Het opbouwen van een nieuw Syrië

BESCHERMING MINDERHEDEN CRUCIAAL

Alle aandacht gaat nu uit naar onze problemen: terrorisme in Europa en de maar niet eindigende vluchtelingenstroom. Wat de Syrische burgeroorlog voor de gewone mensen in dat land betekent ontgaat de meeste Nederlanders Toch werken de dagelijkse bombardementen, het gebrek aan vrijheid en de wederzijdse wreedheden zo ontwrichtend, dat mensen om hun lijfsbehoud het land ontvluchten als ze daartoe tenminste in staat zijn. Dat hangt af van de financiële positie. Intussen werken die pushfactoren maar door. Mensen worden uit hun land weggedrukt.

Goed nieuws is geen nieuws. In de media krijgen vooral de problemen met de opvang, de incidenten tussen asielzoekers onderling en de protesten van sommige Nederlanders veel aandacht. Dat voedt de ongerustheid van veel mensen, de angst voor de onbekende vreemdelingen. Wat er allemaal goed gaat, de geweldige inzet van veel vrijwilligers en de materiële hulp van velen krijgen veel minder aandacht. Ik was op een bijeenkomst van de Linker Wang en mijn vrouw op een ontmoeting georganiseerd door GroenLinks Bunnik. Allebei raakten we onder de indruk van alle positieve ontwikkelingen.

Maar intussen vraag ik mij steeds af of er nog toekomst is voor Syrië. Zal het land ooit nog vrede kennen? Zullen de strijdende partijen daar vroeg of laat de krankzinnigheid van het elkaar uitmoorden gaan inzien? Zoals wij na eeuwen steeds weer oplaaiende oorlogen in Europa zeventig jaar geleden besloten tot vreedzaam samenleven in een Verenigd Europa. Zoals de strijd tussen Protestanten en Katholieken in Noord-Ierland is geëindigd evenals het conflict tussen witten en zwarten in het Zuid-Afrika van de Apartheid.

In eerdere blogs heb ik gewezen op de vele minderheidsgroepen in Syrië, die onder het bewind van Assad daar konden leven te midden van een Soennitische meerderheid. Van een democratie naar Westers model hebben die minderheidsgroepen weinig goeds te verwachten. Dat maakt het allemaal zo hopeloos. Ik sprak erover met een GroenLinkskamerlid. Wat is eigenlijk het standpunt van GroenLinks over de toekomst van Syrië? Ik kreeg geen duidelijk antwoord. Ik zei, dat bij elke oplossing van het Syrische conflict de veilige positie van de minderheidsgroepen gegarandeerd moet worden. Assad en zijn aanhang moeten erbij betrokken worden. Alle partijen begaan in Syrië de meest verschrikkelijke misdaden. Assad is niet de enige. Maar hoe maak je de Syriërs duidelijk, dat democratie bescherming van en respect voor minderheiden inhoudt?

In Europa is dit een normale zaak. Het loopt niet overal helemaal positief, maar de principes van vrijheid en gelijke rechten voor iedereen gelden in elk land. Eigenlijk zou het verblijf van die duizenden vluchtelingen in Europa een lange demonstratie moeten zijn van de werking van onze democratie, van onderlinge verdraagzaamheid en respect, van coalitievorming, van compromissen in de politiek van eerbied voor de universele mensenrechten. Ze zouden vooral kennismoeten maken met onze lessen van de geschiedenis, onze literatuur en de enorme verscheidenheid aan culturele uitingen nu en in het verleden. En dat alles zonder hen ons model op te dringen, maar slechts als voorbeelden ter inspiratie bij het bedenken van hun nieuwe Syrië.

Dat vraagt van ons een enorme verantwoordelijkheid. Velen van ons tonen zich zeer gastvrij en hulpvaardig, maar vreemdelingenhaat past niet in de Europese cultuur en zeker niet in de Nederlandse cultuur. Ons land is altijd open en gastvrij geweest. Zo zou de komst van al die Syriërs wel eens heel goed kunnen uitwerken. Met optimisme kom je verder.

Jaargang 8, Nr. 385.

Leave a Reply