Gesprekken aan de campagnekraam 5

KRAAMPRAAT 5: MILIEU 

De Europawerkgroep biedt alle afdelingen en in het bijzonder de campagneteams zijn diensten aan. Willen jullie daar meer over weten kijk dan op de site van GroenLinks bij organisatie, werkgroepen, Europa en jullie komen te weten welke hulp de werkgroep aanbiedt.
Een van de mogelijkheden is een training in het voeren van gesprekjes met kritische omstanders bij de campagnekraam op de markt of bij een winkelcentrum. Op deze site is dit de vijfde in een serie voorbeelden van zulke gesprekjes.
 

Och, daar heb je de jongens en meisjes van Groenlinks ook nog. En kriebelen de geitenwollen sokken niet? Goede middag meneer. En hoe bevalt u uw maatkostuum? Mijn complimenten. Het zit als gegoten. Zo te zien van scheerwol. U bent een echte liefhebber van natuurproducten. En wat vindt u van GroenLinks? Soms hebben ze goede ideeën, maar om nu helemaal afhankelijk te worden van die lelijke windmolens. Als het niet waait zit je gelijk in het donker. Inderdaad mijnheer, dat zou kunnen zolang het mooiste plan van GroenLinks niet is uitgevoerd. Hebt u wel eens meegemaakt, dat het nergens in de EU waait? Nee, dat lijkt mij stug. Wel, wij willen, dat alle nationale stroomnetten en alle windparken op zee en alle hydro-elektrische centrales onderling verbonden worden. Als het hier niet waait, dan komt de stroom uit een gebied waar het wel waait. En weet u wie dat plan prachtig vindt? De beheerder van het Nederlandse stroomnet. Wat zegt u nu? Ik blijf vinden, dat die windmolens het landschap ontsieren. Klopt, daarom moeten de windmolens vooral op zee komen en ver genoeg uit de kust, dat je ze niet ziet, net als in Denemarken.  

En mevrouw, ik zie, dat u op de fiets boodschappen gaat doen. U wilt vast wel een folder van GroenLinks. Waar is dat dan voor? Nou, er zijn op 4 juni verkiezingen voor het Europees Parlement. Maar wat heeft dat nou te maken met mijn fiets? Kijk mevrouw; fietsen is milieuvriendelijk. Het veroorzaakt geen stank en geen CO2 uitstoot. Als je met de auto komt, zorg je ervoor, dat het klimaat warmer wordt. Daardoor stijgt de zeespiegel en moeten we heel veel geld uitgeven om ons land droog te houden. En dat moet uit uw portemonnee komen. Ik begin het een beetje te snappen, maar ik fiets eigenlijk niet voor het milieu, maar om lekker fit te blijven. Maar dat is toch prachtig mevrouw. Ga zo door! 

Nou zeg, je ligt weer lekker te slijmen tegenover die mevrouw. Maar je had het over Europa en wat heeft fietsen nu met Europa te maken? Kijk, meneer, als wij  een schoon milieu willen hebben, dan kunnen we dat nooit als Nederland alleen voor elkaar krijgen. Duitsland heeft er voor gezorgd, dat het Rijnwater schoner werd. Rioolwater zuiveren, afvalwater van fabrieken en minder gevaarlijke bestrijdingsmiddelen in de landbouw, want die spoelen met het regenwater ook naar beken en rivieren. Luchtverontreiniging waait gewoon over alle grenzen heen. Daarom worden er in de Europese Unie allerlei afspraken gemaakt om het milieu schoner te krijgen. De EU eist ook, dat de automotoren schoner worden. Wij vinden, dat het veel sneller moet. De Japanners lopen voorop met hybride auto’s. Wat nou weer? Ik ben niet zo technisch. Wel meneer, het zijn auto’s, die op elektriciteit uit grote accu’s kunnen lopen en op een benzinemotor. De toekomst is, dat er alleen nog maar elektrische auto’s rijden. De batterijen worden in de nacht met windstroom opgeladen. Mooi toch, als de olie over een paar jaar schaars wordt. Hier hebt u een foldertje om het nog eens na te lezen. Dank u wel meneer. Mijn zoon en mijn kleinzoon zullen het ook wel interessant vinden.

 Jaargang 2, nummer 3

Leave a Reply