De BBB

WAT MOETEN WE ERMEE?

 

Het verkiezingsprogramma van de BBB telt meer dan 200 pagina’s en bij zo’n omvang zul je er ook best wat goede ideeën aantreffen. Maar ik ben wel geschrokken van wat er daarnaast in te vinden is. Zo meent de BBB, dat het klimaatbeleid wel afgeschaft kan worden. U weet het waarschijnlijk wel. Het wordt over de hele planeet Aarde warmer door een versterkt broeikaseffect.    De warmtestralen van de zon komen in de atmosfeer en de warmtestralen van de aarde gaan naar buiten. Hoeveel is afhankelijk van het kooldioxidegehalte van de atmosfeer. Door het verbranden van steenkool, aardolie en aardgas komt er steeds meer CO2 in de atmosfeer en wordt er steeds meer warmte vastgehouden. Daardoor verdampt er meer water. De regenbuien zijn door al die waterdamp veel heviger. Er komen grotere hagelstenen naar beneden. Dat vinden boeren niet leuk en evenmin de overstromingen na hevige regenval, zoals in Italië en Griekenland. De boeren in Spanje en Portugal staan evenmin te juichen, want daar mislukken oogsten door de droogte. De Nederlandse boeren hebben er ook last van gehad. Je moet wel heel dom zijn als je beweert, dat er geen klimaatprobleem is.

Volgens de BBB moet er op de autosnelwegen weer overal 130 KM/uur gereden kunnen worden. Hoe harder een auto met een verbrandingsmotor rijdt, hoe hoger het brandstofverbruik. Daarbij stoot de auto dus meer CO2 uit en krijg je een versterkt broeikaseffect. Sneller rijdende auto’s versterken de opwarming van ons klimaat. Maar die auto stoot ook meer stikstof uit en dat versterkt de al bestaande overbemesting. Sommige planten kunnen daar slecht tegen. Die gaan kapot. Andere planten als brandnetels en bramen doen het juist veel beter. De heidevelden, die nu zo mooi paars zijn, hebben een arme grond nodig. Anders vergrassen ze. Als die heide begraasd wordt door schapen worden alle groene plantjes weg gevreten.  De heide handhaaft zich.

Maar van de BBB mogen al die natuurgebieden rustig verdwijnen en er mag zeker geen nieuwe natuur bij komen. Soms gaat er bijvoorbeeld door wegenaanleg natuur verloren. Dan hoort dat in die omgeving gecompenseerd te worden met stukjes nieuwe natuur. Van de BBB mag dat dus niet.

Door organisaties als Natuurmonumenten en de provinciale landschappen wordt veel natuur gered en zo goed mogelijk beschermd. Al die natuur vormt prachtige recreatieruimte en veel ondernemers met een camping of een bungalowpark scheppen veel werkgelegenheid. Als ik met ouderen uit Odijk ging fietsen waren daar vaak ook oudere boeren bij. Ze vertelden, dat ze tijdens hun werkzame leven nooit weg konden. Ze kwamen in natuurgebieden waar ze eerder nooit geweest waren en ze toonden zich heel dankbaar. Ook veel andere mensen vonden die wijde omgeving prachtig. Ze waren vaak nooit toegekomen aan langere fietstochten.

Soms ging zo’n tocht door zuiver agrarisch gebied. Die agrarische landschappen hebben zo hun eigen schoonheid. Dan hoorde ik ook daar soms tochtgenoten vanuit het diepste van hun hart zeggen: “Wat is Nederland toch mooi.”  We weten nu op welke partij we zeker niet moeten stemmen om die schoonheid van onze landschappen te handhaven.

17e Jaargang, Nr. 772.

2 Responses to “De BBB”

 1. Guus van Lexmond schreef:

  Beste Mijnheer Jorna,
  met u ben ik het roerend eens dat het klimaat heel erg belangrijk is. Daar is naar mijn mening geen twijfel over mogelijk. Laat dat in ieder geval duidelijk zijn.
  Waar ik wel enorm veel moeite mee heb dat er vele, ja echt zeer vele miljarden naar het klimaat gaan voor een opwarming van slechts 0,00039 graden.
  Ik heb het over zeer vele miljarden, terwijl hier in Nederland de armoede steeds meer gaat toenemen. Velen kunnen de boodschappen, huur, gezondheidszorg niet meer betalen etc. etc. etc. niet meer of nauwelijks kunnen betalen. De voedselbanken *(ik zou het nog net geen gaarkeukens van de 21e eeuw willen noemen). Maar het begint er wel op te lijken. En dat alles in een enorm rijk land? De gezondheidszorg gaat enorm omhoog in 2024 en er zullen ongetwijfeld veel meer prijsverhogingen volgen.
  Dan zeg ik – hoe belangrijk klimaat ook is – los eerst de armoede problemen op. Zorg dat iedereen de toekomst met wat meer zekerheid tegemoet kan zien.
  Dit alles – alle ellende – hebben we te danken aan 10 jaar VVD en de marktwerking. Alles zou goedkoper worden. gelukkig is – door tijdelijk deelname van de PvdA, deze partij – terecht – bijna weggevaagd. Vertrouwen in Timmermans zal ik zeker niet hebben.
  Eerst de problemen rond armoede, gezondheidszorg, migratie (ook een enorme inbreuk op gezondheidszorg), stikstofproblemen etc. etc. etc oplossen en dan pas gaan denken over klimaat (0,000039 graad).
  Guus van Lexmond

 2. Guus van Lexmond schreef:

  Mijnheer Jorna,

  Heel veel dank voor uw reactie die ik gisteren ontving. Ik ben er enorm blij mee.
  Uit de media het ik de geringe opwarming van de aarde (0,00039) kunnen lezen.
  Maar dat is voor mij niet het grootste probleem.
  Het grootste probleem is dat het zeer grote bedrag (vele miljarden) rond het klimaat belangrijker is dan de zeer snel stijgende armoede in Nederland.
  U weet ongetwijfeld ook dat het leven voor de burgers de komende jaren steeds rampzaliger wordt.
  Gezondheidszorg wordt onbetaalbaar (het zou allemaal door de marktwerking goedkoper worden).
  De noodzakelijke boodschappen blijven ongemerkt toch stijgen
  Alle belastingen (zowel van de overheid als van de lokale overheid) blijven stijgen.
  Er wordt nu al door deskundige medegedeeld dat het nieuwe kabinet fors moet gaan bezuinigen.
  Wie gaat hiervoor de rekening betalen?
  Dan heb en blijf ik enorm veel moeite hebben dat een gigantisch bedrag (vele, vele miljarden) uitgegeven worden voor het klimaat.
  Ik blijf veel moeite hebben dat het klimaat belangrijker is geworden dan het welzijn van de burgers.
  Dan blijf ik nog steeds van mening dat het welzijn van de burgers belangrijker is dan de zeer vele miljarden voor het klimaat.
  EERST DE BURGERS, DAN PAS HET KLIMAAT!!!!!!!

  Dit probeerde ik duidelijk te maken.

  Maar nogmaals veel dank voor uw reactie.

  Met vriendelijke groeten,

  Guus van Lexmond

Leave a Reply