Verkiezingen provincie en waterschap

REDELIJK TEVREDEN

Ik ben redelijk tevreden over de uitslagen van de verkiezingen voor de provincie en voor het waterschap. Als we die 5,3% bij de Tweede Kamer verkiezingen zouden halen, dan waren dat negen zetels. Daar zou iedere GroenLinkser graag voor tekenen. Maar bij het kiezen voor de Tweede Kamer gaan andere factoren meespelen en dan vooral de vraag: Wie wordt de grootste partij? Hier in Bunnik krijgt Perspectief 21 alle linkse stemmen en de laatste keer zes van de vijftien zetels. Vertaald naar de Tweede Kamer zou Verenigd Links zonder D66 zestig Kamerzetels bezetten. D66 gaat hier samen met de VVD in “de Liberalen”. Maar op landelijk niveau zou een regering van D66, CU en Verenigd Links mogelijk kunnen worden. Ik vrees dat ik dat niet meer zal beleven, maar zo’n politieke vernieuwing zou pas echt progressief zijn.

Voor zover ik kan nagaan is bij de Waterschap verkiezingen “Water Natuurlijk” succesvol geweest. Een GroenLinkser zal zich met die partij het meest verwant voelen. Het betekent, dat recreatie en natuurbelangen bij ons waterschap ook aandacht zullen krijgen naast de fundamentele doelstellingen, veiligheid, droge voeten en schoon water. Vanmiddag heb ik dus weer genoten tijdens mijn wandeling over het jaagpad langs de Kromme Rijn. Na de verbreding en het maken van natuurlijke oevers is het pad weer goed te belopen. De Kromme Rijn kan straks nog beter de bedoelde ecologische verbinding zijn. De water- en oeverplanten trekken bepaalde insecten aan en die weer vogels en kikkers. De ooievaars zijn vandaag weer neergestreken op het nest bij de samenvloeiing van Kromme Rijn en Langbroekerwetering. Dat wordt weer spannend. Gaan er jonge ooievaartjes komen?

In allerlei publicaties is de laatste weken gefilosofeerd over de toekomst van de waterschappen. Ik snap uitstekend, dat de provincies die waterschappen er graag bij nemen. Helaas trekt de polderindeling zich weinig aan van provinciegrenzen. Maar daar is nog wel een oplossing voor te vinden. Of een verambtelijkte organisatie goed zal werken, betwijfel ik. In een waterschap komt het aan op soms zeer kleine details. Eén zwak punt in een dijk kan bij een doorbraak een enorm groot gebied overstromen. In Houten bijvoorbeeld zijn delen waar het water meer dan vier meter hoog komt. Je zult er maar in een bungalow wonen met alles gelijkvloers. Hebben die mensen er ooit over nagedacht waar ze heen moeten vluchten? Dan zie ik liever een waterschap waar de bewoners nauw betrokken zijn. Ik kwam ook non argumenten tegen. Het waterschap zou uit de Middeleeuwen stammen en dus verouderd zijn. Maar een waterschap steunt op eeuwenlange ervaringskennis en is daardoor zeer doelmatig. Het waterschap zou feodaal zijn. Soms wordt een hoogheemraad dijkgraaf genoemd, maar hij is daarmee niet van adel. Wat wel voorkwam, maar nu steeds minder, is, dat in het waterschapsbestuur iemand van adel voorzitter was, zoals burgemeesters vroeger nogal eens van adel waren. Die tijden zijn voorbij.

Voor een waterschap zijn er nu voor het eerst echte verkiezingen geweest. Er zijn landen en niet de minste landen, waar veel meer instanties en functionarissen door de bevolking gekozen worden. Schoolbesturen, politiecommissarissen, officieren van justitie, burgemeesters en wethouders. Het is dus niet zo vreemd, dat het bestuur van een specifieke taakorganisatie gekozen wordt. Juist die specifieke taak vergt een specifieke deskundigheid en een heel bepaald verantwoordelijkheidsgevoel. Dat neem ik waar bij waterschapbestuurders.

Van mij mogen de waterschappen blijven. Misschien valt er iets van te leren. De overdracht van taken aan gemeenten leidt tot samenwerking tussen gemeenten, waarbij niet gekozen wethouders of burgemeesters een soort dagelijks bestuur vormen. Voor de gemeenteraden is het moeilijk om hun democratische controlerende taak uit te oefenen. Komt er straks een gekozen bestuur voor de jeugdzorg in Zuidoost Utrecht?

Jaargang 8, Nr. 353.

One Response to “Verkiezingen provincie en waterschap”

 1. Rob Alberts schreef:

  Bij alle opmerkingen die ik over de Waterschap verkiezingen heb gehoord en gelezen valt mij een ding op. Het belang van schoon en veilig water wordt ondergeschikt gemaakt aan het democratische recht van verkiezingen. Waarbij de teleurstellingen in de landelijke, provinciale en lokale politiek een negatieve invloed hebben op een onvolledig beeld van de Waterschappen.

  Dat daarbij politieke partijen deelnemen aan de waterschap verkiezingen maakt dit niet beter.

  Late en onzichtbare uitkomsten van de waterschap verkiezingen vind ik zelf minder geslaagd.

  Democratie heeft blijkbaar vooral met gevoel te maken en jammer genoeg minder met de inhoud.

  Water Natuurlijk heeft in Waterschap AGV jammer genoeg verloren. Vreemd genoeg hebben de VVD en de PvdA juist gewonnen.

  Vriendelijke groet,

Leave a Reply