Vredesweek begonnen

Onderstaand artikel is gepubliceerd in OpenVenster, Editie Odijk, parochieblad van de Paus Johannes XXIII parochie in de Kromme Rijnstreek, september 2012. Van 15 t/m 23 september is het in Nederland weer Vredesweek.

Vredesweek 2012: Vechten om grond-stoffen

De Vredesweek 2012 schenkt dit jaar aandacht aan de strijd om belangrijke grondstoffen als bron van gewapende con-flicten. Wie zijn geschiedenisles geleerd heeft weet het al lang. De achtergrond van veel oorlogen was de strijd om welvaartsbronnen. In 1871 pikte Duitsland Lotharingen met zijn ijzererts in en in 1918 pakte Frankrijk het weer terug en bezette het Ruhrgebied als garantie voor de Duitse herstel-betalingen, maar natuurlijk ook vanwege de steenkool. Pas na nóg een vreselijke wereldoorlog begreep Robert Schu-mann, afkomstig uit Elzas-Lotharingen, dat het zo niet verder kon en kwam met het voorstel tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de EGKS. Kolen en staal, ijzererts en schroot kwamen onder een gemeenschappelijke Hoge Autoriteit en sindsdien leven we in Europa zonder de zoveelste oorlog tussen Frankrijk en Duitsland. Er is veel meer eenheid gekomen in Europa en we werken op allerlei gebieden samen. Het heeft ons veel welvaart gebracht. Die wordt nu bedreigd door een veelheid aan crises: een bankencrisis, een geldcrisis, een economische crisis en ook een wereldwijde klimaatcrisis en een voedselcrisis plus een energiecrisis. We weten, dat het vooral op samenwerking aankomt om al die crises te overwinnen. Dat zal veel inspanning vragen en we zullen het ongetwijfeld in onze portemonnee merken, maar we kunnen het samen oplossen.

Intussen is het elders in de wereld het oude liedje. De strijd tussen Soedan en het afgescheiden Zuid-Soedan heeft de olie als achtergrond. In Colombia gaat het om de steenkool. Naar mijn gevoel het ergste is het in het oosten van de Democratische Republiek Congo. De vroegere Belgische kolonie is enorm rijk aan delfstoffen. Goud, zilver diamant, tin, koper, wolfraam en coltan komen er voor en worden door Zuid-Afrikaanse, Europese en Amerikaanse mijnbouwondernemingen gewonnen. Bij de transporten verdwijnt veel en dat wordt door allerlei corrupte militairen en krijgsheren het land uit gesmokkeld.

Bij de strijd om de delfstoffen wordt er veel gemoord en geplunderd en vooral vrouwen hebben veel te lijden onder al dat geweld. In Oostelijk Congo is geen sprake van een geordende maatschappij.

Wij staan er niet bij stil als we ons mobieltje gebruiken, maar er zit goud, koper, tin en coltan in, vaak afkomstig uit Congo. Er is daar een vredesmacht van de VN actief, maar het zijn maar weinig militairen en het gebied is groot en bedekt met tropisch regenwoud. Daar vinden misdadige bendes en smokkelaars gemakkelijk een schuilplaats. Intussen werkt men in de VS aan wetgeving, die voorschrijft dan van elke partij metaal uit Congo bekend is uit welke mijn die afkomstig is. Zo wordt het de illegale mijnbouw van krijgsheren moeilijk gemaakt.

Het wordt tijd, dat de wereld zich bewust wordt van alle ellende, die de honger naar delfstoffen veroorzaakt. De Vredesweek wil ons daarvan bewust maken. Het motto van dit jaar is “Poweredbypeace”, wat zoveel betekent als “Op gang gebracht door Vrede”, zoals een mobieltje en je computer. werkt door jouw contract met een telefoonmaatschappij.

Zondag 16 september is de oecumenische viering van Woord en Gebed gewijd aan dit thema. Er zijn dan ook Vredeskranten beschikbaar. Europa leert ons, dat een vredelievend continent mogelijk is. Laten we elkaar en de wereld weer die Vrede van Christus toewensen.

Leave a Reply