Coalitievorming

WEINIG MOGELIJKHEDEN

 

Een blog biedt niet zoveel ruimte. Ik beperk het tot tussen de 500 en 1000 woorden. Vorige week kwam de andere kant van de medaille te weinig naar voren. In het bedrijfsleven en met name in Europa verandert wel iets. Er komt mee aandacht voor de ethische aspecten van de bedrijfsvoering. De grote wereldproblemen vragen ook van de bedrijven een reactie. Denk aan de relaties tussen de VS, de EU, Rusland en China. Er zijn wederzijdse handelsbetrekkingen en tegelijk ook veel onderling wantrouwen. Met de opwarming van het klimaat en het daardoor smelten van ijskappen en daardoor de zeespiegelstijging krijgt iedereen te maken, ook de bedrijven. Een wereldwijde pandemie zoals nu van Corona treft ook het bedrijfsleven. Je ziet samenwerkingsverbanden ontstaan. Wij als klein landje zien het allemaal gebeuren. Wat moeten we er mee?

Wij, de burgers reageren heel verschillend. Er zijn mensen, die het allemaal niet kunnen geloven. Ze denken, dat het allemaal bedrog is. Laten we maar gewoon onze gang gaan en normaal doen. Anderen worden door angst bevangen. Ze begrijpen het niet en weten daardoor ook niet hoe we zouden kunnen of zouden moeten reageren. Toch wordt van politieke partijen verwacht, dat ze een visie ontwikkelen op die grote wereldproblemen en op de betekenis daarvan voor ons land. Je moet over van alles verstand hebben. VVD en CDA willen vooral de eigen bevoorrechte positie van hun kiezers beschermen en zijn waarschijnlijk meer gericht op handhaving van de status quo. Alles moet bij het oude blijven. Linkse partijen willen vooral de ongelijkheid in de samenleving verminderen. De Partij voor de Dieren en GroenLinks schenken veel aandacht aan het milieu, waarbij GroenLinks aan veel meer aspecten denkt als de levende have, dus planten en dieren. Al die partijen met hun verschillende belangen moeten gaan samenwerken in een coalitie.

Waarschijnlijk zal de VVD keihard het premierschap van Mark Rutte willen handhaven. Dat maakt doorgaan met de huidige coalitie vrijwel onmogelijk. De ChristenUnie wil niet samen met die beroepsleugenaar. D66 heeft moeite met de CU wegens hun (mijns inziens terechte)  bezwaren tegen het niet meer strafbaar stellen van hulp bij zelfdoding. De huidige coalitie maakt dus weinig kans.

D66 wil niet alleen opboksen tegen de rechtse VVD en het vrijwel even rechtse CDA. VVD en D66 hebben samen 58 zetels. Met de acht van GroenLinks en de negen van de PvdA komen we tot 75 zetels. Er is dan een vijfde partij nodig voor een werkbare meerderheid. Kandidaten zijn wat mij betreft de SP en de Partij voor de Dieren en wellicht Volt. Het zou mooi zijn, maar een flink deel van de VVD aanhang zal er bezwaar tegen maken. Veel te links in hun ogen.

Een andere mogelijkheid VVD + CDA en PvdA + GroenLinks en D66 daartussen heeft steun van 90 Kamerleden. Het begint op een nationaal kabinet te lijken. De grote wereldproblemen vragen er eigenlijk om. En ook de Nederlandse vraagstukken op het gebied van zorg, onderwijs en veiligheid vergen een intense nationale samenwerking. Dan komen we er ook niet onderuit flinke offers van de welgestelde Nederlanders en van de goed lopende bedrijven te vragen. VVD-ers en CDA-ers staan niet bepaald bekend om hun offervaardigheid. Maar ze zijn vaak wel behoorlijk slim. Zulke goed ontwikkelde mensen zouden kunnen begrijpen, dat deze tijd van hen offers vraagt. We zijn benieuwd.

14e Jaargang, Nr. 662.

Leave a Reply