Blijf kerklid: “Geef de conservatieven niet hun zin!”

Uit Parochiekontakt Odijk, april 2009

De gehele geschiedenis van de Kerk zie je hetzelfde. Groepen met een afwijkende mening worden uit de kerk gegooid, soms zelfs als ketters verbrand of ze scheiden zich zelf af. Zo zie je het nu mode worden om je te laten uitschrijven als protest tegen het opheffen van de excommunicatie van leden van de Pius X broederschap. Een berucht lid is bisschop Williamson, die de Holocaust ontkent, In meerdere landen is dat een misdrijf. Leden van de broederschap erkennen de uitspraken van het Tweede Vaticaans Concilie niet. Ze willen geen H. Mis in de volkstaal. Ze blijven de Joden als Gods moordenaars zien. Ze verzetten zich tegen de Oecumene en tegen de veranderde houding tegenover de andere wereldgodsdiensten.

Waarschijnlijk zitten binnen de Curie de nodige sympathisanten, die verzuimd hebben de paus te waarschuwen. Maar inmiddels is er uit Rome een duidelijke uitspraak gekomen. Alle uitspraken van het Tweede Vaticaanse Concilie moeten volledig erkend worden. Anders is er voor de Pius X broederschap geen toekomst binnen de Kerk.Onder de kleine conservatieve minderheid in Nederland merk je af en toe ook de opvatting, dat al die vernieuwers maar beter uit de Kerk kunnen verdwijnen, zodat de “echte” katholieken overblijven. Dat zijn er dan zo weinig, dat er geen priestertekort meer is en de vrouwelijke pastorale werksters kunnen worden ontslagen. Vrouwen zijn immers zo anders en ongeschikt om in de eredienst voor te gaan.

Dat is voor mij een rede om ZEKER NIET DE KERK TE VERLATEN. Daar is de Kerk mij te dierbaar voor. Ik wil de Kerk niet overlaten aan dat soort herders, die vinden dat je de verloren schapen maar het beste in de steek kunt laten. Dus mensen, blijf in die Kerk, hoe gammel hij af en toe ook is.

Leave a Reply