Kritiek op godsdiensten

Moeten godsdiensten worden afgeschaft? 

Een boeiende kant van GroenLinks is, dat mensen met geheel verschillende inspiratiebronnen elkaar vinden in de typisch GroenLinkse idealen: ecologisch verantwoord leven, sociale rechtvaardigheid, acceptatie van de mondialisering, afwijzing van geweld en zo streven naar een vreedzame samenleving. In de discussies speelt die persoonlijke inspiratiebron vrijwel nooit een rol. Van de vele bekenden weet ik meestal niet of ze wel of niet religieus zijn, of ze meer socialistisch of meer liberaal zijn of allebei. Evenmin weet ik of ze nieuw lid zijn of vroeger lid waren van de PPR, de PSP, de CPN of de EVP. Maar ik merk wel, dat het meestal bevlogen mensen zijn en dat word je niet als er niet iets meer is, dat jou drijft. Het is voor mij heel boeiend met zulke verschillende mensen samen te werken aan de verwezenlijking van onze idealen. Ik voel mij happy en ik voel mij thuis in GroenLinks. 

Toch schrik ik af en toe als binnen GroenLinks mensen afgeven op iets, dat mij dierbaar is. Dan lees je in GroenLinks Magazine een ingezonden brief, waar ongenuanceerd wordt afgegeven op de rol van religies in de wereld. Het sms-je, dat tijdens het laatste congres werd voorgelezen met als inhoud “Schaf de godsdiensten maar af” ligt ook in die lijn. Beelden van het congres kwamen op Internet en kijkers konden een sms sturen. 

Ik weet vanzelfsprekend ook wel, dat in naam van diverse godsdiensten de meest verschrikkelijke dingen gebeuren en zijn gebeurd. Overigens speelde er vaak een ander conflict en werd de godsdienst er met de haren bij gesleept. Hitler was in het geheel niet religieus, maar op de koppels van Duitse militairen stond wel “Gott sei mit uns” . Aan het conflict in Noord-Ierland lagen sociaal-economische problemen ten grondslag. Onder katholieken was de werkloosheid veel hoger en zij wilden aansluiting bij de Ierse Republiek. Of mensen nu religieus zijn of niet, ze kunnen de meest verschrikkelijke dingen doen. Iedereen kent voorbeelden genoeg. 

Nu zijn er genoeg andere redenen om een hekel aan godsdiensten te hebben. Je kunt het geloof in het bestaan van een God maar achterlijk vinden en gelovigen zien als achterlijke idioten. Als zo’n achterlijke gelovige kan ik mij dat goed voorstellen, want mij worden nogal vreemde dingen als te geloven voorgehouden. Reken maar, dat ik aan veel dingen twijfel, de pest heb aan dogma’s en nog meer aan dogmatisch denken. Daarom ben ik altijd verbaasd te merken hoe zeker atheïsten zijn in hun ontkennen van het bestaan van een god. Wat dat betreft lijken ze op ouderwetse katholieken en op de meeste Nederlandse bisschoppen, vooral benoemd vanwege hun behoudende opvattingen. 

Die bisschoppen maken er een gewoonte van die opvattingen vaak luidkeels te verkondigen. Ook voor  hen geldt de vrijheid van meningsuiting. Ze gaan dus hun gang maar. Vaak heb ik een andere mening en ik neem mijn eigen gewetensbeslissing. Die houding vind je bij de meeste katholieken in Nederland. Maar in andere landen is de invloed van het bisschoppelijke woord veel groter. Daar vind je door het verbod van anticonceptiva dan bijvoorbeeld veel meer tienerzwangerschappen en abortussen. Het is dan religieus bepaald, maar elders is het een kwestie van nationalisme. De hele houding van de katholieke kerk rond seksualiteit is nog erg Victoriaans en door het dogmatisch denken verandert het maar langzaam. 

Er zitten dus negatieve kanten aan religie, maar sluit dan niet de ogen voor alle goede dingen, die vanuit een religieuze inspiratie gebeuren. In mijn eigen omgeving merk ik, dat mensen minder eenzaam in het leven staan en dat ze bij problemen goed worden opgevangen door buren en kennissen. Heel veel ontwikkelingswerk in de Derde Wereld gebeurt en gebeurde vanuit een religieuze achtergrond en vooral tegenwoordig gaat het minder om mensen over te halen zich bij een religie aan te sluiten. Men probeert het voorbeeld van Jezus van Nazareth voor te leven en zo de boodschap van naastenliefde zichtbaar te maken. Niet praten maar doen! 

De media schenken altijd vooral aandacht aan conflicten en negatieve dingen. Zo krijgen buitenstaanders een eenzijdig beeld van de werkelijkheid binnen plaatselijke geloofsgemeenschappen. Echte kennis over religies is bij veel mensen nauwelijks aanwezig. Dat maakt het vreedzaam samenleven in het dorp of de buurt moeilijker. Van GroenLinks mag verwacht worden, dat de partij bevordert, dat jonge mensen wat algemene kennis hebben over al die verschillende ideeën, gewoonten en gebruiken bij de verschillende bevolkingsgroepen. Zo kun je rekening houden met elkaar en dat is iets anders dan elkaar verketteren.

One Response to “Kritiek op godsdiensten”

  1. admin schreef:

    Er kwam een reactie binnen:

    Goed gezegd!

    ReinoutS

Leave a Reply