dus ook veel betaalde medewerkers, hier en vooral in de Derde Wereld. Kwam het toezicht vroeger van de kerken, nu zijn er internationale deskundigen, die het toezicht uitoefenen. Negen directeuren zijn afkomstig uit alle werelddelen. Dan mag je verwachten, dat de activiteiten aansluiten bij de wensen van de mensen daar.

Jaargang 10, Nr. 485.

Leave a Reply