GroenLinks en de zorg

ZORG MAAR VOOR JE ZELF OF ZORGEN WE VOOR ELKAAR?

De afgelopen jaren is de ziekenzorg steeds meer ontwikkeld in de richting van zorg voor je zelf. Als je geen last hebt van ziekte hoef je je eigen risico niet aan te spreken. Ben je echter afhankelijk van medicijnen of moet je je bloed regelmatig laten onderzoeken, dan draai je zelf al binnen enkele maanden op voor de 385 Euro eigen risico. Zieken en gezonden delen die kosten niet. Er is een gebrek aan solidariteit. Voor iedereen gelden dezelfde premies of je stinkend rijk bent of alleen het minimumloon verdient. Ook hier zie je een gebrek aan solidariteit van de rijken met de laag betaalden. GroenLinks kiest voor solidariteit: afschaffing van het eigen risico en een inkomensafhankelijke premie.

Ik vind nog meer goede ideeën: Aandacht voor preventie, tegengaan van verspilling, tegengaan van exorbitant hoge prijzen voor medicijnen en salarissen van specialisten en bestuurders. Het zijn de grote ergernissen van velen. Wat mij opvalt is dat aan een aspect van de zorg voor ouderen geen aandacht wordt besteed. Veel mensen vragen zich af of er straks als het nodig is een plekje in een verpleeghuis te vinden is en of er gezien de toenemende behoefte wel voldoende personeel gegarandeerd is, ook in de thuiszorg. Wil je de verzorgingshuizen afschaffen en de mensen langer zelfstandig laten wonen, dan moet er wel voldoende thuiszorg zijn. Die valt weliswaar onder de gemeenten, zoals ook de jeugdzorg, maar dan moet er wel voldoende geld naar de gemeenten gaan.

GroenLinks heeft weinig moeite met ethische vraagstukken. Abortus, euthanasie en hulp bij zelfdoding mogen en zijn niet strafbaar. Pas na de verkiezingen is er op 5 april een expertmeeting over voltooid leven. Nu lijkt het, dat de programmacommissie de partij als geheel wat heeft overvallen. Er moet toch gezorgd worden voor veiligheidsgaranties. Duidelijke voorwaarden ontbreken. Maar wat nog veel ernstiger is, steeds is er sprake van een mens in nood. Het komt dan veel meer aan op goede hulp, mensen die er zijn voor mensen. Mensen, die zin geven aan het leven van een eenzame mens. Hoe versterk je en ondersteun je de mantelzorg? Wat willen we met palliatieve zorg? Wat is de betekenis van de vrijwilligers en beroepskrachten in een hospice? Is een zorgverzekeraar verplicht het verblijf in een hospice te vergoeden? Voor wie het niet weten: Mensen, die zijn uitbehandeld en wachten op hun overlijden, kunnen de laatste weken in een hospice verblijven als er thuis geen mogelijkheid is.

Je kunt niet alles in een programma opnoemen. De algemene teneur is duidelijk. GroenLinks wil solidair zijn met de mens in nood. Dat geldt ook voor de vluchtelingen. Toch mis ik bij velen dat gevoel van solidariteit. Die vluchtelingen krijgen alles gratis en ze kosten ons een berg geld. Voor de noden van de eigen inwoners is er geen geld over. Vanmiddag hoorde ik nog iemand zeggen, dat hij eraan twijfelde of wij geholpen zouden worden als wij moeten vluchten, bijvoorbeeld voor de stijgende zeespiegel. Ik raadde hem aan het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk eens te bezoeken. Na de Deltaramp in 1953 kreeg ons land vanuit de gehele wereld voor honderden miljoenen hulp naast de materiële hulp.

Bij de mopperaars over al het geld, dat nodig is voor de opvang van vluchtelingen zie je de vrees voor te weinig geld voor bijvoorbeeld betaalbare woningen voor starters op de woningmarkt. Maar vaak hoor je ook de ergernis over de grote graaiers, de mensen, die miljoenen per jaar verdienen en dan ook nog bonussen opstrijken. Misschien is het slechte voorbeeld van de super rijken wel de oorzaak van het verdwijnen van solidariteit.

Jaargang 10, Nr. 452.

Leave a Reply