Is links en milieu opeens fout?

Campagne tegen links? 

Het politieke optreden van de rechtse partijen wordt de laatste jaren steeds agressiever. Dat kan natuurlijk liggen aan het feit, dat de VVD niet meer het alleenrecht heeft. De PVV van Geert Wilders en Trots op Nederland van Rita Verdonk en eerder de LPF zorgen er niet alleen voor, dat vertegenwoordigers van deze partijen niet alleen ferme taal uitslaan, maar dat ook hun aanhangers steeds grover uit de hoek komen en erg drammerig hun eisen stellen. Je ziet het als wegenaanleg aan de orde is of de vliegtax of de arbeidsmigratie van Polen, Roemenen en Bulgaren of het rookverbod in de horeca of de eisen om hogere straffen. Ze stralen een houding uit van ik doe mijn eigen zin en trek me van niemand iets aan. Zo zie je ze ook auto rijden of met hun buren omgaan. Brutaliteit, grofheid en onfatsoen vieren hoogtij. Vaal speelt alcohol daarbij een rol. 

Die vergroving kun je ook constateren bij rechtse politici. Zo gauw de Telegraaf of RTL of Elsevier zaken aan de orde stellen, springen ze er gelijk bovenop, roeren hun mond tegenover de media en stellen kamervragen of roepen een minister naar de Kamer om zich te verantwoorden. Het aantal kamervragen is de laatste jaren gigantisch toegenomen. Tientallen ambtenaren hebben dagwerk aan de beantwoording van vragen over de meest onnozele zaken, die in de ogen van SBS 6 of RTL 4 kijkers uiterst belangwekkend zijn. Het gaat niet om de onderwerpen; het gaat om scoren bij het publiek. Tot nu toe was het allemaal tamelijk onschuldig, maar plotseling is er iets veranderd. 

Wijnand Duyvendak kwam met een wat onhandig persbericht. Ik wijdde er al eerder een column aan. Opeens lijkt het of alle milieuorganisaties verdacht zijn en hun methoden onacceptabel. Men spreekt over ecofascisten. Het toeval wil, dat de teneur van het boek van Wijnand nu juist was, dat je bij jouw streven naar een beter milieu steun moet zoeken bij een breed publiek. Pas als een ruime meerderheid gaat inzien, dat de oneerlijke concurrentie van de luchtvaart door de vrijstelling van de kerosineaccijns oneerlijk is tegenover de spoorwegen met name, wordt een vliegtax acceptabel. Mensen moeten zich openstellen voor de argumenten, die laten zien hoe veel schade de luchtvaart veroorzaakt. Niet alleen het lawaai, maar ook de aantasting van de ozonlaag en daardoor een grotere kans om huidkanker en de verhoging van het CO2gehalte van de atmosfeer plus de snellere uitputting van fossiele brandstoffen zijn nadelig. Maar mensen eisen hun verre vakantie in tropische oorden en reageren boos als die nog duurder wordt. Allerlei zeer fatsoenlijke organisaties als de ANWB en de Consumentenbond komen in actie. Dat vliegen schade veroorzaakt en dat de vliegtax als een schadevergoeding gezien kan worden willen ze niet horen. Wijnand had dus het grootste gelijk, toen hij opmerkte, dat we veel meer aandacht moeten schenken aan het overtijgen van mensen. 

Wat kan er nog meer achter zitten dan ongenoegen over leuke vliegreizen of onbeperkt auto rijden of een overdaad aan parkeermogelijkheden of lekkere biefstukken of verse groenten het hele jaar door, die afgepakt dreigen te worden? Moeten linkse politici en milieuorganisaties tam worden gemaakt om kerncentrales er door te drukken? Moeten de geesten rijp worden gemaakt om de ontwikkelingssamenwerking op een lager pitje  te zetten? Moeten al die subsidies weg om geld te krijgen voor een nieuwe bewapeningswedloop? Moeten er nog meer cellen komen en nog strengere straffen? 

Als dat werkelijk zo zou zijn, dat zijn sommige politici en sommige media wel erg onverantwoordelijk bezig. Wat een enorme risico’s loopt men als men de milieuorganisaties verdacht maakt, terwijl het er nu juist om gaat een antwoord te vinden op de stijgende zeespiegel. Het is zo aantrekkelijk te geloven, dat het allemaal niet waar is. Dat we onze huidige leefwijzerustig kunnen voortzetten. Na ons de zondvloed. Als het eenmaal zover is, zie we wel weer. Ongelooflijk, dat mensen zo stom kunnen zijn.

Leave a Reply