Hoe denken Volkskrantlezers?

LINKSE LIEFHEBBER OF REBELS RECHTS?

De Volkskrant heeft zijn lezers gevraagd antwoord te geven op de vraag of zij zich zelf beschouwen als een linkse liefhebber of als rebels rechts. Een redactie wil haar lezers kennen, want als je je lezers teveel tegen je inneemt, dan zeggen ze massaal hun abonnement op. Lezers kiezen een krant, die past bij hun opvattingen.

Voor de redactie van de Volkskrant was het nogal schokkend plotseling brieven van “lezers” te krijgen, die in hun opvattingen haaks stonden op wat de redactie van haar lezers gewend was. Was een deel van de lezers plotseling besmet geraakt met rechts populistische opvattingen? Hadden rechts populistische politici een abonnement genomen om vervolgens de redactie te bestoken met hun opvattingen? Of waren het gewoon een stel rechtse actievoerders, die hun ingezonden brieven naar allerlei kranten sturen? Ik vond in ieder geval dit soort scheldbrieven niet prettig om te lezen.

Vandaar de vraag aan de lezers, die heel wat reacties opleverde. Een selectie daarvan stond op de twee laatste pagina’s van het nummer van 31 december 2010. De brieven zijn allen zeer genuanceerd en je vind er geen spoortje van vreemdelingenhaat. Vormen de inzenders een representatieve steekproef van alle lezers? Is de selectie in de krant qua opvattingen representatief voor alle inzendingen? Ik ben ontzettend nieuwsgierig naar de antwoorden. Ik vrees die antwoorden niet te krijgen, want ondernemingen zijn meestal niet erg scheutig met het verstrekken van marktgegevens. Anderzijds dringt elke journalist steeds weer aan op openheid. Ik wacht met spanning af.

Hieronder mijn inzending!

Heb ik mijn naasten lief, hier in Nederland maar ook in de minder welvarende Europese staten en in Afrika? Heb ik de vrede lief en hen, die mij als vijand beschouwen? Heb ik de natuur lief, de vogels en de vissen, de bomen en de bloemen, de landschappen met de akkers, weiden en boomgaarden? Heb ik christenen lief, en joden, islamieten, agnosten, atheïsten en Ietsisten? En als ik dan steeds ja wil zeggen en ja probeer te doen, hoe staat het dan met de vervuilers en de egoïsten en de terroristen en de fundamentalisten, de gewelddadige criminelen en kindermisbruikers? Zie ik nog de mens achter hun gedrag?

Wat zou het mooi zijn, een wereld vol harmonie, het paradijs op aarde. Toch wil ik dit ideaal niet vergeten en ernaar blijven streven. Velen noemen dat vechten tegen de bierkaai. Het goede behouden van de verzorgingsstaat is conservatief. Soms voel ik mij nauwelijks meer thuis in mijn Nederland. Als je ziet hoe juist de zwaksten worden gepakt, dan word je rebels en dan ben ik bereid om te blijven vechten voor een rechtvaardig Nederland. Zonder rechtvaardigheid en edelmoedigheid, zonder trouw en eerlijkheid is harmonie onmogelijk. Laat mij maar een rebelse linkse liefhebber zijn.

One Response to “Hoe denken Volkskrantlezers?”

  1. Rob Alberts schreef:

    Ik sta graag naast je om mee te vechten.
    Vriendelijke groet van een andere rebelse linkse liefhebber.

Leave a Reply